2014
OKG -140
SIVI VE GAZLARDA DİFÜZYON
DENEY SETİ
www.ogendidactic.com
TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Kütle Transferi ve Difüzyon Deney Seti; Sıvılarda Kütle Transferi ve Difüzyon ile Gazlarda
kütle transferi ve difüzyon ünitelerinden ve bu ünitelerin kontrolünü sağlayan elektronik
sistemlerden oluşmaktadır.
2. Cihaz Fick kanunu esasına dayanarak kütle transferi oranı ve yoğunlaşma ölçümleri ile
yayılma katsayısını hesaplamada kullanılmaktadır.
3. Test cihazı masa üstü tip olup, havadaki buharın yayılma katsayını ve sıvılarda yayıla
katsayısını ölçmekte kullanılır.
4. Cihazın çalışma prensibi, konveksiyon etkileşimi olmadan kütle transfer oranlarının
tespiti esasına dayanmaktadır.
5. Gaz difüzyon cihazı sıvıların buharlaşma oranını ölçme metoduna dayanmaktadır.
Buharlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla 120-320 l/h kapasiteli ayarlanabilir fan
kullanılmıştır.
6. Difüzyon borusuna bağlı olan kapiler tüp şırınga ile doldurulabilmektedir. Su
banyosunda; rezistans ile ısıtılan, dikey bölgede içerisinde uçucu organik bileşen
(aseton) bulunan “T” şeklinde çapı 3,4 mm boyu ise 85 mm olan kapiler cam tüp yatay
bölgede ise hava akışı olacak şekilde bir gözlem tüpü vardır. Kullanılan hava dahili bir
pompa yardımı ile sağlanmaktadır.
7. Su banyosunu ısıtmak için 200 W’lık elektrikli ısıtıcı ve sıcaklık kontrolünü sağlayan PID ısı
kontrol sitemi ve sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Su banyosunda oluşacak
buharlaşmalardan dolayı eksilen suyun sisteme zarar vermesini önlemek üzere
şamandıralı anahtar mevcuttur.
8. Termostat kontrollü su banyosu kapiler tüpün kolayca yerleştirilmesini sağlayacak
yapıdadır. Su banyosu sıcaklığı 0- 70 oC arasında 1 oC hassasiyetle sıcaklık kontrolü
yapabilmektedir.
9. Yüksekliği ayarlanabilir odaklama merceği olan gezici mikroskop, 0,1mm hassasiyetli 0300 mm ölçekli vernier cetvel üzerine Kapiler tüpü tam merkezden görecek şekilde
yerleştirilmiş olup, dikey eksende hareket etmektedir.
10. Su banyosu şeffaf akrilik malzemeden yapılmış olup 3 lt hacmindedir.
11. Sıvılarda kütle transferi deney seti ile sıvı fazdaki bileşenlerin difüzyon katsayıları
belirlenebilmektedir.
12. Sıvılarda kütle transferi deney setinde, saydam dayanıklı malzemeden yapılmış 1,5 lt
tank, ve 2 lt'lik manyetik çubuklu karıştırıcı ile mıknatısları bulunmaktadır. Manyetik
karıştırıcı hızı (0-1500 rpm) aralığında ayarlanabilmektedir.
13. Sıvılarda kütle transferi deney setinde, “U” tüp ve buna bağlı difüzyon hücresi
bulunmaktadır. Camdan yapılmış olan bu boruda 253 adet kılcal boru bulunmaktadır.
14. Kılcal boruların çapı 1mm boyu 5mm dir.
15. Sıvılarda kütle transferi deney setinde, 0.1μs - 19,99ms, 0-200mS/cm aralığında ölçüm
yapabilen ve 3 ayrı aralıkta çalışabilen iletkenlik ölçer bulunmaktadır.
16. Deney setinde bir adet 0- 150°C aralığında ölçüm yapabilen sıcaklık sensörü vardır.
Sıcaklık sensörü ile ölçülen değer elektronik panel üzerinden dijital olarak
okunabilmektedir.
17. Kontrol paneli üzerinde ısıtıcı rezistans açma-kapama anahtarları olup, set değerleri
kontrol ünitesinden ayarlanabilmektedir.
18. Cihaz yaklaşık 30 kg ağırlığındadır.
Boyutlar
Sıvılarda düfüzyon:200*200*300mm
Gazlarda difüzyon:300*250*450mm
Kontrol paneli:300*300*150
Elektriksel gereksinim
Cihaz 230 V / 50 Hz elektrik ile çalışmaktadır.
Difüzyon eğitim seti ile yapılabilecek deneyler:
a) Difüzyonun temel prensipleri; Fick kanunu
b) Belirli deneysel koşullar altıda difüzyon katsayıları için hesaplama formülünün türetilmesi
c) Gazlardaki kütle transferi için difüzyon katsayısının belirlenmesi
d) Sıvılardaki kütle transferi için difüzyon katsayısının belirlenmesi
Teslimat Kapsamı
1 adet Deney föyü
1 adet kullanım kılavuzu
1 tk Elektriksel donanım vs.
Deney sistemi tasarım, üretim, malzeme ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Tüm eğitim seti ve aksesuarları için 10 yıl süre ile ücretli yedek parça ve servis hizmeti
sağlanmaktadır.
ÖRNEK REFERANSLAR
 İSTANBUL / İstanbul Teknik Üniversitesi
 İSTANBUL / Yıldız Teknik Üniversitesi
 İSTANBUL / İstanbul Üniversitesi
 İSTANBUL / Marmara Üniversitesi
 ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi
 ANKARA / Gazi Üniversitesi
 KAHRAMANMARAŞ / Sütçü İmam Üniversitesi
 MISIR-KAHİRE/ Kahire Üniversitesi
 BİLECİK / Şeyh Edebali Üniversitesi
 KÜTAHYA / Dumlupınar Üniversitesi
 VAN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 ÇORUM/ Hitit Üniversitesi
 BURSA / Uludağ Üniversitesi
 BURSA / Bursa Teknik Üniversitesi
 RİZE / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 UŞAK / gediz meslek yüksek okulu
 BURSA / yenişehir meslek yüksek okulu
 İSTANBUL / Pendik denizcilik meslek lisesi
 İSTANBUL / Piri Reis denizcilik meslek lisesi
 KAYSERİ /Erciyes Üniversitesi
 TRABZON/Karadeniz Teknik Üniversitesi
 GÜMÜŞHANE/Gümüşhame Üniversitesi
 UŞAK/Uşak Üniversitesi
…
 ..
Download

okg -140 sıvı ve gazlarda difüzyon deney seti 2014