İTHALAT RAKAMLARI (IMPORT OF GAZİANTEP)
2013 yılı ithalatı, 2012 yılına oranla %31,7 oranında artmıştır. Gaziantep daha çok, yatırım malı,
hammadde ve makine ithalatı yapmaktadır.
Imports have increased 31,7% in 2013. Gaziantep imports mainly raw materials, industrial
investment goods and machinery
Yıllara Göre Gaziantep İthalatı Ve İthalatın İhracatı Karşılama Oranları
Annual Breakdown of Import-Export Coverage Rate of Gaziantep (1.000 USD)
YILLAR/
Years
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
İTHALAT / Import
İHRACAT / Export
KARŞILAMA ORANI / Coverage rate
658.223
1.000.182
1.332.053
1.686.016
1.846.300
2.265.290
2.793.357
2.126.150
3.430.072
4.722.623
5.053.852
6.657.924
619.391
865.806
1.295.156
1.746.032
1.928.424
2.573.261
3.481.083
3.260.097
3.593.632
4.928.968
5.879.914
6.472.870
-6,3%
-15,5%
-2,8%
96,5%
95,7%
88,1%
77,8%
65,2%
95,4%
95,8%
86,0%
102,8%
İthalatta İl Sıralaması Ve İthalatçı Firma Sayıları
Import Rates According to cities and number of import companies
Şehirler/
Cities
İSTANBUL
KOCAELİ
ANKARA
BURSA
İZMİR
GAZİANTEP
HATAY
MANİSA
ADANA
İthalatçı Firma Sayısı /
Number Of Importer Firms
2012
2013
36.634
1.372
6.256
3.002
4.711
1.191
339
379
1.059
İthalat Değeri / Import
2012
2013
37.719 119.604.914
1.436 11.733.558
6.422 10.489.473
3.079 10.316.105
4.771 10.576.850
1.214
357
398
1.054
5.053.993
4.420.192
3.618.465
3.046.332
136.601.553
12.418.211
10.694.786
10.676.808
10.653.240
6.657.924
3.937.117
3.242.170
2.745.537
Download

ithalat rakamları (ımport of gaziantep)