Meme Kanseri Nedir?
BEDENİNİZLE İLGİLİ OLUN HER AY MEMENİZİ
KENDİ KENDİNİZE KONTROL EDİN!
Memenin süt bezleri ve kanallarını döşeyen hücrelerin kontrolsüz
çoğalmaları, yayılmaları ile kendini gösteren bir hastalıktır.
KKM yaparken dikkat!
Parmak uçlarınızın iç yüzeyleri ile dairevi hareketler yapın.
Kalınlaşma,
Hiperplazi,
İnsitu (duktal)
Kanser,
1. Ayna karşısında gözlem,
Adet gören kadınlar; adet bitiminden bir hafta sonra, Menopoz
sonrası kadınlar ise her ay kendi belirledikleri zamanda KKM
yapmalıdırlar.
Süt Kanallarında kanser gelişimi
Normal kanal
Kendi kendini muayeneyi (KKM)’yi 3 şekilde
yapabilirsiniz:
Yayılan
(İnvaziv duktal)
Tip Kanser
Aydınlık bir odada, belden yukarısı çıplak olarak bir boy aynası
önünde durulur, kollar önce yanlarda, sonra yukarda baş arkasında
ve daha sonra kalçalara sıkıca bastırarak durulur. Büyüklük, küçüklük
farkı, çekinti, yara, bere, meme başı değişikliği var mı bakılır.
Meme kanseri ne kadar erken yakalanırsa
yaşam şansı o kadar çoktur.
Tarama yöntemleriyle meme kanseri
artık ölümcül olmaktan çıkmıştır.
Meme kanserinde
Erken Tanı Hayat Kurtarır!
Evre 0
Evre I
Evre II
Evre III
Evre IV
% 96
% 92
% 85
% 66
% 21
2. Ayakta ya da duş alırken elle muayene,
KKM yapmayan kadınlarda
saptanan tümör büyüklüğü
25 mm
Düzenli KKM yapan kadınlarda
saptanan tümör büyüklüğü 16 mm
Düzensiz mamografi çektiren
kadında saptanan tümör büyüklüğü 8 mm
Her yıl düzenli mamografi çektiren
kadında saptanan tümör büyüklüğü
3 mm
Banyoda duş alırken bir kolunuzu başınız
üzerine kaldırıp diğer elinizin 2., 3. ve 4.
parmaklarının iç yüzleri ile daireler çizerek tüm
memenizi ve koltuk altınızı yoklayınız.
3. Sırt üstü yatarken elle muayene.
Sırt üstü yatın ve muayene edeceğiniz
memeyi diğer elinizin parmaklarının
iç yüzleri ile dairevi hareketler yaparak
muayene ediniz. Daha sonra diğer
memenin muayenesini yapınız ve bir
şişlik ya da sertlik olup olmadığına
bakınız.
Meme kanseri belirtileri
Meme
Meme kanseri
kanseri belirtileri
belirtileri
KitleKitle
Kitle
Kitle
Cilt çekintisi
Cilt çekintisi
çekintisi
Cilt
Cilt çekintisi
Renk değişikliği
Renk değişikliği
değişikliği
Renk
Renk değişikliği
Anormal
büyüme
Anormal
büyüme
Anormal
Anormal büyüme
büyüme
Meme başı çekintisi
Meme başı
başı çekintisi
Meme
Meme başı çekintisi
çekintisi
Lenf bezi büyümesi
Sarkma
Sarkma
Sarkma
Sarkma
Kanlı
kanlı akıntı
akıntı
kanlı
kanlı akıntı
Meme kanseri belirti vermeden, ele gelmeyecek
kadar küçükken tarama kontrolleri ile yakalanabilir.
40 yaşından
sonravermeden,
2 yılda bir,
Meme
belirti
ele
Meme kanseri
kanseri
belirti
vermeden,
ele
50
yaşından
sonra
her
yıl
gelmeyecek kadar küçükken
gelmeyecek kadar küçükken
M
a m o g r akontrolleri
f i ç e k t i r i n i zile
.
tarama
tarama
kontrolleri
ile
Her
ay memenizi
yakalanabilir.
yakalanabilir.
kendi kendini
muayene
(KKM)bir,
40
sonra
2
yılda
40 yaşından
yaşından
sonra
2
yılda
yöntemi ile kontrol ediniz. bir,
50
50 yaşından
yaşından sonra
sonra her
her yıl
yıl
Mamografi
Mamografi çektiriniz.
çektiriniz.
Her
Her ay
ay memenizi
memenizi
kendi
kendi kendini
kendini muayene
muayene (KKM)
(KKM)
yöntemi
ile
kontrol
yöntemi ile kontrol ediniz.
ediniz.
Meme kanseri giderek
Meme kanseri
giderek
artıyor,
8 kadından
biri
artıyor, 8 kadından biri
meme
memekanseri
kanseriolabilir.
olabilir.
Kolda şişme
Lenf bezi
bezi büyümesi Kolda
Kolda şişme
Lenf
Lenf bezi büyümesi
büyümesi Kolda şişme
şişme
Yukardaki
Yukardaki belirtileri
belirtileri
Yukardaki belirtileri görürseniz
görürseniz
derhal
bir
görürseniz
derhal bir doktoraderhal
başvurunuz.bir
doktora
doktora başvurunuz.
başvurunuz.
MAMOGRAFİ
TARAMASI
İLE
MAMOGRAFİ
TARAMASI
İLE
MAMOGRAFİ
TARAMASI
İLE
KANSERİN
MEMEDE
SAKLANACAĞI
KANSERİNKANSERİN
MEMEDEMEMEDE
SAKLANACAĞI
BİR
YER
YOK!
BİR YER YOK!
SAKLANACAĞI
BİR YER YOK!
Meme
Meme kanseri
kanseri
tehlikesinin
farkında
Meme
kanserimısınız?
tehlikesinin
farkında mısınız?
Download

4.Meme Broşürü