NJEMAČKI JEZIK za odrasle polaznike
•
DEUTSCH IM KRANKENHAUS
Program prilagođen za potrebe medicinskog osoblja:
- usvajanje vokabulara za razna bolnička okruženja
- komunikacija u raznim bolničkim okruženjima
- uvježbavanje svih jezičkih vještina potrebnih u raznim bolničkim okruženjima
(razumijevanje pročitanog teksta, razumijevanje govora, govor, pisanje)
- praktični savjeti za rješavanje raznih potencijalnih problema
Obim programa: 32 sata nastave realizovanih u dva mjeseca
Tempo rada: 2 termina sedmično
Termin: večernji, 2 sata (120 minuta)
Cijena: 180 KM, plaćanje u dvije rate
Primamo maksimalno 12 polaznika. Obavezan uslov za prijavu je poznavanje njemačkog
jezika minimalno na nivou A2.
Planirani početak nastave je u prvoj sedmici maja.
•
SCHRITTE INTERNATIONAL A2.1
Obim programa: 34 sata nastave realizovanih u dva mjeseca
Tempo rada: 2 termina sedmično
Jedan termin: večernji, 2 sata (120 minuta)
Cijena: 180 KM, plaćanje u dvije rate
Udžbenik: Schritte international 3 (A2/1), Hueber Verlag
Besplatno: Udžbenik sa CDROM-om i radnom sveskom, sveska, rječnik, dodatni materijali
Ovo je prvi dio programa na nivou A2. Realizacija drugog dijela je planirana u septembru i
oktobru.
Primamo maksimalno 12 polaznika. Obavezan uslov za prijavu je poznavanje njemačkog
jezika na nivou A1.
Planirani početak nastave je u prvoj sedmici maja.
•
SCHRITTE INTERNATIONAL B1.1
Obim programa: 34 sata nastave realizovanih u dva mjeseca
Tempo rada: 2 termina sedmično
Jedan termin: večernji, 2 sata (120 minuta)
Cijena: 180 KM, plaćanje u dvije rate
Udžbenik: Schritte international 5 (B1/1), Hueber Verlag
Besplatno: Udžbenik sa CDROM-om i radnom sveskom, sveska, rječnik, dodatni materijali
Ovo je prvi dio programa na nivou B1. Realizacija drugog dijela je planirana u septembru i
oktobru.
Primamo maksimalno 12 polaznika. Obavezan uslov za prijavu je poznavanje njemačkog
jezika na nivou A2.
Planirani početak nastave je u prvoj sedmici maja.
ENGLESKI JEZIK za odrasle polaznike
•
MOVE PRE-INTERMEDIATE (A2+)
Obim programa: 30 sata nastave realizovanih u dva mjeseca
Tempo rada: 2 termina sedmično
Jedan termin: večernji, 2 sata (120 minuta)
Cijena: 180 KM, plaćanje u dvije rate
Udžbenik: Move Pre-Intermediate, Macmillan
Besplatno: Udžbenik sa CDROM-om i radnom sveskom, sveska, rječnik, dodatni materijali
Ovo je program koji osigurava kvalitetan prelazak sa jezičke kategorije A (osnovno
poznavanje jezika) na kategoriju B (neovisno korištenje jezika). Cilj programa je
omogućavanje polaznicima da svim jezičkim vještinama ovladaju na nivou koji je potreban za
neovisno korištenje jezika, kao i da steknu potrebnu širinu u vokabularu i gramatičkim
pravilima za nastavak učenja na nivou B1.
Primamo maksimalno 12 polaznika. Obavezan uslov za prijavu je poznavanje engleskog
jezika na nivou A2.
Planirani početak nastave je u prvoj sedmici maja.
ENGLESKI JEZIK za osnovce i srednjoškolce
•
RADIONICE I PROJEKTI
Obim programa: 24 školska časa realizovana u dva mjeseca
Tempo rada: 1 termin sedmično (nedjeljom)
Jedan termin: 3 školska časa
Cijena: 70 KM, plaćanje u dvije mjesečne rate
Cilj programa je omogućavanje učenicima da praktično koriste prethodno usvojeni jezik kroz
razne projekte i radionice. Poseban naglasak se stavlja na vještine govora i pisanja, a završni
proizvodi projekata i radionica bit će različiti audio i video zapisi, posteri i drugi štampani
materijal, PPT prezentacije i slično.
Učenici se razvrstavaju u grupe na osnovu uzrasta i nivoa znanja. Planirani početak nastave je
u prvoj sedmici maja.
Download

NJEMAČKI JEZIK za odrasle polaznike • DEUTSCH IM