T.C
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ
STRA
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
1
AHMET ÇEÇE
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLIURFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755024) Gürpınar Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
35
2
AYġE BOZDOĞAN
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
3
AYġEGÜLĠLERĠ
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744466) ġehit Ögretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744298) Örgülü Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
35
4
CAHĠT GEYĠK
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
166
5
DĠLEK ġAHĠN
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
49
6
EMRAH YÜCEKAYA
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (973840) Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
7
ERHAN ġAHĠN
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754925) Bahçelievler Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
104
8
FATĠH SEZĠKLĠ
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754984) Orhangazi Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
12
9
FĠGEN BAYRAKTAR
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Dum
lupınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
o
1/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
10
30832369846
GÜNAY GÜREL
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
11
60532408132
HASAN ġENATEġ
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
12
44476046926
HÜSEYĠN ĠSLAMOĞLU
Beden Eğitimi
13
32783324462
ĠBRAHĠM HAMARAT
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
48
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (972531)Zübeyde Hamm Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
27
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755112)Ġpekyolu Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
14
14573933184 ĠBRAHĠM KUTLUHAN
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754953) Çamlıdere Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755194)Koç Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
51
15
12609004518 ĠBRAHĠM HALĠL
KALDAN
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744466) ġehit Ögretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
166
16
12424344554 ĠRFAN DĠKĠCĠ
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (743154)Ekinci Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
69
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (746286) Ġsmet PaĢa Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Duml
upınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
70
17
21739997232
KEMAL YARAġ
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
18
66928187254
MEHEMET GÜL
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755016)-Hal
ilurrahman Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
139
19
27311510134
MEHMET ANLI
Beden Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(373317)-Ceylanpınar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (754577)
-Abdulkadir Göncü Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
o
2/102
STRA
20
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
16834269582 MEHMET
AKĠF YÜCEKAYA
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
21
28319475234
MEHMET
HEKĠM KOYUNCU
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(756012)Turgut Özal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
14
22
23989302736
MEHMET
ÖZGÜR ERKOL
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757342)
- Karaköprü Borsa Istanbul
Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
90
23
35612243422
MEHMET SĠNAN
KARAKUġ
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (745836) Ulugbey Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
12
24
45067119036
NAZLIBĠLGĠÇ
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754924) Bakımh Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
28
25
72301009754
ÖMER KESĠK
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
117
26
24362715808
ÖZGE CAN CURUK
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741900)Hatice-Sadık Fincan
Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
28
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
32
27
16813918210 RAMAZAN DENĠZ
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
28
32575742948
RAMAZAN KORAY
GÜLGÖNÜL
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710130) Ismet Öztop Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
29
22169328306
SAFĠYE ÜNLÜ
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755401)Yıldıztepe Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
112
o
3/102
STRA
30
31
T.C KTMLĠK
NO
41413249884
ADI SOYADI
SELÇUK UĞUR
17210135910 TEVCĠM ERASLAN
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Beden Egitimi
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Beden Egitimi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
46
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
32
34928247100
TUBA DEVRĠM
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
33
39052426810
VOLKAN AYDIN
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744704) Vakıf Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
34
12591108850 YUSUF OKUR
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(751095)-Birec
ik Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
35
51391498044 ZEKĠBEġER
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Beden Egitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (754589) -ġair
Nabi Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
36
53209671250
ABDULKERĠM ORTAT
Aġ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(751113)-75.
Yıl Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (752726) Siverek Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
54
37
50416849502
AHMET ERKAYIRAN
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711131) Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (973839) Fatih Sultan Mehmet
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
38
39274733604
AHMET KIRIK
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (973153) Pekmezli Çok Programlı
Anadolu Lisesi
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
71
39
68182259630
AYġEGÜL KARAÇAM
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
o
4/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
40
36850102960
BĠLGE ġEN
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (755287) -Tenekeci
Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
41
22696072352
BĠRSEN BULUT
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (758580)Mehmet Akif Ersoy Ġmam
Hatip Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
42
23032867618
DUYGU AKDĠġ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (752894) Tüten Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
48
43
27196726392
EBRU ĠLĠKÇĠOĞLU
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/(756018)GAP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
44
21922077550
EMĠNE ORTATAġ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(751113)-75.
Yıl Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
71
45
38111145082
FATMA YILMAZ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741468)Cumhuriyet Ortokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (748969) Ayran Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
(63)-ġANLRJRFA/(10)
BiliĢim
-SURUÇ/(718516)-Müslü Teknolojileri
m Dogan Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ / (206383) - Suruç
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
82
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
54
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757576) Fatmacık Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
7
46
57217620774 HÜSNĠYE ALTINTAġ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
47
19795148026 ĠRFAN DURMUġ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
48
21926686178
ĠSMAĠL ASAR
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
49
60496511046
MEHMET
CAN ÖZYILDIRIM
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744275)
-Mimar Sinan Ortaokulu
o
5/102
STRA
50
T.C KTMLĠK
NO
38246137228
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
MEHMET
CĠHAN FERHATOĞLU
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (974951) - Suruç
GAP Anadolu Lisesi
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(758320)Mezra Çok Programh
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
60
51
13952965594 MEHMET EMĠN
KÖROĞLU
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (709874) Elgün Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
16
52
11313152614 MUSA
KAZIM LOĞOĞLU
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
16
53
15727396886 NADĠR AKMAN
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
54
53878618242
NEDĠM KILIÇ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756025) Karaköprü Çok Programh
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
99
55
33473298582
SERAP KARAKOÇ
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (756020) Ismail-Nazif Bayraktar
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
121
56
30805679446
SĠNAN KÖSE
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatıh
Bölge Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
21
57
20611587370
VOLKAN SARI
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(742751)Altıh Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(743621)ġehit Mehmet Arslan
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
58
50407750480
YASĠN ZENCĠR
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
131
59
34163280412
YUSUF ENSER
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754925) Bahçelievler Ortaokulu
BiliĢim
Teknolojileri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754596) Urfa Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
133
o
6/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
88
60
18751891662 ELÇĠN YILDIZ
Biyoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
61
10398060142 FAHRĠYE ÇETĠNKAYA
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (758239) Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (206287)
-Karacadag Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
73
HALĠL KAPLAN
Biyoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(262618)Sabancı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ / (974105) - Fethi
ġimĢek Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
387
17110106614 NĠHAL KEKLĠK
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754599)
-Osmangazi Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
74
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
73
Istege Bagh
Istege Bagh
55
62
63
64
23111657994
27485119614
NĠHAL MEZRELĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(973840)Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
65
12644997080 RAMAZAN TAġGÜZEN
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754583)
- GAP Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
66
19088783958 SAĠM KARATAġ
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754969) Davut Zeki Akpınar
Anadolu Imam Hatip Lisesi
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
103
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(758239)Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
18
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
67
39826391696
SALĠH GÖBELEK
Biyoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
68
22408959100
BAHADIR YAVAġ
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/ (751109) - Fatih
Sultan Mehmet Anadolu
Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (974951)-Suruç
GAP Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
71
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanhurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(754991)ġanhurfa Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
76
69
10954426078 DERYA GÜLEL
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
o
7/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
70
24362309526
HALĠL ĠBRAHĠM
DĠKĠCĠ
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754596) Urfa Anadolu Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (754578) -Akabe
Toki Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
7
71
20152794886
HAMZA SAĞDIÇ
Coğrafya
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Cografya
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754985)
-Süleymaniye Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(758168)Rabia Hatun Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
72
42385962672
SELDA YILMAZ
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754988) Süleymaniye Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755049) Karaköprü Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
73
21410004822
SEVĠLAY TEZCAN
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
11
Coğrafya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Cografya
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
266
74
51988687844 TAHSĠN YAVUZ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (206287)
-Karacadag Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
75
57040513892
FATMA SĠVEREKLĠ
Çocuk GeliĢimi
ve Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (756024)
-ĠMKB Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Çocuk GeliĢimi (5900)
ve Egitimi
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756025) Karaköprü Çok Programh
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
40
76
47260843510
HATĠCE DERYA
SAYMA
Çocuk GeliĢimi
ve Eğitimi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (756020)
- Ġsmail-Nazif Bayraktar
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Çocuk GeliĢimi (5900)
ve Egitimi
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756025) Karaköprü Çok Programh
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
94
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN/(745137)Sögütlü Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8) HĠLVAN/(751933)Hilvan Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
233
77
10516492794 ABDULLAH BEYAZ
78
45835886344
ABDULVAHAP KORKM
AZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741943)Kargılı Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(751670)Atatürk Barajı Çok
Programh Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
176
79
40396109888
AHMET ÇĠÇEK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
165
o
8/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
80
25520567338
AHMET KÜÇÜK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754998) ġehit Nusret Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
46
81
52636657820
AHMET TOPAL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Du
mlupınar Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740665) lOO.Yıl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
137
82
24815547994
AYġE ÖCAL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (964561) Hadi Kutlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
16
83
63502302270
AYġEGÜL ÖBEK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755100) Karaköprü Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
80
84
39460529660
BEDRĠYE ġEN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755226) Süleymaniye Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755209) Ögretmen Ihsan Özdemir
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
41
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741659)-Emin
Saygın Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
13
85
10547282234 DĠLARA KARALAR
86
44560928930
EYÜP ÇETĠN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
25
87
28568459030
FATMA AYKUT
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755140)Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
42
88
35321251046
FĠDAN EġSĠZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710680) Sakarya Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
148
89
57667505652
FUAT TÜZÜN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (973026) -Yusuf
Izzettin ve Sadettin Bilgin
Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
211
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
o
9/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
90
34241279338
HATĠCE ASOĞLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755357) Vatan Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
34
91
36082889790
HAYDAR ÖNSESVEREN Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (745836) Ulugbey Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
41
92
44179942808
ĠBRAHĠM BAYKAL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Öğretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754998) ġehit Nusret Imam Hatip
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
244
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (738717) Haktamr Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA / (2) AKÇAKALE / (973253) GAP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
185
Istege Bagh
Istege Bagh
28
Istege Bagh
Istege Bagh
94
93
13622248446 ĠBRAHĠM KESĠK
94
53593633322
ĠBRAHĠM URFALI
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755254) Selçuklu Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
95
43258014108
ĠSMAĠL ÇATALKAYA
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
96
38753125442
ĠSMAĠL ERKAÇMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
73
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
153
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710630) Mustafa Kemal Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712254) Mustafa Kemal llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
160
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(9502) - Müdür
BaĢyardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(12)
Din Kült. ve
-EYYÜBĠYE / (754590)
Ahl.Bil.
-ġanhurfa Anadolu Kız Lisesi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLIURFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
364
97
98
99
15496324868 MAHMUT GÜLEġ
37322174188
MEHMET
FATĠH DEMĠR
50233134034 MEHMET
NURĠ BULUT
(63)-ġANLJURFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
(63)-ġANLJURFA / (9) SĠVEREK/ (749192)Yusuf Sami Anadolu Imam
Hatip Lisesi
o
10/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
39
100
45370907320
MELEK KAZANÇ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
101
63460304972
MUHĠTTĠN ġEKER
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
211
102
38060145546
RABĠA CEYLAN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(754913)-Ahmet Erseven
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
12
103
26656253386
SALĠH SALI
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757865)
- Mehmet GüneĢ Sosyal
Bilimler Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
224
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755330)
-Prof.Abdülkadir Karahan
llkokulu
104
13117393446 SONGÜL KILINÇ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744256) Mehmetçik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
12
105
19153096532 SULTAN KAZAN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
124
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
43
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755177)Müslüm Gülel Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754984) Orhangazi Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
52
106
107
30322967484
ġEVKET CAN
51271703534 TUBA SÜRÜCÜ
108
59902422632
ZEHRA KERĠMOĞLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754596) Urfa Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
27
109
34453082504
ZÜBEYĠR BAYSAL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742685) - Mevlana
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (744424)
-Fethullah Bayram llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
149
o
11/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
110
52090677488
EMĠN DURMAZ
Elektrik-Elektro
nik
Tek./Elektrik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (326006) Süleyman Demirel Çok
Programlı Anadolu Lisesi
Elektrik-Elektr (5900)
onik
-Ögretmen /
Tek./Elektrik (5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ/(751668)- 11 Nisan
Kemal Kıhç Çok
Programh Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
78
111
62509336004
ÖMER ġAHĠN ASLAN
Elektrik-Elektro
nik
Tek./Elektrik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(972115)Yaslıca Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Elektrik-Elektr (5900)
onik
-Ögretmen /
Tek./Elektrik (5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/(756016)Ayhan ġahenk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
8
112
42877715236
AYNUR GÜNDÜZ
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (373329) ViranĢehir Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (973026) -Yusuf
Izzettin ve Sadettin Bilgin
Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
46
113
32515535302
ĠSMAĠL AKBULUT
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754577)
-Abdulkadir Göncü Anadolu
Lisesi
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755049) Karaköprü Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
96
114
35089549430
ÖZLEM HAVARE
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754598)
-YüzbaĢı Ali Saip UrsavaĢ
Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(758320)Mezra Çok Programh
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
42
115
23659068986
RAMAZAN ÖZTÜRK
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756029) Haliliye Kız Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
12
116
22988650954
ABDULKADĠR BĠRĠNCĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (752092)
-Akçakale ĠMKB Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755202) Selahaddin Eyyubi
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
117
42619279088
ABDULLAH HARTLAP
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757499) YeniĢehir Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
94
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/
(755016)-Halilurrahman
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
147
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755357) Vatan Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
217
118
119
18178234622 ABDURRAHMAN GÜLE
R
49438770192
AHMETIġIK
o
12/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
120
34097279742
AHMET KARADENĠZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743152)Cepkenli Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
104
121
56446538720
ALĠÇELĠK
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755334)
-Ulubatlı Hasan Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758335) Güllübag Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
52
122
62308351468
ALĠKAYA
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710130) Ismet Öztop Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
33
123
68929127420
ALĠMESUTOĞLU
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
184
124
23570671708
AYġE KAPTAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
64
125
26816608940
AYġEGÜL SADIK
DÖNER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
356
126
32203962052
BĠLSEN KURT
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(748848) - Kepez
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
34
127
71278037982
CELAL DAĞ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA / (742002) Pınar Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8) HĠLVAN / (745029) Hilvan Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
64
128
41834025142
CENGĠZ KARADAĞ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
134
129
21347363818
DERYA BABAOĞLAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
81
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710630) Mustafa Kemal Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
o
13/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
14
130
67522163170
DERYA ÇETĠNKAYA
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
131
43957736622
DERYA YANIK
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741468)Cumhuriyet Ortokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740665) lOO.Yıl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
17
132
22747872054
EBRU CAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/ (721479) - Vali
Ziya Çoker Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Duml
upınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
53
133
52519656346
EBRU UZUN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
48
134
24016042076
EMĠNE ÇOBAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758337) Molla Gürani Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
135
36697380170
EMRAH TEMĠZSOY
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
46
136
51685809440
EREN NALBANT
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710630) Mustafa Kemal Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
31
137
42010796290
ESRA EKEN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755254) Selçuklu Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
14
138
23561640478
FAĠK KANLIDERE
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
449
139
20243092136
FĠGEN
TUĞBA KAVALCILAR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755202) Selahaddin Eyyubi
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
62
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
14/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
99
140
25225870450
FĠLĠZ DÖNMEZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
141
20797115046
FĠLĠZ ÖNDER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717234) Egrice Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
10
142
26080651918
GĠZEM SAYIN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
14
143
38168146636
GURBET ÇAYNAK
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755024) Gürpınar Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (755287) -Tenekeci
Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
16
144
68131149036
HABĠBE KARA
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755194)Koç Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
17
145
44516048248
HALĠL YAġAR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
114
146
55747062668
HÜSEYĠN KAVAS
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (705795) Akdiken Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755220) ġair Nabi Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
95
147
67186174314
ĠBRAHĠM
HALĠL KAYA
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
8
148
39742787344
ĠSMAĠL AYDOĞAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
102
149
26492529492
ĠSMAĠL ÇEPĠK
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755226) Süleymaniye Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
88
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754964) Atatürk Ortaokulu
o
15/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
150
46225189366
KADĠR AYDEMĠR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
11
151
28264912082
KADĠR KELLER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741659)-Emin
Saygın Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
119
152
33437246574
KENAN YILDIRIM
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
110
153
21803703554
LEVENT NOHUT
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Fen
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Bilimleri/Fen
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
68
154
18406202812 MAHMUT ARDIÇ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741250)-Baraj
lOO.Yıl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
155
12973409308 MEHMED SAĠD BĠLEN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
82
156
18151236704 MEHMET ġAHĠN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (752092)
-Akçakale ĠMKB Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
53
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
293
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
157
32957326254
MEHMET EMĠN
BAHÇELĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
158
60064416636
MEHMET
ġÜKRÜ SAKAR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
Fen
-HALĠLĠYE / (755287)
Bilimleri/Fen
-Tenekeci Mahmut Güzelgöz ve Teknoloji
Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
42
159
39668107752
MESUT KAK
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
308
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
o
16/102
STRA
160
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
12532296752 MĠNE ÇETĠNKAYA
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
79
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Fen
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Bilimleri/Fen
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu ve Teknoloji
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
161
42778999780
MURAT BAġARAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
162
71740027862
MURAT ÇEKĠCĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/ (755051)Ikiagız Çamlıdere Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
156
163
20600731302
MURAT DĠREKLĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755235)
- ġanlıurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756029) Haliliye Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
265
164
16304099350 MURAT SOLMAZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(742751)Altılı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6) HALFETĠ/(718548)Salmanh Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
10
165
11715025080 MUSTAFA ġENEL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ / (726208) Dergili Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6) HALFETĠ/(717452)Adil Bucak Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
203
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
86
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740748) - 11
Temmuz Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Fen
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Bilimleri/Fen
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
347
166
167
39275115744
MUSTAFA
REMZĠKARAHANLI
13688957726 MÜSLÜM BOZKUġ
168
48013824404
NECATĠ ENEġ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
169
26918605502
ÖMER DÖNER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
o
17/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
99
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
32
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
25
170
53077650036
ÖMER FARUK EĞLĠS
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
171
45556526536
ÖZGE ELDEM
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743383) Güvenli Ismail Hakkı Bucak
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
53
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (746287) Karakoyun Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
118
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
109
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
98
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
24
172
173
174
175
176
11903625580 PEMBE NUR DÜNDAR
42350002556
RAHĠME ġAHĠN
17455883348 REMZĠKARADUMAN
43279013470
SEYFETTĠN ÇATALKA
YA
18922850566 ġERMĠN MIZRAKLI
177
52414101132
ġUAYĠP ÇETĠN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
178
51760743430
TANER BAġPINAR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
179
60103414616
TEVFĠK
GÖKHAN KARAGÜZEL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA / (742002) Pınar Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755182)-Osman
Ertörer Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706606) Anıt Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754995)
-Ömeriye Ġmam Hatip
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
18/102
STRA
180
T.C KTMLĠK
NO
34886320150
ADI SOYADI
TUBA PEKCAN
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
14
181
10579453824 TUĞBA DURMUġ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
45
182
15050115222 TUĞBA DÜġTEGÖR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
75
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
32
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755008) Cumhuriyet Ortaoklulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710130) Ismet Öztop Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
8
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754970) -Fevzi
Çakmak Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
73
183
184
185
186
30347298556
YASEMĠN KALAY
11823026092 YUNUS DAġ
20312263054
ZEYNEL
ABĠDĠN ġAVLI
15686896694 ZEYNEP ALTUNDAĞ
187
59818127898
ZÜHAL GÜL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755359) Yavuz Selim Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755220) ġair Nabi Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
85
188
29446622768
DUYGU YÜCEL
Fizik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755049)
- Karaköprü Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Fizik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
85
189
26642531290
OSMAN TOPAL
Fizik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757865)
- Mehmet GüneĢ Sosyal
Bilimler Lisesi
Fizik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754584) GAP Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
274
o
19/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
289
190
43231984060
ġEYHMUS YENĠKÖY
Fransızca
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (758239) Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Fransızca
191
20414439142
AYDIN ÖZGÜN
Görsel Sanatlar
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
66
192
43492030858
CANAN TUTAN
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
80
193
20177536416
ERDAL ARSLAN
Görsel Sanatlar
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711131) Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (973028) ViranĢehir Kız Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
98
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (973840)Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
194
16750286106 ESMER DEMĠR
Görsel Sanatlar
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (754582)
-Eyyüp Göncü Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
34
195
18844847958 FAHRĠDOĞUHAN
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
75
196
14716353404 HIDIR TAġKAYNATAN
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (205914)Birecik Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (973026) -Yusuf
Ġzzettin ve Sadettin Bilgin
Kız Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
13
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
135
197
198
199
22537728196
ĠRFAN TURFAN
11033846466 MAHMUT OLĞAÇ
24505022190
MEHMET ÇALIM
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
o
20/102
STRA
200
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
17629254950 MELEK BOZAT
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717075) - DolaĢ
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(742163)Dutluca Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
10
201
29876438434
METĠN ÖZGÖR
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ/ (751109) - Fatih
Sultan Mehmet Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
68
202
32315336826
MUHAMMET ALTUNO
K
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
25
203
30388093554
NESRĠN ERZURUM
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (752894) Tüten Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
7
204
48820583334
RAMAZAN AKDAĞ
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755340) Osmanh Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
12
205
56680539316
SEVAL ATBĠNĠCĠ
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
34
206
26300332368
SĠDAR BAKI
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
11
207
20146171518
ZEYNAL
ABĠDĠN TUZCU
Görsel Sanatlar
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Görsel Sanatlar (5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (758580)Mehmet Akif Ersoy Ġmam
Hatip Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
25
208
24331997570
MEHMET POLAT
Ġ.H.L. Meslek
Dersleri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(373317)-Ceylanpınar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġ.H.L. Meslek
Dersleri
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(758393) - Ceylanpınar Kız
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
324
209
33083313712
ABDÜLBAKĠ ġAHĠN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatıh
Bölge Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
21
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744661)ÜstüntaĢ Ortaokulu
o
21/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
210
67780161376
AHMET KILIÇ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743506)Küplüce Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (755287) -Tenekeci
Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
11
211
58009491770
AHMET YILDIZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
169
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Ġlkögretim
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Matematik
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
93
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
180
212
213
214
13513241044 ALĠKURT
42311019876
ARĠF NĠMETOĞLU
14761962286 AYġE AYYILDIZ
215
23810631554
BAHAR DALGIÇ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
89
216
29354446388
BEHĠYE DALKILIÇ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754970) -Fevzi
Çakmak Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
70
217
27389468108
BENA YILMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
160
218
14842984718 BUġRA RUCAN TEPE
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
219
17180852282 ÇĠĞDEM KIRKAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Du
mlupınar Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
o
22/102
STRA
220
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
17834863640 DENĠZ GÜNER
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (742778) Aydınlar Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(741108)Atatürk Ortokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
12
221
36101216224
DĠDEM IġIK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
222
40333671096
EBRU KURTġAHĠN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
11
223
29098022978
EBRU NUR DEMĠRKOL
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755220) ġair Nabi Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
224
65125247686
EMĠNE KAYA
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754998) ġehit Nusret Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
26
225
52363347216
EMĠNE NAZLĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Ġlkögretim
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Matematik
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
34
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
226
10385498446 EMĠNE EDA CEYLAN
227
27872564898
ESRA ÇELEBĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
228
57784606362
ESRA KILINÇ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(205914)Birecik Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
229
52051690020
ESRA REHBER
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755140)Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
60
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
23/102
STRA
230
231
232
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
16724065898 ESRA YILMAZ
29144253516
FARAÇ KAYMAZ
15001353222 FATĠH BÜYÜKFIRAT
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Duml
upınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
13
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
88
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
HĠZMET
PUANI
233
21023008804
GĠZEM RUMELLĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717075) - DolaĢ
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741430)Bögürtlen Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
22
234
35993147494
GÖKHAN ER
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
31
235
37960433746
GÖKHAN YILMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (741772) - Ferit
Aydın Mirkelam Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
100
236
25130592300
GÖKSU ARSLAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Ġlkögretim
-VĠRANġEHĠR / (711093)
Matematik
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (745836) Ulugbey Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
38
237
43406035634
GÜNGÖR YETGĠN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
29
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
238
10816478948 HANIM KIZILYAPRAK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
239
12916516674 HASAN GÜNEġ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
152
o
24/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
240
22858057906
HATĠCE SARIDOĞAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
59
241
47710834778
HÜLYA ASLAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
74
242
47581832200
HÜSEYĠN BOZKIR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755220) ġair Nabi Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
121
243
63394314856
HÜSEYĠN NERGĠS
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755008) Cumhuriyet Ortaoklulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755249) Profılo Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
264
244
36542206884
ĠBRAHĠM
HALĠL KÖKSAL
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
53
245
15857896706 ĠLYAS ÖĞÜT
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744661)ÜstüntaĢ Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
246
10438411798 ĠSMAĠL
BAHADIR AĞCA
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
88
247
19241567814 KENAN ÖZÇELĠK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710680) Sakarya Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
56
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
61
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
110
248
35300241648
KÜBRA BOZKURT
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
249
49255786130
MAHMUT YAĞMUR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narh
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754970) -Fevzi
Çakmak Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
o
25/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
250
44140942660
MEHMET KAYMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741928)-Kar
acaören Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741250)-Baraj
lOO.Yıl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
68
251
23537649368
MEHMET EMĠN ÇAM
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742685) - Mevlana
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741515)Çiftlik Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
31
252
70507075146
MEHMET
HALĠL KIRDAR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
133
253
30062424056
MEHMET
SABRĠALTUNLU
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744466) ġehit Ögretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
33
254
48352813138
MEHMET
ġERĠF YAĞIZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
95
255
32177346384
MEHMET
YUSUF DEMĠR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755090)
- Karaköprü ĠMKB
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755182)-Osman
Ertörer Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
103
256
22684446646
MERVE HASTÜRK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741098)Ayran Atatürk Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
76
257
15977510230 MERVE KORKMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755269)
-ġanlıurfa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
258
11774699970 MUHAMMET TÜFEKCĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
139
259
63130321032
MURAT BAĞIġKONDU
o
26/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
260
25601565628
MURATIġIK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755090)
- Karaköprü ĠMKB
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755100) Karaköprü Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
182
261
26060556202
MURAT ORNAVAK
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751365)-Mes
leki Egitim Merkezi
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
158
262
26156562452
MURAT YILDIZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
143
263
54361606562
MÜSLÜM EREN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754995)
-Ömeriye Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
180
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (755287) -Tenekeci
Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
154
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
40
264
10801331210 NĠDAL CANDAN
265
46738914394
NURĠ ġAġMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
266
26539786994
NURġEN YASAVUR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
75
267
35596658670
OSMAN KÖKDEMĠR
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755199)Payamh Kalecik Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE/(755001)-Veysel
Karani Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
78
268
39217328690
PERVĠN KAHVECĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
32
269
66826124184
RUKĠYE ERDOĞAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
58
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
o
27/102
STRA
270
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
12183018734 SABIR UZUNDERE
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Dum
lupınar Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
141
271
42311088018
SADĠYE ACAR SÖNER
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
113
272
35245222702
SEÇĠL CEYLAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(742172)Fırat Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
13
273
37714953414
SERDAL YILMAZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
41
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
8
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
179
18946221878 SÜLEYMAN ATLIHAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
41
274
275
276
11263597510 SERKAN KARAKUġ
53419387460
SEVAL ALĠġĠROĞLU
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755226)
-Süleymaniye Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
277
64303326052
ġEYMA RUKĠYE SIRLI
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
8
278
66115221532
TAHĠDE ADIYAMAN
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
117
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
9
279
15090027172 TÜLĠN GÜLMEZ
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(742751)Altılı Ortaokulu
o
28/102
STRA
280
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
18508226686 YAĞMUR ÇAPUK
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758338) GüzelĢehir Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
147
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA / (748973) Bozova Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
61
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
HĠZMET
PUANI
281
63496302430
YAKUP ATÇI
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
282
20890157158
YUNUS DENĠZ
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
283
23900422260
ZÜHAL ÖZDEMĠRTEKĠ
N
Ġlkögretim
Matematik Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Ġlkögretim
Matematik
Ögr.
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758335) Güllübag Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
108
284
39547883074
ALĠĠHSAN KÖSEOĞLU
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (744379) Dumlupınar Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
50
11818362594 ARZU SAĞLAR
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
285
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741108)Atatürk Ortokulu
286
50911148100
AYÇA YALÇIN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/ (216325) - Hacı
Nihat Sözmen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
13
287
25475162978
AYSUN AYDEMĠR
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
288
50320446880
AYSUN KILIÇ
KARAKAġ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742588) - IĢıklar
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
97
289
54994262012
AYġE BOSTANCI
KILIÇ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742416) - Cumhuriyet
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
o
29/102
STRA
290
T.C KTMLĠK
NO
59773015322
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
AYġEGÜLĠBOKORKMA Ġngilizce
Z
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
291
19504778056 BAHAR EGELĠ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
292
19603654992 BELGĠN YILDIRIM
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
54
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
11
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
293
33007935594
BURÇĠN MEDĠNE CAN
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
294
19082259220 CANSU AVCI
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
295
14083721646 ÇAĞLA KĠREÇCĠ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
296
34336676660
DEMET
DERYA ÇĠFTÇĠ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755182)-Os
man Ertörer Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
59
297
35182673926
DERMAN BAHAR
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741992)Sadettin Ve Feyhan Karaata
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
298
22145584214
DERYA BĠLĠM
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narh
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
299
52303360350
ELĠF ADIGÜZEL
ARSLAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755079)
- Hamurkesen Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755635) lOO.Yıl Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
55
o
30/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
300
29800482014
ELĠF TANER
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
74
301
64534268480
ERDOĞAN ÇETĠNDAĞ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754984) Orhangazi Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar Ġlkokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
38
302
15320807130 ESMA FĠDAN
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710680) Sakarya Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
8
303
19756413590 FATMA TAġTAN
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758338) GüzelĢehir Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
14
304
22307363220
GÜLEDA ÇAĞAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755112)Ġpekyolu Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
14
305
25369602092
GÜLSÜM GĠRĠTLĠ
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narh
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755100) Karaköprü Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
113
306
22043113400
HACER GENCER
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
16
307
55198590192
HANDE GÖK
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BağlarbaĢı Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BağlarbaĢı Ġlkokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
2
308
28453835154
ĠLHAN TÜRK
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdoğan
Cebeci Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
11
309
40645868900
ĠSMAĠL EKĠN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
103
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757865)
- Mehmet GüneĢ Sosyal
Bilimler Lisesi
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754025) ġanhurfa Fen Lisesi
o
31/102
STRA
310
311
312
313
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
149
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
41
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(756017)Eyyübiye Ayhan ġahenk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
MERVE KARAGÖZ
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
34
14161237106 MUSTAFA DĠNCER
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741098)Ayran Atatürk Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740748) - 11
Temmuz Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
52
47149842054
MEHMET BULUT
53095749484 MERVE EFE
24859299514
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755101)-Halide
Nusret Zorlutuna Ġlkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
314
45475685970
NEZĠHE TEPE KILIÇ
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narh
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (754580)
-AyĢegül Kaman Anadolu
Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
78
315
24800587172
NURHAN AKBAġ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755182)-Os
man Ertörer Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755237)
-Osman Ertörer Ġlkokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
79
316
30376093900
NURSEL ERZURUM
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ġlkokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
33
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744499) ġirinkuyu Ġlkokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
27
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
52
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
14
317
15889764974 OĞUZ ÜZMEZ
318
32623322856
OLAY AYġEN DAĞ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
319
48214578144
OLGU ERBEK
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755503)
-Ziyaeddin Akbulut
Ortaokulu
o
32/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
320
24343161464
OSMAN ÇAĞRI SAATCI
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
321
31246655068
ÖZGÜL ERKAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
322
26591286852
ÖZNUR VARDAL
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710630) Mustafa Kemal Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
140
11986336120 RAZĠYE ARSLAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(754913)Ahmet Erseven Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
63
323
324
28553551442
RECEP DEMĠROĞLU
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (720633) SüleymanĢah Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755220) ġair Nabi Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
325
38605441898
SAFĠYE GAMZE
ÜSTÜN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755112)Ġpekyolu Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
14890676146 SEMRA ERKOL
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
35
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
326
327
20657648110
SERHAT ġENTÜRK
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
328
36682496756
SERPĠL TURUNÇ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
329
38665737252
SĠBEL KARAHAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(737721)-Müslü
m Dogan Ġlkokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ/(718516)-Müslüm
Dogan Ortaokulu
o
33/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
330
43579476432
SĠNAN KOVAN
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755182)-Osman
Ertörer Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
331
34471633528
SĠNEM YILMAZ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755140)Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
67
332
49171807018
ġEYMA ETLĠ
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712254) Mustafa Kemal Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744661)ÜstüntaĢ Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744453) - ġair
Ġbrahim Rafet Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
333
16082867592 TUĞBA BAHADIR
334
46924208566
TUĞBA KESKĠNOĞLU
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755501)YeniĢehir Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
335
46711446058
TUĞBA SELĠM
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Ġngilizce
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
336
25711608864
BĠLSEN BAYKANOĞLU
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (758239) Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (973840)Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
124
337
27029519870
FERHAT KARAGÖZ
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754587) -H.
Sebiha Özlek Anadolu
Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755049) Karaköprü Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
47
338
30773497684
SELÇUK ÖREN
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(215751)-Siver
ek Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
18
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(754591)-ġanhur
fa Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
183
339
17321841670 AHMET DÖRTBUDAK
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757865)
- Mehmet GüneĢ Sosyal
Bilimler Lisesi
o
34/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
95
340
33472345416
AKĠF TOĞRUL
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754586) Gazi Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
341
35983648994
ALĠERDEM
Matematik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(907431)-Ceylanpınar
Mesleki ve Teknik Egitim
Merkezi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757866) Merve Karaata Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
58
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754984) Orhangazi Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
58
342
19549983750 BĠLGE ZEHRA KANAT
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (754580)
-AyĢegül Kaman Anadolu
Lisesi
343
53101657918
BUĞRA YAVUZ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(262618)Sabancı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ / (974105) - Fethi
ġimĢek Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
30
344
32741399648
CANAN OKUR
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755049)
- Karaköprü Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (754577)
-Abdulkadir Göncü Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
39
345
32075016532
ELMAS KAYMAK
KARACAN
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754593) TES-Ġġ Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
180
346
22831627270
ELVAN KARAKURT
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(758239)Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
15
347
29395277958
EMRE ġANLI
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (973840) Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(972531)Zübeyde Hamm Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
17
348
63286301896
GAMZE ÖNCEL
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(756014)-Urf
a Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
45
349
28000698980
GÜLSEDA DĠKOĞLU
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (206275) El-Cabir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
46
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(972531)Zübeyde Hamm Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
o
35/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
350
21466113554
HACIYUSUF BALIK
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(754991)ġanhurfa Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
42
351
51751700770
HÜSEYĠN Eġ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754589) ġair Nabi Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754025) ġanhurfa Fen Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
171
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
136
Istege Bagh
Istege Bagh
40
352
17453836254 ĠBRAHĠM FĠTKĠ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757865)
- Mehmet GüneĢ Sosyal
Bilimler Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
353
15613263254 ĠBRAHĠM ĠNALÖZ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (751092) ġehit Astsubay Halil Kanat
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (972990)
-Atatürk Anadolu Lisesi
354
51727704160
ĠBRAHĠM HALĠL KILIÇ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanhurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
81
355
44539933538
ĠSMAĠL ASLAN
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(754991)-ġan
hurfa Anadolu Imam Hatip
Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
197
356
54019627352
ĠSMAĠL UYĞUNER
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (974951) - Suruç
GAP Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (300625) - Suruç
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
76
357
46285876466
MEHMET ÇELĠK
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754577)
-Abdulkadir Göncü Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
167
358
25592565638
MEHMET ÇETĠN
BAYRAM
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754599)
-Osmangazi Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
158
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanhurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
163
359
19085784002 MERYEM KARATAġ
BAYSA
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
o
36/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(758239)Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
15
360
19757197130 MUSTAFA ÖZDEMĠR
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
361
15767893826 MUSTAFA TEKE
Matematik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754587) -H.
Sebiha Özlek Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (756020) Ismail-Nazif Bayraktar
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
483
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
362
60874389106
ÖMER FARUK ALTUN
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754596) Urfa Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754588) Karaköprü Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
43
363
41014111856
SAĠP BÜLENT YAġAR
Matematik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754583)
- GAP Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754025) ġanhurfa Fen Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
174
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754586) Gazi Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(758168)Rabia Hatun Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
51
364
16982852438 SEVGĠ ÖNCEL
365
41344753382
ġÜKRAN AKKAYA
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754583) GAP Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
12
366
35074309292
TÜLAY ÖZTÜRK
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
186
Metal
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (907455) ViranĢehir Mesleki ve
Teknik Egitim Merkezi
Metal
Teknolojisi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756015) Karaköprü GAP Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
271
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (758441)
- Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
93
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
367
18017208074 MEHMET BÖKEN
368
39833090612
ABDÜLKADĠR UÇAR
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
369
24658906606
AYSEL GÜNGÖRMEZ
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
o
37/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
370
42319107568
ELÇĠN AYKURT
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755626) Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
66
371
21379919540
GÜLDEN TOSYALIOĞL
U
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
52
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
25
372
13081404674 GÜNAY ÖZTÜRK
373
66001217182
HALĠL BAYAT
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754973) Eyyübiye Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
107
374
40661063938
HÜSEYĠN CANLI
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754969) Davut Zeki Akpınar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
40
375
23110038930
MEDĠNE DĠLEK
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744377) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
376
23819624892
MEHMET ALĠ CINCIK
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
155
377
65731234360
MUHĠTTĠN
FIRAT KARAKEÇĠLĠ
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754969) Davut Zeki Akpınar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
378
51445234772
ONUR ULUÇTAN
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatıh
Bölge Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(743621)ġehit Mehmet Arslan
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
60
379
50155625818
ÖZGE BĠLGĠ
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
38/102
STRA
380
T.C KTMLĠK
NO
63514301902
ADI SOYADI
TUBANUR BULUT
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
Istege Bagh
Istege Bagh
42
Istege Bagh
Istege Bagh
11
Istege Bagh
Istege Bagh
8
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741250)-Baraj
lOO.Yıl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755330)
-Prof.Abdülkadir Karahan
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
253
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
HĠZMET
PUANI
381
10490380162 TUĞÇE MENGÜÇ
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
382
15688230496 YELĠZ ERDEM
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Müzik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Okul Öncesi
Öğrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741571)Diktepe Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (973660) - Gül
Mirkelam Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
82
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755397) Tepedibi Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755050) GAP Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
383
384
385
386
23749049840
YUSUF ALKAN
16499875098 ALĠYE KAYA
43303252844
AYġE FEYZA KARA
17488946300 AYTÜL GÜNEġ
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
387
30842324040
BĠRGÜL ÇABAR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755439) Osmangazi Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755330)
-Prof.Abdülkadir Karahan
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
116
388
30250642552
CANAN AKKUZU
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755377) Ulucanlar Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755640)
-Ahmet Yesevi Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(972139)Müzeyyen Bucak Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
38
389
16297211784 CEMAL ZENGĠN
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (742888) Cumhuriyet Ilkokulu
o
39/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
390
23225478676
CEREN KORKMAZ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743637) Tahılalan llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755528)
-Ulubatlı Hasan Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
59
391
30698401674
DERYA DEMĠR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755431)Dr. Cavit Özyegin
Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (756024)
-ĠMKB Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
91
392
59269508352
DERYA YILMAZ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755353) Vergili llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
393
20860486790
ELĠF KARAKUġ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (745220) Aslankuyusu llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(743805)Yakınyol Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
103
394
28807660524
EMĠNE DEMĠR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755269)
-ġanlıurfa Ortaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755252) IsmetpaĢa Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
78
395
14098263520 ERCAN GÖKOLUK
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754939) Atlıgör llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
396
19061588402 FATĠH AKAY
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755467)
-Merkez Zübeyde Hamm
Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755535) Süleymaniye Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
58
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741706)Fatmacık Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
51
Istege Bagh
Istege Bagh
91
Istege Bagh
Istege Bagh
105
397
30115843230
FATMA ALTUNEL
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741113)Ayran Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
398
28016494026
FĠLĠZ TOKAR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755416)
-Fevzi Çakmak Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
399
28835463616
GÜLAY YETKĠN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755091)Kanuni Sultan Süleyman
Ilkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755453)
-Mehmet Aziz Parmaksız
Anaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profılo Ilkokulu
o
40/102
STRA
400
401
T.C KTMLĠK
NO
22193511576
ADI SOYADI
GÜLER DOBADA
59953134874 GÜLFĠDAN AS
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (966194) ViranĢehir Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (973659) - Ali
Karaata Anaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742765) Bayırözü llkokulu
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743318)Gülabibey llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
68
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757499) YeniĢehir Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
54
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(740711)- 11
Temmuz llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
83
402
42574599252
GÜLġEN KARKIN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
403
49456621322
HACER TAHMĠSOĞLU
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(742711)Akyurt llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Dum
lupınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
404
21527702376
ĠPEK AġA
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755476)
-ġanlıurfa Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755416) -Fevzi
Çakmak Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
93
405
59506223192
LEYLA SAYGILI
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755174)Keberli llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
406
26830960666
MEHMET KIR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6) HALFETĠ/ (719457)Saylakkaya llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
82
407
60772504540
MEHMET TEKSĠN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755179)-Kaynaklı Köylere
Hizmet
Götürme
Birligi llkokulu
(63)-ġANLRJRFA
/ (3)
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
17636563120 MELTEM FĠDAN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (705954) Arısu llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
MERĠÇ BOZKUġ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741072)-Ayr
an Atatürk llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
408
409
40513006694
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
o
41/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
410
22501880646
MESUT ÖZDEMĠR
Okul Öncesi
Öğrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
38
411
27200237036
NAZAN YILDIZ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (206287) Karacadag Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
73
412
31994130336
NAZĠFE CEYHUN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (974300) ġirinkuyu Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(748921)ġehit Ögretmen Cuma IbiĢ
Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755030) Cumhuriyet llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
121
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744511)TaĢagıl llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744652) ÜstüntaĢ llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
55
413
11477346812 NESLĠHAN KARADENĠ
Z
414
42484314112
NESRĠN GEZEN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
415
49975329334
NĠLGÜN ELMACI
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755464)
- Mete Has Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755167)Mehmet Hacıbozanoglu
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
416
31376261290
NURCAN UYANIK
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755124)KarakuĢ llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755439) Osmangazi llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
63
417
30344433554
ÖZKAN YILDIRIM
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755599)
- Akpınar llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755576) Hayat Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
44
418
53788406168
ÖZLEM DEMĠR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
96
419
28691473606
ÖZLEM KAHVECĠBAġI
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755551)
- Sayburç llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755439) Osmangazi llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
62
o
42/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
420
46765869506
ÖZLEM KARAKOÇ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718551)-Namık
Kemal llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755464) Mete Has Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
73
421
28456162622
ÖZLEM UYSAL
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741838)Güvenir llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (741772) - Ferit
Aydın Mirkelam Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755277)
-Kısas llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755095) -Hacı
Eyyüp Koç llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
62
PINAR ARPACIK
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Du
mlupınar Ortaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
156
19376325242 PINAR YILDIRIM
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (966194) ViranĢehir Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757499) YeniĢehir Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
122
422
423
424
15290697144 ÖZNUR BAĞI
30455409820
425
72511063454
RABĠAĠNCEDAL
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (754917)Alparslan llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
426
48778456032
RUKĠYE DAĞDEVĠREN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755413) Terzi llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755198)Nazif-Sabber Bayraktar
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
53
427
13057458182 SATIBULUTLAR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755416)
-Fevzi Çakmak Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755419) GüzelĢehir Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
428
15994283674 SELDA SEL
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
Okul Öncesi
-SĠVEREK / (742996) Ögrt
Çıkrık Raif Mumcu llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (970476) Siverek Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
81
429
17488152220 SĠNEM ÇELĠK
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743362) Güvenli Ismail Hakkı Bucak
llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(748921)ġehit Ögretmen Cuma IbiĢ
Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
53
Okul Öncesi
Ögrt
o
43/102
STRA
430
431
432
433
T.C KTMLĠK
NO
27017516638
ADI SOYADI
SONGÜL ATMACA
11973030970 SULTAN ĠPEK
59695271790
SÜMEYRA TEKSÖĞÜT
13046764416 ġEYMA TÜRKMEN
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755252) IsmetpaĢa llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715241)
-Selahattin Eyyübi llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (974300) ġirinkuyu Anaokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Okul Öncesi
Ögrt
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755419) GüzelĢehir Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
115
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (749593)
-Selahattin Eyyübi Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
37
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
51
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742660) - Yukarı Esence
llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
434
39730890032
TUBA YÜCEL
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(754914)AkĢemsettin llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755419) GüzelĢehir Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
110
435
32692764380
TUĞBA KISKAÇ
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755485)
- Akziyaret llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/ (755510)Bahçelievler Anaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
87
436
52924084666
TUĞBA ÜTÜK
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (707822) Yalınlı llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741987)Sadettin ve Cemal Karaata
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
64
437
52624664892
YASEMĠN BOZBEY
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755099) Direkli llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755237)
-Osman Ertörer llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
167
438
34226108400
YAġAR MĠNE GÜLGÜN
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(721728)Yolaklı llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
70
12050019840 ZEYNEP YEġĠLNACAR
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag llkokulu
Okul Öncesi
Ögrt
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
90
439
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (757593) - Binath
llkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755416) -Fevzi
Çakmak Anaokulu
o
44/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
440
51352699572
HACER ASLANTAY
Özel Eğitim
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Özel Egitim
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755046) Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
70
441
28012081046
MEZĠYET KOÇ
Özel Eğitim
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755603)
- Mete Has llkokulu
Özel Egitim
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
35
442
10097632480 ORHAN KARABULUT
Özel Eğitim
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Özel Egitim
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
47
443
15062915964 AHMET KIRATOĞLU
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (950815) Akçakale Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HAL
ĠLĠYE/ (754587) - H. Sebiha
Özlek Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
39
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755191)Ömer Nasuhi Bilmen
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
39
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755453)
-Mehmet Aziz Parmaksız
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754945) Düzenli Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
BAHATTĠN KARA
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743435)Koyunluca Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
19
15158912990 BELKIS ÜZÜMCÜ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755603)
- Mete Has llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (756039) ġanhurfa Rehberlik ve
AraĢtırma Merkezi
Istege Bagh
Istege Bagh
27
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755405)
-Ayla YavaĢcan Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
67
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742445) - EvrenpaĢa
llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
59
444
445
446
447
448
449
28079271084
ALĠBAYAKTEMUR
17341170330 AYġE KUġ
44008947028
30341298774
BELMA MEMEK
16658659972 BERĠVAN TURAN
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742405) - Ceylanpınar
TOKĠ llkokulu
o
45/102
STRA
450
451
T.C KTMLĠK
NO
25558627684
ADI SOYADI
BEYHAN GÜNEY
14779303026 BURCU YEġĠL
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
34
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744684) Vali Mehmet Erdogan
Cebeci llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ / (964505) Halfeti Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6) HALFETĠ/(719662)Atatürk llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
28
452
60013260952
BÜġRA ÖZTÛRK
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754920) Cengiz Topel llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
26
453
27320198866
DĠDEM ÖNER
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (971710)
-Zübeyde Hamm Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (708620) Süleyman ġah llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
40
10190115996 DĠLEK ARSLAN
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755502)
-Halide Edip Adıvar
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755249) Profilo Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
39
454
455
22975087886
EMĠNE ORHAN
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(966081)Bozova Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(741735)GölbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
26
456
33568600078
ERSĠN SAF
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
38
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
97
457
16721481820 ESĠN SEHER KURT
458
31180585124
EYÜP ÖZOĞLU
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (751092) ġehit Astsubay Halil Kanat
Anadolu Lisesi
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(281357)Mehmet Adil Çulcuoglu
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
69
459
23597412384
FĠGEN KAYA
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755576) Hayat Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
26
o
46/102
STRA
460
461
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755467)
-Merkez Zübeyde Hamm
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754984) Orhangazi Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
14366153324 GÜHER ULUDAĞ
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (749028) Mehmet Cuma Gökdogan
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(740711)- 11
Temmuz Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
27
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(215751)-Siver
ek Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
70
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
7
34651480898
GÖKÇE ALBAYRAM
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
462
47806628236
GÜLĠZAR DEMĠR
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (875287) Zübeyde Hamm Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
463
23944835200
HANDENUR DALGIÇ
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
464
33430986354
HAġĠM HAZAR
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755103)-Hatice
Gelener Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
27
465
52312091092
HATĠCE
MERVE DAĞYUTAN
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755486) Ertugrul Gazi Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755114)-Ġbrahi
m Tathses Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
41
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Rehberlik
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718516)-Müslü
m Dogan Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (737674) - Mimar
Sinan Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
56
466
19994175960 IġIN CĠHAN
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/ (741997)Sadettin ve Feyhan Karaata
Ortokulu
467
62173352874
ĠBRAHĠM ALPEROĞLU
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
51
468
71809031212
ĠBRAHĠM HALĠL ÖZER
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (974249)
-Kırkbir Evler Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744256) Mehmetçik Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
157
469
54625607106
ĠBRAHĠM
HALĠL ġĠMġEK
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (970477) - 11
Nisan Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ/(718663)-Onbirnisan
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
154
o
47/102
STRA
470
T.C KTMLĠK
NO
45817107924
ADI SOYADI
ĠREM MELĠS ASLAN
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (973660) - Gül
Mirkelam Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (279494) AyĢe-Faruk PınarbaĢı
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
27
471
17488223500 KEMAL KORKMAZ
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755441)
- Nar Çiçegi Arıaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
89
472
12307317712 KORAY ARIKER
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (757342)
- Karaköprü Borsa Istanbul
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (755516)
-Karaköprü ĠMKB Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
49
473
33308008904
KÜBRA YILMAZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
35
474
35941610582
MEHMET AYDEMĠR
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755449) ġair Abdi llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755372) Türk Anneler Dernegi
Rasime Polat Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
81
475
33368306552
MEHMET DEMĠR
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755202) Selahaddin Eyyubi
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754590) ġanhurfa Anadolu Kız Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
82
476
42155014204
MEHMET YILDIZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
17
477
12890737850 MEHMET YILMAZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (909907) Harran Zübeyde Hamm
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
129
478
15245916856 MEHMET
REMZĠKUġAN
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
246
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
33
479
20081346262
MESUT KIRDAĞ
o
48/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
480
48541802158
MĠNEVVER KÖPRÜBAġ
I
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (14) KARAKÖPRÜ / (755585) Karaköprü llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
52
481
27346719144
MUHAMMED
RIDVAN KARAKAN
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (818869) Zübeyde Hamm Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
31
482
22700671892
MUSTAFA DEMĠREL
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (887074) - Suruç
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (10)
-SURUÇ / (206383) - Suruç
Anadolu Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
55
483
21428710500
MUSTAFA KIRATLI
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(748921)ġehit Ögretmen Cuma IbiĢ
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/
(751365)-Mesleki Egitim
Merkezi
Istege Bagh
Istege Bagh
105
484
45076922320
NESRĠN SAATÇI
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/
(743106)-Dumlupınar
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
17
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (705718) Yukarı Sarpın Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
38
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
164
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(754991)-ġan
hurfa Anadolu Imam Hatip
Lisesi
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (13) HALĠLĠYE / (754985) Süleymaniye Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
145
Istege Bagh
Istege Bagh
73
Istege Bagh
Istege Bagh
111
485
486
487
56008614404 NĠĞMET ARSLAN
31103388108
NUREDDĠN ÖZMODAN
LI
18704795696 ÖMER HEBEġ
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (705671) Yukarı Sarpın llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
488
69859187980
ÖZLEM ULUTAġ
ġENGÜL
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(756012)Turgut Özal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
489
41581246326
ÖZLEM YALÇINKAYA
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (13)
-HALĠLĠYE / (755330)
-Prof.Abdülkadir Karahan
Ilkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (12) EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Imam Hatip
Ortaokulu
o
49/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
490
33380116566
RABĠA BAYRAK
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755519)TOKĠ Akabe Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
77
491
45784892052
RABĠA MELEK ELÇĠ
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755443) Bilim Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (14) KARAKÖPRÜ / (755603) Mete Has llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
27
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (758239) Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(973840)Siverek Karacadag Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
70
Rehberlik
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatıh
Bölge Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN / (972745) Harran ĠMKB Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
75
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755535) Süleymaniye Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (14) KARAKÖPRÜ / (755635) lOO.Yıl llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
26
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (974195) GazipaĢa Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
58
492
493
494
12643475978 RAHĠME
MELTEM ÇELEBĠ
36028199334
RASĠM YILMAZ
16553076980 SAADET YILDIRIM
495
22391679290
SADIK LALE
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
496
28022306474
SENEM GÜNGÖR
ALKAN
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (972351) Ibn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
32
497
29767375398
SERTAÇ ÇETĠNKAYA
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
8
498
21094753382
SONGÜL ARSLANPARÇ
ASI
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(972139)Müzeyyen Bucak Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
35
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755476)
-ġanhurfa Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (13)
-HALĠLĠYE / (755042)
-Hatice Gelener Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
24
499
14174160026 SÜHEYLA KARAKAġ
o
50/102
STRA
500
501
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ġAHĠN TOPRAK
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
54025618764 ġEVREġ YAZAR
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
48331808230
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755508)
-TOGEM Keçiören
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755464)
- Mete Has Anaokulu
Rehberlik
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (756047) 75.Yıl Mesleki Egitim
Merkezi
Istege Bagh
Istege Bagh
153
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (757497) Piri Reis llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
268
502
38069180128
ġUAYĠP ġAHBAZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(974301)Fırat Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
29
503
38875903294
VĠLDAN AYKUL
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/ (755510)Bahçelievler Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(756019)Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
117
504
24343543772
YASEMĠN YILMAZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755195)Müslüm Gülel llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
42
505
30709784918
YUSUF DURMAZ
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(846604) - Halime Hatun
Anaokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(373317)-Ceylanpınar
Anadolu Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
124
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755142)Günbah llkokulu
Rehberlik
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754990) Günbah Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
33
506
19961754518 ZAHĠDE AYDOĞDU
507
31676364882
ABDULLAH OĞUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755115)Ertugrulgazi llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
128
508
62569396826
ABDULLAH SAK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
Sımf
-VĠRANġEHĠR / (711499)
Ögretmenligi
-Yavuz Sultan Selim llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (754917)Alparslan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
114
509
45898888378
ABDULSELAM
ARĠF NASIR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (754917)Alparslan llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755497) Yunus Emre ĠMKB llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
432
Sımf
Ögretmenligi
O
51/102
STRA
510
511
512
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
16166886204 ABDURRAHMAN MIZR
AKLI
69937081384
ABDURRAHMAN OĞUZ
17171129560 ADEM AKKAYA
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741884)Han llkokulu
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Öğretmenliği
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755330)
-Prof.Abdülkadir Karahan
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
242
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
313
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741812)Fıdda-Emine Demir
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
148
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755551) Sayburç llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
173
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
72
513
36898618874
ADĠL ÇĠVĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
514
64678270134
AHMET AKKUTLU
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
515
24806591814
AHMET BEYAZKURT
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
Sınıf
-HALĠLĠYE/(755110)-Hüsn Ögretmenligi
ü M.Özyegin llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754920) Cengiz Topel llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
227
516
47743938634
AHMET ÇÖL
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
183
19828170512 AHMET MAYTĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744798) YeditaĢ llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
163
AHMET ÖZBEY
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755060) Bilim llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
188
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755348) Turluk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
176
517
518
519
53236347340
17885937918 AHMET YELSELĠ
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755485)
- Akziyaret llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744652) ÜstüntaĢ llkokulu
o
52/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
520
63631298772
AHMET MURAT DONĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755101)-Hali
de Nusret Zorlutuna
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755524) Büyük Kargıh llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
209
521
31127159098
AKIN ÖZDEMĠR
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755091)Kanuni Sultan Süleyman
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
170
522
52234674182
ALĠÖKSÜZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
370
523
24203422278
ALĠSARAR
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(745217)Arıklı Ükokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
185
12646386950 ALĠTURAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741447)Cibinören llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741571)Diktepe llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
85
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741358)-Bire
cik Barajı Ükokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
240
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) Vakıfllkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741916)Karababa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
114
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) Vakıfllkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741958)Kuyucak llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
105
524
525
526
527
23651053690
ALĠBAHADIR TANJU
59167042194 ALPASLAN BOZOK
22591875874
ALPASLAN YILDIZ
528
17381649728 ALPER ÇAMLICA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(715008)-Bostan
cılar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
189
529
11513137114 AYSUN BAYTAK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755217)-Mehmet Aziz
Parmaksız llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
262
o
53/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
530
25957837028
AYġE BĠNĠCĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755195)Müslüm Gülel Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
187
531
25126001298
AYġE DELĠBALTA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755372) Türk Anneler Dernegi
Rasime Polat Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
233
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
176
532
12218786522 AYġE TURSUN
533
33370656362
AYġE YILDIZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) VakıfĠlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
141
534
41425980126
AYġEGÜL AKBAġ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754933) Ambartepe Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/(755129)Eyyübiye Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
74
535
32167939268
AYġEGÜL AYTEKĠN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
Sınıf
Ögretmenligi
-HĠLVAN/(745186)Yavuz Sultan Selim Ġlkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
43
536
64894262708
AYTEN KIZILKAYA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744284) Narhkaya Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (743528)Ġsmet PaĢa Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
81
537
20068162342
AZĠZ ġAVRAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742844) Büyükoba Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
124
538
70369079696
BAHAR BAYKANLI
CANDAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744438) - ġair
Ġbrahim Rafet Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
153
16814170266 BAYRAM ULUSOY
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755485)
- Akziyaret Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
225
539
o
54/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
540
61042000564
BERNA DEMĠR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
176
541
23588638700
BĠLAL BĠLGEÇ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743572) Karabahçe llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744767) Yücelen llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
78
542
23519634238
BĠRGÜL
YASEMĠN ELĞAÇ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754974)
-BaglarbaĢı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
196
543
25499575006
BĠRSEN KĠRAZOĞLU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742867) Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
180
544
29962699428
BURAK ÖZMEN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717100)
-Dumlukuyu llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ/(718663)-Onbirnisan
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
63
545
34430264770
BURHAN YAVUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
247
546
48721801124
CANAN TINIĞ YUMRU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742867) Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
146
547
21028095748
CANER AVLAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755470) Turan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741916)Karababa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
95
548
20668791942
CELAL GERGĠN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744684) Vali Mehmet Erdogan
Cebeci llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743795) Kazım Karabekir llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
167
549
51649802678
CELAL KILINÇOĞLU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741044)-AĢa
gı Yeniçag llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740987) Aratdagı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
130
o
55/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
550
35519241460
CEREN TÜYSÜZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755631)
- 2002 Vakıflar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
227
551
68071159164
DENĠZ DEMĠRLĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(715237)-Büyük
Sergen llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (757593) - Binath
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
87
552
15157185654 DERYA SAKÇA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744318) Binekli llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
155
553
19325769530 DERYA SATICI
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
236
554
34424384484
DĠLEK
BURAK ĠNÖNLÜ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755362) Selçuklu llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
150
555
69688102178
DĠYAR ALAGÖZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755472) Yenice Merkez llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755252) IsmetpaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
175
556
31033967350
EDAER
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (714837) - Bellik
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (717541) Hürriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
161
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçlı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
162
557
11720463464 EDA KESKĠN
558
32398770852
EGEHAN GÜNER
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755115)Ertugrulgazi llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (757390) Ibni Sina llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
167
559
32246036994
ELĠF KESKĠN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçh llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
214
o
56/102
STRA
560
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
13052764110 ELĠFE TOZLUKLU
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742445) - EvrenpaĢa
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741358)-Birec
ik Barajı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
123
561
25715568010
ELVĠN ALĠġER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742853) Cinhisar llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743809)Konurtepe llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
65
562
30206418262
EMĠN ÇALAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744652) ÜstüntaĢ llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743528)Ismet PaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
87
563
48817899622
EMĠNE AKCAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754933) Ambartepe llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755514) Hamurkesen llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
83
564
35191430398
EMĠNE KAPANOĞLU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744245) Küptepe llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
223
565
57955494200
EMĠNE YERLĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742867) Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
188
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
190
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711436) Kızbegi llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741571)Diktepe llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
105
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743344) Gürakar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
94
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755060) Bilim llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
173
566
567
568
569
18542506270 EMĠNE
GÜLFER SARIKAYA
64411336974
EMRE DAĞDELEN
11980320576 EMRULLAH KANDIRM
AZ
42973278574
ENDER BÜYÜKAġIK
o
57/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
570
22795002366
ENDER YAVUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
227
571
26224359182
ENGĠN YALÇIN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
204
572
72271019234
FADILIġIK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (976508) Akören llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (717541) Hürriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
573
46075163608
FADĠME ÇAMLICA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(715008)-Bostan
cılar llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755099) Direkli llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
120
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(714182)AgırtaĢ llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
206
574
19700875726 FAHRĠDÖNMEZ
575
66961119830
FATMA ELMAS
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755436) Uluhan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
182
576
31127487542
FATMA ÖZÇELĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755195)Müslüm Gülel llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755470) Turan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
138
577
42214659698
FATMA ÖZGÜNEY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755105)Karaali HaĢim Açanal
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755461)Tekyamaç llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
72
578
43267076432
FATMA ÖZTEK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755348) Turluk llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
53
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741916)Karababa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741696)EĢmeler llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
74
579
18878437668 FATMA MERVE KUZU
o
58/102
STRA
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
FERDA DĠLSĠZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
581
17506149294 FĠKRĠYE KÖSE
Sınıf
Ögretmenligi
582
52537667034 FĠLĠZ AKTACĠR
580
T.C KTMLĠK
NO
27967588068
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754982) Atatürk Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742773) BegdeĢ Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag Ġlkokulu
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
215
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (742867) Atatürk Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
99
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
237
583
54505713392
FĠLĠZ GÜLDÜR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755636) Akdilek Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755514) Hamurkesen Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
102
584
31814464696
FĠLĠZ HORUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755217)-Me
hmet Aziz Parmaksız
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
238
585
32276368928
FUNDA FĠDAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755222) Olgunlar Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755472)
-Yenice Merkez Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
80
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742445) - EvrenpaĢa
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741072)-Ayra
n Atatürk Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
128
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742239) - AĢagı DurmuĢ
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741358)-Birecik Barajı
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
127
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755115)Ertugrulgazi Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
200
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755195)Müslüm Gülel Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçh Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
146
586
587
588
589
14569308040 GÖKAY TOZLUKLU
24688068596
GÖKHAN YAġAR
10240451142 GÜL ERKEK
33607850518
GÜLCAN AKADAġ
o
59/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
590
49408472750
GÜLSEMĠN AKKURT
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (713217) Cumhuriyet llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
209
591
57043528510
GÜLSÜM KÜÇÜK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
41
592
20783241636
HAKAN DAġCĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744388) Ekindöver llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (705904) Anıt Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
116
593
44980297586
HAKAN DEMĠRHAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755369) Ugurlu llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755163)Külünçe Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
105
16648033720 HAKAN SĠNAN
ALPCAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741113)Ayran Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740948) Altınova Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
134
594
595
54409614160
HALĠDE ġAHĠN
SÖNMEZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718551)-Namık
Kemal Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
212
596
43630965714
HALĠL ERDEM
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717041) - DolaĢ
Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755247) Magaracık Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
168
597
59860420060
HALĠL GÖREN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
352
598
21481044420
HALĠL ĠBRAHĠM
ALTAY
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (705595) Ahmet Yesevi Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742067) Yavuz Sultan Selim Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
124
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744485) ġekerli Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (742867) Atatürk Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
82
599
12190057320 HALĠM ÖCAL
o
60/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
600
25139577346
HALĠME ALTAġ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755195)Müslüm Gülel llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
123
601
20486379032
HAMĠDĠYE AKGÜL
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742946) ÇaylarbaĢı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
75
602
31454011212
HAMZA TÜRKMEN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742946) ÇaylarbaĢı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
77
603
30142713810
HANEN KÜÇÜKOĞLU
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742440) - Düzova
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742352) - Ceylanköyü
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
194
604
39143109134
HASAN ASLAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755315)Mevlana llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
130
605
29738422502
HASAN ERCAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755587)
- Geçit llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
196
606
38183139590
HASAN SERTKAYA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
197
607
22615702926
HASAN TOPDANIġ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741393)-Birec
ik TOKĠ llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
219
12700271178 HASAN YILMAZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755060) Bilim llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
166
HATĠCE BENCĠK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743505) 1leri llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE/(713217)Cumhuriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
64
608
609
27710608562
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(755217)-Mehmet Aziz
Parmaksız llkokulu
o
61/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
610
51970339850
HATĠCE DÖNMEZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (714837) - Bellik
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (718551) - Namık
Kemal Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
91
611
21334767070
HĠCRET KAPKĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744436) Girne Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712254) Mustafa Kemal Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
142
612
22705084086
HĠCRĠ YAYLAGÜL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA / (742063) Yaylak Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
103
613
44188945418
HĠKMET TERCAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
309
614
63100098704
HĠLAL TÜRKAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741843)Güzelyurt Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
117
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743155)Cumhuriyet Ġlkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755101)-Hali
de Nusret Zorlutuna
Ġlkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741933)Konak Ġlkokulu
615
11500311046 HURĠYE BAYHAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744369) Dinçer Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742099) Yuvacık Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
99
616
17746632556 HÜLYA ARĠCĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
114
HÜLYA KOġAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755466) Yakupkalfa Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
181
17057148036 HÜLYA ORTAK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ/(717754)Bozyazı Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
119
HÜLYA ÖZBEY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755060) Bilim Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
190
617
618
619
28277476182
60229014868
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742083)
-Yukarı Ġncirli Ġlkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ġlkokulu
o
62/102
STRA
620
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
13022272010 HÜSEYĠN KÜÇÜKOĞLU
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742325) - Cengiz Topel
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Öğretmenliği
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742352) - Ceylanköyü
llkokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
228
621
21218722768
HÜSEYĠN YALAV
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
664
622
41161728662
HÜSEYĠN
SAĠD ĠNÖNLÜ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
139
623
28672553020
ILGIM YILMAZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755225) Kubacık llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755315)Mevlana llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
57
624
62350338820
ĠBRAHĠM BECEL
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755528) Ulubatlı Hasan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
148
625
22753947784
ĠBRAHĠM
CĠHAN KARA
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741571)Diktepe llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741982)Meteler llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
129
626
29545714524
ĠDRĠS DAĞLIOĞLU
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717334) Gölcük llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (720944) Üçpınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
111
627
24200422332
ĠDRĠS SARAR
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743637) Tahılalan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (740772) Akarçay llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
92
628
28222788650
ĠLHAM DĠKER
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717541) Hürriyet llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
158
629
32567439368
ĠLHAN GÜNAL
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN/(745148)Sucuhan ġehit Ismail Ahcı
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
171
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755640)
-Ahmet Yesevi llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN / (744790)
-AĢagı KamıĢ llkokulu
o
63/102
STRA
630
631
632
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
18380807218 ĠMAM ALĠATALAR
59395452260
ĠSMAĠL GEZER
51811698054 KADRĠ DAVUDOĞLU
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Ögretmenligi
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(755101)-Hali
de Nusret Zorlutuna
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (707635) Yazlıca llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743528) Ismet PaĢa llkokulu
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754920) Cengiz Topel llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
375
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741072)-Ayra
n Atatürk llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
128
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
307
633
44296223002
KADRĠYE ÇĠÇEK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755633) -11 Ögretmenligi
Nisan KurtuluĢ llkokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
170
634
40436077528
KAMURAN TÜYSÜZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743795) Kazım Karabekir llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744256) Mehmetçik llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
438
635
50236687018
KARANĠBOZGURT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755262) Mutluca llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/(754914)AkĢemsettin llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
115
636
38389792032
KEMAL ÖZGÜNEY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755105)Karaali HaĢim Açanal
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755461)Tekyamaç llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
107
637
43255067114
KENAN YALÇIN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755514)
- Hamurkesen llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
203
638
21274157122
KEZĠBAN AKDAĞ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742339) - Ceylan llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755528)
-Ulubatlı Hasan llkokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
132
639
24428597720
MAHMUT KILIÇ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Baglı
Istege Baglı
186
o
64/102
STRA
640
641
T.C KTMLĠK
NO
34313281702
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755195)Müslüm Gülel Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ / (737788)
-SırataĢlar Mustafa ġahin
Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (745226) Aydınlar Ġlkokulu
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
MAHMUT TAġLI
Sınıf
Öğretmenliği
12152218912 MAHMUT TÜRKMEN
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/(755461)Tekyamaç Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
152
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/ (741453)Cumhuriyet Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
131
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(743570)Selalmaz Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
105
642
32750324624
MAHMUT YILDIRIM
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
643
69574111598
MAHMUT YILDIZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (712204) Kemberli Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
73
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755452) Yarıkcurun Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755099) Direkli Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
119
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755195)Müslüm Gülel Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
136
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743569)Sehrince Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755472)
-Yenice Merkez Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
69
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742859) Cumakale Ġlkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743795) Kazım Karabekir Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
172
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741113)Ayran Ġlkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741999)Sadettin-Miyese Bilgin
Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
142
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6) HALFETĠ / (737478) Argıl Ġlkokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
163
644
645
646
647
648
649
18079870516 MEBRUKE ġENGÖZ
47569842252
MEHMET AKADAġ
17503095662 MEHMET ALTINKAYA
22939090464
MEHMET DĠKĠCĠ
51451373694 MEHMET DOĞAN
22303903406
MEHMET DOĞAN
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (712020) Usluca Ġlkokulu
o
65/102
STRA
650
T.C KTMLĠK
NO
39718309730
ADI SOYADI
MEHMET DURAK
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743302) Gögeç llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (743981) Ekinyazı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN / (743766) Yakacık Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
131
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (744040) Ibn-i Sina Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
153
651
12478390958 MEHMET FIRAT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
652
13586171316 MEHMET KARA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741113)Ayran Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
227
MEHMET MART
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
178
19295449340 MEHMET OKCU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (888083) - Ekili
Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (714080) lOO.Yıl Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
94
653
654
58072592862
655
35429249266
MEHMET PAZARCIKLI
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715241)
-Selahattin Eyyübi Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (744424)
-Fethullah Bayram Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
54
656
45263019796
MEHMET ġAHĠN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (744051) Incedere Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (709872) Hacıekber Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
302
657
35114248154
MEHMET ġEKER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755417) Yakubiye Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
163
658
38921121726
MEHMET TACĠR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754920) Cengiz Topel Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755497) Yunus Emre ĠMKB Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
438
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755417) Yakubiye Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
212
659
16145171208 MEHMET TONBUL
o
66/102
STRA
660
661
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
MEHMET TÖREN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
17348847068 MEHMET YILDIZ
Sınıf
Öğretmenliği
56470531988
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755246) Mimar Sinan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
263
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
239
662
51496701698
MEHMET
EMĠN ÇATKIN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/(755105)Karaali HaĢim Açanal
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (754917)Alparslan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
126
663
36686202070
MEHMET
EMĠN ÇETĠN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) Vakıfllkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
144
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(98)
Sımf
-BÜYÜKġEHĠR / (753103) - Ögretmenligi
ll Milli Egitim Müdürlügü
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
264
664
15530897648 MEHMET
EMĠN YAPICI
665
69871089200
MEHMET
HAKAN PARMAKSIZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (754917)Alparslan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
215
666
64933255906
MEHMET
SEDAT MELĠK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755059) Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
242
667
64339280342
MEHMET
SĠNAN ÇĠFTÇĠ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743458) Hanharaba llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
148
668
33791292118
MEHMET YILMAZ
ÖZBĠLEN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755497) Yunus Emre ĠMKB llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
270
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742325) - Cengiz Topel
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
148
669
11755328530 MELEK DURMAZ
o
67/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
670
26675280882
MELEK EKĠNCĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741358)-Bire
cik Barajı Ükokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742023) ġehit Abdulgafur Erkan
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
148
671
42871865708
MELEK KARAFAZLIOĞ
LU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755259) ġehit OnbaĢı Kasım Aksoy
llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
177
672
52852651992
MELEK UÇAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741077)Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755635) lOO.Yıl llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
332
673
31604066130
MERAL AKSOY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755195)Müslüm Gülel llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
158
674
34684622982
MESUT ASLANKARAYĠ
ĞĠT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743325)
-Harran Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755528)
-Ulubath Hasan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
137
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742339) - Ceylan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
117
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
174
675
16223257244 MESUT YILDIZ
676
36560206378
MEVLĠDE BULUT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
677
22709091370
MĠNE KOÇ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (976647) Hürriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755129)Eyyübiye llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
91
678
16837232866 MĠNE OĞUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755115)Ertugrulgazi llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
131
679
17384513248 MUHAMMED KAYA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718663)Onbirnisan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741072)-Ayra
n Atatürk llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
128
o
68/102
STRA
680
681
682
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
15199213056 MUHAMMET KART
38866114692
MUHARREM ÇALIġKA
NER
19787361754 MURATILIĞ
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLR7RFA / (3)
-BĠRECĠK/(741000)Aslanlı llkokulu
(63)-ġANLR7RFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755127)-Ikiagız Çamlıdere
llkokulu
(63)-ġANLR7RFA / (3)
-BĠRECĠK / (742023) ġehit Abdulgafur Erkan
llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744438) - ġair
Ibrahim Rafet llkokulu
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Ögretmenligi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
Istege Bagh
Istege Bagh
130
(63)-ġANLIURFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755129)Eyyübiye llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
70
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
250
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (9) SĠVEREK/(743458)Hanharaba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
134
(63)-ġANLR7RFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
HĠZMET
PUANI
683
52936660636
MURAT KEKLĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
684
38723134146
MURAT YILMAZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
234
685
58465581596
MUSTAFA AKARCA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (708755) Sevimli llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (2) AKÇAKALE / (744040) Ibn-i Sina llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
162
686
39533096402
MUSTAFA DENĠZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (9)
-SĠVEREK / (744726) Yavuz Selim llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (4) BOZOVA / (742063) Yaylak llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
687
65434249456
MUSTAFA KILIÇ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
190
688
55012586226
MUSTAFA ÖZER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLIURFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755195)Müslüm Gülel llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (13) HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
128
689
23603067546
MUSTAFA SAKÇA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744318) Binekli llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLR7RFA / (3) BĠRECĠK/ (741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
172
(63)-ġANLR7RFA / (13)
-HALĠLĠYE/
(755217)-Mehmet Aziz
Parmaksız llkokulu
o
69/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
690
70021078128
MUSTAFA TAVACI
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741999)Sadettin-Miyese Bilgin
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
280
691
39847318610
MUSTAFA YILDIRIM
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743155)Cumhuriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
138
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755129)Eyyübiye llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/ (755103)-Hatice
Gelener llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
176
692
56272542564 MUSTAFA ABUZER
BAYINDIR
693
40907048552
MÜSLÜM SAVAġ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741900)Hatice-Sadık Fincan
Ortaokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
326
694
33854283916
NACĠYE YAVUZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
247
695
25862549900
NAHĠD SARRAF
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
636
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (712258) Sakarya llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
190
696
13853610456 NALAN POLAT
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744343) Cumhuriyet llkokulu
697
70066089400
NAZAN KIRAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743318)Gülabibey llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744370) Siverek Hüsnü M.Özyegin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
201
698
66790191762
NEBĠHE NURDAN
COġKUN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (976620) Koruklu llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755551) Sayburç llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
60
699
28597671274
NECĠP POLAT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (705904) Anıt llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
153
o
70/102
STRA
700
T.C KTMLĠK
NO
29314733282
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
NECMĠTTĠN GÖRGEN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741965)Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
151
701
19199506392 NESLĠHAN OKCU
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718663)Onbirnisan llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ / (720944) Üçpınar Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
137
702
16522292526 NEYTULLAH TURAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR/(888112)Süleyman-Emine Nebati
Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755099) Direkli Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
102
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755115)Ertugrulgazi Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
101
Istege Bagh
Istege Bagh
184
703
22796084828
NĠHAT KURT
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742734) Azıklı Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
704
60685394214
NĠHAT YETKĠN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN/(206192)Halk Egitim Merkezi
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
705
67870225940
NĠLGÜN IRMAK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(742711)Akyurt Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744684) - Vali
Mehmet Erdogan Cebeci
Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
127
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/ (751287) - Ali
Karaata Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
198
Istege Bagh
Istege Bagh
71
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(755217)-Mehmet Aziz
Parmaksız Ilkokulu
706
16807230502 NĠLHAN MATYAR
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(742021)ġanlıavĢar Hacı Avcı
Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
707
14221451572 NURAN ÇOBAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN / (744695) 75.YÜ Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754974)
-BaglarbaĢı Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
187
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755277)
-Kısas Ilkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
191
708
709
27053524086
NURETTĠN KAYALI
18230813130 NÜSRET AKTAR
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN / (744846)
-Cumhuriyet Ilkokulu
o
71/102
STRA
710
711
T.C KTMLĠK
NO
32524627562
ADI SOYADI
OKAN YURTMAN
19702799396 OLCAY ABAN
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (737837) Yanaloba llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742867) Atatürk llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sınıf
Öğretmenliği
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
96
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
181
712
25699666368
ONUR DENĠZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755142)Günbalı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755315)Mevlana llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
110
713
44899922388
OSMAN NURĠ ġENGÖZ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755452) Yarıkcurun llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755099) Direkli llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
114
714
10030453028 OYA ÖZER
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755057) Çamlıdere llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
188
715
10284063004 ÖMER PASLI
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (742824) Berdelen llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (744040) Ibn-i Sina llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
105
ÖMER ULUĞ
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (853334) YeĢerti llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (744040) Ibn-i Sina llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
71
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743353)Imambakır llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
74
716
717
57856557806
17333005732 ÖMER FARUK DĠLEK
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743325)
-Harran Atatürk llkokulu
718
23041933588
ÖMER OSMAN ÇOLAK
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743555)Parapara llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
211
719
32093464360
ÖMER SERKAN SARI
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743155)Cumhuriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755164)Mehmet Akif Inan Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
113
o
72/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
720
33832583038
ÖNDER YENĠOCAK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755437) Selman llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
126
721
54772578892
ÖZDEN YALÇIN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742265) - BaĢak llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742339) - Ceylan llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
299
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(715008)-Bostan
cılar llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
201
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE/(853313)Zürrek llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
78
Istege Bagh
Istege Bagh
169
722
11977337952 ÖZGÜR BULAT
723
23299940086
ÖZGÜR BARIġ TAġAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (743940) Çukurca llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
724
20294462582
ÖZLEM DOĞRUYOL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755060) Bilim llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
725
45874889092
ÖZLEM ÖZTÜRKMEN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
235
726
28825745180
ÖZLEM TEMĠZSOY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
147
727
24559012772
PINAR TURUN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN/(745016)Hanmagara llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN / (744846)
-Cumhuriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
73
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755528)
-Ulubath Hasan llkokulu
728
16603181848 RAMAZAN AKBULUT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN/(745148)Sucuhan ġehit Ismail Ahcı
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8) HĠLVAN/(745186)Yavuz Sultan Selim Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
184
729
15611898762 RAMAZAN HOCAOĞLU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755640) Ahmet Yesevi llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik Ilkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
186
o
73/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
730
31807455328
REFĠKA ÖZÇELĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755372) Türk Anneler Dernegi
Rasime Polat llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
231
731
25352580796
REġAT PURGAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743528) Ismet PaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744684) - Vali
Mehmet Erdogan Cebeci
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
99
732
25103680690
SADĠFE ÇOBAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743570)Selalmaz llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755115)Ertugrulgazi llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
99
733
20561330392
SAFĠYE AKSOY
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
182
734
29930006234
SALĠH AKPINAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755174)Keberli llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755472)
-Yenice Merkez llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
93
735
23578981014
SEDA BACAK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755037)
-Dr.Cavit Özyegin llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754974) BaglarbaĢı llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
131
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717334) Gölcük llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ/(715154)Boztepe llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
88
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743344) Gürakar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
78
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (715381) Mehmet Akif Ersoy
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
140
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
238
736
15125560230 SEFA DAĞLIOĞLU
737
23533000118
SEHER TURAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
738
71314052924
SELMAN DEMĠREL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
739
53389645676
SEMRA DÜNGÜL
BALKIR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744379) Dumlupınar llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743292) GazipaĢa llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744726)
-Yavuz Selim llkokulu
o
74/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
740
48670789672
SERAP LEMAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
180
741
28877567808
SERAY DUYAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
190
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741843)Güzelyurt llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741999)Sadettin-Miyese Bilgin
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
150
Istege Bagh
Istege Bagh
99
742
14519936682 SERDAR DEMĠRKAN
743
25094691422
SERDAR KÖKSAL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755634) Akçalı llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
744
30955034638
SERKAN KOYUNCU
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(742101)-Zeyti
nbahçesi llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
159
745
57613498182
SERPĠL ÇAĞLAYAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çag llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755497) Yunus Emre ĠMKB llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
290
746
32887604514
SEVGĠ GÜLER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744256) Mehmetçik llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
228
747
28976464466
SEVTAP KESKĠN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (712254) Mustafa Kemal llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (711488)
-ViranĢehir ĠMKB llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
257
748
33985492812
SEYĠT BOZKURT
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744388) Ekindöver llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742053) Tüten llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
120
749
69190224160
SĠBEL BOZOK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741072)-Ayra
n Atatürk llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
125
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744684) Vali Mehmet Erdogan
Cebeci llkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755164)Mehmet Akif Inan Ükokulu
o
75/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
750
29471442508
SĠNAN BAĞYAPAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743632) Karakeçi llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744668) VakıfÜkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
67
751
53218427596
SULTAN GÜN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755103)-Hatice Gelener
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758339) Ali Baba llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
207
752
63319317306
SÜHEYLA NERGĠS
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755631) 2002 Vakıflar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
238
753
11440058698 ġULE GÜLER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755060) Bilim llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
100
754
15104341638 TAHSĠN ÇEVĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718280)-MürĢit
pınar llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741059)AĢagıhabip llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
112
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (756043) Halk Egitim Merkezi Ve
AkĢam Sanat Okulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
305
755
23683824602
TAMER ÇEVĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(9500) - Müdür
756
60643192944
TEKĠN ENĠġTEKĠN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741453)Cumhuriyet llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
173
757
60586408782
TUBA DENĠZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (717100)
-Dumlukuyu llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)SURUÇ/(888012)Atatürk llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
77
758
55294263860
TUBA SARIKAYA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743325)
-Harran Atatürk llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
106
759
55411310460
TUĞBA ÜZÜMCÜ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755127)-Ikiagız Çamlıdere
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçh llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
166
o
76/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (744343) Cumhuriyet llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
62
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
159
760
51091444198
TUĞÇE ÜSTGÖRÜL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
761
74557021146
TUNCAY KELEġ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
762
43774159796
TÜLAY DEVECĠÇĠÇEK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755595)
- Horzum llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755485) Akziyaret llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
66
763
45241556596
TÜLAY MERMER
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744388) Ekindöver llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742023) ġehit Abdulgafur Erkan
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
130
764
27932165072
UĞUR COġKUNPINAR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755050) GAP llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
142
765
41995725226
ÜMĠT ÇETĠN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçh llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
139
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa Ükokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
175
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (744424)
-Fethullah Bayram llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
56
766
13245090880 ÜMMÜ NUR DOĞAN
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (712247) Kucak llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743155)Cumhuriyet llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) Vakıfllkokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (744343) Cumhuriyet llkokulu
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741721)Fatma-Mustafa Suphi
Bozkan llkokulu
767
46573672718
VEDAT AYAZ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
768
58648470136
VEDAT BOZKOYUN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744668) Vakıfllkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743795) Kazım Karabekir llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
135
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8)
-HĠLVAN / (744894) Çimdeli ÇagdaĢ YaĢam
Imece llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8) HĠLVAN / (744695) 75.Yıl llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
223
769
13160090538 VEDAT ġEKERCĠLERO
ĞLU
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (715241)
-Selahattin Eyyübi llkokulu
o
77/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
770
71098164196
VELĠAKKOCA
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743325)
-Harran Atatürk llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755365) Mehmet Saçh llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
143
771
23054659598
YAKUP SAĞ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (716995) - Deniz
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ / (879507)
-Höyükyam llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
88
772
35752433608
YASEMĠN ÇEVĠK
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ / (726095) Ortayol llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741585)Dumlupınar llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
160
773
65605307596
YASEMĠN DEMĠR
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755129)Eyyübiye llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755095) -Hacı
Eyyüp Koç llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
175
774
31810562938
YAġAR DEMĠRTAġ
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (706221)
-Bulgu llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
155
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (706523) Bedrana llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755139)Gazi llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
161
775
54097628944 YELĠZ KÖSEM
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
776
16636181136 YILDIRAY DOLAġAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741779)FevzipaĢa llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
298
777
39742018004
YILMAZ ÖNAL
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ/
(717689)-Balderesi
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (6)
-HALFETĠ/
(725813)-Yukarı Göklü
lOO.Yıl llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
158
778
42787040428
YUNUS BOZKAPLAN
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755461)Tekyamaç llkokulu
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (754956)
-Boydere Yusuf-Ali Bekler
llkokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
70
Sınıf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
llkokulu
Sımf
Ögretmenligi
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
127
779
13959067246 YUNUS KAYA
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741493)Çiftlik llkokulu
o
78/102
STRA
780
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
18193223380 YUSUF KESKĠN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
T.C KTMLĠK
NO
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755627) Ahmet Hamdi Akseki
llkokulu
Sımf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755484) ġehitlik Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
179
781
37813434968
YUSUF VURAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741113)Ayran Ilkokulu
Sımf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741059)AĢağıhabip Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
117
782
25660778304
ZEYNEP DALKIRAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755009)
-Çağ Ilkokulu
Sımf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755322) Profilo Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
213
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (712074) TaĢyaka Ilkokulu
Sımf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (976815) Gözlek Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
62
783
16631050710 ZEYNEP ÖZSOY
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
784
13820574606 ZUHAL YALÇIN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742034) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ilkokulu
Sınıf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741668)Fatih Sultan Mehmet
Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
161
785
19259769996 ZÜHAL TÛMEN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741999)Sadettin-Miyese Bilgin
Ilkokulu
Sımf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741640)-Emin
Saygın Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
227
786
15950893718 ZÜLEYHA HANPOLAT
KIRAN
Sınıf
Öğretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744336) Selimpınar Ilkokulu
Sımf
Ögretmenliği
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (743292) GazipaĢa Ilkokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
127
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE/
(755016)-Halilurrahman
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
147
787
36973991366
ABDULHALĠM YILDIZ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
788
54412605636
ABDULHEKĠM DOĞAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755603)
- Mete Has Ilkokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758428) Karaköprü IĢitme Engelliler
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
198
789
61075384228
ABDULKADĠR GÜNAY
DIN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754579) Atatürk Anadolu Lisesi
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
463
o
79/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
389
790
36599205076
ABDULKADĠR KAK
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
791
20084748698
ABDULKADĠR KIZILK
ANAT
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyeğin
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
62
792
23225645986
ABDURRAZAK KAYA
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyeğin
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
103
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
216
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
11
793
10917050036 AHMET AKSOY
(63)-ġANLIURFA / (9) SĠVEREK/ (743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
(63)-ġANLIURFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Ġmam Hatip
Ortaokulu
794
53851623126
AHMET KARAKUġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA/(13)
-HALĠLJVE / (754968)
-BağlarbaĢı Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
795
44854991206
AHMET PERÇĠN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLJURFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA / (3) BĠRECĠK/(741515)Çiftlik Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
8
796
32084460906
AYġE ARSLANTAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLJURFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755254) Selçuklu Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA/(12)EYYÜBĠYE / (754972) Ertugrulgazi Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
27
797
61414367080
BEKĠR ÖZTÜRK
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLJURFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA/(12)EYYÜBĠYE/ (755155)Mevlana Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
32
798
70084081042
BEKĠR TAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLJURFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754924) Bakımh Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLIURFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758337) Molla Gürani Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
129
799
39952426538
DENĠZ TAVUS
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLJURFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755202) Selahaddin Eyyubi
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
11
(63)-ġANLIURFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755226)
-Süleymaniye Ortaokulu
o
80/102
STRA
ESKĠ GÖREV YERĠ
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
800
17087941164 DENĠZ
YUSUF YILMAZ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
801
14534728262 EMRAH DANĠġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (746286) Ismet PaĢa Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
ENVER ÖZLAHLAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744377) Siverek Hüsnü M.Özyeğin
Ortaokulu
18851729124 ERDĠKARABULUT
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
802
803
804
805
T.C KTMLĠK
NO
43843963460
21400041608
ERHAN KESER
18784281706 ERKAN GÜMÜġ
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
72
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743579)-Kara
bahçe Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
18
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744466) ġehit Öğretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
321
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741098)Ayran Atatürk Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
34
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742049) ġekerköy Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757576) Fatmacık Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
110
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757499) YeniĢehir Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
70
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
213
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
27
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
806
28819740672
ERSEN YILDIRIM
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
807
34004292116
ETEM YILMAZ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744275)
-Mimar Sinan Ortaokulu
HĠZMET
PUANI
808
18536588138 FADĠME TAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755249) Profılo Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
148
809
13783302490 FERZAN EMĠġÇĠ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
145
o
81/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
8
810
31474567232
HAFĠZE ÇETĠN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
811
36733945516
HAKAN DAYANÇ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Öğretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
62
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744275)
-Mimar Sinan Ortaokulu
812
18787165294 HALĠL DARDAĞANKÖ
KÜ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
Sosyal Bilgiler
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711093)
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
77
813
15695598244 HASAN PEKTAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
63
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711131) Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
8
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741404)Birecik TOKĠ Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
274
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758335) Güllübağ Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
402
814
22846055372
HATĠCE ÖZDEMĠR
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
815
30446483686
HÜSAMEDDĠN ÖZYĠĞĠ
T
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
816
23221318990
KENAN ALTINBAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
817
22688669300
KENAN LALE
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdoğan
Cebeci Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
156
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA / (742705) Yaylak Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(741928)-Kara
caören Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
17
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
121
818
819
10507492086 KEZBAN DURMAZ
35348235654
MAHMUT AKAR
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(205914)Birecik Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narh
Ortaokulu
o
82/102
STRA
820
821
822
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
14870929910 MEHMET ATĠLLA
32450343352
MEHMET GERÇEK
18796215324 MEHMET YORÜK
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(752382)Siverek Selçuk Imam Hatip
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
11
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
75
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
42
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
36
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
48
823
21308131784
MEHMET
FATĠH KAHRAMAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
Sosyal Bilgiler
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ/(718516)-Müslü
m Doğan Ortaokulu
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
824
55042403340
MELTEM DEMĠRTAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
825
33566143898
MERYEM KOÇ
ÇETĠNER
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
48
826
49036779184
MURAT ÇOLAK
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA / (742002) Pınar Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(752177)Yaylak Imam Hatip
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
39
827
29282449482
MUSTAFA ÇETĠN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744466) ġehit Öğretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(758580)Mehmet Akif Ersoy Imam
Hatip Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
142
828
57910268952
NAZIM NURDOĞAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755155)Mevlana Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755046) Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
181
829
39508048412
NECMĠKEKLĠKCĠ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(742751)Altıh Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(757441)-Yeni
doğan Ortaokulu
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
10
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
o
83/102
STRA
830
831
T.C KTMLĠK
NO
38011182712
ADI SOYADI
NĠHAL SOLAKOĞLU
19729182874 OSMAN TUĞ
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Sosyal Bilgiler
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711093)
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
48
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
832
43150339682
ÖZGÜR DEMĠRBĠLEK
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
65
833
25826564918
ÖZKAN PARLAK
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
136
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
69
834
11276475058 RABĠA METĠNOĞLU
835
36938180750
RAMAZAN TÜRKGÖZ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (205914)Birecik Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
836
29209507622
RECEP KÖPRÜ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744275)
-Mimar Sinan Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/
(758581)-Necip Fazıl
Kısakürek Ġmam Hatip
Ortaokulu / (9)
(63)-ġANLRJRFA
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
53
837
15139249206 SEÇĠL TURAKTEKĠN
838
37159442498
SEDA BODUR TAġCI
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
839
31256383258
SELÇUK ÖZKALENDER
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
65
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
117
o
84/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
840
61348324708
SEMRA KILIÇ SUBAġI
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
841
56971324300
SEVĠM ALPASLAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744466) ġehit Ögretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
94
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709743) Cumhuriyet Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
48
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
70
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (742780) BegdeĢ Ortaokulu
842
16864649576 SONGÜL ÇETKĠN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
843
19154072436 SÜLEYMAN GÜNAY
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754953) Çamlıdere Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
844
47341842272
SÜLEYMAN KARADAġ
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754988) Süleymaniye Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
47
845
28376484552
SÜLEYMAN ÖZKAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
846
69280116610
ÜNAL HAMĠDANOĞLU
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
49
847
33121694100
ÜZEYĠR DUMAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
25
848
33700500648
YASĠN ASLAN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741430)Bögürtlen Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
97
849
39173119318
YAVUZ AKBULUT
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
349
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
o
85/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
850
30731033268
ZEYNUR UZUN
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
72
851
35275955618
ZÜBEYDE
BEYZA KAYA
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755269)
-ġanhurfa Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyeğin
Ortaokulu
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
75
852
31625365472
BAYRAM KERĠM
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(756012)Turgut Özal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754969) Davut Zeki Akpınar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
50
853
22232434248
ERSĠN KOÇ
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanhurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755049) Karaköprü Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
103
854
13136181116 ĠSMAĠL ÇELĠK
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(751093)-Boz
ova Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
127
855
16322177436 MEHMET
OĞUZ AKYEL
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanhurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(754991)ġanhurfa Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
99
856
14905313332 NURGÜL BULUT
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
86
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(751111)Siverek Türk Telekom
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/ (758239)Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
50
857
38836566780
OKTAY UTAR
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
858
27631824980
ÖZLEM KURT
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (973840) Siverek Karacadağ Anadolu
Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
73
859
22046677688
REMZĠALTUNOVA
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (205902) Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġsteğe Bağh
Ġsteğe Bağh
89
o
86/102
STRA
860
861
862
T.C KTMLĠK
NO
44038156292
ADI SOYADI
SELĠM UYGUR
50476638504 SEYFETTĠN YAMAN
25403578048
ZEHRA ÇETĠNER
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Tarih
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
Tarih
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755054)
-ġanhurfa Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (326006) Süleyman Demirel Çok
Programh Anadolu Lisesi
Tarih
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754973) Eyyübiye Anadolu Imam
Hatip Lisesi
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (963291) - Fırat
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
36
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754593) TES-Ġġ Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
89
Tarih
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
224
863
12772742484 ASLI ÖZKAL
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743307) Gögeç Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA / (742002) Pınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
864
17239266152 AYġE ATLIHAN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
50
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741552)Hatice Mirkelam Dogar
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
37
865
27052222518
EBUBEKĠR GĠZLĠ
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
866
26962703780
ELÇĠN KÜÇÜKÖZCÜ
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710680) Sakarya Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757499) YeniĢehir Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
31
867
48982370056
EMEL ÖZTOPRAK
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
59
868
46570809032
EMĠNE UYAR
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743383)Güvenli Ismail Hakkı Bucak
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
11
869
48559487842
FĠKRET CANTÜRK
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755108)-Kısas Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
60
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
87/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
322
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710130) Ismet Öztop Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
8
870
25364579528
FĠLĠZ ÖZCOġAR
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
871
33607436316
GONCA KURT
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
872
29555132226
HACER ÖZDEMĠR
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
202
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754995)
-Ömeriye Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
28
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755049)
- Karaköprü Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
329
873
17767239260 HACIYUSUF BESNĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
874
32936326992
HALĠME BAHÇELĠ
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
875
53761733038
MURAT CERĠTLĠOĞLU
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742685) - Mevlana
Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
34
876
58528264640
MUSA ABEġ
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742702) - ġehit Eyyup
Dagtekin Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742389) - Ceylanköyü
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
190
877
55030590502
MÜBERRA ÖZGEN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
315
878
25295582086
NESĠBE ÖZÇINAR
GÜLTEKĠN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755100)
- Karaköprü Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
101
879
62341340788
NURETTĠN SAATÇIOĞ
LU
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
191
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756029) Haliliye Kız Anadolu Imam
Hatip Lisesi
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755100) Karaköprü Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755042)
-Hatice Gelener Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710064) Hürriyet Ortaokulu
o
88/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
880
13196022510 RÜġEN DENĠZHAN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744661)ÜstüntaĢ Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
881
17456458088 SELMA ALTINSOY
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
882
15485472006 SEMRA TOSYALI
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (738764) TaĢkınlar Mehmetçik
Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
883
34649270050
SERAP KARADAĞ
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744377) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (2) AKÇAKALE / (752475) Dibek Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
18
Istege Bagh
Istege Bagh
117
Istege Bagh
Istege Bagh
60
Istege Bagh
Istege Bagh
31
884
14885928960 SONGÜL AKGEYĠK
KARADUMAN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
107
885
13544692228 TANER UYAN
Teknoloji ve
Tasanm
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Teknoloji ve
Tasarım
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE/
(755016)-Halilurrahman
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
40
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754969) Davut Zeki Akpınar
Anadolu Imam Hatip Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (973027) Siverek Kız Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
93
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756010) MaĢuk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
68
886
887
36509208586
AHMET SORUCĠ
16639665732 ARĠFE BULUT
888
63802288748
AYġE
GÜNEY YAġAMIġ
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
180
889
37327204682
AZĠZE ġENAY ĠZMĠRLĠ
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
195
o
89/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
890
58723462322
BEHĠYE DEMĠR
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (754588) Karaköprü Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
12
891
38552129184
CEBRAĠL GÜNEġ
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
Türk Dili ve
-EYYÜBĠYE / (754590)
Edebiyatı
-ġanlıurfa Anadolu Kız Lisesi
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754988) Süleymaniye Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
91
892
62707334642
EKREM UYAN
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE/ (754581)-ÇEAġ
ġanhurfa Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
78
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (758441)
- Yahya Kemal Beyatlı
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)-KA
RAKÖPRÜ / (756020) Ismail-Nazif Bayraktar
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
164
893
13685962280 FATMA SEBĠLCĠ
894
33412582772
FUAT ÇELEBĠ
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (973840) Siverek Karacadağ Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
155
895
42529993722
HATĠCE TORU
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754586) Gazi Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755054) ġanhurfa Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
8
896
28556461984
MEHMET ERCAN
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(756012)Turgut Özal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
211
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (973839) Fatih Sultan Mehmet
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA/(751093)-Bozo
va Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
73
897
13759379778 MEHMET
KAZĠM KASIMOĞLU
898
68257155188
MEHMET SALĠH
ATMACA
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
Türk Dili ve
-EYYÜBĠYE / (754590)
Edebiyatı
-ġanhurfa Anadolu Kız Lisesi
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(754591)-ġanhurfa
Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
93
899
22568103580
MERYEM ÜNAL
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (751112) ViranĢehir Gazi Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)-VĠR
ANġEHĠR / (215763)
-ViranĢehir Anadolu Lisesi
Isteğe Bağh
Isteğe Bağh
43
o
90/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
900
35393245240
MÜCAHĠT PARLAK
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (758239) Siverek Merkez Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
274
901
32282337932
ÖMER ALTINOK
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/(754991)-ġanl
ıurfa Anadolu Imam Hatip
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
211
902
32969314850
ÖZLEM YILDIRIM
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (754592)
- ġanlıurfa Esentepe ĠMKB
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (756023) Hacı Bozan Bozanoglu
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
36
903
33968285868
RAMAZAN TOPRAK
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (756020)
- Ismail-Nazif Bayraktar
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758441) Yahya Kemal Beyath
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
246
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(10)
-SURUÇ / (974951) - Suruç
GAP Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
119
SĠBEL ERCĠYES
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754596) Urfa Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (758196) Fatma Zehra Kız Anadolu
Imam Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
196
15236910344 SÜREYYA
FĠLĠZ ÜZÜMCÜ
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (756024)
-ĠMKB Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755049) Karaköprü Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
45
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (756323)
- ġanlıurfa Güzel Sanatlar
Lisesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (756027) Yardımcı Çok Programh
Anadolu Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
183
904
905
906
14876932280 SERAP UYĞUNER
20083040434
(63)-ġANLRJRFA/(10)-SU
RUÇ / (974105) - Fethi
ġimĢek Kız Anadolu Lisesi
907
47983817850
ZÜLFÜKAR ġĠKAK
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
908
23732633896
ADAR ÇETĠNOK
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
11
909
34091393888
ADEM AMBARCI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742410) - Ceylanpınar
ĠMKB Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (742096)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
29
o
91/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
910
60655395302
ADEM BEDLEK
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755406) Selman Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754970) -Fevzi
Çakmak Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
163
911
64381281878
AHMET ÖZ
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755046) Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
14
912
60745400602
AHMET YILDIZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
122
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755138)Küçükhan Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)-EY
YÜBĠYE / (755303) TOKĠ ġehit Jandarma
Komando Er Adnan Yash
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
105
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755191)Ömer Nasuhi Bilmen
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (14) KARAKÖPRÜ / (758335) Güllübag Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
41
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (12) EYYÜBĠYE/(755012)Yakubiye Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
28
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
48
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (8) HĠLVAN / (745029) Hilvan Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
9
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
58
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
913
914
915
916
10876375096 ALĠMETĠK
42178955270
ALĠ
MEHMET ÖZTÜRK
59461451364 AMĠNE ERBĠL
AKDOĞAN
26584964262
ASLI ARSLAN
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(742751)Altıh Ortaokulu
917
10537960494 AYDAN ERTUĞRUL
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
918
13214182776 AYFER KARAKURT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
919
17779145214 AYNUR ÖZCAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatıh
Bölge Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (752094)
-Bugdaytepe Ortaokulu
o
92/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
141
920
31133381698
AYSEL FIRAT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755249) Profılo Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
921
26104899166
AYġEGÜL SARI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754964) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
63
922
71140160886
BAHADIR ĠNALTEKĠN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (752092)
-Akçakale ĠMKB Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Duml
upınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
60
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755503)
-Ziyaeddin Akbulut
Ortaokulu
923
14029283054 BERGÜZAR BARDAKÇI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE/ (755401)Yıldıztepe Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755626) Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
105
924
14395328892 BĠRCAN YILDIRIM
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (751850)Birecik Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK / (741772) - Ferit
Aydın Mirkelam Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
37
925
12210011424 BÜLENT ġANSAL
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755090)
- Karaköprü ĠMKB
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755182)-Osman
Ertörer Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
165
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742000) Sadettin-Miyese Bilgin
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
8
926
43820069406
CAFER ÇAKICIOĞLU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
927
20449931956
ÇĠĞDEM ATICI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (706594) AĢagı Sarpın Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
64
928
52666759488
DEMET AKASLAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710630) Mustafa Kemal Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710130) Ġsmet Öztop Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
43
929
53449635470
DĠLEK MARIM
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/(755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
49
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (743307) Gögeç Ortaokulu
o
93/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
930
27838781352
DUYGU DAVUTOĞLU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
16
931
63322319694
ELĠF KUDĠN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710793) Süleyman-Emine Nebati
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (710021) Göl Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
11
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
67
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
124
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
32
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE/(755112)Ipekyolu Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
82
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
99
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742416) - Cumhuriyet
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
52
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
392
932
933
934
935
936
937
938
939
11561092724 ELVAN BASMACI
37189291516
ESMA ÇELĠK KOÇAL
13304199202 EYYUP DĠKOĞLU
52807037260
FADĠME SARIKAYA
17219845018 FAHRĠYE ÇĠFTÇĠ
45619603778
FARUK BÜKER
19213212810 FATMA ATA
32633330834
FATMA AYATAÇ
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755264)
- ġenevler Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/
(755149)-Mehmet Saçh
Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
o
94/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
940
12814335254 FATMA ġAHAN
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
941
15764321346 FATMA
ESĠN BALOĞLU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
42
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (748969) Ayran Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
34
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
112
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
942
25090268260
FERDA KAPAR
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
943
34999678230
FĠKRET ġEN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741686)Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK/(741388)Birecik Barajı Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
30
944
61201385006
GĠZLĠAY CANDAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
39
945
10605000350 GÖKSENĠN ġAHĠN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
40
946
14875584596 GÜLġAH TAġÇI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741388)-Birec
ik Barajı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/(741604)-Duml
upınar Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
59
947
12683088220 HABĠBE BAYIN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754978) Göbeklitepe Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
128
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743506)Küplüce Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(742917)Bükdere Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
20
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (757592) Dikmeler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
16
948
72001128854
HACIKARA
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
949
61063494564
HAKAN ADAKLI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
95/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
950
45370338520
HANDAN KÖSE
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (746286) Ismet PaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
951
27133530228
HANIM ÇANKAYA
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741098)Ayran Atatürk Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
71
952
61558373176
HASAN RÜZGAR
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
202
953
29669427522
HÜSEYĠN KARAASLAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
180
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755334)
-Ulubatlı Hasan Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
42
954
13619956224 ĠMREN YILDIRIM
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
955
59536432748
ĠZZETTĠN TURGUT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755359) Yavuz Selim Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755278) ġerif Özden BaĢarı
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
189
956
41620169302
KADER BAKĠ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(749192)Yusuf Sami Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
70
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (754994) Akabe Ġmam Hatip
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
87
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
41
Ġstege Bagh
Ġstege Bagh
36
957
14191677422 KÜBRA ACAR
958
30166690944
KÜBRA SOYLU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741264)BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
959
25133587150
KÜRġAT GELENER
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/ (744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
o
96/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
960
60205518502
LEYLA TEZGEL
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741468)Cumhuriyet Ortokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (742042) ġehit Seraceddin AktaĢ
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
36
961
57418511192
MAHMUT KAMAZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(743106)-Dum
lupınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
58615471524 MAHMUT KIġLAR
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
124
Istege Bagh
Istege Bagh
53
962
963
23783737246
MAĠDE
ZEYNEP SAVRUN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744275)
-Mimar Sinan Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
964
28294169944
MEHMET ACAR
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN/(743461)Kuruyer Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
40
965
25387962260
MEHMET AĞAR
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
127
966
26267228230
MEHMET ATALAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755396) Yakubiye Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanhurfa Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
38
967
32869368588
MEHMET CENGĠZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
370
968
55846563394 MEHMET GÜNEġ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
85
969
13166977628 MEHMETIġIKDAĞ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755035) Hacı Eyyüp Koç Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-HA
LĠLĠYE / (755287) -Tenekeci
Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
84
o
97/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
970
60784399950
MEHMET ĠZCĠ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
245
971
24310918244
MERAL AYMAZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744377) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
149
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (742172)Fırat Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
46
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755342) Turan Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE/ (755214)-Sırrın
Hacı BektaĢ Veli Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
32
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4)
-BOZOVA / (742002) Pınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (4) BOZOVA/(741108)Atatürk Ortokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
31
972
973
974
19249086874 MUHĠTTĠN UYANIK
61999354130
MURAT ACMA
19489949878 MUSA DOMBAYCI
975
37310176064
MUSTAFA TENEKECĠ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (755047) Gazi Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754925)
-Bahçelievler Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
121
976
22111104170
NAYĠF POLAT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744661)ÜstüntaĢ Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744466) ġehit Ögretmen Metin
Gençdal Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
18
977
55339584080
NEDĠM KANAT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE/
(755149)-Mehmet Saçlı
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (756029) Haliliye Kız Anadolu Imam
Hatip Lisesi
Istege Bagh
Istege Bagh
316
978
31940360466
NĠLÜFER
SERVET ALTIN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(752382)Siverek Selçuk Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
17
979
25289194448
NURHAN BOZKURT
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710988) Tevfık Fikret Kurtcan
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
33
o
98/102
STRA
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
980
38081260716
OSMAN CANSEVER
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (2)
-AKÇAKALE / (738738) Incedere Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
981
64756255640
ÖMER KOYUNCU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (754985) Süleymaniye Anadolu Imam
Hatip Lisesi
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (754995)
-Ömeriye Imam Hatip
Ortaokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
156
Istege Bagh
Istege Bagh
26
982
13418978090 ÖMER KURÇAK
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
137
983
10989163894 ÖMER TOKGÖZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744341) Selimpınar Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744377) Siverek Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
33
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742685) - Mevlana
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(752818) - Pınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
224
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
540
984
985
40285748266
PERĠHAN TUNCER
16094888936 RAMAZAN HANPOLAT
986
24176619354
REMZĠBAYDĠLLĠ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
164
987
24680603122
SAADET YILDIZBAKA
N
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744262)
-Mehmetçik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
156
14643041924 SEÇĠL TOPÇU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755269)
-ġanhurfa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3) BĠRECĠK / (757594) - 20
Nisan Imam Hatip
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
42
SEÇĠL YILDIZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
40
988
989
33295383534
(63)-ġANLRJRFA/(13)-H
ALĠLĠYE / (755036)
-Hüsnü M.Özyegin
Ortaokulu
o
99/102
STRA
990
T.C KTMLĠK
NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
ESKĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
12778588758 SELBĠATALAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755205)
- Sayburç Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (757745) Çıralı Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
34
991
41311144526
SELDA ÖZKAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (754968)
-BaglarbaĢı Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755269) ġanlıurfa Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
8
992
27773499480
SELMA YÜKSEL
GÜNEY
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710680) Sakarya Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
87
993
59419439666
SEMA YILDIZ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755264) ġenevler Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
183
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
344
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (709999) Girne Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
144
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7)
-HARRAN / (748302) Harran Ögretmenim Yatılı
Bölge Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (7) HARRAN/(751851)Harran Kız Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
171
994
995
996
12938993958 SERDAR AL
42419016692
SERDAR KAPKĠ
11699066536 SERPĠL GEYĠK
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (746286) Ismet PaĢa Ortaokulu
997
21721004580
SERVĠN GÖZÜBATIK
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5)
-CEYLANPINAR /
(742698) - SaraççeĢme
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (5) CEYLANPINAR /
(742508) - EvrenpaĢa
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
83
998
61828352948
SONGÜL KARAKAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/ (741798)FevzipaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (3)
-BĠRECĠK/
(741659)-Emin Saygın
Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
111
999
24911594410
ġAHĠN ABAN
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (743297) GazipaĢa Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK/(743410)Halit Gülpınar Ortaokulu
Ġstege Baglı
Ġstege Baglı
168
o
100/102
STRA
1.000
1.001
T.C KTMLĠK
NO
29515708096
ADI SOYADI
ġAHNUR ÇETĠN
12526390930 ġIHO SANDAL
ATAMA
BRANġI /
ESKĠ GÖREV
BRANġI
ESKĠ
KADRO/GÖREVĠ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Öğretmen
ESKĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
(63)-ġANLRJRFA/(14)
-KARAKÖPRÜ / (755093)
- Karaköprü Narlı
Ortaokulu
ATAMA
BRANġI /
YENĠ GÖREV
BRANġI
YENĠ
KADRO/GÖREVĠ
YENĠ GÖREV YERĠ
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744556)-Ahm
ed Arif Ortaokulu
ATAMA
NEDENĠ
ATAMA
BĠÇĠMĠ
HĠZMET
PUANI
Istege Bagh
Istege Bagh
54
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(14)KARAKÖPRÜ / (755235) ġanhurfa Türk Telekom
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
140
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9) SĠVEREK / (744394) Siverek Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
138
1.002
27554341236
TAHSĠN BAHAR
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
1.003
20470530012
UĞUR HAZAR
Türkçe
(5900)
-Öğretmen /
(5900)
-Öğretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (710345) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (745836) Ulugbey Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
32
1.004
12188103206 VEYSEL DAĞ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Türkçe
(63)-ġANLRJRFA/(ll)
-VĠRANġEHĠR / (711093)
-ViranĢehir ĠMKB Ortaokulu
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(ll)VĠRANġEHĠR / (706572) Atatürk Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
41
1.005
13946965418 YAĞMUR KURANLIOĞ
LU
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754957) Dr.Cavit Özyegin
Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)HALĠLĠYE / (755249) Profılo Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
42
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (744505) ġirinkuyu Ortaokulu
1.006
25208580000
YUNUS KIRMIZI
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)
-EYYÜBĠYE / (754926) AkĢemsettin Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755046) Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
14
1.007
55375573550
YUSUF AKKUġ
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(13)
-HALĠLĠYE / (755268) ġehitlik Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA/(12)EYYÜBĠYE / (755626) Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu
Istege Bagh
Istege Bagh
112
1.008
26899875970
YUSUF KIYAK
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK/(744701)Vali Mehmet Erdogan
Cebeci Ortaokulu
Türkçe
(5900)
-Ögretmen /
(5900)
-Ögretmen
Istege Bagh
Istege Bagh
123
(63)-ġANLRJRFA / (9)
-SĠVEREK / (757679)
-Yunus Emre Ortaokulu
o
101/102
Download

1 AHMET ÇEÇE Beden Eğitimi (5900)