Türkiye Cumhuriyeti
Oslo Büyükelçiliği
Konsolosluk Şubesi
Askerlik Erteleme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu (Konsolosluk Şubemizden alınacaktır)
2. Türk pasaportunuzun aslı ve fotokopisi (Pasaportunuzun boş sayfalarının
fotokopisine gerek yoktur). Başka bir ülke vatandaşlığınız var ve geçerli bir Türkiye
pasaportu yoksa bu durumda sadece vatandaşı olduğunuz diğer ülkenin
pasaportunun fotokopileri yeterlidir. Oturum kartı/belgesi/etiketinin önlü arkalı
fotokopisinin pasaport fotokopisiyle birlikte ibraz edil
3. Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
4. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafınız (Sadece ilk ertelemeler için)
5. 250 Norveç Kronu
6. Nüfus
Müdürlüğünden(Folkeregisteret)
alacağınız
İkametgâh
Belgesi
“Bostedsattest” )
Aynı anda Norveç/İzlanda/Bulgaristan vatandaşı iseniz, aşağıdaki belgeler de
gereklidir:
1.
Vatandaşlığını kazandığınız ülkeden aldığınız pasaportunuzun aslı ve işlem görmüş
sayfalarının fotokopisi. (Pasaportunuzun boş sayfalarının fotokopisine gerek yoktur.)
2. Tabiiyetinde bulunduğunuz ülke vatandaşlığını kazanma tarihini gösterir belge ve 1 adet
fotokopisi (Statsborgerbrev veya UDI / Folkeregisteret’ten vatandaşlık aldığınız tarihi
gösterir belge (bekreftelse)
Norveç/İzlanda Vatandaşlık Belgenizde (Statsborgerbrev) Norveç/İzlanda vatandaşlığını
kazandığınız tarih belirtilmektedir. Statsborgerbrev’inizin bulunmaması halinde,
Folkeregisteret’e, Politiet’e veya Utlendingsdirektoratet’e başvurarak Norveç/İzlanda
vatandaşlığını kazandığınız tarihi gösterir belge talep edebilirsiniz. Örnek belge için
Konsolosluk memuruna başvurunuz.
Not: Evrakların tamamı A4 sayfa formatında temiz, buruşmamış-yıpranmamış,
(ikiye veya dörde) katlanmamış şekilde olmalıdır. Herhangi bir mağduriyetin
yaşanmaması için lütfen Pasaport ve Nüfus Cüzdanınızın fotokopilerini
Konsolosluğumuza gelmeden önce MUTLAKA çektiriniz. Pasaportta üzerinde
herhangi bir işlem yapılmamış sayfaların fotokopileri çektirilmeyecektir.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Turkish Embassy
Consular Section
Halvdan Svartes gt.5
0244 Oslo
Tel.: 22 12 87 60/22 12 87 63 (saat 14-16 arası)
www. oslo.be.mfa.gov.tr/www.turkiye.gov.tr
www.e-konsolosluk.net
[email protected]
[email protected]
Askerlik yoklamanızı yaptırmadıysanız veya geciktirdiyseniz, Türkiye’de Yoklama Kaçağı/Bakaya
olarak aranacağınızı, bunun da para cezası hatta para cezasına çevrilmeyen hapis cezası gibi
müeyyideleri olduğunu biliyor musunuz? Askerlik yoklamanızı zamanında yaptırmak, bir
vatandaşlık görevidir.
Download

Askerlik erteleme - gerekli belgeler - Turkish Embassy