2014 – 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL 1. SINIF
MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK DERS PLANI
(01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015)
Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır.
Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN
SAAT
HAFTA
1.ÜNİTE
ÖĞRENME ALANI: Örüntü ve Süslemeler/ Sayılar
KAZANIMLAR
3 SAAT
İpteki Ataşlar
Sayma Çubukları ve
Örüntü
Örüntüyü Sürdürelim
Eksik Ögeyi Bulalım
2 SAAT
Takviye Alıştırmaları
2. Bir örüntüde eksik
bırakılan ögeleri
belirleyerek tamamlar.
ALT ÖĞRENME ALANLARI: Örüntü ve Süslemeler/Doğal Sayılar
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
1. Bir örüntüdeki
ilişkiyi belirler.
12.HAFTA
02 – 05 ARALIK 2014
AY
20142015
Örüntüyü Sürdürelim
(!)Örüntüler somut nesneler,
modeller, resimli kartlar,
çizilmiş hazır şekiller vb.
malzemelerle çizim
yaptırılmadan oluşturulur.
(!)Oluşturulan örüntülerdeki
ilişkiler sözel olarak da
açıklanır.
(!)En çok üç ögeden oluşan
tekrarlı örüntüler kullanılır.
(!)Örüntüler tekrar eden en az
iki bölümle verilir.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Türkçe dersi
Görsel Okuma ve
Görsel Sunu
öğrenme alanı
Görsel Okuma
(Kazanım 4)
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM-TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Açıklama:
Ünite
hazırlık
amacıyla
verilen
çalışmaları
uygulatınız.
Ünite projesini “Rakamlar ve
Çiçek
Albümü”
inceleyiniz.
Üniteye başlarken bu örnek
proje görevini verebilirsiniz.
Projenin kontrol ve teslim
sürelerini öğrencilerle birlikte
belirleyiniz.
Uygulama, akıl yürütme,
soru-cevap, tartışma,
bireysel çalışmalar, grup
çalışması,ilişkilendirme bilişsel
ve psikomotor gelişim
Eksik Ögeyi Bulalım
1.Bu
konuda
öğrencilerden beklenen
örüntüdeki
ilişkiyi
belirlemeleri
eksik
bırakılan ögeleri bularak
örüntüyü tamamlarıdır.
2.
Çalışma kitabının 9.
sayfasındaki sorular
3.
Ünite sonunda verilen
“Kazanım
Değerlendirme Formu”
nu kullanabilirisiniz.
1.Öğrencilerden
8 -12 ARALIK 2014
1 Rakamını Tanıyalım
1 Yazıyorum
13.HAFTA
5 SAAT
1. Rakamları okur ve
yazar.
 :Sınıf - Okul içi etkinlik
Hangisi 1, Hangisi 2?
2 Tane Olan Neler Var?
[!] Öğrenciler, okur yazar
duruma geldiklerinde rakamlar
harflerle yazdırılır.
[!] Rakamların yazılış yönüne
dikkat ettirilir.
3 Yazıyoruz
3 Öğrenci, 3 Düğme, 3
Rakamı
Takviye
Alıştırmaları
beklenen
rakamları okuyup yazmaları
,nesne sayıları 10 dan az
Türkçe dersi
Görsel Okuma ve
Görsel Sunu
öğrenme alanı
Görsel Okuma
(Kazanım 1)
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı
Kuralları uygulama
kazanım 5
Hayat bilgisi B.1.2
İnceleme, gözlem, gösterip
yaptırma, uygulama akıl
yürütme, iletişim,
ilişkilendirme,bireysel
çalışmalar ve grup çalışması,
bilişsel ve psikomotor gelişim
olan
nesnelerin
sayısını
belirlemeleri ve bu sayıyı
rakamla yazmalarıdır.
2.Çalışma kitabının 10,11
ve
12.
sayfalarındaki
sorulara
verdikleri
cevapları
inceleyerek
gelişim
düzeylerini
değerlendiriniz.
3.Ünite
“Kanım
sonunda
verilen
Değerlendirme
Formu’nu kullanabilirsiniz.
 : Okul dışı etkinlik
[!] : Uyarı
 : Ders içi ilişkilendirme
 : Diğer derslerle İlişkilendirme
0 : Ölçme ve değerlendirme
0 : Ara disiplinlerle ilişkilendirme
SAAT
1.ÜNİTE
5 SAAT
HAFTA
14.HAFTA
15 – 19 ARALIK 2014
AY
20142015
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR,
ALT ÖĞRENME ALANI:
KAZANIMLAR
1.Rakamları
okur ve
yazar.
DERS İÇİ,
DİĞER
DERSLERLE VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
Ekledik Çoğalttık
3’e 1 Kattık
[!] Öğrenciler, okur yazar
Nesne Sayılarını Belirleyelim
duruma geldiklerinde
Nesne Sayılarını Belirleyelim
rakamlar harflerle yazdırılır.
Hayvanları Seviyoruz
[!] Rakamların yazılış yönüne
4’e 1 kattık
dikkat ettirilir.
5 Yıldız
1,2,3,4,5 Nesneli Gruplar
Kaç Tane Fasulye Var?
5’e 1 Kattık
İstenen Sayıda Nesne Ayıralım
Takviye Alıştırmaları
6’ya 1 Kattık
5 SAAT
15.HAFTA
22 -26 ARALIK 2014
1.Rakamları okur
ve yazar.
 :Sınıf - Okul içi etkinlik
7 Balon
5,6,7 Nesneli Topluluklar
Türkçe dersi
Görsel Okuma ve
Görsel Sunu
öğrenme alanı
Görsel Okuma
(Kazanım 1)
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı
Kuralları uygulama
kazanım 5
Hayat bilgisi B.1.2
Türkçe dersi
[!] Öğrenciler, okur yazar
duruma geldiklerinde
rakamlar harflerle yazdırılır.
[!] Rakamların yazılış yönüne
dikkat ettirilir.
7 ‘ ye 1 Kattık
Nesnelerin Sayısı Dizilişi
Görsel Okuma ve
Görsel Sunu
öğrenme alanı
Görsel Okuma
(Kazanım 1)
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı
Kuralları uygulama
kazanım 5
Hayat bilgisi B.1.2
Takviye Alıştırmaları
 : Okul dışı etkinlik
[!] : Uyarı
 : Ders içi ilişkilendirme
 : Diğer derslerle İlişkilendirme
DOĞAL SAYILAR
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
İnceleme, gözlem,
gösterip yaptırma,
uygulama akıl
yürütme, iletişim,
ilişkilendirme,bireys
el çalışmalar ve
grup çalışması,
bilişsel ve
psikomotor gelişim
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden
beklenen
rakamları
okuyup yazmaları ,nesne sayıları 10 dan
az olan nesnelerin sayısını belirlemeleri
ve bu sayıyı rakamla yazmalarıdır.
2.Çalışma
kitabının
sayfalarındaki
10,11
sorulara
ve
12.
verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
3.Ünite sonunda verilen “Kanım
Değerlendirme Formu’nu kullanabilirsiniz
İnceleme, gözlem,
gösterip yaptırma,
uygulama akıl
yürütme, iletişim,
ilişkilendirme,bireysel
çalışmalar ve grup
çalışması, bilişsel ve
psikomotor gelişim
1.Öğrencilerden
beklenen
rakamları
okuyup yazmaları ,nesne sayıları 10 dan
az olan nesnelerin sayısını belirlemeleri
ve bu sayıyı rakamla yazmalarıdır.
2.Çalışma
kitabının
sayfalarındaki
10,11
sorulara
ve
12.
verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
3.Ünite sonunda verilen “Kanım
Değerlendirme Formu’nu kullanabilirsiniz.
0 : Ölçme ve değerlendirme
0 : Ara disiplinlerle ilişkilendirme
SAAT
HAFTA
1.ÜNİTE:
KAZANIMLAR
1.Rakamları okur
ve yazar.
16.HAFTA
ÖĞRENME ALANI:
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
ETKİNLİKLER
8’e 1 Kattık
9 Rakamı
Nesneleri Sayalım
4 SAAT
29 ARALIK-02 OCAK
AY
20142015
1. Ocak
Yeni yıl tatili
PERŞEMBE
GÜNÜ
0 Rakamı
KAZANIM
UYARILARI
Evimizin Adresi ve Telefon
Numaramız
5 SAAT
17.HAFTA
05 - 9 OCAK 2015
Alkışlayalım Sayalım
10 Fasulye 20 Mercimek
Sayalım Ayıralım
Oyunu Kim Kazanacak
Söylenen Sayı Kadarını Ayıralım
100’e Kadar Sayıyoruz
Kürdan Ağaç, Bocuk Elma
Takviye Alıştırmaları
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
rakamları
Türkçe dersi Görsel
Okuma ve Görsel Sunu
öğrenme alanı Görsel
Okuma (Kazanım 1)
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı Kuralları
uygulama kazanım 5
Hayat bilgisi B.1.2
okuyup
beklenen
yazmaları
,nesne sayıları 10 dan az olan
İnceleme, gözlem,
nesnelerin
sayısını
gösterip yaptırma,
belirlemeleri ve bu sayıyı
uygulama akıl
yürütme, iletişim,
rakamla yazmalarıdır.
ilişkilendirme,bireysel 2.Çalışma kitabının 10,11
çalışmalar ve grup
ve
12.
sayfalarındaki
çalışması, bilişsel ve
sorulara verdikleri cevapları
psikomotor gelişi
inceleyerek
gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
3.Ünite sonunda verilen “Kanım
Değerlendirme Formu’nu
kullanabilirsiniz.
Takviye Alıştırmaları
3. 100 içinde
ileriye
doğru
birer ve onar
ritmik sayar.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
1.Öğrencilerden
[!] Öğrenciler, okur yazar
duruma geldiklerinde rakamlar
harflerle yazdırılır.
[!] Rakamların yazılış yönüne
dikkat ettirilir.
Rakamları Okuyalım, Yazalım
10 Fasulye
SAYILAR
DOĞAL SAYILAR
(!) Birer ritmik saymalar
1’den, onar ritmik saymalar
ondan başlatılır.
Kazanımın değerlendirmesi 18.
İnceleme, uygulama, haftada konunun bitimimde
yapılacaktır.
soru-cevap, akıl
Doğal sayılarla
yürütme, tartışma
toplama işlemi
Spor kültürü ve olimpik eğitim ,ilişkilendirme,
bireysel çalışmalar,
(5)
grup çalışması,
bilişsel psikomotor
gelişim
1.ÜNİTE
SAAT
HAFTA
A
20142015
KAZANIMLAR
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
(!) Birer ritmik saymalar
1’den, onar ritmik saymalar
ondan başlatılır.
Onar Onar Sayalım
Ritmik Sayarak İp Atlayalım
DOĞAL SAYILAR
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İnceleme, uygulama,
soru-cevap, akıl
yürütme, tartışma
,ilişkilendirme, bireysel
çalışmalar, grup
çalışması, bilişsel
psikomotor gelişim
Doğal sayılarla
toplama işlemi
Spor kültürü ve
olimpik eğitim (5)
Takviye Alıştırmaları
1. Bu konuda beklenen 100
içinde ileriye doğru birer
ve onar ritmik
saymalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim
düzeylerini gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 13 ve
14. sayfalarındaki sorulara
verdikleri cevapları
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen
“Kazanım Değerlendirme
Formu” nu uygulayınız.
18.HAFTA
12 - 16 OCAK 2015
1 SAAT
3. 100 içinde
ileriye doğru
birer ve onar
ritmik sayar.
ÖĞRENME ALANI:SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
Ondan Geriye Doğru Sıralanalım
4 SAAT
Düğmenin Altındaki Sayı
20 içinde
geriye birer
sayar.
(!)Verilen herhangi bir
sayıdan başlatılarak a
sayma yaptırılabilir.
Doğal sayılarla çıkarma
işlemi
Geriye Sayıyoruz
Geriye Sayalım, İleri Sayalım
Uygulama,gösterip
yaptırma, soru-cevap,
akıl yürütme,
tartışma,
iletişim,
ilişkilendirme, bireysel
ve grup çalışmaları
Bilişsel ve psikomotor
gelişim
Kaç Tane Sayma Çubuğunuz
Kaldı?
Takviye Alıştırmaları
 :Sınıf - Okul içi etkinlik  : Okul dışı etkinlik
[!] : Uyarı
 : Ders içi ilişkilendirme
1.Öğrencilerden beklenen
20 içinde geriye doğru birer
birer saymalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim
düzeylerini gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 15.
sayfasındaki sorulara
verdikleri cevapları
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen
“Kazanım Değerlendirme
Formu” nu uygulayınız.
 : Diğer derslerle İlişkilendirme
0 : Ölçme ve değerlendirme
0 : Ara disiplinlerle ilişkilendirme
1.ÜNİTE
SAAT
HAFTA
AY
20142015
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
KAZANIM
UYARILARI
Onluk ve Birlikler
Birlikleri Azaltalım, Çoğaltalım
…………………….
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİ
RME
………………………….
Sayılar Oluşturalım
Pazara Gidelim
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
İnceleme, soru- cevap,
uygulama, akıl
yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları
bilişsel ve psikomotor
gelişim
Nesne Sayısını Yazalım Okuyalım
Takviye Alıştırmaları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen miktarı
10 ile 20 arasında bir grup nesnenin
sayısını onluk ve birliklerine ayırarak
gösterebiliyor, bu nesnelere karşılık
gelen sayıyı rakamla yazabiliyor ve
okuyabiliyor olmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 16 ve 17.
sayfalarındaki sorulara verdikleri
cevapları değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu
uygulayınız.
19.HAFTA
1.
Eş nesnelere örnekler
verir.
Yarıyıl Tatili
Başlangıcı
2
19 – 23 OCAK 2015
3 SAAT
5. Miktarı 10 ile 20
arasında olan bir grup
nesneyi onluk ve birliklerine
ayırarak gösterir, bu
nesnelere karşılık gelen
sayıyı rakamla yazar ve okur.
ÖĞRENME ALANI:SAYILAR,
ALT ÖĞRENME ALANLARI:DOĞAL SAYILAR,
26 Ocak 2015 Pazartesi – 8
Şubat 2015 Pazar
İkinci Dönem Başlangıcı:
9 Şubat 2015 Pazartesi
Nesnelerin Eşini Bulalım
Baskı Yapalım, Eşleri Bulalım
Eş Yapraklar
Takviye Alıştırmaları
Eşlik ve eşitlik
kavramlarının
karşılaştırılmasına
dikkat edilir. Eşlik
teriminin somut
nesneler; eşitlik
teriminin sayılar gibi
soyut kavramlar için
kullanıldığı belirtilir.
Hayat bilgisi
A. 1 . 3
İnceleme, soru- cevap,
uygulama, akıl yürütme,
iletişim, tartışma,
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
1.Bu konuda öğrencilerden beklenen
eş nesnelere örnekler vermeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 18.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu
uygulayınız.
5. Ünite Sonu Değerlendirme
sorularını uygulayınız.
ÜNİTE:2
SAAT
HAFTA
AY
20142015
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
20.HAFTA
4 SAAT
1.Geometrik cisimlerden
küp, prizma, silindir, koni
ve küreye benzeyen
nesneleri belirtir.
2. Küp, prizma ,silindir,
koni ve küre modellerini
kullanarak farklı yapılar
oluşturur.
Geometrik Cisimler/Doğal Sayılar
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
KAZANIM
ARA DİSİPLİNLERLE
UYARILARI
İLİŞKİLENDİRME
Sebze ve Meyvelerle
Türkçe dersi Görsel
(!) Prizma modellerinden Okuma ve Görsel Sunu
adları verilmeden
öğrenme alanı, Görsel
yalnızca üçgen,
Okuma: Kazanım 1
dikdörtgen, ve kare
Küp ve Prizmaya Benzeyen prizma kullandırılır.
Ders
içi
Ayrıt, köşe ve yüzlerin
ilişkilendirme
sayılarından söz
Nesneleri Belirleyelim
Örüntü
ve
edilmez.
Örüntü Oluşturalım
süslemeler
Silindir ve Koniye Benzeyen
Nesneleri Belirleyelim
Kürenin Biçim Özellikleri
Modeller Oluşturalım
Söylenen Sayıya
Karşılık Gelen Çokluk
6. Bir sayıya karşılık
gelen çokluğu belirler.
……………………….
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM –
TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
Açıklama: Ünite hazırlık
amacıyla verilen
çalışmaları uygulatınız.
Ünite projesini “Robot
Yapıyoruz” inceleyiniz.
Üniteye başlarken bu
örnek proje görevini
verebilirsiniz. Projenin
kontrol ve teslim
sürelerini öğrencilerle
birlikte belirleyiniz.
İnceleme, soru- cevap,
uygulama, akıl yürütme,
iletişim, tartışma,
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
(!) Dik prizma, dik
dairesel silindir ve koni
modelleri kullandırılır.
Takviye Alıştırmaları
1 SAAT
09– 13 ŞUBAT 2015
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
……….
İnceleme, soru- cevap,
uygulama, akıl yürütme,
iletişim, tartışma,
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden geometrik
cisimlerden küp prizma
,silindir, kon, ve küreye
benzeyen nesneleri belirtmeleri
ve bu modelleri kullanarak
farklı yapılar oluşturmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim
düzeylerini gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 23 ve 24.
sayfasındaki sorulara
verdikleri cevapları inceleyerek
gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen
“Kazanım Değerlendirme
Formu” nu uygulayınız.
Kazanımın değerlendirmesi 21.
haftada konu bitiminde
yapılacaktır.
SAAT
ÜNİTE:2
2
HAFTA
AY
20142015
KAZANIMLAR
6. Bir sayıya
karşılık gelen çokluğu
belirler.
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
Çoklukları Farklı Nesnelerle
Oluşturalım
Çoklukları Oluşturalım,
Gruplayalım
Takviye Alıştırmaları
Fasulyelerimizden Kaç Tanesini
Ayıralım
3
Bilyelerimden Ayırıyorum
21.HAFTA
16 -20 ŞUBAT 2015
7. Bir çokluktan
belirtilen sayı kadarını
ayırır.
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILAR
Takviye Alıştırmaları
…………………
…
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
……………….
ÖĞRENME
ÖĞRETME YÖNTEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
VE TEKNİKLERİ
1.Öğrencilerden 20’ye kadar olan bir sayıya
karşılık gelen çokluğu belirlemeleri
beklenmektedir.
2. Konu işleniş sürecinde öğrencilerinizin
İnceleme, soru- cevap, gelişim düzeylerini gözlemleyiniz.
uygulama, akıl yürütme, 3.Çalışma kitabının 25. sayfasındaki sorulara
iletişim, tartışma,
verdikleri cevapları inceleyerek gelişim
bireysel ve grup
düzeylerini değerlendiriniz.
çalışmaları bilişsel ve 4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
psikomotor gelişim
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
İnceleme, soru- cevap, 1.Öğrencilerden beklenen bir çokluktan
uygulama, akıl yürütme, belirtilen sayı kadarını ayırmalarıdır.
iletişim, tartışma,
2. Konu işleniş sürecinde öğrencilerinizin
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve gelişim düzeylerini gözlemleyiniz.
psikomotor gelişim
3.Çalışma kitabının 26. sayfasındaki sorulara
verdikleri cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
ÜNİTE:2
ÖĞRENME ALANI:
SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
SAAT
HAFTA
AY
20142015
KAZANIM UYARILARI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
(!) Bu karşılaştırmalarda
sezgiye dayalı karar verme
Hangisi Az, Hangisi Çok? esas aldırılır.
5 SAAT
22.HAFTA
23-27 ŞUBAT 2015
8. Nesne gruplarını azlık
ve çokluklarına göre
karşılaştırır.
9.Miktarları 20’den az
olan nesnelerden oluşan
iki gruptaki nesneleri
bire bir eşler,grupların
nesne sayıları
karşılaştırır.
Ne Kadar Zaman Ayıralım?
Az mı, Çok mu?
(!)Nesne sayıları
karşılaştırılırken büyük , küçük
veya eşit kelimelerinden uygun
olanı kullanılır.
(!)Az, çok aynı kelimeleri
Eşleyelim, Karşılaştıralım
kullanılarak da karşılaştırmalar
yapılır.
Takviye Alıştırmaları
.
DOĞAL SAYILAR
DERS İÇİ,
ÖĞRENME
DİĞER
ÖĞRETME
DERSLERLE VE
YÖNTEM
TEKNİKLERİ
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden nesne gruplarını azlık,
çokluklarına göre karşılaştırmalarıdır.
Ayrıca iki gruptaki nesneleri bire bir
eşleyerek grupların nesne sayılarını
İnceleme, sorukarşılaştırmalarıdır.
cevap, uygulama, akıl 2. Konu işleniş sürecinde öğrencilerinizin
yürütme, iletişim,
gelişim düzeylerini gözlemleyiniz.
Diğer derslerle
ilişkilendirme
Hayat bilgisi B.1.7 tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları
bilişsel ve
psikomotor gelişim
3.Çalışma kitabının 27 ve 28.
sayfasındaki sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
ÜNİTE:2
ÖĞRENME ALANI:
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
SAAT
HAFTA
A
20142015
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
KAZANIM UYARILARI
SAYILAR/ÖLÇME
DOĞAL SAYILAR, UZUNLUKLARI ÖLÇME
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖĞRENME
ÖĞRETME YÖNTEM
TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen sıra bildiren
Durakta Sıradayız
3 SAAT
Yarışı Kaçıncı Bitirdim
10. Sıra bildiren ilk
yirmi sayıyı kullanır.
(!) Sıra sayıları, sözel ve
sembolik olarak ifade ettirilir. Ara disiplinler
Spor kültürü ve olimpik
eğitim kazanım: 18
Rehberlik ve psikolojik
danışma kazanım 12
Resim Yaparken Nelere
İhtiyaç Duyarız?
Takviye Alıştırmaları
İlk 20 sayıyı kullanıyor olmalarıdır.
İnceleme, sorucevap, uygulama, akıl 2. Konu işleniş sürecinde
yürütme, iletişim,
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
tartışma, bireysel ve gözlemleyiniz.
grup çalışmaları bilişsel
ve psikomotor gelişim 3.Çalışma kitabının 29. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
1. Nesneleri
uzunlukları yönünden
karşılaştırarak
ilişkilerini belirler.
2 SAAT
23.HAFTA
02-06 MART 2015
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
2. Bir nesnenin
uzunluklarına göre
sıralanmış nesne
topluluğu içindeki
yerini belirler.
(!) En çok üç nesne karşılaştırılır.
Karşılaştırmalarda ölçmeye
başvurulmaz. Daha uzun, daha
kısa en uzun, en kısa gibi terimler
İstenilen Renge Boyayalım kullanılarak sezgi ve tahminlerden
yararlanılır.
Boy Uzunluklarını
Karşılaştıralım
Daha Uzun Daha Kısa
Nesneler
Takviye Alıştırmaları
Benim Yerim Neresi?
(!)Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa
sahip modeller de seçilerek
bunların aynı uzunlukta oldukları
vurgulanır.
(!)Seçilen öğrencilerin boy
uzunluklarının çok yakın
olmamasına dikkat edilir.
(!) Sıralanmış nesne sayısı beş ile
sınırlandırılır.
1.Öğrencilerden beklenen nesneleri
1.
2.
3.
4.
5.
Soru-yanıt
Örnek olay
Drama
Bireysel etkinlikler
Grup çalışması
uzunlukları yönünden karşılaştırmaları
ve bir nenenin uzunluklarına göre
sıralanmış nesneler topluluğu içindeki
yerini belirlemeleridir.
İnceleme, sorucevap, uygulama, akıl
yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve 2. Konu işleniş sürecinde
grup çalışmaları bilişsel öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
ve psikomotor gelişim gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 30 ve 31.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
ÜNİTE.4
ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
KAZANIM UYARILARI
SAAT
HAFTA
AY
20142015
KAZANIMLAR
2 SAAT
3. Standart
olmayan
birimlerle
uzunlukları
ölçer.
ETKİNLİKLER
Defterimizin Boyunu Tahmin
Edelim, Ölçelim
Sıramızın Eni, Sınıfımızın Boyu
(!)Nesnelerin uzunlukları önce
tahmin ettirilir, sonra seçilen
birimle ölçme yapılarak
tahminle karşılaştırılır.
(!) Ölçme sonuçları, kullanılan
ölçme birimiyle belirtilir.
UZUNLUKLARI ÖLÇME/ZAMANI ÖLÇME
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
Gözlem, uygulama,
Ders içi ilişkilendirme
bireysel çalışmalar,
doğal sayılar
grup çalışmaları
tahminde bulunma, akıl
yürütme, soru cevap,
bilişsel ve psikomotor
gelişim
1. Takvim
üzerinde günü ve
ayı belirler.
3
09 -13 MART 2015
24.HAFTA
Takviye Alıştırmaları
2. Saat modeli
oluşturarak saat
başlarını okur.
Bayramlarımız
1.Öğrencilerden beklenen nesneleri
uzunlukları yönünden karşılaştırmaları
ve bir nenenin uzunluklarına göre
sıralanmış nesneler topluluğu içindeki
yerini belirlemeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 31. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
(!) Sayısal saat modeli
kullanılmaz.
Önemli Günlerimiz
Haftanın Günlerini Sıraya Koyalım
(!) Yelkovanın saat başlarında
her zaman 12’nin üzerinde
Saat Başlarında Neler Yapıyoruz? olduğuna dikkat çekilir.
Ayları Sıraya Koyalım
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Diğer
derslerle İnceleme, sorucevap, uygulama, akıl
ilişkilendirme
yürütme, iletişim,
Hayat bilgisi: C.1.11
tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları bilişsel
ve psikomotor gelişim
Bu kazanımın ölçme ve
değerlendirmesi 25. haftada
konu bitiminde yapılacaktır.
ÜNİTE:2
ÖĞRENME ALANI:
ALT ÖĞRENME ALANLARI:
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
2. Saat modeli
oluşturarak saat Öğleden Önce, Öğleden Sonra
başlarını okur.
(!) Sayısal saat modeli
kullanılmaz.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
iletişim, tartışma,
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
1 SAAT
(!) Yelkovanın saat başlarında
her zaman 12’nin üzerinde
olduğuna dikkat çekilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 32 ve 33.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
6.Nesneleri
ağırlıkları
yönünden
karşılaştırır.
4 SAAT
25.HAFTA
MART 2015
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM,TEKNİKLER
İ AÇIKLAMALAR
1.Öğrencilerden beklenen takvim
üzerinde günü ve ayı belirtmeleri ile
Diğer
derslerle
saat modeli oluşturarak saat
ilişkilendirme
İnceleme, soru- cevap, başlarını okumalarıdır.
Hayat bilgisi: C.1.11
uygulama, akıl yürütme,
Takviye Alıştırmaları
16-20
ÖLÇME
ZAMANI ÖLÇME/TARTMA
KAZANIM UYARILARI
SAAT
HAFTA
AY
20142015
Hangisi Ağır, Hangisi Hafif?
Oyuncakları Ağırlıklarına
Göre Sıralayalım
Takviye Alıştırmaları
(!)Karşılaştırmalarda hafif,
ağır daha hafif, daha ağır
gibi kavramları kullanarak
sezgi ve tahminden
yararlanılır.
(!)En çok üç nesneyi
ağırlıklarına göre sıralar.
1.Öğrencilerden beklenen nesneleri
…………..
ağırlıkları yönünden karşılaştırmaları
en çok üç nesneyi ağırlıklarına göre
İnceleme, soru- cevap, sıralayabiliyor olmalarıdır.
uygulama, akıl yürütme,
iletişim, tartışma,
bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 34 ve 35.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
5. Ünite sonu değerlendirme
çalışmalarını uygulayınız.
 :Sınıf - Okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Ders içi ilişkilendirme : Diğer derslerle İlişkilendirme 0 : Ölçme ve değerlendirme 0: Ara disiplinlerle ilişkilendirme
ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
KAZANIM UYARILARI
KAZANIMLAR
1.Toplamanın bir
araya getirme,
ekleme ve
çoğaltma
anlamlarını fark
eder.
ETKİNLİKLER
Toplama İşleminin Anlamını
Açıklayalım
Ataş Sayısına Ne Oldu?
(!) “ve”, ile , daha gibi bağlaçlar
kullanılarak dört işlemin her biri
ifade
edilebildiğinde
bu
bağlaçlarla
toplama
işleminin
özdeşleştirilmemesi gerekir. Bu
bağlaçlarla
öğrencileri
şartlandırmak yerine, öğrencilerin
içinde toplama anlamı bulunan
günlük
yaşam
durumları
ile
yeterince
deneyim
kazanması
sağlanmalıdır.
Toplama İşlemi Yapalım
5 SAAT
26.HAFTA
Modelleyelim, Toplayalım
23-27 MART 2015
SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ,
20142015
AY
ÖĞRENME ALANI:
Toplam Düğme Kaç Tane?
Üç Doğal Sayının Toplamı
2. Toplamları
20’ye kadar olan
iki doğal sayının
toplamını bulur
matematik
cümlesini yazar
ve modelle
gösterir.
Kaç Kere El Çırptı?
(!) Toplanan ve toplam kelimeleri
ile “+” işaretinin toplama işlemine
ait ifadeler olduğu vurgulanır.
(!) iki doğal sayının toplanmasıyla
ilgili yeterince deneyim
kazandırıldıktan sonra üç doğal
sayıyla toplama işlemleri de
yaptırılır.
(!) Yan yana toplama işleminde
“eşit” işaretinin (=) anlamı
vurgulanır.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM
TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Açıklama: Ünite hazırlık
amacıyla verilen
çalışmaları uygulatınız.
Ünite projesini “Hesap
Makinesi Yapalım ”
inceleyiniz. Üniteye
başlarken bu örnek proje
görevini verebilirsiniz.
Projenin kontrol ve
teslim sürelerini
öğrencilerle birlikte
belirleyiniz.
1.Öğrencilerden beklenen
İnceleme, uygulama
soru- cevap, , akıl
yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları bilişsel
ve psikomotor gelişim
3.Çalışma kitabının 39,40 ve
41. sayfasındaki sorulara
verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
Der içi ilişkilendirme:
İnceleme, uygulama
Türkçe dersi Yazma
soru- cevap, , akıl
öğrenme alanı Kuralları yürütme, iletişim,
Uygulama kazanım: 5 tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları bilişsel
ve psikomotor gelişim
toplamanın bir araya getirme
, ekleme ve çoğaltma anlarını
fark etmeleri ; toplamları
20’ye kadar iki doğal sayının
toplamını bulmaları,
matematik cümlesini yazmaları
ve modelle göstermeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim
düzeylerini gözlemleyiniz.
4.Ünite sonunda verilen
“Kazanım Değerlendirme
Formu” nu uygulayınız
ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
AY
20142015
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
KAZANIM
UYARILARI
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM TEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen toplama işleminde
Toplama İşleminde Sıfırın
Etkisi
………….
Takviye Alıştırmaları
Türkçe dersi Konuşma
İnceleme, uygulama soruöğrenme alanı Tür, Yöntem
cevap, , akıl yürütme, iletişim,
ve Tekniklere Uygun
tartışma, bireysel ve grup
Konuşma, kazanım: 3
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
sıfırın etkisini nedenleriyle birlikte
açıklayabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde öğrencilerinizin
gelişim düzeylerini gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 42. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları inceleyerek
gelişim düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız
Ağaçtaki Kuşlar
3
27.HAFTA
30 MART-3 NİSAN 2015
2 SAAT
3.Toplama
işleminde sıfırın
etkisini
nedenleriyle
birlikte açıklar.
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR,
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
4.Toplamları 20
‘yi geçmeyen iki
doğal sayının
toplandığı bir
işlemde toplam ile
toplananlardan
biri verildiğinde
verilmeyen
toplananı bulur.
Verilmeyen Toplananı
Belirleyelim
Takviye Alıştırmaları
Verilmeyen Toplanan
(!) Verilmeyen
toplanan
buldurulurken
çıkarma işlemi
yaptırılmaz.
Ders içi ilişkilendirme:
Doğal sayılar
İnceleme, uygulama sorucevap, , akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları bilişsel ve
psikomotor gelişim
1.Öğrencilerden beklenen toplam ile
toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen
toplananı bulmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde öğrencilerinizin
gelişim düzeylerini gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 43. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları inceleyerek
gelişim düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
.ÜNİTE:3
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
SAAT
KAZANIMLAR
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
5. Toplama
işleminde
toplananların
yerleri
değiştirildiğinde
toplamın
değişmediğini
gösterir.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
(!)
Bu
sınıftaki
sayı
sınırlılıkları
içinde
kalınarak
özellik
fark
ettirilir.
Modelleyelim,
Açıklayalım
…………
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, gözlem, uygulama
soru- cevap, akıl yürütme,
iletişim, tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları bilişsel gelişim
Takviye Alıştırmaları
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen toplama
işleminde toplananların yeri yerleri
değiştirildiğinde toplamın
değişmediğini göstermeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 44. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
Toplam Değişir mi?
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
28.HAFTA
06–10 NİSAN 2015
2 SAAT
HAFTA
AY
2014-2015
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
Toplamları 10 ve 20 Olan
Sayılar
…………………
…………………..
Uğur böceğinin Benekleri
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 45. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
3
6. Toplamları 10
veya 20 olan iki
sayı ikililerini
belirler.
İnceleme, gözlem, uygulama
soru- cevap, ,akıl yürütme,
iletişim, tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları bilişsel gelişim
1.Öğrencilerden beklenen toplamları
10 ve 20 olan sayı ikililerini
belirleyebiliyor olmalarıdır.
Takviye Alıştırmaları
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
 :Sınıf - Okul içi etkinlik
 : Okul dışı etkinlik
[!] : Uyarı
 : Ders içi ilişkilendirme
 : Diğer derslerle İlişkilendirme
0 : Ölçme ve değerlendirme
0 : Ara disiplinlerle ilişkilendirme
.ÜNİTE:3
SAAT
KAZANIMLAR
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
Toplananlar Değişiyor,
7. 20’ye kadar olan
doğal sayıları, iki Toplam Değişmiyor
doğal sayının
toplamı biçiminde
yazar.
Aynı Veren Toplamı
Belirleyelim
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
…………
………..
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama sorucevap, akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları, bilişsel gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen 20’ye
kadar olan doğal sayıları, iki doğal
sayının toplamı biçiminde
yazmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 46. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
Takviye Alıştırmaları
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
29.HAFTA
8. Toplamları
20’ye kadar iki
doğal sayıyı
zihinden toplar
3
13–17 NİSAN 2015
2 SAAT
HAFTA
AY
2014-2015
Zihinden Toplayalım
(!) Önce bir basamaklı
iki doğal sayının, daha
Hangi İşlem Daha Kolay? sonra bir basamaklı bir
doğal sayı ile iki
basamaklı bir doğal
Takviye Alıştırmaları
sayının toplamı zihinden
bulunur.
…………………..
İnceleme, uygulama sorucevap, ,akıl yürütme, iletişim,
tartışma, strateji geliştirme,
bireysel ve grup çalışmaları
bilişsel gelişim
1.Bu konuda öğrencilerden beklenen
toplamları 20’ye kadar olan iki doğal
sayıyı zihinden toplamalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 45. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
.ÜNİTE:3
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
SAAT
KAZANIMLAR
KAZANIM
UYARILARI
ETKİNLİKLER
Problem Kuralım ve
9.Doğal sayılarla
Çözelim
toplama işlemi
gerektiren
problemleri çözer ve Problemdeki Fazla
Veriyi Bulalım
kurar.
3 SAAT
HAFTA
30.HAFTA
20-24 NİSAN 2015
AY
2014-2015
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
23 Nisan 2015
Perşembe-24 Nisan
Cuma
Problemdeki Eksik
Veriyi Tamamlayalım
(!)
Bu
sınıftaki
sayı
sınırlılıkları içinde kalınır.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Ara disiplinlerle
ilişkilendirme:
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık kazanım: 13
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama sorucevap, akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları, problem çözme,
bilişsel gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen toplama
işlemini gerektiren problemleri
çözmeleri ve kurabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 48. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz. Ayrıca kendilerini
değerlendirmeleri için çalışma kitabının
77. sayfasında verilen Problem Çözme
Raporu”nu kullandırabilirsiniz.
.ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
AY
2014-2015
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
KAZANIM
UYARILARI
Bu Problemi Neden
Çözemeyiz?
(!)Bu
sınıftaki
sayı
sınırlılıkları içinde kalınır.
Takviye Alıştırmaları
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Ara disiplinlerle
ilişkilendirme:
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık kazanım: 13
31.HAFTA
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama sorucevap, akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları, problem çözme,
bilişsel gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen toplama
işlemini gerektiren problemleri
çözmeleri ve kurabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 48. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz. Ayrıca kendilerini
değerlendirmeleri için çalışma
kitabının 77. sayfasında verilen
Problem Çözme Raporu”nu
kullandırabilirsiniz.
1. Çıkarmanın
Azalan Öğrenciler
ayırma, azaltma ve
eksiltme anlamlarını
Çıkarmanın Anlamı
fark eder.
Kaç Mandal Kaldı?
2
27-NİSAN - 1 MAYIS 2015
2 SAAT
9.Doğal sayılarla
toplama işlemi
gerektiren
problemleri çözer
ve kurar.
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ/ÇIKARMA İŞLEMİ
Emek ve Dayanışma
Günü (1 Gün)
1 Mayıs 2015 Cuma
(!) Eksilen, çıkan fark
kelimeleri ilie “-“
işaretinin çıkarma işlemine
ait ifadeler olduğu
vurgulanır.
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı yazma
kurallarını uygulama
kazanım : 5
Kazanımın 31 . haftada konu
İnceleme, gözlem, sorgulama bitiminde ölçme ve değerlendirmesi
, soru- cevap, akıl yürütme,
yapılacaktır.
iletişim, tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları, ilişkilendirme ,
bilişsel ve psikomotor gelişim
SAAT
HAFTA
AY
20142015
.ÜNİTE:3
KAZANIMLAR
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
ETKİNLİKLER
1. Çıkarmanın
ayırma, azaltma ve Dökülen Pullar
eksiltme anlamlarını
fark eder.
4 -8
MAYIS 2015
5 SAAT
32.HAFTA
Kalanı Bulalım
Açıklayalım
Çıkarma İşlemi Yapalım
2. 20’ye kadar
olan iki doğal
sayının farkını
bulur, matematik
cümlesini yazar ve
modellerle gösterir.
Takviye Alıştırmaları
KAZANIM
UYARILARI
(!) Eksilen, çıkan fark
kelimeleri ilie “-“
işaretinin çıkarma işlemine
ait ifadeler olduğu
vurgulanır.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı yazma
kurallarını uygulama
kazanım : 5
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, gözlem, sorgulama
, soru- cevap, akıl yürütme,
iletişim, tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları, ilişkilendirme ,
bilişsel ve psikomotor gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen çıkarmanın
ayırma, azaltma ve eksiltme
anlamlarını fark etmeleri ile 20’ye
kadar olan iki doğal sayının farkını
bulabilmeleri , matematik cümlesini
yazabilmeleri ve modelle
gösterebilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 49,50, 51 ve 52.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
AY
2014-2015
KAZANIMLAR
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
ETKİNLİKLER
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
…………
………..
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama sorucevap, akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları, bilişsel gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen bir doğal
sayıdan aynı doğal sayıyı
çıkardıklarında sıfır elde edildiğini
gösterebilmektir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 53. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
3
33.HAFTA
11-15 MAYIS 2015
2
Balonlar ve Renkler
3. Bir doğal
sayıdan aynı doğal
sayı çıkarıldığında
Takviye Alıştırmaları
“sıfır” elde
edildiğini gösterir.
KAZANIM
UYARILARI
4. Bir çıkarma
işleminde
verilmeyen eksilen
veya çıkanı bulur.
Verilmeyen Çıkanı
Bulalım
Verilmeyen Eksileni
Bulalım
Verilmeyen Terimi
Belirleyelim
Takviye Alıştırmaları
(!)
Verilmeyen
terimin
Türkçe dersi Yazma
belirlenmesinde
farklı
öğrenme
alanı yazma
stratejilerin kullanılmasına
kurallarını
uygulama
fırsat verilir.
(!) Çıkarma işleminde önce
çıkanı,
sonra
eksileni
bulmayı gerektiren işlemler
yaptırılır.
kazanım : 5
İnceleme, uygulama,
sorgulama , soru- cevap, akıl
yürütme, iletişim, tartışma,
bireysel ve grup çalışmaları,
ilişkilendirme , problem çözme
bilişsel ve psikomotor gelişim
1.Öğrencilerden beklenen bir çıkarma
işleminde verilmeyen eksilen veya
çıkanı bulabiliyor olmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 54 ve 55.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
AY
2014-2015
KAZANIMLAR
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANLARI: DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
ETKİNLİKLER
5. 20’ye kadar olan Zihinden İşlem Yapalım
iki doğal sayının
farkını zihinden
bulur.
Takviye Alıştırmaları
19 Mayıs 2015 Salı Kaç Fasulyem Kaldı?
(!)Onluk bloklar, onluk
kartlar vb. modeller
üzerinde düşünmeleri
sağlanır.
(!)Zihinden
çıkarmalarda, parmak
sayan öğrencilere izin
verilir.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
…………
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama sorucevap, akıl yürütme, iletişim,
tartışma, bireysel ve grup
çalışmaları, bilişsel gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen 20’ye
kadar olan iki doğal sayının farkını
zihinden bulabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 56. sayfasındaki
sorulara verdikleri cevapları
inceleyerek gelişim düzeylerini
değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
2
SAAT
19 Mayıs Atatürk’ü İki Doğal Sayının Farkı
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı (1 gün)
Problem Kuralım Çözelim
34.HAFTA
6. Doğal sayılarla
çıkarma işlemini
gerektiren
problemleri çözer.
2 SAAT
18-22 MAYIS 2015
KAZANIM
UYARILARI
(!)
Verilmeyen
terimin
Problemdeki Fazla Bilgi belirlenmesinde
farklı
Hangisi?
stratejilerin kullanılmasına
fırsat verilir.
(!) Çıkarma işleminde önce
çıkanı,
sonra
eksileni
bulmayı gerektiren işlemler
yaptırılır.
…………………………..
İnceleme, uygulama,
sorgulama , soru- cevap, akıl
yürütme, iletişim, tartışma,
bireysel ve grup çalışmaları,
ilişkilendirme , problem çözme
bilişsel ve psikomotor gelişim
1.Öğrencilerden beklenen doğal
sayılarla çıkarma işleminin gerektiren
probleri çözebilmeleri ve
kurabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 57 ve 58.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Problem
Çözme Becerilerini Değerlendirme
Formu” nu ve “Kazanım Değerlendirme
Formu” nu uygulayabilirisiniz. ve
uygulayınız.
5. Ünite sonu ölçe değerlendirme
çalışmalarını uygulayınız..
ÜNİTE:3
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
KESİRLER/UZAMSAL İLİŞKİLER
ETKİNLİKLER
SAAT
1. Uygun şekil veya
İki Eş Parçaya Bölelim
nesneleri iki eş
parçaya böler ve
yarımı belirtir.
2. Yarım ve bütün
arasındaki ilişkiyi Yarım Elma
açıklar.
Yarım ve Bütün
DERS İÇİ, DİĞER
ÖĞRENME ÖĞRETME
DERSLERLE VE ARA
YÖNTEMTEKNİKLERİ
DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
İLİŞKİLENDİRME
(!) Bir çokluğun yarısını Ders içi ilişkilendirme: kazanım Açıklama: Ünite hazırlık
amacıyla verilen çalışmaları
gösterme
etkinliklerine 1 için ; Eşlik
girilmeyecektir.
Diğer derslerle ilişkilendirme uygulatınız.
Ünite projesini “Bütün, Yarım,
kazanım 1 için Türkçe dersi
Nesneler, Şekiller” inceleyiniz.
Görsel Sunu kazanımı 5
KAZANIM
UYARILARI
(!)
Yarım
ifade edilmez.
Arasındaki İlişki
3
35.HAFTA
24-28 MAYIS 2015
AY
2014-2015
1.Öğrencilerden beklenen uygun şekil
veya nesneleri iki eş parçaya bölmeleri
ve yarım ile bütün arasındaki ilişkiyi
açıklayabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
Üniteye başlarken bu örnek
gözlemleyiniz.
proje görevini verebilirsiniz.
Türkçe dersi Görsel Sunu Projenin kontrol ve teslim
3.Çalışma kitabının 63 ve 64.
kazanımı 5
sayfasındaki sorulara verdikleri
sürelerini öğrencilerle birlikte
sayılarla Kazanım 2 için;
cevapları inceleyerek gelişim
belirleyiniz.
düzeylerini değerlendiriniz.
Türkçe dersi Okuma öğrenme
alanı söz varlığını geliştirme İnceleme, gözlem, uygulama 4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
soru- cevap, akıl yürütme,
kazanım :1
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız.
iletişim, tartışma, bireysel ve
grup çalışmaları, bilişsel
gelişim, psikomotor gelişim,
Takviye Alıştırmaları
SAAT34.HAFTA
ifade etmek için
uygun terimleri
kullanır.
2
24-28 MAYIS 2015
1. Uzamsal ilişkileri
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Altında, Üstünde
Etrafında, Sağında,
(!)Uzamsal ilişkiler, yer
Solunda
durum ve doğrultu – yön
Önde Arkada, Arada anlamında ele alınır.
ilişkilerde
Hangisi Yüksekte, Hangisi (!)Uzamsal
kullanılan
terimlerde
Alçakta
TDK’nin
Sözlük’ündeki
esas alınır.
Doğal sayılar
Uzunlukları ölçme
Örüntü ve süslemeler
Türkçe dersi Konuşma
öğrenme alanı
Türkçe Konuşma Kurallarını
anlamlar Uygulama
Kazanım : 4,
Kazanım 2 için; Görsel
okuma: 4
Hayat bilgisi kazanım:
A1.9
Spor kültürü ve olimpik
eğitim: 5,9
İnceleme, gözlem, sorgulama Kazanımın ölçe ve değerlendirmesi
, soru- cevap, akıl yürütme,
36. haftada konunun bitiminde
iletişim, tartışma, bireysel ve
yapılacaktır.
grup çalışmaları, ilişkilendirme ,
problem çözme bilişsel ve
psikomotor gelişim
SAAT
HAFTA
AY
ÜNİTE : 4 UZAMSAL İLİŞKİLER / ÖLÇME
KAZANIMLAR
1. Uzamsal
ilişkileri ifade
etmek için uygun
terimleri kullanır.
ETKİNLİKLER
Uzamsal Terimleri
Kullanalım
İstenen Yere Gidelim
Bizim Bahçemiz
Arkadaşımızın Sırası
3
Tema Oluşturalım
Takviye Alıştırmaları
.
4. Standart
olmayan uzunluk
ölçme birimleri ile
ilgili problemleri
çözer ve kurar.
2
36.HAFTA
01-05 HAZİRAN 2015
2. Bir model
üzerindeki
ögelerin birbirine
göre durumlarını
uzamsal ilişkilerin
uygun terimlerini
kullanarak açıklar.
KAZANIM
UYARILARI
(!)Uzamsal ilişkiler, yer Doğal sayılar
durum ve doğrultu – yön Uzunlukları ölçme
anlamında ele alınır.
(!)Uzamsal
kullanılan
TDK’nin
Sözlük’ündeki
esas alınır.
2.
ilişkilerde
terimlerde
Türkçe
anlamlar
kazanımın uyarısı:
(!) Uzamsal ilişkiler
açıklatılırken belirli
bir referans noktası
ele alınır.
Problem Kuralım,
Kurduğumuz Problemi
Çözelim
Takviye Alıştırmaları
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Örüntü ve süslemeler
Türkçe dersi Konuşma
öğrenme alanı
Konuşma Kurallarını
Uygulama
Kazanım : 4,
Kazanım 2 için; Görsel
okuma: 4
Hayat bilgisi kazanım:
A1.9
Spor kültürü ve olimpik
eğitim: 5,9
…………………………..
………………………………………
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama,
sorgulama , soru- cevap, akıl
yürütme, iletişim, tartışma,
bireysel ve grup çalışmaları,
ilişkilendirme , problem çözme
bilişsel ve psikomotor gelişim
İnceleme, uygulama,
sorgulama , soru- cevap, akıl
yürütme, iletişim, tartışma,
bireysel ve grup çalışmaları,
ilişkilendirme , problem çözme
bilişsel ve psikomotor gelişim
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen uzamsal
ilişkileri ifade etmek için uygun
terimleri kullanabiliyor ve bir model
üzerindeki ögelerin birbirine göre
durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun
terimlerini kullanarak açıklıyor
olmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 65,66,67 ve 68.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu uygulayınız
1.Öğrencilerden beklenen standart
olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili
Problemleri çözebiliyor ve kurabiliyor
olmalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 69.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” nu ve “Problem
Çözme Becerilerini Değerlendirme
Formu” nu uygulayınız
SAAT
HAFTA
AY
ÜNİTE : 4 PARALARIMIZ/TABLO
KAZANIMLAR
1. Paralarımızı
tanır.
ETKİNLİKLER
Kâğıt Paralarımız
Tanıyalım
Madeni Paralarımız
Kağıt Paralarımız,
Madeni Paralarımız
KAZANIM
UYARILARI
(!) Türk lirasının TL ve
Doğal sayılar
kuruşun
Kr
olarak
Doğal
sayılarla toplama
kısaltıldığı belirtilir.
işlemi
(!) Kağıt paralarımızdan 5 Doğal sayılarla çıkarma
ve 10 Türk liraları ile 1 işlemi
5,10,
25,50
kuruşları Hayat bilgisi B.1. 24
tanıtılır.
1. Tabloları okur.
2
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEMTEKNİKLERİ
AÇIKLAMALAR
İnceleme, uygulama,
sorgulama , soru- cevap, akıl
yürütme, iletişim, tartışma,
bireysel ve grup çalışmaları,
ilişkilendirme , problem çözme
bilişsel ve psikomotor gelişim
Ara disiplin kazanımı;
Girişimcilik:32
3
37.HAFTA
08-12 HAZİRAN 2015
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Okuduğumuz Kelime
Sayısı
Tabloyu İnceleyelim,
Soruları Cevaplayalım
Takviye Alıştırmaları
(!)Tablo oluşturma etkinliği --------------yaptırılmaz.
(!)Etkinliklerde
düzeyinin
algılayabileceği
kullanılır.
bu
sınıf
kolay
tablolar
--------------------------
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.Öğrencilerden beklenen paralarımızı
tanımalarıdır.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 70.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” uygulayınız
1.Öğrencilerden beklenen tabloyu
okuyabilmeleridir.
2. Konu işleniş sürecinde
öğrencilerinizin gelişim düzeylerini
gözlemleyiniz.
3.Çalışma kitabının 71.
sayfasındaki sorulara verdikleri
cevapları inceleyerek gelişim
düzeylerini değerlendiriniz.
4.Ünite sonunda verilen “Kazanım
Değerlendirme Formu” uygulayınız.
5. Ünite sonu değerlendirme
çalışmalarını uygulayınız.
Download

Matematik Yıllık Ders Planı