Türkiye Cumhuriyeti
Oslo Büyükelçiliği
Konsolosluk Şubesi
Askerlik İşlemleri-2014
Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri
Dövizle Askerlik Hizmetine başvuru yaşı 20 olup, oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi,
işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanat icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı
gemilerde gemi adamı olarak bulunan vatandaşlarımızın, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak
üzere, toplam en az üç buçuk yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmaları, dövizle askerlik
hizmetinden yararlanmak üzere başvurmaları, bu kapsamda ücret ödemeleri ve tüm ödemeleri
tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.
Dövizle askerlik bedeli 6000 Avro karşılığı, 2014 yılı itibarıyla 50435 Norveç Kronu'dur. Başvuru
sırasında toplam bedelin en az dörtte biri miktarı ödenecektir. Kalan miktarı 38 yaşınızı
doldurduğunuz yılın sonuna kadar en fazla üç taksit halinde ödemekle yükümlüsünüz. (38 yaş üstü
dövizle askerlik ödemesi 6 000 Avro/ 50435 NOK’tur ve tek taksitte ödenmelidir.)
Gerekli evraklar
1. Başvuru Formu
2. T.C. Pasaportunun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (Çifte vatandaşlığı olanlar için, vatandaşı
oldukları diğer ülkenin pasaportuna ait işlem görmüş sayfalarının fotokopisi yeterlidir.)
3. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
4. Norveç/İzlanda ikamet belgesi (Bostedsattest)
5. 4 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf otomatlarında veya fotoğrafçıda çekilmiş, normal pasaport
fotoğrafı. 5X5 ölçüsünde olmamalıdır.)
6. En az 3,5 yıl çalıştığınızı-işe başlama tarihini (gün/ay/yıl) ve yaptığınız işin türünü gösterir belge.
Bir işyerinde çalışıyorsanız, işyeri mektubu.(Arbeidsbekreftelse) Eğer kendi işinizde çalışıyorsanız
firma ruhsatı(firmaattest). Işsiz veya malülen emekli iseniz, NAV’dan bu durumunuzu belgeleyen
belge. Daha önce çalıştığınız işyerine ulaşamıyorsanız, NAV’dan alabileceğiniz ve hangi
dönemlerde nerede çalıştığınız gösterir belge (Arbeidsforhold/arbeidshistorikk).
7. 250 NOK posta ücreti
8. Ödeme dekontonun aslı (Debetoppgave)/Paranın alıcı bankaya ulaştırıldığına dair belge. Ödeme
NOK kurunda yapılacak olup, debetoppgave belgesi para transferi yapılmasının ardından 1 veya 2
işgünü içersinde internet banka şubesinden yazdırılabilmektedir. (vedlegg utsikrift).
Sorularınız için 22 12 87 63 (14-16 arası)
Oslo Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi
Halvdan Svartes gate 5
0244 Oslo
[email protected]
www.turkiye.gov.tr
www.e-konsolosluk.net
Download

Dövizle askerliğe başvuru yaşı 20 olup, en az üç