ANADOLU LÝSESÝ
9. SINIF
DERS ADI
KAYNAK KÝTAP ADI
MATEMATÝK
MEB ders kitabý , Bilgiyolu Yayýncýlýk 9. Sýnýf Ders Anlatým Föyleri a Serisi
TARÝH
9.Sýnýf Tarih Soru Bankasý A+ / Bilgi Yolu
COÐRAFYA
9.Sýnýf Coðrafya Soru Bankasý A+ / Bilgi Yolu
DÝL VE ANLATIM
Þimdiki Çocuklar Harika-Aziz Nesin, Beyaz Gemi-Cengiz Aytmatov 9.Sýnýf Dil
ve Anlatým Soru Bankasý/Bilgi Yolu
TÜRK EDEBÝYATI
William Shakespeare "Macbeth", Ahmet Ümit "Masal Masal Ýçinde", 9. Sýnýf
Türk Edebiyatý Soru Bankasý / Bilgi Yolu
ÝNGÝLÝZCE
THE GREAT GATSBY-MACMILLAN
1984-PENGUIN READERS
LOVE IN SHAKESPEARE: FIVE STORIES-BLACK CAT READERS
BEOWULF B2.1-BLACK CAT READERS
OXFORD ENGLISH GRAMMAR COURSE INTERMEDIATE-OXFORD
BRITANNICA SCHOOL EDITION-BRITANNICA- ÇAÐLAYAN KÝTABEVÝ
ALMANCA
IDEEN 2 (SET) (HUEBER YAYIN EVÝ)
FÝZÝK
MEB ders kitabý , Bilgiyolu Yayýncýlýk 9. Sýnýf Ders Anlatým Föyleri a Serisi
KÝMYA
MEB ders kitabý , Bilgiyolu Yayýncýlýk 9. Sýnýf KÝMYA Ders Anlatým
Föyleri A Serisi
BÝYOLOJÝ
MEB ders kitabý , Bilgiyolu Yayýncýlýk 9. Sýnýf BÝYOLOJÝ Ders Anlatým
Föyleri A Serisi
Download

9. Sınıf