T.C.
SAGLlK BAKANllGI
SAGLlK HiZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Z014 Yili ADAYLIK EGITiMi (HAZIRLAYıCı EGITiM)
SINAV SONUÇLARI
Sınavın Yapıldığı Yer: TÜRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU MEHMET AKIF ERSOY
KONFERANS SALONU
SIRA
NO
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ADI
BIRiMi
AciL SAGLlK HizMETLERI
ACiL SAGLlK HiZMETLERi
AciL SAGLlK HizMETLERi
DIŞ iLişKiLER VE AVRUPA
DIŞ ILIşKiLER VE AVRUPA
DIŞ ilişKiLER VE AVRUPA
DIŞ ilişKiLER VE AVRUPA
DIŞ ILişKiLER VE AVRUPA
DIŞ IliŞKiLER VE AVRUPA
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BiRLiGI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BIRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
DIŞ ILiŞKiLER VE AVRUPA BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
DIŞ ilişKiLER VE AVRUPA 81RLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
DIŞ ilişKiLER VE AVRUPA BiRLiGi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
GAZi ÜNiVERSiTESi DIş HEKiMLiGi FAKÜLTESi
GAZi ÜNiVERSiTESi Diş HEKiM liG i FAKÜLTESi
GAZi ÜNiVERSiTESi DiŞ HEKIMLiGi FAKÜLTESi
HACETTEPE ÜNiVERSiTESi DiŞ HEKiMLiGi FAKÜLTESi
HUKUK MÜŞAViRLiGi
HUKUK MÜŞAViRLiGi
HUKUK MÜŞAViRLiGi
SAGLlGIN GELiŞTiRiLMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlGIN GEliŞTiRiLMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlGIN GELiŞTiRiLMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlGIN GELiŞTiRILMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlGIN GElişTiRiLMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlGIN GEliŞTiRiLMESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
5AGLlK BiLGi SiSTEMLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HIzMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLlK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAGLIK HizMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
: 22.12.2014
Sınav Tarihi
Sınav Başlama Saati : 14.00
Sınav Bitiş Saati
: 16.00
SOYADı
AYŞENUR
YETiKARAS
SEDAT
TAMER
BANU NESiBE
FATiH
HACı MUSTAFA
HAYDAR RıDVAN
ÖZGENEL
ÇOLAK
DEMiR
DEMiREL
HARDAL
CiVAN
Ö2TÜRK
KADiR
MUSTAFA
SEviM
SUNAL
AYDIN
MÜFTÜOGLU
ATAMAN
EDA
EZGi
NESLi
ÜNAL
KARAÇELEBi
GÜNGÖRDÜ
çEliK KÖYCÜ
YALÇiN
AHMET MÜEZziN
ASENA
BENGiSU
BiLAL
BUGRA
BUKET
BURAK
BÜŞRA
CESUR
ÇAGRI
DiLEK
90
80
94
YÜKSEL
TUGBA
BERRAK
ERAY
MÜCDAT
SAKiNE
AHMET
BEGÜM
BÜŞRA
ÖZLEM
SELiN
SERKAN
Ali ENVER
ASiYE
AYŞE HANDE
AYŞEGÜL
ÇiGDEM
DILEK
HÜSNiYE BURÇiN
iREM
iSA
MERTCAN
TAYFUN
TUGCAN ADEM
96
81
74
89
9S
82
78
91
77
90
91
93
AVUÇ
ÜNVER
BAGLAN
ÖZDEMIR
AYGÜL
ÇiRALI
ŞiMŞEK
KONUK
KARAVUŞ
KARTAL
GÜRBÜZ
TANRIVERDi
DOGAN SÖNMEZ
TÜRKSEVEN
AYDOGAN
iKiZLER
SOYTUTAN
YILDIRIM
ÜNAL
EROGLU
ÖZDEMiR
AYDOGAN
YILMA2TEKi N
ÖZDEMiR
UÇAR
KURHAN
LÖK
MUTLU
ÖZER
KOPMAZ
TOPRAK
SERiN
KAVAK
96
89
82
94
94
96
96
97
97
89
93
91
9S
97
98
94
96
97
92
93
95
95
94
94
94
91
94
91
92
95
88
97
95
98
'Izm. Hüseyin ZIRH
Daire Ba~kanı
•
50
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
GIZEM
YilDIZ
51
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
GURBET
ÇITAK
9Z
52
SMLlK HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
GÜl
MERSINLlo~LU
93
53
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
HASAN
BAYSAN
94
54
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ıBRAHIM
ÜNSAL
95
SS
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MEHMET
KILIÇKAYA
84
56
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MEHMET ALI
KOÇMAN
85
57
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MUHAMMET
GÜNER
92
58
sA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MUSTAFA EMRE
KILIÇ
94
59
sA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ÖMER
BAL
95
60
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ÖZGE
ARSLAN
94
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
SElMA
DO~AN
92
62
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
SERHAT
TUTKAL
85
63
SA~L1K HizMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ŞULE
TEMEL
92
64
SA~L1K HIzMETLERI GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ZUHAl
DARAKCI
94
65
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
AYliN
SUZAN
97
66
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
AYŞE EYlÜl
ŞENTÜRK
93
67
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
BERil
YAZAN
96
68
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
BURAK
CEYLAN
90
69
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
BURAK
MOllAAHMETO~lU
96
70
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
CEYDA
ERKUT
92
71
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
DENIz
DD~AN
95
72
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
DERYA
DÖKER
85
73
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
DIDEM
BAHAR
88
74
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
DUYGU
ÖZDEM
86
75
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ@
EBRU
KURU
95
76
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
FATIH
IlGAR
98
77
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
FATMA
TURGUTGENÇ
96
61
AKIF
90
78
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
FATMA
YilDIZ
92
79
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
HACER TÜRKAN
DANIŞMAN
97
80
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
HAKAN
KUM
91
81
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
HIBA
ÇAM
96
82
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
HÜlYA
ARıKAN
96
83
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
IPEK
ARI
88
84
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MElDA
AYDAN
86
85
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ@
MERT
ÖZCAN
97
86
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
MIYASE
ÇOLAK
99
87
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ORHAN
BAKMAZ
89
88
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ORHAN
PARllDAR
92
89
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
OZAN
SÜRMELlHINDI
89
90
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ÖMER MITHAT
TOPRAK
98
91
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
ÖZLEM
GÜREL
96
92
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ@
SERTAÇ
ARSLAN
97
93
sA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ~Ü
YAHYA
RADIF
87
94
SA~L1K YATıRıMLARı GENEL MÜDÜRlÜ@
ZUHAl
ÇAKIR
92
95
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
ARZU
BINıCı
96
96
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
ASIYE
KAPUsUZ
84
97
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
BÜŞRA
ÇA~LAYAN
90
98
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
CEMlı
TUNA
94
99
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
ÇI~DEM
GÜNERI
90
100
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
EBRU
FIDAN
81
101
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
ELlF
TOSUN
89
102
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
ERHAN
KARAGÜZEL
79
103
TÜRKIYE HALK SA~lI~1 KURUMU
ESRA
GÜNEŞ
94
104
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
FILIz
CEYLAN
99
105
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
GAMZE
CANBULDU
85
106
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
HALIME
ŞAHIN
71
107
TÜRKIYE HALK sA~L1~1 KURUMU
ıBRAHIM HALIı
ElMAS
92
108
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
ILHAM i
AKKUŞ
87
109
TÜRKIYE HALK SA~L1~1 KURUMU
MEHMET EMIN
DEMIRTAŞ
71
110
TÜRK/YE HALK sA~lI~1
NESlIHAN
YilDIRIM
92
KURUMU
U.f}-vvıA
Uzm. Hüseyin ZIRH
f);:ıirp B~~'<~nı
•
NiHAL
ÖZLEM
111 TÜRKivE HALK SAGLlGI KURUMU
112 TÜRKivE HALK SAGLlGI KURUMU
113 TÜRKivE HALK SAGLlGI KURUMU
114 TÜRKivE HALK SAGLlGI KURUMU
115 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER SAGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
116 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER SAGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
117 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER 5AGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
118 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER SAGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
119 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER 5AGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
120 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER SAGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
121 TÜRKivE HUDUT VE SAHiLLER SAGLlK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
122
123
124
125
126
127
128
129
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
TÜRKivE
iLAç VE TıBBi CiHAZ KURUMU
iLAç VE TıBBi CiHAZ KURUMU
iLAÇ VE TıBBi CIHAZ KURUMU
iLAç VE TIBBı CiHAZ KURUMU
iLAç VE TıBBi CiHAZ KURUMU.
iLAç VE TıBBi ci HAZ KURUMU
iLAç VE TıBBi CiHAZ KURUMU
iLAç VE TıBBi CiHAZ KURUMU
KAMU HASTANELERi KURUMU
KAMU HASTANELERi KURUMU
KAMU HASTANELERi KURUMU
KAMU HASTANELERi KURUMU
130
131
132
133
134 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
135 TÜRKIvE KAMU HASTANELERi KURUMU
136 TÜRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
137 TÜRKivE KAMU HASTANELERI KURUMU
138 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
139 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
140 TÜRKIvE KAMU HASTANELERi KURUMU
141 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
142 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
143 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
144 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
145 TÜRKIvE KAMU HASTANELERI KURUMU
146 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
147 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
148 TÜRKivE KAMU HASTANELERi KURUMU
149 TÜRKivE KAMU HASTANELERI KURUMU
150 TÜRKiVE KAMU HASTANELERi KURUMU
151 TÜRKiVE KAMU HASTANELERi KURUMU
152 VÖNETiM HiZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
153 VÖNETiM HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
154 VÖNETiM HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
155 VÖNETiM HiZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
156 VÖNETiM HIZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
157 VÖNETiM HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
ŞENEL
KAHRAMAN
ORTAÇ
UGUR
ZEVNEP
FATiH
SEZER
ÇAGLAR
KURTULMUŞ KOSiF
FATMA
MEHMET ALi
BAVBARA
TEKBAŞ
MURAT
MUSTAFA ENE5
OSMAN
RAHiME
SEVMEN
KILIÇ
ŞAHiN
ARSLAN
SiNAN
AVCI
AVIK
SEviM
VÜKSEL
BAVRAK
ÜREK
AFACAN
AVŞE
BÜŞRA
MELis
MERVE
MUSTAFA
SEVDA NUR
TUNCAV
ÜMiT
Ali
FATMAEDA
EREN BÜK
NUMANOGLU
AÇiK
KÜBRA
RıDVAN
SERCAN
AvciL
DÖLEK
SEVDA
ALADDiN
AGAÇ
MORTAŞ
ALPER
BiLAL
CANER NivAZi
BECEREN
OKU
TU NA
BOZKINA
ÖZTÜRK
VILDIZ
ALBAVRAK
DULKADiR
GÖKDOGAN
ZENGiNALP
ÖNCÜ
ÖZTÜRK
BiLKAV
GÜL
KAVA
SEVAL
AKDAG
GÜREL
ÖZKAN
TORUNOGLU
ECE
EMiNE
EZEL
FATMA
iNAVET
KADRi
MERVEM
MUZAFFER Ali
PıNAR
RAMAZAN
TUNAAVBiKE
ZEVNEP
AHMET
ALTAN
DUVGU
OSMAN
SERKAN
ZEKERivA ÖMÜR
90
91
96
95
93
93
84
89
96
80
93
97
98
93
91
86
90
89
94
78
93
94
72
91
87
87
86
71
85
80
91
78
90
81
88
83
77
87
88
89
94
89
80
84
75
63
87
Hüseyin ZIRH
Ba;k~
A.
/
Jznf.U~&1iıRlı/
Daire Ba~l<anı
Süleyman Hafız KAPAN
Üye
Download

ÿş2 0 1 4