1. Hafta 15.Eylül - 19.Eylül
TÜRKÇE DERSİ
Okuma
Okuduğunu
anlama
Çalışması
Anlam kurma
Dinlediğini
Anlatım
Söz varlığını
anlama
(Sözlü ifade)
geliştirme
anlatım
Okuma
çalışması
etkinlikleri
çalışması
çalışması
etkinlikleri
etkinlikleri
çalışması
Yazılı
Görsel
Türkçe Etüt
Zambak Çalışmaları
Meb Ders ve Çalışma Kitabı
Sihirli Sözler (DK sayfa 10 ÇK sayfa 10-14)
Büyüdüm Anne (7-8), Eş Anlamlı Kelimeler (9), Şekil, Sembol ve
İşaretler (10), Şiir Yazmak (11), Haftanın Testi (13-14)
MATEMATİK DERSİ
Noktaya modeleriyle
Noktayı sembolle gösterir
örnekler verir.
ve isimlendirir.
Düzlemi ve düzlemsel
Küp, kare prizma,
Küp, kare prizma,
dikdörtgenler prizması,
dikdörtgenler prizması,
şekilleri modelleri ile
üçgen prizma, silindir,
üçgen prizma, silindir,
tasvir eder.
koni ve küre modellerinin
koni ve küre modellerinin
yüzeylerinin belirtir.
yüzeylerinin belirtir.
Meb Ders ve Çalışma Kitabı
Nokta (2 ders) (DK:2-3 ÇK:2-3), Düzlem ve Düzlemsel Şekiller (1
ders) (DK:4-7 ÇK:4-5), Geometrik Şekillerin Yüzleri ve Yüzeyleri (2/4
ders) (DK:8-11 ÇK:6-8)
Matematik Etüt
(Zambak 1. Kitap)
Hatırlayalım (7), Nokta-Düzlem (8), Düzlem-Geometrik Cisimler (9-10),
Proje Çalışması (11-12), Doğru/Yanlış (13-14), Haftanın Testi (15-16)
HAYAT BİLGİSİ DERSİ
A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi
gerektiğini açıklar.
A.3.2. Öğrenciler arasındaki
A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel
benzerliklerin ve farklılıkların doğal
tercihlerde bulunurken olumlu değerleri
olduğunu kabul eder.
gözetir.
Hayat Bilgisi Etüt
Meb Ders ve Çalışma Kitabı
DK sayfa 15-18 ÇK sayfa 16-19
Zambak Çalışmaları
Okul hazırlığını yaptın mı?
Okula hazırım ( 9-10 ) Farklılıklar doğaldır (12-13) Arkadaşlarımı
Yaşamın zanginlikleri
seçiyorum (15) H.Sonu (16-17)
Benim arkadaşlarım nasıl olmalı
FEN BİLİMLERİ DERSİ
Duyu organlarını tanır.
Duyu organlarını tanır.
Duyu organlarının temel
görevlerini açıklar.
Meb Ders ve Çalışma Kitabı
Oyun ve Fiziki Etkinlikler
Fen Bilimleri Etüt
Zambak Çalışmaları
Görsel Sanatlar
Müzik
Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü,
Yer değiştirme hareketlerini artan çeviklikle
masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak
yapar.
görsel çalışmalar yapar.
İstiklal Marşı’nı anlamına uygun dinler.
Yunus KÜLCÜ
www.ogretmenincantasi.com
Download

3. Sınıf 1. Hafta – Haftalık Plan İndir