3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
GENEL KÜLTÜR I
BSÖ GK 217: Karşılaştırmalı Eğitim (2-0) 2
Karşılaştırmalı eğitim tarihi hakkında bilgiler, geçmişte ve bugün ülkelerin eğitim
sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan yöntemler ve uygulamaları, uluslararası eğitim
kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi ve çağdaş eğitim sistemlerini sistematik olarak
tanınmak
Ders Kitabı:
Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim, Malatya.
Lauwerys, J.A. ve F.Varış, K.Neff (1971). Mukayeseli eğitim, Ankara AÜEF Yay.
Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim : çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem Yay.
BSÖ GK 219: Toplam kalite Yönetimi (2-0) 2
Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite
kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede
araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi
Ders Kitabı:
Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003
BSÖ GK 221: İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0) 2
Örgütteki iş ortamı çerisinde insan kaynaklarının etkin yönetim tekniklerinin anlaşılması. Bu
çerçevede, örgütlerde insan fonksiyonu ve insan kaynakları yönetiminin sistemler, prosedürler
ve faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi, çalışanların yönetimi sırasında etik uygulamalar
gibi alanlar çerçevesinde işlevinin anlaşılması, Stratejik insan kaynakları yönetimi,
küreselleşme, performans değerlendirme, eğitim, çalışanların motivasyonu, ödüllendirme
teknikleri, değişim yönetimi ve esneklik konuları dersin kapsamı içerisindedir.
Ders Kitabı:
AKOĞLU KOZAK Meryem, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek
Olaylar, Detay Yayıncılık, ANKARA 2004
YALÇIN Selçuk, Personel Yönetimi, Beta Yayıncılık, İSTANBUL 1994
ATAMAN Göksel, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İSTANBUL 2002
BSÖ GK 223: Spor ve Turizm (2-0) 2
Genel Turizm bilgisi, turizm çeşitleri, turizme teşvik edici nedenler, turistik varlıklar,
turizmin işlevleri, turizm işletmelerinde spor, sporun turizme katkısı.
Ders Kitabı:
Spor ve Turizm, A.HAZAR, Detay Yayıncılık, Ankara,2007
MESLEK BİLGİSİ I
BSÖ MB 225: Sosyal Beceri Eğitimi (2-0 ) 2
Sosyal Davranışın Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Eğitimin Gerekliliğini Anlayabilme, Sosyal
Zeka Kavramının Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Türlerinin Bilgisi, Sosyal Beceri Modellerini
Anlayabilme, Sosyal Beceriyi Ölçme Yöntemlerini Anlayabilme, Sosyal Beceri Modelleri
Ders Kitabı:
Sosyal Beceri Eğitimi, H.BACANLI, Nobel Yayınları, Ankara,1999
BSÖ MB 227: Öğrenme Psikolojisi (2-0) 2
Öğrenme nedir? Öğrenme psikolojisi nedir? Öğrenme psikolojisi ve öğrenme teorileri
ilişkisi, öğrenmede davranışsal yaklaşımlar
Ders Kitabı:
Eğitim Psikolojisi, B.YEŞİLYAPRAK, Pegem Akademi Yayıncılık, 2009
BSÖ MB 229: Eğitimde Program Geliştirme (2-0) 2
Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program
Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların
Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları
Ders Kitabı:
Prof. Dr. Özcan DEMİREL, Pagem A Yayıncılık 2007
BSÖ MB 231: Eğitim Tarihi (2-0) 2
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu
ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî,
düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel
temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim
Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri.
Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim
Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem
Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Ders Kitabı:
AKYÜZ, Y. Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yay., İstanbul, 2001.
BİNBAŞIOĞLU, C., Eğitim Düşüncesi Tarihi, Anı Yay., Ankara, 2004.
KOÇER, H. A., Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, MEB Yay., İstanbul, 1991.
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
ALAN BİLGİSİ I
BSÖ AB 218: Kamp Eğitimi ( Yaz Kampı) (2-2) 3
Yaz veya kış spor branşlarından birinde tecrübe kazanmak. Disiplin, uyum, paylaşım
duygularını geliştirmek, sosyal ve psikolojik gelişim açısından fayda sağlamak, sağlıklı
yaşamak, fotoğraflamak, keşfetmek hislerini uyandırmak, doğa ile iç içe yaşama becerisi ve
mücadele ruhu kazandırmak, kararlılık, dayanışma ve karar verme becerilerinin gelişimi katkı
sağlar ve disiplin, uyum, paylaşım duygularını geliştirir. Kamp spor aktiviteleri. Kamp
disiplin ve uygulama yönetmelikleri. Kamp eğlence aktiviteleri. Çocuk ve kamp.
5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
ALAN BİLGİSİ II
BSÖ AB 317: Kamp Eğitimi (Kış Kampı) (2-2) 3
Yaz spor branşlarından birinde tecrübe kazanmak. Disiplin, uyum, paylaşım duygularını
geliştirmek, sosyal ve psikolojik gelişim açısından fayda sağlamak, sağlıklı yaşamak,
fotoğraflamak, keşfetmek hislerini uyandırmak, doğa ile iç içe yaşama becerisi ve mücadele
ruhu kazandırmak, kararlılık, dayanışma ve karar verme becerilerinin gelişimi katkı sağlar ve
disiplin, uyum, paylaşım duygularını geliştirir. Kamp spor aktiviteleri. Kamp disiplin ve
uygulama yönetmelikleri. Kamp eğlence aktiviteleri. Çocuk ve kamp
Ders Kitabı:
Milli Eğitim Yayınları
BSÖ AB 319: Dans (2-2) 3
Dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama,
sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar,
kompozisyonları öğrenir. Dansın tanımı ve tarihçesi, dans türleri, dans eğitiminde temel
dinamikler, dans eğitiminde yöntemler, dans hareketlerinin öğretimi, dans ve koreografi
çalışması, dans eğitiminde teknik etkenler
BSÖ AB 321: Plates (2-2) 3
Pilatesin tanımı ve tarihçesi. Pilatesin temel kuralları ve prensipleri. Pilatesin yararları.
Matwork, fitball, gymball, theraband, magic circle ve foam roller aletlerindeki egzersizlerin
öğretilmesi ve uygulaması. Koreografi çalışmaları.
Ders Kitabı:
Isacowitz, R. (2006). Pilates
Alpers, T. A., Segel, R. T. (2011). Her Yönüyle Pilates. Arkadaş Yayınları. Ankara
Villa, U. (2000). Pilates ile Bölgesel İncelme. Sepya Yayıncılık.
BSÖ AB 323: Step Aerobik (2-2) 3
Step Eğitimi uygulamaları yapabilmek, step tanımı yapabilme, Step Aerobikte kullanılan
malzemeleri bilme, söyleme, çalışabilme Step Aerobik ’in faydalarını bilmesi ve beceriyi
kazandırabilmesi
Ders Kitabı:
Müjde KURTARAL, Adım Adım Step
BSÖ AB 325: Korfbol (2-2) 3
Korfbolda top fırlatma, yakalama, atış teknikleri, asist, rebound fonksiyonları, penaltı ve
serbest atış teknikleri, savunma ve hücum sistemlerinin öğretimi ve becerilerin kazandırılması
Ders Kitabı:
Crum, B.(1994) Korfball Made Simple, Bunnik: KNKV. Emmerik, R., Keizer, F., Troost, F.,
Korfball An Insight, Bunnik: Koninklijk Nederlands Korbalverbond & the International
Korfball Federation.
Van Der Wal, H. (1990) 1001 Korfball Exercises, tranlated by Graham Box,Bunnick:
International Korfball Federation.
BSÖ AB 327: Badminton (2-2 ) 3
13.40 cm x 6.10 cm ebadında bir sahayı ikiye bölen 1.55 cm yüksekliğindeki bir filede, tüy
top ile muhtelif metaryallerden yapılmış raket ile oynanan sportif bir oyundur.
Ders Kitabı:
Badminton/ Tetnik Öğretimi- Taktik ve Kuralları,
M.YORULMAZLAR,Morpa Kültür Yayınları,İstanbul2006
A.KEPOĞLU,
Mehmet
BSÖ AB 329: Sportif Ritmik Cimnastik (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Sportif Ritmik Jimnastik, A.Karaali KONTER, İnkilap Yayın Evi,1998
Artistik Cimnastik Öğretim Metotlar, Sibel Suveren, Salih Suveren , Nobel Yayınları, Ankara,
2007
BSÖ AB 331: Taekwondo (2-2 ) 3
Taekwondo temel tekniklerinin ve kuralları öğrenilmesi
Ders Kitabı:
Taekwondo-Temel Teknikler ve Poomse, M.ŞAHİN, Nobel Yayınları, Ankara
BSÖ AB 333: Masa Tenisi (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Masa Tenisi, G.ERDİL, İstanbul , 1987
BSÖ AB 335: Bisiklet (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Bisiklet, Clive Gifford, Çeviri: M. GÜNGÖR, Bulut Yayınları, İstanbul 2001
BSÖ AB 337: Güreş (2-2 ) 3
Güreş teknik ve taktikleri, uzmanlaşma konularına değinilecektir.
Ders Kitabı:
Manuel Tecnico-pratico dı loto Toma 1996
Petrov, R prenciples of free style wrestling for chılderen and adolescent, Spain 1997
BSÖ AB 339: Judo (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Judo Teknik-Taktik-Kondisyon, Ü.URARTU, İnkilap Yayın Evi, 2004
BSÖ AB 341: Karate (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Kihondan Kumite’ye Geçiş, Alpay H., Çetin Matbaa, İstanbul 2008
BSÖ AB 343: Boks (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Boks Tarihi, Ş.KEŞAN, Türk Spor Vakfı Yayınları, Ankara 1991
BSÖ AB 345: Bocce (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Bocce sport, His Federasyonu El Kitapçığı, 2001
BSÖ AB 347: Halter (2-2 ) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Halter ve Güç Geliştirme, Ö.ÖZTÜRK, Ertem Matbaa, Ankara 1992
Halter Temel Ağırlık Çalışmaları, Ç.Yazıcı, Ertem Matbaa, Ankara 1990
BSÖ AB 349: Okçuluk (2-2 ) 3
Okçuluğun teknik, taktik ve malzeme bilgisi konularına değinilecektir.
Ders Kitabı:
Okçuluk, K.AKTEPE, Bağırgan Yayınevi
BSÖ AB 351: Tenis (2-2 ) 3
Tenis teknik ve taktik becerilerinin öğretimi
Ders Kitabı:
Tenis Teknik ve Taktikleri, O.KERMEN, Nobel Yayınları, Ankara,2002
BSÖ AB 353: Kayak (2-2 ) 3
Kayak temel tekniklerinin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Deutsche Skıschule, Blw Sportpraxis Top 1992 Uluslar arası Kayak Yarışmaları,
C.BEREKET 2000
BSÖ AB 355: İzcilik (2-2 ) 3
Tanımı, temel teknik, taktik ve beceriler, kuralların kazandırılması
Ders Kitabı:
Obabaşının El Kitabı, John Thurman, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1962
BSÖ AB 357: Orienteering (2-2 ) 3
Orientring eğitimi ve bir Orientring takımı hazırlayabilecek yeterlilik için gerekli olan teknik
ve taktik becerilerinin öğretimi konularına değinilecektir.
Ders Kitabı:
İzcilik, Lord Baden-Powell of Gilwell, Çeviren: Ahmet E. UYSAL, N.ERKOL, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul 1964
BSÖ AB 359: Sportif Gösteriler (2-2 ) 3
Milli bayramlarda hazırlanan sportif gösterilerin ve diğer sportif gösterilerin hazırlık ve
uygulama aşamaları.
Ders Kitabı:
Gösteri Cimnastiği, C.GÖRGÜLÜEL, Tekten Basım, Niğde 2006
7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
ALAN BİLGİSİ III
BSÖ AB 413: Okullarda Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları (3-0) 3
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken
dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini
nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın
kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci
çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün
görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul
deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama
Ders Kitabı:
ATAMAN, A. Ed: KÜÇÜKAHMET, L., Eğitim Bilimine Giriş. Gazi Kitabevi Yayıncılık,
1997.
ERDEN, M., Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım Yayınları, 1998.
GLASSER, W. Türkçesi: Ulaş KAPLAN: Kaliteli Eğitimde Öğretmen. Beyaz Yayınları,
2000.
GRINESKI, Ed: KASAP, H. Beden Eğitiminde İşbirliği ile Öğrenme. Beyaz Yayınları 2002
SELÇUK, Z., Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının
gözlenmesi. Nobel Yayınları, Ankara, 2000.
BSÖ AB 415: Spor Masajı (3-0) 3
Masajın tarihi gelişimi, masaj uygulama tekniklerinin tanıtılması, klasik masaj tekniğinin
maniplasyonlarının öğretimi ve sonrası uygulamalarının öğretimi
Ders Kitabı:
Klasik Masaj ve Spor Masajı, N.TUNA, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara
1969
BSÖ AB 417: Biomekanik (3-0) 3
Biomekaniksel Davranışları İncelenecektir
Ders Kitabı:
Spor Biyomekaniği, S.İNAL, Nobel Yayıncılık, Ankara 2001
BSÖ AB 419: Antropometri (3-0) 3
Bu derste; spor bilimlerinde antropometri kavramının teorisi öğretilerek, sportif başarı
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır
Ders Kitabı:
Kinantropometri Sporda Morfolojik Planlama, M.Kamil ÖZER, Nobel Yayıncılık, Ankara
2009
BSÖ AB 421: Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon (3-0) 3
Spor yaralanmalarının nedenleri, akut ve kronik yaralanmalar, omuz yaralanmaları, ön kol
yaralanmaları, El ve bilek yaralanmaları, omurga yaralanmaları, bacak- diz, ayak
yaralanmaları, ligament ve tendon yaralanmaları, sporcu hernisi, baş yaralanmaları, sporda ilk
yardım.
Ders Kitabı:
Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon, Op. Dr. A.BAĞRIAÇIK, M.AÇAK, İstanbul, 2005
BSÖ AB 423: Yüzme Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Yüzme branşının öğretim yöntemleri, yaş gruplarına uygun çalışma ve antrenman
programları.
Ders Kitabı:
Yüzmenin Fizyolojisi-Mekaniği-Metodu, A.BOZDAĞ;
Stilleriyle Temel Yüzme, A.BOZDAĞ, A.ÖZÜAK, Ankara, 2003
BSÖ AB 425: Atletizm Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Atmalar, atlamalar ve koşularla ilgili tüm teknik ve taktik çalışmaları, kuralları ve antrenman
metotları.
Ders Kitabı:
Atletizm Öğretimi Koşular, A.DEMİRCİ, Nobel Yayınları, Ankara, 2007
Atletizimde Yönetim ve Organizasyon, Yrd. Doç.Dr. A.KETEN, Morpa Kültür Yayınları,
İstanbul,2005
BSÖ AB 427: Artistik Jimnastik Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Artistik Cimnastik Öğretim Metotlar, Sibel Suveren, Salih Suveren, Nobel Yayınları, Ankara,
2007
BSÖ AB 429: Badminton Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Badminton/ Tetnik Öğretimi- Taktik ve Kuralları,
M.YORULMAZLAR, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul2006
A.KEPOĞLU,
Mehmet
BSÖ AB 431: Sportif Ritmik Jimnastik Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Sportif ritmik jimnastik branşının öğretim yöntemlerinin kavratılması
Ders Kitabı:
Sportif Ritmik Jimnastik, A.Karaali KONTER, İnkilap Yayın Evi,1998
Artistik Cimnastik Öğretim Metotlar, Sibel Suveren, Salih Suveren, Nobel Yayınları, Ankara,
2007
BSÖ AB 433: Taekwondo Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Taekwondo’nun doğuşu ve tarihi gelişimi, Müsabaka stratejileri, Taekwondo antrenman
programı hazırlanması.
Ders Kitabı:
Taekwondo-Temel Teknikler ve Poomse, M.ŞAHİN, Nobel Yayınları, Ankara
BSÖ AB 435: Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Masa Tenisi, G.ERDİL, İstanbul, 1987
BSÖ AB 437: Bisiklet Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Bisiklet, Clive Gifford, Çeviri: M. GÜNGÖR, Bulut Yayınları, İstanbul 2001
BSÖ AB 439: Güreş Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Manuel Tecnico-pratico dı loto Toma 1996
Petrov, R prenciples of free style wrestling for chılderen and adolescent, Spain 1997
BSÖ AB 441: Tenis Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Tenis temel ve yardımcı vuruşların yanında teknik ve taktik becerilerinin öğretimi konularına
değinilecektir.
Ders Kitabı:
Tenis Teknik ve Taktikleri, O.KERMEN, Nobel Yayınları, Ankara,2002
BSÖ AB 443: Judo Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Judo Teknik-Taktik-Kondisyon, Ü.URARTU, İnkilap Yayın Evi, 2004
BSÖ AB 445: Karate Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Kihondan Kumite’ye Geçiş, Alpay H., Çetin Matbaa, İstanbul 2008
BSÖ AB 447: Boks Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Boks Tarihi, Ş.KEŞAN, Türk Spor Vakfı Yayınları, Ankara 1991
BSÖ AB 449: Bocce Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Bocce sport, His Federasyonu El Kitapçığı, 2001
BSÖ AB 451: Halter Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Halter ve Güç Geliştirme, Ö.ÖZTÜRK, Ertem Matbaa, Ankara 1992
Halter Temel Ağırlık Çalışmaları, Ç.Yazıcı, Ertem Matbaa, Ankara 1990
BSÖ AB 453: Okçuluk Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Okçuluk, K.AKTEPE, Bağırgan Yayınevi
BSÖ AB 455: Kayak Öğretim Yöntemleri (3-0) 3
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Ders Kitabı:
Deutsche Skıschule, Blw Sportpraxis Top 1992
Uluslararası Kayak Yarışmaları, C.BEREKET 2000
8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
ALAN BİLGİSİ IV
BSÖ AB 414: Spor Psikoloji (2-0) 2
Sporsal performans üzerindeki psikolojik faktörleri belirleyip kuramsal çerçevede
tartışabilmek
Ders Kitabı:
Spor Psikolojisi El Kitabı, E.KONTER, Nobel Yayınları, Ankara 2006
BSÖ AB 416: Spor Sosyolojisi (2-0) 2
Toplum bilimi olan sosyolojinin sporla olan iç içeliğini, sosyolojik açıdan sporun ne anlama
geldiği anlatılacaktır.
Ders Kitabı:
Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, B.DOĞAN, Nobel Yayınları,
Ankara 2007
BSÖ AB 418: Tören Uygulaması (2-0) 2
Törenlerde yönetmeliklere uygun davranışlar geliştirme, Ulusal bayramlarda, tören
geçişlerinde ve organizasyonlarda başarılı sunumlar gerçekleştirebilme yeteneğini geliştirme
konularına değinilecek
Ders Kitabı:
Tören Kutlama ve Saha İçi Gösteri Teknikleri, C.ONAY, Nobel Yayınları, Ankara 2004
BSÖ AB 420: Spor Felsefesi ve Olimpizm (2-0) 2
Sporda Erdem Sayılan Değerlerle Olimpizm ve Olimpik Ruh ile İnsanlık Ailesine Barış ve
Esenlik Getirecek Bir Olguyu ve Bu Olgunun Bireyde Davranış Haline Gelebilmesine Katkı
Sağlamak.
Ders Kitabı:
İnsan spor ve Olimpizm, A.ERDEMLİ, Sarmal Yayınevi, İstanbul,1996
Tmok Tarihi, Tmok Yayınları, İstanbul,1997
BSÖ AB 422: Spor Tesislerinde Planlaması ve İşletilmesi (2-0) 2
Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, temel işletme
görevlerinin spor hizmetleri hazırlayıp, sunan işletmeler açısından ele alınması.
Ders Kitabı:
Spor İşletmeciliği, F.A.İMAMOĞLU, G. EKENCİ, Nobel Yayınları, Ankara 2002
BSÖ AB 424: Beden Eğitimi ve Sporda Organizasyon (2-0) 2
Gelişen Dünyada öğrenci yönetime yönetimi ve katılmayı öğrenir. Yönetim yerine kabul
gören yönetişim ilkelerini öğrenerek mesleğinde kullanır. Yönetimin unsurları ve bu
unsurların koordinasyonunu, Spor alanında kullanılan Organizasyon çeşitlerini bilir. Ulusal
veya Uluslararası düzeyde yapılacak organizasyonların nelerden etkilendiğini öğrenir ve buna
göre gerekli düzenlemeleri yapar. Sportif organizasyonlarda kullanılan yarışma sistemlerini
seçmeyi ve bu sistemleri amacına uygun olarak kullanmayı bilir.
Ders Kitabı:
Mehmet CANKALP, Sporda Yönetim ve Organizasyon Nobel Yayıncılık, 2005
BSÖ AB 426: Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor (2-0) 2
Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılması,
beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkisi
Ders Kitabı:
Özer, D. S. (2010). Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor. İstanbul, Türkiye: Nobel Yayın
Dağıtım.
BSÖ AB 428: Sporda Yetenek Seçimi (2-0) 2
Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, bireysel ve Takım Sporlarında yetenek seçimi
ilkeleri, uygulama örnekleri.
Ders Kitabı:
Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk, E.ZORBA, Muğla Üniversitesi, Ankara 1999
GENEL KÜLTÜR II
BSÖ GK 430: Rekreasyon (2-0) 2
Zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramları, analizleri, rekreasyon eğitimi, yönetimi,
rekreasyon liderliği, Türkiye’de ve Dünyada rekreasyonel durum ve rekreasyonel katılımda
etken olan faktörler, serbest zaman ve sporda istihdam.
Ders Kitabı:
Rekreasyon Boş Zamanı Değerlendirme, Ş.KILBAŞ KÖKTAŞ, Nobel Yayınları, Ankara
2004
BSÖ GK 432: Spor Animatörlüğü (2-0) 2
Animasyon Kavramı, sportif animasyon, animasyon hizmetleri, turizm işletmelerinde
animasyon programları.
Ders Kitabı:
Rekreasyon Boş Zamanı Değerlendirme, Ş.KILBAŞ KÖKTAŞ, Nobel Yayınları, Ankara
BSÖ GK 434: Liderlik ve Spor (2-0) 2
Grup kavramı, grubun insan yaşamı içindeki rol ve önemi ile grupların özellikleri ve oluşumu,
grup içi ve gruplar arası etkileşim, grup davranışı, liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları ile
sporda liderliğin rolü, lider-sporda grup ilişkisi
Ders Kitabı:
R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill, Fourth Edition,
2006.
G. Yukl, Leadership in Organizations, Prentice Hall, 2006
Leaders and the Leadership Process Readings, Self-Assessments, and Applications, Pierce,
McGraw Hill, 2003
BSÖ GK 436: Genel Matematik (2-0) 2
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve
özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin
analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar; Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel
fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik
fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların
grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili
temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.
Ders Kitabı:
Sıddık ARSLAN, Nobel Akademik Yayıncılık,2006 Temel ve Genel Matematik
MESLEK BİLGİSİ II
BSÖ GK 438: Duyuşsal Eğitim (3-0) 3
Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef
belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını,
gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini,
sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve
duyuşsal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir.
Ders Kitabı:
Duyuşsal Davranış Eğitimi, H.BACANLI, Nobel Yayınları, Ankara 2006
BSÖ GK 440: Özgüven Geliştirme (3-0) 3
Özgüvenin tanımı ve kapsamı, özgüvenin doğası, kendini tanıma, ihtiyaçlar ve özgüven,
hedefler ve özgüven, öz inançlar ve özgüven, iletişim ve özgüven, eleştiri ve özgüven, pozitif
düşünce ve özgüven, çocukta özgüven, ergende özgüven, yetişkinde özgüven, kadında
özgüven, öneriler.
Ders Kitabı:
Davranış Bilimleri, S.GÜNEY, Nobel Yayınları, Ankara 2009
BSÖ GK 442: Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler (3-0) 3
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk
eğitim sisteminin yapısı, Yönetim kurumları ve süreçleri, Eğitim sistemine yönelik sorunların
belirlenmesi ve çözülmesi, Genel değerlendirme ve tekrar, Türk Eğitim Sisteminde İnsan
Kaynakları ve Fiziksel Kaynaklar, Milli Eğitim sisteminin yönetim problemleri, Eğitime
yönelik çalışmalarda ideolojik yaklaşımların egemen olması, Eğitimde program geliştirme ve
karşılaşılan sorunlar, Milli eğitimin finansal sorunları ve çözüm yolları
Ders Kitabı:
Management of Physical Education and Sport, Charles A.BUCHER,March L.
KROTEE,McGraw-Hill,New York,2002 School Leadership & Administration, Richard
GORTON,Judy A.ALSTON, Petra SNOWDEN Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,
Editör:Vehbi ÇELİK, Pegem Akademi,Ankara,2008 Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi,Ercan
TÜRK, Nobel Yayın,Ankara,2002 Türk Eğitim Tarihi, Yahya AKYÜZ, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi,1997
BSÖ GK 444: Eğitim Felsefesi (3-0) 3
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda
yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış
politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik,
Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler
Ders Kitabı:
Akarsu, B. (1988). Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Alkan, C. (1983). Eğitim Felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Baç, M. (2007). “Epistemoloji”. Felsefe. (Ed. D. Taşdelen). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
Bartol, K. M. ve David C M,. (1998). Management. Boston: Irwin McGraw-Hill.
Bilhan, S. (1991). Eğitim felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yayınları.
Download

genel kültür ı 3. yarıyıl seçmeli dersleri