ENERJİ İSTATİSTİKLERİ / ENERGY STATISTICS
Elektrik Abone Sayıları Ve Tüketim Miktarları / Elecricity Subscribership and Consumption
ABONE SAYISI (No. Of Subscribers)
TÜKETİM (Consumption) (MWh)
2012
2013
Değişim /
Change
2012
2013
Değişim /
Change
2.626
1.415
-46,12%
2.748.423
1.915.228
-30,32%
MESKEN / Residential
420.391
420.293
-0,02%
856.968
872.640
1,83%
TİCARET / Commercial
82.849
76.752
-7,36%
328.436
637.248
94,03%
2.367
1.726
-27,08%
116.688
137.901
18,18%
SANAYİ/ Industrial
RESMİ DAİRE /
Gov.Offices
TARIMSAL SULAMA
Irrigation
DİĞER / Others
7.979
4.625
-42,04%
82.055
70.460
-14,13%
15.033
3.000
-80,04%
181.753
46.781
-74,26%
TOPLAM / Total
531.245
507.811
-4,41%
3.314.323
3.680.258
11,04%
Gaziantep Sanayi Elektrik Kullanimi / Gaziantep Industrial Electricity Usage
Gaziantep’te kullanılan sanayi elektriğinin yıllık tüketim miktarı grafiği (MWH)
Annual breakdown of Gaziantep Industrial electricity consumption. (mWH)
Gaziantep’te kullanılan sanayi elektriğinin yıllık tüketim miktarılarının, yıllara göre
ortalamaları grafiği
Monthly average of annual Gaziantep overall Industrial electricity consumption. (mWH)
aylık
Gaziantep OSB Elektrik Kullanimi / Gaziantep OSB Electricity Usage
Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde kullanılan sanayi elektriğinin yıllık tüketim miktarı grafiği
(MWH)
Annual breakdown of Gaziantep Organised Industrial Zone (OSB) electricity consumption. (mWH)
Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde kullanılan sanayi elektriğinin yıllık tüketim miktarılarının,
yıllara göre aylık ortalamaları grafiği (MWH)
Monthly average of GaziantepOrganised Industrial Zone (OSB) annual electricity consumption.
(mWH)
Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde ve Tüm şehir genelinde kullanılan sanayi elektriğinin aylık
ve son iki yıllık gerçekleşme durumu şu şekildedir; (MWH)
Annual breakdown of GaziantepOrganised Industrial Zone (OSB) and Overall City Total (GENEL)
Industry
AYLAR
Months
OCAK/Jan.
ŞUBAT/Feb.
MART /Mar.
NİSAN /April
MAYIS /May
HAZİRAN/June
TEMMUZ/July
AĞUSTOS/Aug.
EYLÜL/Sept.
EKİM/Oct.
KASIM/Nov.
Aralık/Dec.
OSB
250.374
262.123
271.518
257.000
269.469
262.530
267.980
232.031
264.640
240.109
268.745
269.501
GENEL
307.073
308.646
327.294
311.744
337.525
299.034
357.232
329.495
305.234
342.391
343.455
352.612
OSB
278.398
257.791
286.027
287.229
300.859
290.007
301.537
255.656
300.353
273.843
319.836
317.471
GENEL
364.022
360.777
366.926
385.551
401.262
381.946
415.286
423.392
402.186
AYLIK
ORTALAMA
259.668
326.811
289.084
389.039
Monthly Average
2012
2013
DEĞİŞİM / Change
OSB
GENEL
11%
19%
-2%
17%
5%
12%
12%
24%
12%
19%
10%
28%
13%
16%
10%
28%
13%
32%
14%
19%
18%
11%
17%
Gaziantep Organize Sanayi Doğalgaz Kullanimi / Naturalgas Consumption in Organised Industrial
Zone (M3)
Download

Enerji İstatistikleri - Gaziantep Sanayi Odası