ORTAOKUL
5. SINIF
DERS ADI
KAYNAK KÝTAP ADI
ALMANCA
PRIMA A1 BAND 1 (SET)
MEIN DEUTSCH 1 (DEFTER)
ÝNGÝLÝZCE
FAMILY AND FRIENDS 4 2ND EDITION STUDENT BOOK &WORKBOOK
(OXFORD)
GLOBED RAZ-KIDS GLOBED
YLE TESTS FLYERS FOUR TESTS (CAMBRIDGE)
BRAIN POP JUNIOR (GLOBED)
FEN VE TEKNOLOJÝ
BÝLGÝ YOLU YAYINCILIK SORU BANKASI
TEST SEPETÝ SORU BANKASI
MATEMATÝK
BÝLGÝYOLU YAYINCILIK
5. SINIF MATEMATÝK 'TEST KÝTABI'
SOSYAL BÝLGÝLER
TÜRKÇE
SOSYAL BÝLGÝLER ÖZET KONU ANLATIMLI SORU BANKASI
5. SINIF (ETKÝN OKUL YAYINLARI)
AKILLI SOSYAL BÝLGÝLER DEFTERÝ
5. SINIF ( ARI DEFTER VE DAÐITIM ÝNTERNET BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ)
5. Sýnýf Türkçe Þurup / Demet Arýoðlu / Mutlu Yayýncýlýk
5 Türkçe Çalýþma Fasikülleri / Etkin Okul Yay
Harflerimizin Gizli Dünyasý / Feyza Hepçilingirler / Çýnar Yay
Büyük Atatürkden Küçük Öyküler - 3 / Süleyman Bulut / Can Yay
Büyük Atatürkden Küçük Öyküler-2 / Süleyman Bulut / Can Yay
ÝstanbuluÇalýyorlar! / Gülsevin Kýral / Günýþýðý Yay
Dedem Bir Kiraz Aðacý / Angela Nanetti / Günýþýðý Yay
Gümüþ Kanat / Bilge Kültür Yay.
Mavi Zamanlar / Mavisel Yener / Tudem Yay
Çýtýr Çýtýr Felsefe - Savaþ Ve Barýþ / Brigitte Labbé / Günýþýðý Yay
Savaþ Atý / Mýchael Morpurgo / Tudem Yay
Sisin Sakladýklarý / Miyase Sertbarut / Tudem Yay
Düþ Hýrsýzýnýn Çýraðý / Ahmet Önel / Elma Yay
Çýtýr Çýtýr Felsefe - Þiddet Ve Þiddetsizlik / Brigitte Labbé / Günýþýðý Yay
Balina ile Mandalina / Fazýl Hüsnü Daðlarca / Yapý Kredi Yayýnlarý
Ýlköðretim Okullarý Ýçin Türkçe Sözlük / TDK
Atasözleri Ve Deyimler Sözlüðü 1 / Ömer Asým Aksoy / Ýnkýlap Yayýnlarý
Atasözleri Ve Deyimler Sözlüðü 2 / Ömer Asým Aksoy / Ýnkýlap Yayýnlarý
Yazým Kýlavuzu Büyük Boy / Türk Dil Kurumu
(Sözlükleri ve yazým kýlavuzlarýný elinde olmayanlar almayabilir.)
Download

5. Sınıf