KKM Cvičení – binární diagramy
Systém Pb – Sn (pájka)
Převzato z: http://www.benbest.com/cryonics/lessons.html
Otázky:
1. Podle přiloženého binárního diagramu přepočítejte složení
eutektika z hmotnostních procent na atomární.
2. Pro slitinu, která je v diagramu označená jako „Alloy 2“ odhadněte,
jaké je složení fáze α a jaké je složení taveniny, nachází-li se tato
slitina ve stavu označeném písmenem „c“.
3. Pro slitinu Pb o 30 hm. % Sn na teplotě 200°C určete, jaké fáze se
v systému vyskytují, v jakém poměrném hmotnostním zastoupení a
jaké je jejich aktuální složení.
Download

KKM Cvičení – binární diagramy