Sayı 61 | Nisan 2014
www.islamicrelief.de/tr
Hayır Yolu
Birlikte daha iyi bir gelecek için
Yemek yenildi, eğlenildi ve yardım edildi
Filipinler: Birlikte yeniden yapılanma için
Yeni bir Afrika imajı için
İRTİBAT
İÇİNDEKİLER
Islamic Relief Almanya, Islamic Relief Worldwide’ın partner kuruluşu olarak kendisini cinsiyet, köken, din ve kültürüne bakmaksızın dünyadaki en fakir insanların fakirlik ve acılarını dindirmeye zorunlu tutmuş uluslararası bir yardım kuruluşudur. İşbirliğimizin hedefi,
doğal felaket ve siyasi anlaşmazlıklarda mağdur duruma düşen kimselere acil yardım sunulması ve bölgesel olarak sürekli bir kalkınmanın teşvik edilmesidir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Editörden
İçindekiler
4
Birlikte yeniden yapılanma için
acil yardım koordinatörümüz Simone Walter’in
gezi notları
6
Müslümanlar için Manevi Kriz Hattı 5. senesinde
Hareketli geçen bir zamanı hatırlayalım
8
Yemek yenildi, eğlenildi ve yardım edildi
yetim yemeği 2014 başarılı geçti
10 Yeni bir Afrika imajı için
“gemeinsam für afrika” birliğinden
Christoph dehn ile söyleşi
12
Umut dolu bir yuva
yetim Mahmut’un hikayesi
14 Haberler
Künye
İMTİYAZ SAHİBİ ıSlaMıC relıeF
Proje Büroları
Partner Büroları
HuManıTÄre organıSaTıon ın deuTSCHland e.v.
neuSSer STraSSe 342 · 50733 kÖln
kaMu yararına Hayır derneğİ
dernek kaydı · aMTSgerıCHT kÖln · vr 12464
SORUMLU nurİ kÖSelİ
REDAKSİYON KOORDİNATÖRÜ yaSİn alder
Genel Merkez
REDAKSİYON TaSnıM el-naggar · neCİbe Özdoğan
TÜRKÇE ÇEVİRİ eMİne arSlaner · SaMİ alpHan
Proje Büroları
afganistan
arnavutluk
bangladeş
bosna
çad
çeçenistan
çin
endonezya
etyopya
Filistin
Hindistan
ırak
kenya
kosova
lübnan
Malavi
Mali
Mısır
nijer
pakistan
Somali
Sri lanka
Sudan
ürdün
yemen
Partner Büroları
abd
avustralya
belçika
güney afrika
Hollanda
İngiltere
İsveç
İsviçre
İtalya
kanada
Malezya
Mauritius
ıSlaMıC relıeF deuTSCHland e.v.
neuSSer STraSSe 342 · 50733 kÖln
Tel.: 0221 200 499-0
FakS: 0221 200 499-20
DİZAYN KONSEPTİ WWW.beau-bureau.de
WWW.ıSlaMıCrelıeF.de/Tr
Şubelerimiz
bugünlerde Suriye’deki savaşın üzüntü verici üçüncü yılını yaşıyoruz. bu korkunç savaş devam ettiği sürece Suriye’deki insanlara yapılan yardımlar çalışmalarımızın önemli bir
bölümünü teşkil etmeye devam edecektir. Medyadan, insanların açlık ve susuzluk çektiği şam yakınlarındaki kuşatılmış yermük kampındaki durumlarından mutlaka haberdar
olmuşsunuzdur. yermük kampına girme izni olan bM yakın
doğu’daki Filistinli Mültecilere yardım ve çalışma ajansı
unrWa ile yapılan işbirliği sonucu ıslamic relief altı ay boyunca bu kampta acil yardıma muhtaçlara gıda ve hijyen
maddeleri yardımı yapabilecek.
bu sayıda Filipinler’deki tayfundan etkilenen mağdurları
ziyaret eden acil yardım koordinatörümüz Simone Walter’in
gezi notlarını ve “gemeinsam für afrika” birliğinden Christoph
dehn ile afrika kıtasının geleceği konusunda fikirlerini açıkladığı söyleşiyi bulabilirsiniz. yurtiçi projesi olarak hayata geçirdiğimiz Müslümanlar için Manevi kriz Hattı bu yıl beşinci
senesini dolduruyor. not: Müslümanlar için Manevi kriz Hattı
fahri eleman aramaya devam ediyor.
keyifli okumalar dileğiyle
TASARIM WWW.leMon-TıMe.CoM
BASKI prınTland
BASKI SAYISI 11.083 almanca, 8.894 Türkçe
FOTOcREDITS ıSlaMıC relıeF deuTSCHland e.v.
[email protected]
Değerli Okurlar,
BAĞIŞ HESABI SparkaSSe kÖlnbonn
HeSap no. 12 20 20 99 · banka kodu (blz) 370 501 98
Tarek Abdelalem
genel Müdür
WWW.ıSlaMıCrelıeF.de/Tr/
BİZİ FAcEBOOK VE TWİTTER’DEN TAKİP EDİN
gıTSCHıner STraSSe 17 · 10969 berlın
http://www.facebook.com/islamicrelief.de
alTendorFer STraSSe 312 · 45143 eSSen
https://twitter.com/#!/ıslamic_relief
landSHuTer allee 11 · 80637 MünİH
Japonya ve Türkİye gİbİ dİğer ülkelerde yerel parTnerlerle çalışıyoruz.
© 2014 ıSlaMıC relıeF deuTSCHland e.v.
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
3
AcİL YARDIM
Simone Walter Bantayan ada halkı ile birlikte
Acil Yardım koordinatörü Simone Walter
Filipinler gezisini anlatıyor
Birlikte yeniden yapılanma için
27 Ocak ve 3 Şubat arası Islamic Relief Almanya’nın görevlendirmesiyle yıkıcı Haiyan (Yolanda) tayfunundan iki ay
sonra Filipinler’e, Cebu ve Bantayan adalarına gittim.
Haiyan’dan önce Filipinler’de birkaç projeyle aktivitesi
olan Islamic Relief, tayfunun yaptığı tahribe reaksiyon olarak
bölgede yerel hükümetler ve diğer yardım organizasyonlarıyla beraber yeniden yapılanmada destek veren bir Islamic
Relief bürosu açtı.
Beni en çok etkileyen şey de orada aylardan beri ailelerinden ayrı kalmalarına rağmen yüksek seviyedeki motivasyona sahip arkadaşlarımızın beceri ve fedakarlıkları oldu.
Filipinler’de bulunduğum sürece Islamic Relief’in şimdiye
4
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
kadar yaptığı çalışmaları gözlemleme ve planlanan çalışmaları görüşme imkanım oldu.
Yerel hükümet, belediyeler ve halk ile yapılan çalışmalar
çok iyi işliyor, çünkü hepsi mağdur bölgelerin yeniden yapılanması ve gelecekteki felaketlere karşı dayanıklı olmasını
sağlamak için ilgi gösteriyor.
Halk her türlü destekten dolayı çok müteşekkir ve yardım edebildiği her yerde kendisi de yardım ediyor. Halk arasındaki büyük ve karşılıksız yardımseverlik ilkesinden çok
etkilendim. Nerede yardıma ihtiyaç duyuluyorsa oraya yardıma koşuyorlar. Karşılıksız olarak birçok gönüllü hizmette
bulunup sorularımıza cevap vermeye hazırdılar. Kendilerini
ziyaretimizden sonra bizi yolcularken hep gülümseyerek ve
teşekkür ederek yolculadılar. Bu yardımseverlik için kullandıkları bir tabir bile var: Bayanihan. Bu yaklaşık olarak ‘beraber çalışma’ manasına gelen bir kelime ve insanları birlikte
bir hedefe ulaşmaya teşvik ediyor.
Şu anda Islamic Relief bürosu çalışmalarının odak noktasında tayfunda evleri yıkılan aileler için Bantayan adasında
bulunan 270 evin inşa edilmesi bulunuyor. Bu amaçla Islamic Relief çalışanları, proje başlangıcında mağdurların şimdiki barınakların (genelde çadırlar) yakınında daha sonra
nasıl bir evin kendilerini beklediğini göstermek ve bu evlere
yönelik değişiklik tavsiyelerini alabilmek için örnek bir ev
yaptı.
Bu anlattığımız proje diğer Islamic Relief partnerlerimiz
tarafından gerçekleştirildi. Islamic Relief Almanya ise Filipinler’deki büromuz ile beraber hayat şartlarının düzeltilmesi
için başka bir proje gerçekleştiriyor. Burada özellikle belediyelerin gelir kaynaklarının, örneğin balıkçılığın, felaketler nedeniyle yapılamaması sonucunda diğer gelir kaynaklardan
yararlanabilmesi için çoğaltılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle halkı değişik alanlarda eğitimden geçirecek kurslar
planlandı. Böylece bazıları el sanatlarına yönlendirildi. İkinci
aşamada da gerekli aletler verilerek bu meslekte kendi başlarına çalışmaları sağlanıyor. Genelde kadınlar olmak üzere
bazıları da otelcilik sektöründe veya kozmetikçi olarak çalışma imkanına sahip oluyorlar. Proje 1 Mart 2014’te başlayıp
bir sene sürecektir.
Bunlar yerel belediyelerden teklif edilen ve Islamic Relief
tarafından gerçekleştirilen projelerden bazıları. Birçok ailenin balıkçılıktan geçindiğini ve genelde de tüm ailenin de
buna dahil edildiğini unutmamak gerekiyor. Ama elde edilen
gelir maalesef birçok zaman çocukları okula yollamaya hatta
bazen de günlük üç öğün yemeğe bile yetmiyor. Bu nedenle
bu proje balıkçılık imkanlarını, balık ve yengeç yetiştirme ile
ilgili bilgilerle daha da geliştirmeyi planlanmakta. Felaketlere
karşı önlem de bu projenin içerisinde yer alıyor. Filipinler’de
yaşayan mağdur ailelerin yaşam şartları bütün bu önlemlerle
uzun süreli olarak güvene alınacaktır.
Islamic Relief acil yardım barınakları sağladı
Bantayan'daki bir acil yardım barınağında çocuklar
YAZAN SıMone WalTer
Örnek bir evin yapılışı
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
5
PROJELER
arayan Müslümanların kendilerini ifade edememelerini anonimlik çerçevesinde aşarak hizmet vermek ve somut durumlarda kendilerini sosyal hizmetlerden yardım almaya
cesaretlendirmek.
Tecrübe edinmek, pratik alıştırmalar, ruhsal ve manevi
destek konuları; manevi kriz danışmanlarının eğitiminde
ön planda olan konular. Konuşmaların temelindeki İslami
anlayış telefondaki kişiyi rahatlatmaya yarıyor. Bu İslami
anlayış bir taraftan dindarlık, yani dini kuralların yaşanması,
İslam’ın beş şartının uygulanması, diğer taraftan maneviyat,
yani hayata ve zorluklarına karşı olan içsel duruş. Dış etkenler ve iç duruşun, dindarlık ile maneviyatın etkileşim alanının içinde hem arayanlar hem telefonda destek verenler de
bulunuyorlar. Birlikte bu iki alanı ne kadar da birbirine ters
de gözüküyor olsa da yeniden yaklaştırmanın yollarını geliştiriyorlar.
MuTeS görevlisi Mustafa Genel (sağdan ikinci) 2009 yılında
“Demokrasi ve Hoşgörü Aktif” ödülünü alırken
Hareketli geçen bir zamanı hatırlayalım
Gelecekteki çalışmalar için Berlin ve çevresinden kriz
hattı elemanı eğitimi almak isteyen isteyen insanlara ihtiyaç
duyuluyor. Bir ön görüşmeden sonra yoğun bir eğitim süreci
başlamakta ve bu eğitimle üç yıl süresince hizmet verme
mecburiyeti bulunuyor.
MuTeS’in çalışmalarını desteklemek ister misiniz?
811 90 numarasına ‘mutes’ yazıp yollayın ve 5 Euro ile
MuTeSˈi destekleyin.
Daha fazla bilgiyi www.mutes.de internet sayfasında
bulabilirsiniz.
Manevi desteğe mi ihtiyacınız var? 030 44 35 09 821
nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.
YAZAN TaSnıM el-naggar
Eski Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth (soldan ikinci) MuTeS’i 2013 yılında ziyaret etti. Sağında MuTeS
Genel Müdürü Muhammad Imran Sagir.
Müslümanlar için Manevi Kriz
Hattı beşinci senesinde
Müslümanlar için Manevi Kriz Hattı (MuTeS) kuruluş yıl
dönümünü kutluyor: Kriz Hattı beş senedir derdi ve sıkıntısı
olan telefonla arayan insanlar için hizmette. Bu nedenle 20
Haziran 2014 tarihinde, gönüllü olarak çalışan birçok kriz
hattı görevlilerinin de takdir edileceği bir tören yapılacak.
MuTeS, 1 Mayıs 2009 yılında birinci eğitim yılı bittikten
sonra kuruldu. Kriz hattı ilk başlarda sekiz saatlik bir hizmetten oluşuyordu. Bu beş sene içerisinde çok şeyler oldu.
Bundan sonra MuTeS’in değişik dillerde her saat ulaşılabilen
70 gönüllü elemanı, kriz hattı elemanlık eğitimini beş kademeden geçerek aldıktan sonra kriz hattında çalışmaya başladılar. Hizmetin başlangıcından beri MuTeS manevi yardıma
ihtiyacı olanlar tarafından 17 bin 500 defa arandı (Şubat
2014 itibariyle). Bu sayı her geçen gün artıyor.
Manevi Kriz Hattı hizmetinin Müslümanlar tarafından
verilmesi daha projenin başlaması esnasında kamuoyu tara-
6
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
fından takdir edilmişti. Birçok basın ve medya haberlerinin
yanında MuTeS’in, Berlin Rotes Rathaus binasında iki senatörle kuruluş töreni yapılmıştı. Bunun yanında 2009’da
MuTeS, Şiddete Karşı Berlin Eyalet Komisyonu tarafından
ödüle layık görüldü. Ayrıca MuTeS, Demokrasi ve Hoşgörü
Aktif ödülüyle Demokrasi ve Hoşgörü Birliği’nin takdirine
şayan görüldü; 2011 yılında da “Aspirin Sosyal Ödülü” buna
eklendi. Berlin Lalesi’nin 2012 yılında verilmesi de MuTeS’in
en son başarılarından birisi.
Manevi Kriz Hattı projesi, Berlin Kilise Telefon Danışmanlığı (KTS) kooperasyonu ile başlatıldı; planlanması ve
gerçekleştirilmesi kültürler ve dinler arası fikir alışverişini ve
kurumsal ve bireysel bazdaki tanışmaları çok yoğun şekilde
teşvik etmektedir. Bu hizmetin hedefi özellikle Almanya’da
yaşayan Müslümanların konularıyla ilgilenmek; prensipte ise
bu hat her türlü din, köken, yaş ve cinsiyete açık. Hedefimiz,
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
7
YETİMLER
Birçok katılımcı düzenledikleri “YETİM YEMEĞİ” davetini
sevgiyle hazırladıkları süslemelerle sundular.
YETİM YEMEĞİ’ne 6 bin kişi katıldı.
Suriyeli yetimler için yaklaşık 100 bin Euro bağışlandı
Yemek yenildi, eğlenildi ve
yardım edildi
Bu yıl Islamic Relief, YETİM YEMEĞİ kampanyasını ikinci
kez organize etti. Bu seferki ana fikir yine aynıydı: yemeğe
davet edelim, keyifli bir zaman geçirelim ve bağışlarla bir
hayır işi yapalım. Kampanya, Hz. Peygamberin (sav) doğum
gününe tekabül eden 12 Ocak 2014 tarihinde başladı. Başlangıç etkinliği Köln Rheinpark’ta yapılan ve çok ilgi gören iyi
katılımlı bir kış mangalı oldu. Kampanya olumlu geri dönümlerden dolayı toplam altı hafta sürerek 26 Şubat tarihinde sona erdirildi. Kampanya Sorumlusu Nuri Köseli’nin
de belirttiği gibi ilgi çok yüksekti: “Katılımcıların sayısı geçen
seneye göre ikiye katlanmış durumda. Sadece gösterilen katı-
8
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
lım değil, aynı zamanda çok yönlülük de bizi sevindirdi.”
Yaklaşık 100 bin Euro, 6 bin katılımcı tarafından Suriyeli
mülteci çocukları için bir araya getirildi; bu miktar önemli
bir meblağ. Takdire şayan olan diğer bir konu ise katılımcıların bu hayır işi için canıgönülden katılımları oldu. Tüm Almanya çapında yemek davetleri organize edildi, hazırlandı,
pişirildi, yenildi, eğlenildi, sohbet edildi ve çokça bağış yapıldı. Bazıları kendi geleneklerine göre büyük yemek davetleri verdiler, bazıları ise Köln’deki Kilim veya Berlin’deki
Zouzou restoranında olduğu gibi bir yemeğin desteklenmesi
için motive ettiler veya cami derneklerini, üyesi oldukları
dernek veya gençlik gruplarını mobilize ederek hayır yemekleri düzenlediler. Ayrıca nişan törenlerini yemek daveti vermek ve bağış toplamak için vesile yapanlar da oldu.
Sadece yemeklerin çeşitliliği veya davet sebepleri konusunda değil aynı zamanda katılımcılar konusunda da renkli
bir mozaik ortaya çıktı. Çok çeşitli görüş ve ırktan insanlar
bir masa başında toplanarak – kimileri de bu şekilde belki de
ilk defa bir araya gelerek – birbirleriyle yemek tariflerini veya
hayat tecrübelerini paylaştılar.
Kampanya katılımcısı Hümeyra, “YETİM YEMEĞİ kampanyasını duyduğumda hemen katılmak istedim” diyor ve
devam ediyor, “Sadece yemek yenilip bir hayır için bir araya
gelinmiyor.”
Olumlu tepki kendisini kamuoyunda da gösterdi. WDR
ve BR yanında birçok Türk televizyon kanalları da kampanya
hakkında yayınlar yaptılar; ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’,
‘Islamische Zeitung’ ve yerel gazeteler de YETİM YEMEĞİ
hakkında haberler yaptılar.
Politikacı, işletmeci, sanatçı, yazar gibi tanınmış toplam
25 kişi YETİM YEMEĞİ’ne destek verdi. Öncelikli olarak Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ama aynı zamanda da
Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz destekleyicilerin arasındaydı. Özoğuz konu hakkında, “Müslüman olsun ya da olmasın, YETİM YEMEĞİ’nde her türlü yardımın anlamı
büyük” diye açıklamada bulundu. Diğer destekçilerden bazıları ise Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, yazar
Murat Ham, işletmeci Ernst Prost (Liqui Moly), Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Eyalet Başbakanı Hannelore
Kraft ve din eğitimcisi Prof. Bülent Uçar.
Özellikle gençler YETİM YEMEĞİ kampanyasında angaje
oldular. Muslimische Jugend in Deutschland (Almanya’da
Müslüman Gençlik) birçok şehirde yemekler organize etti;
i,Slam’den Youssef ve Younes bir hayır i,Slam’i organize ettiler. Bad Salzuflen’de düzenlenen bir hayır yemeğinde 200
kişi bir araya gelerek hatırı sayılır bir miktar olan 4 bin 375
Euro´luk bağışı yetimler yararına topladılar.
Katılımcılardan bir bayan, kampanyanın sadece altı hafta
sürmüş olmasından dolayı üzüldüğünü ifade ederek, “YETİM
YEMEĞİ’nin daha uzun olmaması üzücü.” dedi. Kampanya
süresi bitmesine rağmen Suriyeli yetim çocukların yararına
yemek organize etmek isteyenler www.yetim-yemegi.de sayfasında bunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.
Aachen’de bir televizyon kanalının çekim yaptığı özel
bir “YETİM YEMEĞİ”
DMK Berlin camisi’nde katılımcılar yemek yerken
YAZAN TaSnıM el-naggar
Islamic Relief Essen Şube Müdürü cemal Yaşar,
MJD Gelsenkirchen yerel grubunun düzenlediği
yemeğe katıldı
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
9
SÖYLEŞİ
SÖYLEŞİ
“Gemeinsam für Afrika” birliğinden
christoph Dehn ile söyleşi
Yeni bir Afrika imajı için
christoph Dehn, 2013 yılının Mart ayından beri,
Islamic Relief Almanya’nın da üyesi olduğu, faaliyetlerine ve kampanyalarına katıldığı “Gemeinsam für Afrika“ (Afrika için elele) birliğinin
yönetim kurulu başkanı.
christoph Dehn aynı zamanda, Kindernothilfe‘nin
yönetim kurulu başkan vekili. Uzun yıllar deniz
aşırı ülkelerde, Alman Kalkındırma Hizmetleri,
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Protestan Kalkındırma Hizmetleri ve diğer hizmet
kurumları için çalışan christoph Dehn protestan
teolog ve ziraat mühendisi.
© kindernothilfe
Köln’de 2012 yılında ana tren istasyonunda arazi işgali eylemine karşı yapılan etkinlik: Islamic Relief görevlileri
yoldan geçenlerle sohbet ettiler
Kendisi ile Gemeinsam für Afrika çalışmaları ve
bu kıtanın perspektifleri hakkında konuştuk.
Sayın Dehn, Gemeinsam für Afrika nedir ve birlikte
yürütülen kampanyanın hedefleri nelerdir?
Gemeinsam für Afrika’nın farklı tarafları var. Bir taraftan tescilli bir dernektir, diğer taraftan Gemeinsam für Afrika yılda
bir defa gerçekleştirilen bir kampanyadır. Şimdilik bu kampanyaya 22 organizasyon iştirak ediyor. Bunların hepsi Afrika’da faal organizasyonlar ve oradaki insanları değişik
şekillerde destekliyorlar. Gemeinsam für Afrika’nın öncelikli
amacı Alman kamuoyundaki Afrika izlenimi üzerinde çalışmak. Bu izlenim, yoksulluk, dram ve şiddetle biçimlendirilmiş bir izlenim. Oysa Afrika’nın çok farklı tarafları var.
Yoksulluk, sömürü veya şiddetin yanı sıra, kültürel veya
doğal hammade zenginlikleri de var. Afrika’nın diğer yüzlerini zihinlere taşımak Gemeinsam für Afrika’nın asıl amacı.
10
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
Islamic Relief gibi Müslüman bir yardım kuruluşunun
Gemeinsam für Afrika’ya üye olmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Gemeinsam für Afrika dar bakış açısına sahip bir birlik değil;
seküler veya Hristiyan arka planı olan, bir de İslami yapıya
sahip bir organizasyondan oluşan müşterek bir kampanyadır.
Bunu zenginleştirici bir unsur olarak görüyorum. Biz birçok
dinin bir arada yaşadığı bir kıtada çalışıyoruz. Organizasyonlar açısından da bu çeşitliliğin korunmasının Gemeinsam für
Afrika açısından bir artı puan olduğuna inanıyorum; çünkü
bu bize Almanya’da bulunan farklı hedef kitlelere de hitap
edebilme imkanı sağlıyor.
Gemeinsam für Afrika’nın çalışmalarının buradaki
kamuoyunda ne gibi etkileri oldu?
Bir taraftan Gemeinsam für Afrika’nın çok şey başardığını
düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl düzenlenen okul kampanyasına örneğin yüzlerce okuldan 3 bin çocuk katıldı. 25 Mayıs
2013'te, 16 ayrı şehirde düzenlenen aksiyon gününde ve Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı
(BMZ) ile birlikte düzenlenen şehir turlarında binlerce insana ulaşıldı. Birçoğunun kafasındaki Afrika izleniminin ve
Afrikalılarla ilgili tasavvurlarının değiştiğine inanıyorum.
Diğer taraftan, 80 milyon nüfusluk Almanya’da 10 veya 20
bin insana ulaşmış olmak büyük birşey değil. Buna rağmen
bu bir katkıdır ve bu değişim için gayret gösteren bir tek biz
değiliz.
Afrika’nın perspektiflerini ve kalkınma potansiyelini
nasıl görüyorsunuz?
Afrika’ya yaptığım seyahatlerde birçoğunu çok umut verici
bulduğum çok farklı ülkeler ve durumlar görüyorum. Diğer
yandan, şu sıralar Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görüldüğü
gibi ülkeler yeniden bir kaos ortamına doğru sürükleniyorlar.
Bunların karşısında ise Ruanda gibi 20 yıl önce korkunç bir
soykırım yaşayan ülkeler var. Ruanda bugün çok kalkınmış
bir ülke. Komşu ülkelerin ve belki de Avrupa’nın Ruana-
da’dan öğreneceği çok şey var. Orada plastik torba kullanımı
yasak ve ülke gerçekten çok temiz; diğer yerlerde olduğu
gibi her tarafta plastik torbalar uçuşmuyor. Ülkede yaşayan
birçok insandan da duyduğum kadarı ile, rüşvetçilik de yok.
Böylece tek bir Afrika resmi yok. Bugün ümitsiz görünen bir
durum, birkaç yıl içinde umuda ve atılıma dönüşebilir.
Bu yıl için hangi faaliyetleri planladınız?
Bu yıl okul kampanyamız var ve 23 Mayıs’ta “Kirletmeye
son“ sloganı altında bir aksiyon günümüz olacak. Bunlar Almanya ve Afrika ilişkileri ile bağlantısı olan ve sorumlu tüketim ve çöpleri azaltma bilinci aşılayan kampanyalar.
Bunun yanı sıra “Global Players“ sergisine de dikkat çekmek istiyorum. Gemeinsam für Afrika’nın düzenlediği ve Afrikalı çocukların artık malzemelerden ve çöplerden
tasarladıkları oyuncakların sergileneceği bir gezici sergisi.
Yoksulluğu gizleyemeyen ancak oyun hevesini ve hayal gücünü gösteren, böylece Avrupa’daki çocuklarla bağları da ortaya koyan bir sergi. Bu çok hoşuma gidiyor.
Sayın Dehn, söyleşi ve paylaştığınız değerli bilgiler
için teşekkür ederiz.
SÖYLEŞİ yaSİn alder
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
11
ÇOcUK SAYFASI
ÇOcUK SAYFASI
Yetim çocuk Mahmut’un hikayesi
UmUt dOlU bi˙r yUvA:
Bi˙rKaÇ nES¸Eli˙,
gÜnES¸Li˙ aN
SuRi˙yEli˙ mÜlTe
Ci˙
çOcUkLaR AlMaN
yA’dAn
uLaS¸An mEkTuPl
Arı
vE rEsi˙mLeRi˙ aL
dılAr
YeTi˙m çOcUkLuKtAn
bAbAlIgA gi˙dEn yOl
işleri zorluklarla dolu
Mahmut ve eşinin geçm
lar artık bir aile olduama onlar başardılar. On
ma
nkü Mahmut’un yardı
lar. Onlar başardılar çü
lu
oğ
n
kı onun yeni doğa
ihtiyacı olduğunda, tıp
bir
i, onunla ilgilenen
Baraa ile ilgilenmesi gib
yetim kefili vardı.
nç adamın ismi. MahMahmut, resimdeki ge
bir genç. Gazze, Filismut, Gazze’de yaşayan
ların yaşadığı bir kent.
tin’de çok yoksul insan
llukaya alındığı için iş bu
O insanların Gazze ab
dirmeleri çok zor.
maları ve ailelerini geçin
babası hayatını kaybetMahmut çok küçükken
ni
a yeniden evlenerek ye
miş. Annesi daha sonr
r
ye
ni ailede Mahmut’a
bir aile kurmuş. Bu ye
dolayı yetiştirme yuryokmuş. Bu sebepden
duna yerleştirilmiş.
durumunun daha kötü
Belki şimdi Mahmut’un
nuz. Çok şükür ki öyle
olduğunu düşünüyorsu
lief sayesinde bir kefil
değil, çünkü Islamic Re
n de bu durumdan çok
ona el uzatmış. O bugü
mutlu.
r; yetim kefaleti, gıda pa
“Aldığım tüm hizmetle
ım
rd
ya
ik
luklar, psikoloj
ketleri, kıyafetler, yolcu
l
ro
hayatımda büyük
lar ve sohbetler, hepsi
ı
şarılıydım ve diplomam
oynadı. Üniversitede ba
aldım. “
12
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
Mahmut öğretmen old
u. Öğrencilerine Arapça
öğretiyor ve onları çalış
kan olmaları için motiv
e
ediyor. Mesleğini seviyo
r. Boş zamanlarında
okul kütüphanesinde otu
ruyor, kitap okuyor,
birşeyler öğreniyor veya
öğrencilerle sohbet ediyor. Kazandığı parayla
kirasını ödeyebiliyor ve
hayatını devam ettirebil
mesi için lazım olan
herşeyi alabiliyor.
Mahmut bir süre önce
evlendi. Eşi de onun gib
i
hayatı sıkıntılarla dolu
bir yetimdi. Şimdi mutluluk içinde birlikte ya
şadıkları bir evleri var
ve
kendilerine yardım eden
herkese minnettarlar.
Kısa bir süre önce Mahm
ut ve eşinin bir çocukları oldu. Bebek gelmed
en önce odasını döşed
iler. Ona ayakkabı, bebe
k yatağı, oyuncaklar ve
elbiseler aldılar. Mahm
ut, oğlu Baraa ile guru
r
duyuyor. Onu sevinçle
kollarının arasına alıyo
r.
Birlikte gülümsüyorlar
ve Mahmut küçük Baraa’ya, onunla her zama
n ilgileneceğine, sevgi
ve şefkatle hep yanında
olacağına söz veriyor.
bundan önceki sayımızd
a ürdün’deki Suriyeli
yetim çocuklara ulaştırm
ak üzere mektup
yazın veya resim yapın
çağrısında bulunmuştuk. şimdi bu mektu
p ve resimler yetim
çocuklara ulaştırıldılar.
ıslamic relief çalışanları sevinç içinde mektu
pları çocuklara teslim
ettiler. Hadeel Hassoun
o anları şu cümlelerle
anlattı:
“İrbid ve Mafrak’taki Su
riyeli mülteci çocuklara mektup ve resim
leri teslim ettik ve
çevirdik. Çocuklar inanıl
maz mutlu oldular.
Bu mektuplar onları ço
k çok mutlu etti!
Çok teşekkür ediyoruz!
Allah sizlerden razı
olsun!“
ürdün’deki çocuklar da
mektupla cevap verdiler ve resimler yaptılar
. onları bu adreste
görebilirsiniz:
yetim kefili olarak
Sen de ailenle birlikte
klara yardım et!
Mahmut gibi yetim çocu
www.islamicrelief.de/a
ktuelles/
bildergalerien-kinderb
riefedeutschland-jordanien
/
liyetlerde de bulunabilir
Yetim çocuklar için faa
tasa
ler
şey
lı olarak bir
sin. Örneğin hayır amaç
sı başlatabilirsin veya
ya
bilirsin, bağış kampan
düzenleyebilirsin. Kobir hayır organizasyonu
fikri aksiyon broşürünuyla ilgili daha fazla
(Ayrıntılı bilgilere sayfa
müzden edinebilirsin.
14’ten ulaşabilirsiniz.)
esini anlatan videoya
Mahmut’un hayat hikay
ulaşabilirsiniz:
YouTube kanalımızdan
r/IRDmedia
www.youtube.com/use
gar
YAZAN TaSnıM el-nag
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
13
HABERLER
HABERLER
Suriye’de üç yıldır süren savaş
– Islamic Relief, Yermük’e
yardım götürüyor
Suriye’deki şiddetli çatışmalar üçüncü
yılına girdi. Bizim huzurlu ve refah seviyesi yüksek yaşantımızın gayet normal olmadığını yeniden ve yeniden
gözlerimizin önüne getirilmesi üzücü
bir durum.
Islamic Relief, çatışmalar başladığından beri Suriyeli halkın acılarını dindirmek için Suriye ve komşu ülkelere acil
yardım ulaştırıyor. Suriye’de bulunan ve
ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin kaldığı Yermük mülteci kampındaki feci insani şartlar Islamic Relief açısından
yardım için acil bir durum arzediyor. Bu
kampta yaklaşık 18 bin insan aç ve
susuz sıkışmış durumda. Kadınlar ve
çocuklar kötü şartlardan en fazla etkilenen grubu oluşturuyorlar.
İki yeni yayın, gönüllü çalışmaya teşvik ediyor
Hayal gücü gelişmiş kişiler
için yeni faaliyet ve gönüllü
broşürleri
Islamic Relief hayat kurtaracak acil
yardımlarda bulunabilmek için BM
Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere
Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA’nın
bir acil yardım projesine katıldı. Islamic
Relief Worldwide, 50 bin Euro’su Islamic Relief Almanya’dan ulaştırılan,
541.653 Euro ile projeye katkı sağladı.
Bu bağışlarla altı ay boyunca Yermük
kampındaki insanlara gıda ve hijyen
paketleri dağıtılacak.
Proje ile ilgili daha fazla bilgi için:
islamicrelief.de/nothilfeprojekte/
syrien-soforthilfe-fuer-yarmouk
UNRWA aracılığıyla Yermük'te
gıda paketleri dağıtımı
Diyalogda kendini kanıtlayan
platform
19-21 Mart tarihleri arasında 14’ün-
“Islamic Relief’in dünyanın her yerinde
gerçekleştirdiği insani yardımlara katkı
sağlamak çok farklı bir duygu. Islamic
Relief’i destekliyorum!“ – Sumayya A.Z.
(Gönüllü)
Kabiliyetlerini kullanarak iyi işler
yapmak istiyor musun? Islamic Relief
Almanya’da bu imkana sahipsin! Biz
senin için bir faaliyet ve gönüllü broşürü hazırladık. Bu broşürde ilginç bilgileri, farklı fikirleri ve birçok tüyoyu
birarada bulabilirsin.
Örneğin, çok mu iyi yemek pişiriyorsun, sportif misin ve satış yapabilme yeteneğin mi var? Bu yeteneklerini muhtaç insanlara yardım etmek
için kullan! Aktif olduğun dernekte, gittiğin camide veya okulunda birşeyler
pişirip satabilirsin, el işleri aksiyonları
düzenleyebilirsin veya bodrum katını
boşaltabilirsin; eski kitaplarını, oyuncaklarını pazarda satabilirsin. Bağış
14
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
maratonuna katılabilir veya depozitolu
şişelerden elde ettiğin parayı muhtaçlar
için bağış edebilirsin.
Gönüllüler broşürü, hayal gücünü
kullandığın fikirlerini, aktivitelerini, yeteneklerini, bilgilerini ve boş vakitlerini
yaşadığın şehirde veya büromuzda yar-
dıma muhtaç insanlara vakfedebilmen
için oluşturuldu. Faaliyet broşürü ise:
Bir aksiyona başlamanın dört adımı nelerdir? Başarılı bir aksiyon nasıl gerçekleştirilir? Çevrendeki insanları nasıl
harekete geçirebilirsin? En sonunda:
“Sonu iyi biten herşey iyidir!“ demeyi
nasıl başarabilirsin? gibi sorulardan
oluşuyor.
En iyi nasıl ilerlenebilir? Bilmek
ister misin? Gönüllü ve faaliyet broşürleri bu konuda sana yardımcı olacak.
Broşürleri internet sayfamızda Medya
/Süreli Yayınlar başlığı altında bulabilirsin. Dilersen broşürleri adresine de
gönderebiliriz.
Bunun için; [email protected]
adresinden bize bir E-posta atman yeterli. Bizi 0221 200 499-2239 numaralı
telefondan da arayabilirsin.
cüsü düzenlenen Berlin İslam Haftası
bu yıl ikinci kez belediye teşkilatına ve
Berlin senatosuna ait olan Rotes Rathaus belediye binasında gerçekleştirildi. Organizasyon geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da Klaus Wowereit
(SPD)’in himayesi altında hayata geçirildi. Uzun yıllardan beri İslam Haftası’nı destekleyen ve IBMUS (Berlin
Müslümanlar İnisiyatifi) ile bu organizasyonu ikinci kez düzenleyen Islamic
Relief Almanya bu yıl Berlin Kültür İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalıştı.
2014 İslam Haftası dinler arası diyalog açısından önemli bir platform.
Programa çok sayıda faal Müslüman ve
gayri müslim vatandaşlar izleyici olarak katılırken, podyumda da yer aldılar.
Üç gün süren toplantılarda Islamic
Relief ve Islamic Relief’in ağırlıklı olarak Suriye’de yürüttüğü acil yardım
hizmetleri de tanıtıldı. İslam Haftası,
Berlin Şube Müdürü Sevgi Kulanoğlu toplanılan bağışları teslim ederken
toplantılar sırasında toplanan bağışlarla
Huda e.V. derneğinin engelli çocuklar
için hazırladığı bir Berlin projesine ve
Islamic Relief’in Suriye yardımlarına
destek veriyor. Islamic Relief Berlin
Şube Müdürü Sevgi Kulanoğlu’na 1.146
Euro tutarında bir bağış çeki teslim
edildi.
Hayır yolu 61 | nİSan 2014
15
www.m
ut
e
s
.de
SENE
Müslümanlar için
Manevi Kriz Hattı
030 44 35 09 821
€
5
ile MuTeS’i destekleyebilirsiniz.
811 90’a* “mutes” yazıp bir kısa
mesaj (SMS) yollayın.
* SMS başına telefon hesabınızdan 0,17 Euro servis ücreti
kısa mesaj servis sağlayıcınızdan kesilecektir.
Download

Birlikte daha iyi bir gelecek için