1. Adı Soyadı
: Ali Rıza YAĞLI
2. Doğum Tarihi
: 02.08.1981
3. Unvanı
: Öğretim Görevlisi Dr.
4. Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih
A.B.D
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih
A.B.D.
Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Üniversite
Yıl
20002004
20042007
Dumlupınar Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
20072014
Ankara Üniversitesi
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğretim Görevlisi
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Böl.
2008-2014
Öğretim Görevlisi Dr.
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Böl.
2014-
5.1. Çalışma Alanları
Timurlu Devleti
Türk Devlet Teşkilatı
Moğol Devlet Teşkilatı
Oğuzlar
Türk Kültür Yapısı
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-Timurlularda Vezîrlik Müessesesi Ve Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed Hafî, History Studies,
Volume 6, Issue 5, September 2014, s.219-231.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler
-Ankara Savaşı Ve Sonrasında Timurlu Mîrzalarının Faaliyetleri, 1402 Ankara Savaşı
Uluslararası Kongresi, Ankara 2012 (Basım Aşamasında)
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Akademik Etkinlikler
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
Türk Tarihi Kronolojisi I
Osmanlı Tarihi I
Millî Mücadele Tarihi I
Genel Türk Tarihinin Kay. I
Tarih Semineri I
Kafkasya Tarihi
4
-
123
4
2
2
-
2
127
35
66
28
2
-
15
Türk Kültür Tarihi
Türk Tarihi Kronolojisi II
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Medeniyet Tarihi II
Tarih Semineri II
Rusya Tarihi
4
-
159
4
4
4
-
2
145
144
111
22
2
-
107
Türk Tarihi Kronolojisi I
Osmanlı Tarihi I
Mesleki İngilizce I
Milli Mücadele Tarihi I
Tarih Semineri I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
4
-
180
4
2
2
-
2
134
176
124
26
2
-
64
Türk Kültür Tarihi
Türk Tarihi Kronolojisi II
Osmanlı Tarihi II
Mesleki İngilizce II
Tarih Semineri II
Rusya Tarihi
Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi
4
-
193
4
4
2
2
2
-
199
124
144
20
101
2
-
103
2012-2013
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Download

Öğr.Gör.Dr. Ali Rıza YAĞLI - Giresun Üniversitesi Tarih