Download

"Ti, kteří nejsou pamětlivi minulosti, jsou odsouzeni zopako