14-17 NİSAN 2014 TARİHLERİ ARASI YAPILACAK OLAN
ÖZ DEĞERLENDIRME PLANI
Kodu: F KY 010
Yayın Tarihi: Kasim 2009
DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM
Rev.No: 01
Değerlendirme
Tarih Ve Saati
Rev.Tarihi: 05/2010
DEĞERLENDİRİLECEK
UNSURLAR
Sayfa No: 1/2
DEĞERLENDİRİCİLER
01
Yönetim Hizmetleri
16/04/2014 08:30
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
02
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi
16/04/2014
13:30
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 ADSM Denetim Rehberi
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
03
Tesis Yönetimi
16/04/2014 11:00
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
04
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
17/04/2014
13:30
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 ADSM Denetim Rehberi
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
05
Bilgi Yönetimi
15/04/2014 –
08:30
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
06
Stok Yönetimi
16/04/2014 –
14:00
07
Atık Yönetimi
17/04/2014
15 :30
08
Poliklinik Hizmetleri
14/04/2014
08:30
09
Protez Laboratuarı Hizmetleri
14/04/2014
15:30
10
Görüntüleme Hizmetleri
17/04/2014
08 :30
11
Sterilizasyon Hizmetleri
14/04/2014
13:30
12
Arşiv Hizmetleri
15/04/2014 –
09:30
13
İndikatör Yönetimi
15/04/2014 –
10:30
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
14
Tesis Güvenliği Komitesi
16/04/2014 11:00
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
HAZIRLAYAN :
KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ

























ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
KONTROL EDEN:
KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
ONAYLAYAN:
HASTANE YÖNETİCİSİ /BAŞHEKİM
14-17 NİSAN 2014 TARİHLERİ ARASI YAPILACAK OLAN
ÖZ DEĞERLENDIRME PLANI
Kodu: F KY 010
Yayın Tarihi: Kasim 2009
DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM
Rev.No: 01
Değerlendirme
Tarih Ve Saati
Sayfa No: 2/2
Rev.Tarihi: 05/2010
DEĞERLENDİRİLECEK
UNSURLAR






DEĞERLENDİRİCİLER
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
15
Hasta Güvenliği Komitesi
17/04/2014
09:30
16
Çalışan Güvenliği Komitesi
17/04/2014
10:30
17
Eğitim Komitesi
17/04/2014
11:30
18
Hasta Hakları Birimi
17/04/2014
09 :30
19
Hasta Kabul- Danışma
16/04/2014 –
13:30
20
Tahakkuk
16/04/2014 –
16:00
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
21
Vezne
17/04/2014
10 :30
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
22
Evrak Kayıt
17/04/2014
11 :30
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
23
Personel Hizmetleri
15/04/2014 –
11:30
 ADSM Denetim Rehberi
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
24
Santral
15/04/2014 –
13:30
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
25
Faturalama
15/04/2014 –
14:30
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)
26
Satın Alma
15/04/2014 –
15:30
 ADSM Denetim Rehberi
 Öz Değerlendirme Soru Listesi
Dt. S. Barış EKŞİ (BD)
Erhan ESKİ (D)

İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
 ADSM SHKS İlgili Standartlar
 Öz Değerlendirme Soru Listesi








ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
ADSM SHKS İlgili Standartlar
ADSM Denetim Rehberi
TKHK Hizmet Sunum Rehberi
Öz Değerlendirme Soru Listesi
İsmail GÖKÇE (BD)
Nedim İlyas ATA (D)
Ayşe KIYMAZ (BD)
Gizem YİĞİT (D)
Suzan ERSOY BALTA (BD)
Melike CANBOLAT (D)
Değerlendirme Esnasına Bölüm Kalite Sorumluları Değerlendiricilere Eşlik Edecektir.
BD : Baş Değerlendirici
D : Değerlendirici
G : Gözlemci
Kalite Yönetim Direktörü
İsmail GÖKÇE
HAZIRLAYAN :
KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ
KONTROL EDEN:
KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ
ONAYLAYAN:
HASTANE YÖNETİCİSİ /BAŞHEKİM
Download

2014 Öz Değerlendirme Planı