MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU
2013- 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM
ŞUBAT - MART - NİSAN
4.SINIFLAR
VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Velilerimiz,
2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili
olarak sizleri bilgilendirdiğimiz üçüncü mektubumuzdur.
Bu mektupta; şubat, mart, nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,
Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği ders programları ile ilgili
yapılan planlamalarda yer alan kazanımları, etkinlikleri ve pekiştirici çalışmalarımızı
bulacaksınız.
Bu sene değerler eğitimini somutlaştırarak birer ay süre ile işliyoruz. Şimdiye kadar
“SORUMLULUK, ÖZ SAYGI - ÖZ BİLİNÇ ve YARDIMLAŞMA” değerleri üzerinde
durduk. Mart ve Nisan aylarında da “SABIR” değeri üzerinde çalışacağız. Sizler de bu
konuda bizleri destekleyici etkinliklerde bulunursanız seviniriz.
Yavrularımıza kitap okumalarını özendirmek amacıyla ortak kitaplar dağıtmaya
devam ediyoruz. Sonra da bu kitapların değerlendirmesini yapıyoruz. Kitabın yazarıyla da
okulumuzda yüz yüze söyleşiler yapıyoruz. Yavrularımız yazarla konuşmaktan büyük keyif
alıyorlar.
Öğrencilerimizin evde boş zamanlarında; kitap okumalarını sağlayacak
ortamlar hazırlamanız ve kitap okumalarını sağlama konusunda öğrencilerimize destek
olmanız, iyi bir okuyucu olmaları yolunda ilerlemeleri, başarılı ve sağlıklı bir dönem daha
geçirmek dileğiyle…
Saygılarımızı sunarız.
A - TÜRKÇE DERSLERİNDE;
“SAĞLIK ve ÇEVRE
GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE - DEĞERLERİMİZ”
temalarını işlerken öğrenciler;
Dinleme Kurallarını Uygulama:
1. Dinleme kurallarını kavrar, dinlediğini anlar.
2. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) sorularına cevap arar.
3. İyi bir dinleyici olabilmek için, hangi özellikleri taşıması gerektiğini öğrenir.
4. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.
5. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
6. Dinlediklerini, kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.
7. Dinlediklerinde sebep- sonuç ilişkileri kurar.
8. Dinlediklerini özetler.
9. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.
10. Sesli ve sessiz okuma kurallarını kavrar, sözcük dağarcığını geliştirir.
11. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
12. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
13. Yazılarında noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme ve yazım kurallarını
uygulayabilme, sayfa düzenine dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazabilme
becerisi kazanırlar.
14. Yöntem ve tekniklere uygun olarak da günlük-anı yazabilme, öykü yazabilme, ikna edici
yazılar yazabilme becerileri kazanırlar.
15. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar ve bilişim teknolojilerinden
yararlanabilme becerilerini geliştirirler.
16. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamdaki yerini kavrarlar.
17. Kendini ifade edebilme, kendinin ve başkalarının da hata yapabileceğini kabul eder ve
bunu hoşgörüyle karşılayabilme olgunluğunu kazanırlar.
Konuşma Kurallarını Uygulama:
18. Konuşma kurallarını kavrar, kendini sözlü olarak ifade eder.
19. Konuşmasında beden dilini kullanır.
20. Konu dışına çıkmadan konuşur.
21. Konuşma konusunu belirler.
22. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.
23. Konuşmasında betimleme yapar.
24. Sorgulayarak konuşur.
25. Akılcı konuşur.
26. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.
27. Görgü kurallarına ve değerlere ( Milli, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun
konuşur.
28. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.
29. Dinleyici grubunu dikkate alarak konuşur.
30. Okuduğunu anlama, okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K)
sorularına yanıt verir.
31. Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
32. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin
eder.
33. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminde bulunur.
Okuma Kurallarını Uygulama:
34. Okuduklarının konusunu, ana fikrini, ana duygusunu belirler.
35. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.
36. Okuduklarını başkasıyla paylaşır.
37. Metin içi, metin dışı metinler arası anlam kurabilir.
38. Okumaya hazırlık yapar.
39. Okuma amacını belirler. Amacına uygun yöntem belirler.
40. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.
41. Noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okur.
42. Akıcı ve kurallara uygun okur.
43. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
44. Not alarak okur.
45. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.
46. Metnin türünü dikkate alarak okur.
47. Metindeki anahtar kelimelerle çalışmalar yapar.
48. Tür, yöntem ve tekniklere uygun olarak okuyabilir.
Yazma Kurallarını Uygulama:
49. Yazmaya hazırlık yapar.
50. Yazma amacını belirler.
51. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.
52. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
53. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
54. Yazılarında imla kurallarını uygular.
55. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
56. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.
57. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.
58. Bütün yazıları bitişik eğik yazı ile yazar.
59. Konu dışına çıkmadan yazar.
60. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.
61. Yazma konusu ve yöntemini belirler.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
62. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
63. Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır.
64. Yazısına uygun başlık belirler.
65. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
66. Yazısının giriş- gelişme- sonuç cümlelerini özenle seçer.
67. Yazılarında sözvarlığından yararlanır.
68. Olayları oluş sırasına göre yazar.
69. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun olarak kullanır
70. Mantıksal bütünlük içinde yazar.
71. Yazılarında ana fikre ve yardımcı fikirlere yer verir.
72. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.
73. Özet çıkarır.
74. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini
yazar.
75. Yazılarında5N1K öğelerini vurgular.
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
76. Günlük, anı vb. yazar.
77. Açıklayıcı, bilgilendirici yazılar yazar.
78. Yazılarında betimlemeler yapar.
79. İşbirliği yaparak yazar.
80. Serbest yazmaya istek duyar.
Görsel Okuma:
81. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
82. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
83. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.
84. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
85. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
86. Beden dilini yorumlar.
87. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
88. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.
89. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.
90. Bilgi toplamak için bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Görsel Sunu:
91. Sunuma hazırlık yapar.
92. Sunum yöntemini belirler.
93. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil, sembol ve renkleri kullanarak
görselleştirir.
94. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
95. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.
96. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır
97. Sunularını değerlendirir.








Deyimler
Akrostiş
Adın durumları
Varlıkları niteleyen sözcükler
Türemiş sözcükler
Adın yerine kullanılan sözcükler.
Eylemler
Noktalama işaretleri (nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti)
Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi
ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için
gerekli süre ayrılmıştır.
B - MATEMATİK DERSLERİNDE;
KESİRLER
1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde
ederek isimlendirir.
2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
3. Kesirleri karşılaştırır.
4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten
büyüğe doğru sıralar.
6. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ
1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ
1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
SIVILARI ÖLÇME:
1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
3. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme
yaparak tahminini kontrol eder.
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
ONDALIK KESİRLER
1.Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık
kesir
olduğunu belirtir.
2.Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.
3.Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle
gösterir.
ZAMANI ÖLÇME
1.Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
3.Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
4.Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ
1.Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.
2.Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
3.Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini
açıklar.
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
5.Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
6.Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN
1.Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.
2.Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.
3.Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.
C- FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE;
1.Işığın görmedeki rolüyle ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Varlıkları karanlıkta net olarak göremeyeceğinin farkına varır.
1.2.Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder.
2.Çevredeki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydıklarını gözlemler. (BSB-1).
2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır (BSB5, 6; FTTÇ-3).
2.4. Bazı cisimlerin, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş
gibi göründüklerini fark eder.
2.5. Işığın bir enerji türü olduğunu sezer.
3.Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileriyle ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler
verir.
3.2. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları
karşılaştırır (BSB-5).
3.3. İnsanların, aydınlatma sorunlarını çözmek için düşünce ürettiklerini, araç ve teknikler
geliştirdiklerini fark eder (FTTÇ-4).
3.4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimine emek harcayan insanları tanır ve takdir eder.
(FTTÇ-33).
Fen ve Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
1. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış)
olduğunu fark eder.
2. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini
artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.
3. Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalışan kadın ve erkeklere
örnekler verir.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
2. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.
3. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
4.Aydınlatma teknolojilerinin yaşamımıza etkileriyle ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder (FTTÇ)
4.2. Göz sağlığı açısından ortamların uygun ve uygun olmayan şekilde aydınlatılmasını
karşılaştırır (BSB-5).
4.3. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın önemli olduğunun bilincine varır.
4.4. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından
öneminin bilincine varır.
5.Çevre kirliliğinin bir türü olan ışık kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Işık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder.
5.2. Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkilerini
listeler. (FTTÇ-25)
5.3. Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını; sözlü, yazılı ve/veya görsel
malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar. (BSB-19, 24).
5.4. Işık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder. (FTTÇ-5).
5.5. Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik düşünceler üretir. (FTTÇ-5).
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
4. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında
bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.
5. Doğal kaynakları, canlıları ve habitatları korumak için teknolojik ürün ve sistemlerin
nasıl kullanılabileceğini betimler.
6. Evde, okulda ve toplumda bireysel ihtiyaçları ve istekleri karşılamak, problemleri
çözmek için fen ve teknolojinin nasıl kullanıldığına örnekler verir.
7. 32. Geçmişten günümüze ihtiyaçları karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için
geliştirilen teknolojilerin insanların çalışma, yaşama ve çevreyle etkileşme şeklini ve
toplumlarını nasıl değiştirdiğine örnekler verir.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
4. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.
5. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi ve veri toplar (örneğin çevrede gözlem, sınıfta
gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri).
6. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel
malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
6- Çevredeki farklı sesler ve ses kaynaklarıyla ilgili olarak öğrenciler;
6.1.Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir (BSB-1).
6.2.Gözlemlerine dayanarak her sesin bir kaynağı olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).
6.3.Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır (BSB-5, 6; FTTÇ-3).
6.4.Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.
6.5.İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikirler öne sürer (BSB-9)
6.6.İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya
uzaklaştığını kestirir. (BSB-9).
7. Titreşim ve ses oluşumu ilişkisiyle ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretir. (BSB-14)
7.2. Ses üreten cisimlerin titreştiğini fark eder. (BSB-1)
7.3. Titreşen her cismin ses üretebileceğini ifade eder.
7.4. Sesin bir enerji türü olduğunu sezer.
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
8. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış)
olduğunu fark eder.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
7. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
8. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
9. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.
10. Olay ve nesnelere yönelik kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık ve adet gibi nicelikler için
uygun birimleri de belirterek yaklaşık değerler hakkında fikirler öne sürer.
11. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.
8.Sesin işitmedeki rolü ile ilgili olarak öğrenciler;
8.1. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
8.2. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu ifade eder.
8.3. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiğini fark eder.
8.4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
8.5. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler
verir (FTTÇ-13).
8.6. Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak daha iyi işitmeyi sağla-yacak bir araç
geliştirir (FTTÇ-6).
8.7. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiğini ifade eder (FTTÇ35 ).
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
9.Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar. (bkz.
Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü).
10. Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama
becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna
örnekler verir.
11. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişmenin bireye, topluma ve çevreye olumlu veya
olumsuz, öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle açıklar.
9. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
9.1. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağını fark eder.
9.2. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânları tespit eder. (BSB-19;
FTTÇ-19)
9.3.Gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekânlardaki ses kirliliği
yoğunluğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar. (BSB-21, 24)
9.4. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. (FTTÇ-19)
9.5. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araştırır. (FTTÇ-4)
9.6. Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemleri ve ürünleri tanımlar.
(FTTÇ-18, 21)
Fen Teknoloji Toplum Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
12.İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak
için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.
13.İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.
14.Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve tartışır.
15.Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu
bilir.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
12. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı,
çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
10. Dünya’mızın şekli ile ilgili olarak öğrenciler;
10.1.Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.
10.2.Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verir. (BSB-1, 7)
10.3.Geçmişte, insanların Dünya’nın şekliyle ilgili çeşitli görüşlere sahip olduklarının
farkına varır. (FTTÇ-2, 11, 12, 13, 14)
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
16.Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve
çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.
17.Farklı tarihî ve kültürel geçmişleri olan insan topluluklarının aynı doğal olaylar hakkında
ne tür anlayışlar oluşturup bunları ne şekilde kayda geçirdiklerini örneklerle açıklar.
18.Eski medeniyetlerin gökbilimde nasıl veri topladıkları, kaydettikleri ve bunları ne amaçla
ve nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar ve bir görüş oluşturur.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
13. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
14.Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama
becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna
örnekler verir.
15.Bilimdeki gelişmelerin teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler
verir.
16. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.
11- Dünya’nın yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin önemi hakkında
öğrenciler;
11.1.Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya’nın gözlemlenebilir
katmanlarını oluşturduğunu fark eder (BSB-1).
11.2. Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırır. (BSB-1, 2, 3, 4)
11.3. Karaların kayaçlardan oluştuğunu ifade eder.
11.4. Kayaçların minerallerden oluştuğunu bilir.
11.5. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçları maden olarak tanımlar. (FTTÇ-3)
11.6. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kurar. (BSB-23)
11.7.Toprağın nasıl oluştuğunu açıklar. (BSB-23; FTTÇ-3, 15)
11.8.Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurar (BSB-23)
11.9.Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varır. (FTTÇ-16, 17)
11.10.Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araştırır ve sunar.
(FTTÇ-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
11.11.Dünya’daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevreleyen
havanın hava küre adı verilen bilimsel bir modelle temsil edildiğini ifade eder .(FTTÇ-6)
11.12.Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin
(çekirdek) belirgin özelliklerini ifade eder.
11.13.Dünya’nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır. (BSB-3, 4)
11.14.Dünya’nın katmanlarını gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar. (BSB21, 22, 24; FTTÇ-6)
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
17. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
18. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
19. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
20. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı,
çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel
malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
19. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış)
olduğunu fark eder.
20. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini
artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.
21. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar. (bkz.
Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü)
22. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.
23. Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin
farkına varır.
24. İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.
25. Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve tartışır.
26. Çevreyi ve yabanî hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır.
27. Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu
bilir.
28. Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerekliliğini bilir.
29. Atıkların (evsel, sanayi, tıbbi, kurumsal vb.) çevreye vereceği zararı önlemek için uygun
bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini, teknolojik sistemlerin
oluşturduğu atıkların (kimyasallar, plastikler, metaller vb.) yönetiminin önemli bir
toplumsal sorun olduğunu anlar.
30. Teknolojinin çevre üzerine etkisini fark eder ve anlar.
31. Doğal kaynakları, canlıları ve habitatları korumak için teknolojik ürün ve sistemlerin
nasıl kullanılabileceğini betimler.
32. Çevre koruma ile ilgili faaliyetlere katılır.
33. Fen ve teknolojinin uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya
olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.
34. Fen ve teknoloji uygulamalarının olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki
gelişmelerle önlem alınabileceğini, bu etkilerin azaltılabileceğini veya giderilebileceğini
anlar.
12- Canlı ve cansız varlıklar ile ilgili olarak öğrenciler;
12.1.Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir.
(BSB-1, 2; FTTÇ-16)
12.2.Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar verir. (BSB-3, 4, 5, 6;
FTTÇ-16)
12.3.Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırır. (BSB-1, 2, 3, 4, 5)
12.4.Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığını tartışır.
12.5.Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlıları gözlemler.
(BSB-1,15,20 ; FTTÇ-13)
12.6.Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği
çıkarımını yapar. (BSB-7)
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
35. Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi
toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda
bulunduğuna örnekler verir.
36. Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin
farkına varır.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
25. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
26. Bir cismin şekil renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
27. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
28. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
29. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.
30. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
31. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.
32. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında
fikir öne sürer.
33. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer;
becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.
34. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi ve veri toplar (örneğin çevrede gözlem, sınıfta
gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri).
35. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı
ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder, oluşturulan modeli
yorumlar.
36. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
13- Yaşam alanları ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
13.1.Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğunu keşfeder. (BSB-1; FTTÇ-15)
13.2Bir yaşam alanında bulunabilecek canlıları tahmin eder .(BSB-7, 8)
13.3.Çevresinde bir yaşam alanında canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartları
gözlemler ve kaydeder. (BSB-1, 20)
13.4.Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği
çıkarımını yapar. (BSB-7; FTTÇ 18, 21, 22)
13.5.Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listeler.
(BSB 1, 20; FTTÇ-19, 24, 27)
14.6.Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirir. (FTTÇ-20, 23, 26, 28, 30)
14.7.Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katılır (FTTÇ-26).
14.8.Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanır (FTTÇ-21, 22,
26).
14.9.Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir.
Fen Teknoloji - Toplum - Çevre
(FTTÇ) kazanımları:
37.Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama
becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna
örnekler verir.
38.Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.
39.Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin
farkına varır.
40.İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.
41.Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve tartışır.
42.Çevreyi ve yabanî hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır.
43.Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu
bilir.
44.Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerekliliğini bilir.
45.Atıkların (evsel, sanayi, tıbbi, kurumsal vb.) çevreye vereceği zararı önlemek için uygun
bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini, teknolojik sistemlerin
oluşturduğu atıkların (kimyasallar, plastikler, metaller vb.) yönetiminin önemli bir
toplumsal sorun olduğunu anlar.
46.Teknolojinin çevre üzerine etkisini fark eder ve anlar.
47.Çevre koruma ile ilgili faaliyetlere katılır.
48.Fen ve teknolojinin uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz
etkiler yapabileceğini anlar.
49.Fen ve teknoloji uygulamalarının olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki
gelişmelerle önlem alınabileceğini, bu etkilerin azaltılabileceğini veya giderilebileceğini
anlar.
50.Doğal kaynakları korumak için teknolojik ürünlerin ve sistemlerin nasıl
kullanılabileceğini anlar ve betimler.
Bilimsel Süreç Becerisi
(BSB) kazanımları:
37. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını
kullanarak gözlemlerler.
38. Bir cismin şekil renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
39. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
40. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.
41. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında
fikir öne sürer.
42. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer;
becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.
43. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi ve veri toplar (örneğin çevrede gözlem, sınıfta
gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri).
44. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı
ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder, oluşturulan modeli
yorumlar.
45. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı,
çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
46. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
47. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
48. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel
malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
D- SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE:
“ İYİ Kİ VAR” Ünitesinin Kazanımları:
1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
2. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
3. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak
geçmişle bugünü karşılaştırır.
5. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.
6. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
“HEP BİRLİKTE” Ünitesinin Kazanımları:
1.İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları
fark eder.
2.Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya ihtiyaçlarla
grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
3. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime
örnekler verir.
4.Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.
5.Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.
“İNSANLAR VE YÖNETİM” Ünitesinin Kazanımları:
1. Yaşadığı yerin genel yönetim birimlerini tanır.
2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açılar.
3. Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.
E-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE:
4. ÜNİTE : KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
1. Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim
2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi
3.Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
4.Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
5. Ayet
6.Sure
7.Cüz
8.Bilge İnsan: Hz. Lokman
9.Ünitenin Değerlendirilmesi / Bilgilerimizi Ölçelim
5.ÜNİTE : SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
1. Sevmek ve Sevilmek Birİhtiyaçtır
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği BiNimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
4. Dostluk ve KardeşliğinTemeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
6.Ünitenin Değerlendirilmesi / Bilgilerimizi Ölçelim
F –TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ
“YOLCU” Temasının Kazanımları:
1. Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmesi gereken kuralları uygular.
2. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerini sıralar.
3.Yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım
uygulamalarının sebep olacağı tehlikelerin farkına varır.
4.Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeleri tanır.
“ SÜRÜCÜ” Temasının Kazanımları:
1.Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları
kullanırken güvenlik tedbirlerini alır.
2.Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli
kullanma ile ilgili kuralları uygular.
YAZARLA SÖYLEŞİ
 Ferda İZBUDAK AKINCI “Mutluluk Sokağı” kitabının yazarı (24 Mart Pazartesi)
YAPACAĞIMIZ GEZİLERİMİZ:
 14-18 Nisan/ Doğa Tarihi Müzesi – Botanik Bahçesi
4. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
Download

2014 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem şubat - mart - nisan