İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI (TEMİZLİK PER.ZORUNLU EĞİTİM)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
EĞİTİMİN KONUSU
EL HİJYENİ
1) El hijyeninin önemi
2) El hijyeni endikasyonları
3) El hijyeni sağlama yöntemleri,
4) Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları,
5)El antiseptikleri ile ilgili genel
bilgileri,
6)Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili
KATILIMCILARIN
BİRİMİ
TEMİZLİK
HEDEF GRUP
KATILAC
AK KİŞİ
SAYISI
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
KARŞILAMA
KARŞILAMA
YÖNLENDİRME
YÖNLENDİRME
TEMİZLİK
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI YER
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM VEREN KİŞİ/ÜNVAN
OCAK 2014
TOPLANTI SALONU
2SAAT
NURULLAH ÇAPAR/ENFEKSİYON
KONTROL HEMŞİRESİ
2
Ocak 2014
TOPLANTI SALONU
2SAAT
GÜLSEVİL KARAHAN/EĞİTİM
HEMŞİRESİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
OCAK 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
ŞİRKET PERSONELİ
12
OCAK 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
alınması gereken güvenlik önlemleri
İLETİŞİM
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
1)İletişim Ve Empati
2)Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü,
Çatışma Çözme Ve Problem Çözme
Teknikleri Tükenmişlik Sendromu
3)Zor İnsanlarla Başa Çıkma
4)Beden Dili,
5)Görgü Kuralları
6)Kişisel Bakım
7)Profesyonel İmaj
8)Zaman Yönetimi
9)Şiddet Davranışına Karşı Tedbir
Alma
10)İletişim Becerileri, Kişiler Arası
İletişim, Empati Kurma, Etkin
Dinleme,
11)Hasta Ve Hasta Yakınına
Davranış
HAP
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK+ ÖZELLİKLİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI (TEMİZLİK PER.ZORUNLU EĞİTİM)
1) Çalışan hakları birimi ve işleyişi,
mevzuat ve hukuki boyut.
2) Beyaz kod
3) Risk Analizi
4) Sağlık Taramaları
5) Kesici -Delici Alet Yaralanmaları
ve Bildirimi
6) Kan – Vücut Sıvısı İle Bulaşan
Hastalıklar ve Bildirimi
7)Kişisel Koruyucu Ekipman
Kullanımı Ve İzolasyon Yöntemleri
8)Çalışan Sağlığı – İş Güvenliği
9 Vücut Mekaniği
TEMİZLİK
İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE KİŞİSEL
KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
İzolasyon figürleri
İzolasyon önlemleri
Kkek listeleri
Kkek kullanımı
TEMİZLİK
SHKS
1)SHKS Mevzuat, Güvenlik
Raporlama Sistemi,
2)Dokümantasyon Eğitimi,
3)Çalışan Görüş Ve Önerileri 4)Takip
Edilen İndikatörler
5)DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler)
6)Hastanede Kurulan Komiteler ve
ÇALIŞAN HAKLARI VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
ŞUBAT 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
Mehmet ACAR
Çalışan Hakları Birim Sorumlusu
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞUBAT 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞUBAT 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
KALİTE DİREKTÖRÜ
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞUBAT 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK PERSONELİ
3
MART 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
DR.M.ALİ DEMİR/ACİL SERVİS
ŞİRKET PERSONELİ
13
Görev Alanları
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
İLK YARDIM
TEMİZLİK
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK+ ÖZELLİKLİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
KOD EĞİTİMİ
BEYAZ –MAVİ-PEMBE KOD
SORUMLU HEKİMİ
MART 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
MART 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI (TEMİZLİK PER.ZORUNLU EĞİTİM)
İLETİŞİM
1)İletişim Ve Empati
2)Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü,
Çatışma Çözme Ve Problem Çözme
Teknikleri Tükenmişlik Sendromu
3)Zor İnsanlarla Başa Çıkma
4)Beden Dili,
5)Görgü Kuralları
6)Kişisel Bakım
7)Profesyonel İmaj
8)Zaman Yönetimi
9)Şiddet Davranışına Karşı Tedbir
Alma
10)İletişim Becerileri, Kişiler Arası
İletişim, Empati Kurma, Etkin
Dinleme,
11)Hasta Ve Hasta Yakınına
TEMİZLİK+KARŞILAMA
TEMİZLİK PERSONELİ
3
YÖNLENDİRME
ŞİRKET PERSONELİ
10
KARŞILAMA
2
NİSAN 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
EĞİTİM HEMŞİRESİ
NİSAN 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
EĞİTİM HEMŞ.
NİSAN 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
MAYIS 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
MAYIS 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
HAZİRAN 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
YÖNLENDİRME
Davranış
TEMİZLİK
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
HASTA HAKLARI –HASTA
MEMNUNİYETİ VE HASTA GÜVENLİĞİ
1) Hasta Hakları Sorumlulukları,
İşleyişi, Hukuki Boyutu
2)Hasta Memnuniyeti
3)Mavi kod
4)Pembe kod
5)Hastaların Doğru
Kimliklendirilmesi
4) Hastanın bilgilendirilmesi ve
onam alınması
5) Sözel order talimatı
6) İlaç güvenliği prosedürü
7) Transfüzyon güvenliği
8) Radyasyon güvenliği
9) Hasta düşmeleri
10)Güvenli cerrahi uygulamaları
11)İlaçlar, ilaçların hazırlanması,
İlaçların Transferi, Depolanması
12) Hastaların güvenli transferi
TEMİZLİK
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
ASEPSİ-ANTİSEPSİ-STERİLİZASYON
TEMİZLİK
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI (TEMİZLİK PER.ZORUNLU EĞİTİM)
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
HAZİRAN 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
TEMMUZ 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK+ÖZELLİKLİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
KARŞILAMA
KARŞILAMA
2
TEMMUZ 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
EĞİTİM HEMŞİRESİ
YÖNLENDİRME
YÖNLENDİRME
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
TEMİZLİK PERSONELİ
3
AĞUSTOS 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
ŞİRKET PERSONELİ
12
TEMİZLİK PERSONELİ
3
EYLÜL 2014
TOPLANTI SALONU
2SAAT
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
ŞİRKET PERSONELİ
12
EYLÜL 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
İLETİŞİM
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİLGİ GÜVENLİĞİ
TEMİZLİK PERSONELİ
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK+ÖZELLİKLİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
ATIK YÖNETİMİ
TEMİZLİK
TEMİZLİK PERSONELİ
3
EKİM 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
KALİTE DİREKTÖRÜ
TEHLİKELİ MADDELER
TEMİZLİK
ŞİRKET PERSONELİ
TEMİZLİK PERSONELİ
12
3
EKİM 2014
TOPLANTI SALONU
2 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
İLETİŞİM
KARŞILAMA
ŞİRKET PERSONELİ
KARŞILAMA
12
2
EKİM 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
EĞİTİM HEMŞİRESİ
YÖNLENDİRME
YÖNLENDİRME
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
TEMİZLİK
PERSONELİPERSONELİ
3
EKİM 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
ŞİRKET PERSONELİ
12
2
KASIM 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
KASIM 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
Kasım 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
KALİTE DİREKTÖRÜ
ARALIK 2014
TOPLANTI SALONU
1 SAAT
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
HASTA HAKLARI –HASTA
MEMNUNİYETİ
KARŞILAMA
KARŞILAMA
YÖNLENDİRME
YÖNLENDİRME
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
TEMİZLİK+ÖZELLİKLİ
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
BİRİMLER
ŞİRKET PERSONELİ
12
RİSK ANALİZİ
HASTANE TEMİZLİĞİ-HASTANE
ENFEKSİYONU-DEZENFEKSİYON
ÖZELLİKLİ BİRİMLER
TEMİZLİK PERSONELİ
3
ŞİRKET PERSONELİ
12
Download

PL.01YILLIK EĞİTİM PLANI TEMİZLİK ZORUNLU 2014