BACKGROUND
Name and Surname:
Zeynep ONAĞ(GÖKÇE)
Date of birth: 25.04.1980
Education: Doctorate (PhD)
Degree
Undergraduate
M.S.
Ph.D.
Assis. Prof.
Assoc. Prof
Prof.
Department/Program
Sport Management
School
Of
Physical
Education and Sports/
Psycho-social aspects of
sports
School
Of
Physical
Education and Sports /
Sports Sciences
University
Celal Bayar University
Celal Bayar University
Year
1998-2002
2002-2005
Celal Bayar University
2007-2013
PUBLICATIONS:
International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
International Refereed Journals
1. GÖKÇE-ONAĞ Z., GÜZEL P., ÖZBEY S. The factors that affect team success to the view
of the soccer coaches: the qualitative research, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2013,
Vol.4, No.2.
2. YILDIZ Y., ONAĞ A.O, ONAĞ Z, Investigating of perceived service quality in sport and
recreation services: a sample of fitness center, UHBAB International Refereed Journal of
Humanities and Academic Sciences, 2013, Vol:2, No:3.
3. ÇAM İ., TURHAN B., ONAĞ Z. The Analysis of the last shots of the top-level tennis players
in open tennis tournaments, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2013, Vol: 15, Issue: 1.
4. ONAĞ A.O, ONAĞ Z., YILDIZ Y. Relationship between organizational citizenship
behaviour and academic procrastination: a research on university students (Manisa sample),
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2012, Vol. 3
Published Books And Book Chapters
1. Onağ, Z. (2014). “Tarzanlar” Taraftar Grubunun Fanatik Taraftarlık İle İlgili Görüşleri
Üzerine Nitel Bir Araştırma, İçinde Türkiye’de Spor ve Medya, Editör, Volkan Ekin, 373-404,
Köprü Kitapları
International Symposiums, Congresses (Proceedings)
1. ONAĞ Z, TEPECİ M. Team effectiveness in sport teams: the effects of team cohesion, team
norms, ıntra team communication on team member satisfaction and intent to remain, 10th
Internatıonal Strategic Management Conference, 2014,Italy.
2. ONAĞ Z, GÜZEL P, ÖZBEY S. The factors that affect the team success to the view of
football trainers: The qualitative research, 2nd International Social Sciences in Physical
Education and Sport Congress, 2012,Turkey.
3. YILDIZ Y. ONAĞ A. O., ONAĞ Z. Investigating of perceived service quality in fitness
centers, 12th International Sport Sciences Congress, 2012, Turkey.
4. YAZICILAR İ., MUTLUTÜRK N., ÇOBANOĞLU G., GÖKÇE Z., AKTAŞ Z.
Investigating sporter and sedentary university students loneliness levels (Manisa Sample), 9th
International Sports Sciences Congress, 2006, Turkey.
5. GÖKÇE Z., ÇAM İ, YAZICILAR İ., Investigation the leadership dimensions of sport
managers’ ( Example Of Aegean Zone), 9th International Sports Sciences Congress, 2006,
Turkey.
National Refereed Journals
1. GÖKÇE Z., ÇAM İ, YAZICILAR İ., Spor Yöneticilerinin Liderlik Boyutlarının Araştırılması
(Ege Bölgesi Örneği), Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2008, Vol: 3, No:1.
2. YILDIZ Y., GÖKÇE Z., MUTLUTÜRK N., Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerin Kendini
Kabul Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 2004, 10(4).
National Symposiums, Congresses (Proceedings)
1. TEPECİ M., GÖKÇE Z. Spor takımlarının başarı deneyimlerinden iş hayatındaki ekiplerin
öğrenebilecekleri, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 2009, Manisa.
2. GÖKÇE Z., ÇAM İ., MAVİ H.F. Badminton antrenörlerinin badminton sporunun sorunlarına
bakış açıları üzerine bir araştırma, 3. Raket Sporları Sempozyumu, 2007, Kocaeli.
3. GÖKÇE Z., ER N., YAZICILAR İ., ÇETİN B. Düşünce ve uygarlık tarihi sürecinde sporun
gelişmesinde din faktörü, Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu,
2005, Manisa
4. ÇAM İ., YAZICILAR İ. GÖKÇE Z., ÖNER M., TURHAN B., İlköğretim Okulları II.
Kademe Türkiye Badminton Şampiyonasına Katılan Takımların Sportif Performans
Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması, Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, 2003
(Sözel Bildiri)
Administrative Tasks
1. Manager of Celal Bayar University “Suleyman Demirel Cultural Center” 2007-2010.
Scientific Institutions Membership
1.The International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport, and Dance
(ICHPER.SD) 2006.
Download

Assistant Zeynep ONAG - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu