Sayı 62 | Temmuz 2014
www.islamicrelief.de/tr
Hayır Yolu
Birlikte daha iyi bir gelecek için
Söyleşi: Merhamet ve dayanışma
Ramazan: Yemeğini paylaş, mutluluğunu ikiye katla!
Bangladeş: Daha iyi bir gelecek için el sanatları eğitimi
İRTİBAT
İÇİnDeKİleR
Islamic Relief Almanya, kendisini cinsiyet, köken, din ve kültürüne bakmaksızın dünyadaki en fakir insanların fakirlik ve acılarını dindirmeye zorunlu tutmuş uluslararası
bir yardım kuruluşudur. Hedefimiz, doğal felaket ve siyasi anlaşmazlıklarda mağdur
duruma düşen kimselere acil yardım sunulması ve bölgesel olarak sürekli bir kalkınmanın teşvik edilmesidir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
editörden
İçindekiler
4 Daha iyi bir gelecek için el sanatları eğitimi
Acil yardım koordinatörü Simone Walter’in
Bangladeş ziyareti izlenimleri
6 Yemeğini paylaş, mutluluğunu ikiye katla!
ramazan 2014 bağışınız
8 Islamic Relief’in 30. yılı
İnsanlığın hizmetinde
10 Merhamet ve dayanışma
Prof. dr. Mehmet Görmez ile söyleşi
12 Çocuk sayfası
“Fatima ve Ali’nin ramazan sohbeti“ ve “Bağış
kumbaranı kendin yap“ kampanyası
14 Haberler
Künye
İMTİYAZ SAHİBİ ıSlAMıc relıeF
Proje Büroları
Partner Büroları
HuMANıTÄre orGANıSATıoN ıN deuTScHlANd e.V.
MAX-PlANck-STrASSe 42 · 50858 kölN
kAMu yArArıNA çAlışAN HAyır derNeğİ
derNek kAydı · AMTSGerıcHT kölN · Vr 12464
SORUMlU Nurİ köSelİ
Değerli Okurlar,
Tüm merhameti ve ilahi rahmeti ile birlikte ramazan ayı kapımızı yeniden çaldı. “yemeğini paylaş, mutluluğunu ikiye
katla!“ sloganı altında bu yıl da dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine çok sayıda iftar paketi dağıtacağız. Sizler de bağışlarınızla katkıda bulunabilir ve böylece birçok insan için
ramazan ayını mutlu bir zaman dilimine çevirebilirsiniz.
Bu sayımızda Türkiye diyanet İşleri Başkanı Prof. dr. Mehmet Görmez’le ramazan ayına yakışır bir söyleşi bulacaksınız.
çocuklar için çok özel eğitici çalışmalarımız var: Ali ile Fatima,
bir resimli çizgi romanda ramazan ayı hakkında sohbet ediyor ve ayrıca bağış kumbarası yapmayı öğreniyorlar.
Nuri köseli bizi ıslamic relief’in insanlığın hizmetinde
geçen 30 yıllık geçmişine götürürken; Simone Walter, Bangladeş’e yaptığı bir proje ziyaretinden izlenimlerini aktarıyor.
Size ve ailenize hayırlı bir ramazan ayı ve keyifli okumalar
diliyorum.
ReDAKSİYOn KOORDİnATöRÜ yASİN Alder
İrtibat
Proje Büroları
Afganistan
Arnavutluk
Bangladeş
Bosna
çad
çeçenistan
çin
endonezya
etyopya
Filistin
Hindistan
ırak
kenya
kosova
lübnan
Malavi
Mali
Nijer
Pakistan
Somali
Sri lanka
Sudan
ürdün
yemen
Partner Büroları
ABd
Avustralya
Belçika
Güney Afrika
Hollanda
İngiltere
İsveç
İsviçre
İtalya
kanada
Malezya
Mauritius
ıSlAMıc relıeF deuTScHlANd e.V.
Köln
NeuSSer STrASSe 342 · 50733 kölN
0221 200 499-0
BeRlİn
ReDAKSİYOn TASNİM el-NAGGAr · NecİBe özdoğAN
TÜRKÇe ÇeVİRİ eMİNe ArSlANer · SAMİ AlPHAN
DİZAYn KOnSePTİ WWW.BeAu-BureAu.de
TASARIM WWW.leMoN-TıMe.coM
Tarek Abdelalem
Genel Müdür
BASKI PrıNTlANd
BASKI SAYISI 11.860 Almanca, 11.613 Türkçe
FOTOcReDITS ıSlAMıc relıeF deuTScHlANd e.V.
GİTScHİNer STrASSe 17 · 10969 BerlİN
030 611 26 00
eSSen
BAĞIŞ HeSABI SPArkASSe kölNBoNN
IBAn de94370501980012202099 · BIc colSde33
WWW.ıSlAMıcrelıeF.de/Tr/
AlTeNdorFer STrASSe 312 · 45143 eSSeN
0201 614 46 55
BİZİ FAceBOOK Ve TwİTTeR’Den TAKİP eDİn
MÜnİH
http://www.facebook.com/islamicrelief.de
lANdSHuTer Allee 11 · 80637 MüNcHeN
https://twitter.com/#!/ıslamic_relief
089 200 60 775
dİğer ülkelerde yerel PArTNerlerle çAlışıyoruz.
© 2014 ıSlAMıc relıeF deuTScHlANd e.V.
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
3
PROJeleR
Bangladeş: eşlerini kaybetmiş kadınlar bambudan ürünler
üretiyor ve böylece kendi gelirlerini sağlayabiliyorlar
Acil Yardım Koordinatörü Simone walter’in Bangladeş ziyareti
Daha iyi bir gelecek için
el sanatları eğitimi
Mart ayı başında, Bangladeş’e sahadaki mevcut projeler
konusunda bilgi sahibi olmak ve yeni bir yaklaşımla daha
büyük bir projenin planlamasında katkıda bulunmak için iki
haftalık bir seyahat gerçekleştirdim. Bu, Islamic Relief’in bütünleştirici ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirecek yeni
bir programıydı. Bu projeye, eğitim ya da gelir desteği gibi
bir kişi, aile, köy ve sonuçta bütün bölgenin dâhil edilmesi
planlanmış. Böylece de hedef gruplarının yaşam koşullarını
düzeltip sürdürülebilir şekilde iyileştirerek insanların yoksulluktan kendi başlarına kurtarabilmelerinin sağlanmış olacak-
4
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
tır. Bu program kapsamında projeler önümüzdeki dört yıl
için tasarlanmış olup Islamic Relief Almanya da Bangladeş’in
güneyindeki bir proje ile buna destek vermektedir. Böyle bir
proje, tabii ki, iyi bir planlama gerektirir ve bu yüzden orada
bulunduğum ilk günlerde doğru proje tasarımı için benim de
katıldığım bir çalıştay düzenlendi.
Gezimin asıl nedeni bu çalıştaydı, ama zamanı değerlendirerek Bangladeş’te bulunduğum sırada planlanan proje
bölgesine ziyaretlerimin yanı sıra, Islamic Relief Almanya tarafından finanse edilen ve hâlen devam etmekte olan proje-
leri de gördüm.
Ülkenin güneyini ziyaret ettikten sonra Sylhet ve Sunamganj’a gittim. Sunamganj’da bizim desteklediğimiz yetimler
yaşıyor. Almanya’da yaşayan hayırseverler tarafından desteklenen dört yetimi tanıma fırsatım oldu. Aynı bölgede 2013
yılı “Yetim Yemeği” kampanyası ile finanse edilmekte olan
dullara yönelik bir gelir temini projesi de gerçekleştirilmekte.
Bu küçük projenin katılan kadınlar için ne kadar olumlu olduğunu görmek gerçekten etkileyiciydi.100 dul kadın bambudan yapılmış sepet, paspas, kutu veya yastık üretme ve
daha sonra bunları kendi başlarına satışa sunma konusunda
eğitiliyorlar. Bu kadınlar için, bu malzemelerin üretimi ve satışı kendi başlarına gelir elde edebilecekleri tek imkân ve
şimdiye kadar da başka imkânları olmamış.
Ziyaretim sırasında kadınlar, bu proje ile elde ettikleri ek
gelir sayesinde hayatlarının nasıl iyileştiğini anlattılar. Elde
ettikleri geliri yiyecek almak, sağlık tedavilerini ödemek için
kullanıyor ve hatta bazen bir miktar para da bir kenara koyabiliyorlarmış. Islamic Relief Almanya temsilcisi olarak cömertçe bağışta bulunan hayırseverleri temsilen bana
teşekkürlerini ilettiler. Bu vesileyle hayırseverlerimize özellikle de "Yetim Yemeği" projesine katılanlara bu teşekkürleri
iletmek istiyorum.
Son gezimiz Netrokona’ya oldu. Burada büyük bir su ve
sanitasyon projesinin yanında destekçilerimizin bağışladığı
bir kuyu üzerinden bir de gelir temini projesine destek veriyoruz. Hem bu projeden hem de kurulan kanalizasyon sisteminden oradaki insanlar çok yararlandılar. Ayrıca yardım
alanlarının bazıları gelir temini tedbiri konularında da desteklendi. Örneğin hayvanlarla nasıl ilgilenileceğini öğrenebilmek için ördek ve inek gibi hayvanlar kendilerine verildi ve
bunun yanında bu konuda değişik eğitim seminerlerinden de
geçtiler. Bazıları da bahçecilik konusuna yönlendirildiler.
Böylece bu kişiler için düzenli gelir elde edebilecekleri ve
başkasından yardım almak yerine kendi çabalarıyla yaşam
şartlarını düzeltmelerini sağlayacak bir zemin sağlanmış
oldu.
Birçok farklı izlenimle geri döndüğüm gezinin hala etkisindeyim. Islamic Relief’in yetkinlik ve fedakârlıkla ön plana
çıkan Bangladeş bürolarının etkisi hala üzerimde var. Aynı
şekilde oradaki görevli arkadaşlarımızın projeleri gerçekleştirirken hedef odaklı ve düzenli olarak yardım edilenlerin de
dâhil edildikleri projeleri yaşama geçirme gayretlerinden de
çok etkilendim.
YAZAn SıMoNe WAlTer
Acil Yardım Koordinatörü Simone walter, Bangladeş’teki eşlerini kaybetmiş kadınlara yönelik gelir
temini projesini ziyaret etti
Bazıları bahçecilik konusuna yönlendirildiler
örneğin resimdeki gibi kuyular hayırseverlerimiz
tarafından bağışta bulunuldu
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
5
RAMAZAn
deniyle açlık çeken ve iftarlarını açıp açamayacaklarını bilemeyen beraber yaşadığımız insanları hatırlayın. Hindistanlı
Saira Khatoom gibi kişilere bir mutluluk yaşatın.
Saira için huzurlu bir iftar
Resimdeki Afgan aile bağışlanan gıda
paketi için mutlu ve müteşekkir
Ramazan 2014 bağışınız
Yemeğini paylaş, mutluluğunu
ikiye katla!
Ramazan ayı yaklaştı. Islamic Relief size ve sevdiklerinize
bereketli bir Ramazan diler. Allah oruç ve salih amellerinizi
kabul etsin ve size mağfiret buyursun.
Ramazan’ın özelliğini Allah Resulü (sav) şöyle tarif ediyor: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtulmanızdır.” (Beyhaki)
Ramazan ayının bereketleri
Yemeğimizi paylaşmak bizi daha mutlu eder
Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim Ramazan ayında
inanarak ve sevabını sadece Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Ahmed b. Hanbel). Oruç sadece bedenen yapılan bir arınma değil aynı
zamanda manevi bir arınmadır. Zevklerden vazgeçme, insanın içine dönmesi ve yapılan ibadetler; Allah’a yaklaşmayı
sağlayan vesilelerdir. Allah Teâlâ oruçlulara şöyle seslenmektedir: “Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Suresi, 184) ve Allah yine şöyle buyurur: “Allah
sizlere kolay kılmak ister zor değil. Müddeti doldurasınız ve
Allah’ı sizleri hidayete erdirdiği için övesiniz diye. Böylece
belki şükredersiniz.” (Bakara Suresi, 185)
Birçoğumuz her sene bunu yaşarız – Ramazan ayından birkaç gün önce kendimize sorarız: Bu uzun günlerde oruca
nasıl dayanacağım? Ama oruca başlayıp belli bir düzeni tutturduktan sonra oruç kolaylaşır ve artık kendimizi çok iyi
hissederiz. Düşünceler daha belirgin, kalbimiz huzur bulmuştur ve biz Allah’ın bize olan rahmeti ve rızıklarından dolayı şükrederiz.
Bu huzur duygusunu beraber yaşadığımız insanlarla paylaşırız. Karşılıklı olarak iftara davet eder, camiye teravihe
gider ve açlık ve acı çekenlere bağışta bulunuruz. Zira paylaşılan yemek bizi daha mutlu eder.
Siz de Ramazan’da fakirlik, doğal afetler veya savaş ne-
6
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
Saira Khatoom, kuzey Hindistan’ın Aligarh bölgesinden dört
çocuklu bir anne. Kocası ve çocuklarıyla bir odadan oluşan
bir kulübede yaşama mücadelesi veriyor. Suyu da yok, tuvaleti de.
Saira her zaman olduğu gibi Ramazan’da da çocuklarının
geçimini temin etmenin derdini yaşıyor. “Ramazan’da normalinde sabzi (sebze yemeği), dal (mercimek) ve roti (ekmek)
yiyoruz. Pazardan hep en ucuz şeyleri alıyoruz. Farklı sebze
çeşitleri alacak paramız olmadığı için tek çeşitle, genellikle
patatesle yetiniyoruz. Ayda ancak bir ya da iki defa manda
eti yiyebiliyoruz. Koyun veya tavuk etini alacak paramız yok.”
Ramazan’da ailesinin oruç tuttuğunu, fakirlerin zenginlerden zekât ve fitre yardımı aldıklarını anlatıyor. “Buna rağmen Ramazan’a has özel bir şey yapamıyoruz. Bayram gününde Sewai (Hint tatlısı) yapıyoruz misafirler için. Ayrıca
çocuklara da yeni elbiseler giydiriyoruz.” diye ekliyor.
Geçen Ramazan’da, Islamic Relief’in dağıttığı iftar paketi
sayesinde çocuklarının geçimini karşılama endişesi az da
olsa hafifletilmiş oldu. Böylece besleyici yemekler yaparak
hayatın zorluklarına daha iyi dayanabilecek duruma gelmiş
Islamic Relief bağışçıları tarafından bağışlanan iftar
paketi sayesinde Hintli Saira orucunu açabildi
oldular.
“Bu gıda malzemeleri yardımını almak benim için büyük
kolaylık. Biz de artık huzurlu ve sakin bir iftar yaşayabiliriz.”
Siz de bağışta bulunarak Saira ve ailesinde olduğu gibi
insanların açlıklarını bir nebze de olsa giderin.
YAZAn JANA WıeSeNTHAl
Ramazan ayı duaları
İftardan önce yapılacak dua
Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana
inandım, sana dayandım, Senin verdiğin
rızıkla orucumu açtım. (ebu davud)
Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve
aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu.
İftar duası
Allah’ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni
bağışlamanı dilerim. (İbni Mâce)
Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti
vesiat külle şey’in en tağfirali.
Gıda Paketi
40 euro
Altı kişilik bir ailenin
yaklaşık bir aylık
gıda ihtiyacı
Bayram Hediyesi
15 euro
çocuklar için
Fitre
7 euro
Bir kişi için
bir öğün yemek
İftar davetlerinde ev sahibi için yapılan dua
Allah’ım! Bunlara rızık olarak verdiğin
şeyde bereket ihsan et. Bunların
günahlarını bağışla ve kendilerine
merhamet et. (Müslim)
Allahümme barik lehüm fima razaktehüm
vağfirlehüm verhamhüm.
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
7
HAKKIMIZDA
Çeçenistan Savaşı esnasında Islamic Relief yıllarca sivil halka yardım etmişti.
Resimde Islamic Relief Ülke Direktörü Muhammad Alla, Bella Kampı’ndaki
çeçen çocuklarla birlikte
İnsanlığın hizmetinde
Islamic Relief’in 30. yılı
Islamic Relief, 1984 yılında Afrika Boynuzu’ndaki açlık
felaketine tepki olarak etkilenen insanlara yardım götürmek
amacıyla kuruldu. Küçük bir girişim olarak bu yeni kuruluş,
başlangıçta Avrupa’daki Müslümanların dikkatini dünya çapında insanların sıkıntılarına çekmişti. Bugün bu kuruluş
geniş bir yardımlaşma ağına sahip Müslümanların sivil toplum çalışmalarına örneklik teşkil eden bir kuruluş olmuştur.
Vizyon ve misyonumuz
Başkasının çektiği acıları hisseden, muhtaç insanların temel
ihtiyaçlarının karşılandığı bir dünya vizyonuyla Islamic Relief insanlığa hizmet etmek için 40’tan fazla ülkede temsil
edilmektedir. İslam’ın evrensel onur ve yaşamın değeri bağlamındaki temel ahlak ilkelerine uygun olarak, Islamic Relief
cinsiyet, ırk, milliyet, yaş ve dinine bakmaksızın tüm muhtaçların yardımına koşmaktadır. Yoksul insanların kendi başlarına ayakta durabilmelerini sağlamak için sahada onlarla
beraber çalışmalar yaparak o bölgelerdeki insanlara uzun va-
8
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
deli yardım etmektedir. Böylece yardım edenlerle yardım
alanlar arasında köprüler kurarak, birinin paylaşma vazifesini yerine getirmesini sağlarken diğerinin de insan onuruna
uygun bir hayat sürme hakkına kavuşmasına yardımcı olmakta.
30 yılda kat ettiğimiz mesafe
1985 yılında, Islamic Relief’in kurulmasından kısa bir süre
sonra Müslümanların zekât vazifesini yerine getirebilmeleri
için bir zekât fonu kuruldu. Bir sene sonra da Yetim Kefaleti
ve Kurban Projesi hayata geçirildi. Islamic Relief’in çabaları
ilk önceleri felaketlerde ve şiddetli çatışmalarda acil yardım
şeklinde gerçekleşirken daha sonraları 1990’lı yılların başından itibaren en fakirlerin yardımına uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde desteklenmeleri için sektörler üstü kalkınma
işbirliği şeklinde gelişti. Bununla beraber birçok insan dünya
çapında Müslümanların angaje olmaları fikrine katıldılar.
Böylece Islamic Relief’in, Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve
Avustralya’nın değişik ülkelerinde kurulmasına destek vererek tescil edilmesini sağladılar. Körfez Savaşı (1991, 2003),
Bosna Savaşı (1992-1995), Çeçenistan Savaşı (1994-1996 ve
1999-2000) ve Kosova’daki savaştan etkilenen sivillere hayati
önemi olan yardımların ulaştırılması, bu yeni Müslüman yardım kuruluşu için çok belirleyici oldu. Yüzbinlerce insanın
ihtiyaçları karşılanarak güvenli yerlere ulaştırılmaları gerekti.
Islamic Relief bahsi geçen kriz bölgelerinde hem savaş bölgelerindeki sivil halk için hem de komşu ülkelere sığınan
mültecilere hayat kurtarıcı yardımlar götürdü ve böylece tecrübe ve uzmanlık konusunda artarak mesafe kat etti.
Islamic Relief’in gelişiminde anlamlı noktalardan biri de
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC) akredite olmasıydı. ECOSOC sosyal, kültürel ve insani
yardım BM kuruluşu ve fonlarının çalışmalarını koordine etmekte. Islamic Relief bu şekilde ulaşılması güç kriz bölgelerinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Sağlık
Organizasyonu (WHO), Dünya Gıda Programı veya UNRWA
(BM Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma
Kuruluşu) ile beraber çalışıyor. 50 centlik bir yardım ile başlayan çalışmalar geçen sene uluslararası olarak 240 milyon
Euro bağış hacmine ulaşmış durumda.
Birlikte daha iyi bir gelecek için
Doğal felaketlerin kapsamı ve günümüzde yaşanan şiddetlianlaşmazlıkların sonuçları gelecekte de insani yardım için
aşılması zor bir iş olacaktır. Islamic Relief Ailesi, 40 ülkeden
temsilcileriyle Antalya’da bir araya gelerek geçen 30 yılı değerlendi ve geleceğine nasıl bir yön vereceğini görüştü. Kuruluş ulusal ve uluslararası olarak yerel bölgeler ve ağlarla
ilişkilerine devam edecektir. Daha etkili ve doğrudan muhtaçlara ulaşabilmek için Islamic Relief bölgeselleşme çalışmalarını da devam ettirecek. Islamic Relief bu önemli
görevinin bilincinde. Kültürlerarası ve aynı zamanda zengin
ile fakir arasında köprü ve arabulucu işleviyle Islamic Relief,
bir değerler odaklı kuruluş olarak gelecekte şimdiye kadar
olduğundan çok daha fazla yurt içinde ve dışında bir hayır
kuruluşu olmaya doğru gelişme kat edecektir.
YAZAn Nurİ köSelİ
Unutmadıklarımız
Islamic Relief öldürülen çalışanlarını yad ederek onların
anısını canlı tutmaya çalışmaktadır. Bazıları görevlerini
yerine getirirken insanları kurtarma çalışmalarında hayatlarını kaybettiler. Zulfiqar Ali, Keşmir’de 2003 yılında çatışmaların arasında kalmış ve hayatını kaybetmişti. Murat Lukiyaev, Julietta Gourfova, Albert Shomakov ve Rimma Taova görev esnasında geçirdikleri bir
trafik kazasında vefat ettiler (2004). Taussef Abbasi Pakistan’da depo çatısının sel esnasında çökmesiyle hayatını kaybetti (2010). Ahmad Mohamed Noor Somali’de
yardım çalışmaları esnasında akşam namazını kıldığı
camiden dönerken açılan ateş sonucu aldığı yara nedeniyle öldü (2012).
2008 yılındaki Gazze Savaşı’nda, Islamic Relief muhtaçlara yardım malzemeleri dağıtmıştı.
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
9
SöYleŞİ
SöYleŞİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile söyleşi
Merhamet ve dayanışma
Yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir söyleşi
hazırladık. Görmez, bize Ramazan ayının özelliklerini ve bereketini, paylaşımı ve yardım fikrini
hatırlatıyor.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı ile Ramazan ayı ve İslam’da yardımlaşmanın önemi hakkında bir söyleşi düzenlendi
Ramazan ayı hangi özel anlamı taşıyor ve hangi manayı
ifade ediyor?
Ramazan ayı, her bir Müslüman’ın derin bir iştiyakla kendisiyle yüzleştiği, hayata ve evrene ilişkin tutum ve alışkanlıkların sorgulandığı bir hesaplaşma ayıdır. Ramazan ayı,
müminlerin oruç ibadetiyle önce kendi nefislerini dünyevî
zevke ve iştaha karşı arındırarak toplumsal yardımlaşmanın
ve dayanışmanın bilincine erdiği aydır. Cenab-ı Rabbü’l-âlemîn her birimizi bu ayın fazlu kereminden, rahmet ve bereketinden feyz almış olanlardan eylesin!
Ramazan’ın bize kazandırdıklarından bahsedebilir
misiniz?
Ramazan, her yıl yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i bizlere yeniden getirir. Yeni bir can, yeni bir ruh üflemek için gelir.
Bütün yeryüzünü bir mabede dönüştürür. İradelerimizi eğiten bir mektep olur. Bu mektebin gayesi rahmettir, mağfirettir, arınmaktır, takvadır.
Zenginin, yoksulun hâlini anlaması vardır. Nimetlerin
kadrini bilmek ve Allah’a karşı görevini hatırlamak vardır.
10
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
Nezaket, zarafet, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma vardır.
Hakkı, hakikati, adaleti ve sevgiyi tesis etmek vardır.
Dünyanın neresinde olursa olsun insanlara yardım eli
uzatmak, çok uzaklarda da olsalar birileri açken tok yatmamak vardır.
Kısaca Ramazan; Cenab-ı Hakk’a yakın olmadır. Ramazan, İslâm’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle
bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir rahmet ve
bağışlanma ayıdır.
Ramazan iftarları paylaşma adına bize ne öğretiyor?
Ramazan iftarlarında aslolan evimizde iftar sofrası kurarak
başta ailemiz olmak üzere akraba ve dostlarımızla beraber
olmaktır. Evlerimizi ve gönüllerimizi orucu bizimle idrak
eden herkese açık tutmaktır. Ne zenginlik müminler arasında
bir statüdür, ne de fakirlik ve yoksulluk sofralarımızı, kendileriyle paylaşmadığımız ayrı bir sınıfı oluşturur. Aksine müminlerin ahlâkı, camideki gibi aynı safta olanların her zaman
bir ve beraber olmasını esas alır.
Bu anlamıyla Ramazan, gerçekten müminlerin bir ve eşit
olarak Allah’a yöneldikleri ve kendilerine rızık olarak verilen
şeyleri paylaştıkları bir aydır. Paylaşımın yoğun yaşandığı bu
ayda elde edilen ahlâkî meziyetleri bütün zamanlara yaymak
biz müminlerden istenen davranışlardır.
Dinimiz nasıl bir yardımlaşma ahlâkı öngörmektedir?
Yardımda esas olan, muhtaç olanın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bireyin onuruna yakışanın kendi ihtiyaçlarını kendisinin
almasıdır. Yardım edenlerin bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak toplumsal dayanışmaya katkı vermelerinin insan onuruna daha yakışır olacağı bilinmelidir.
Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanında yardımlaşma da
içinde barındırmaktadır. Tabiî ki müminlerin zekât ve fitrelerini sorumlulukları doğrultusunda yerine getirme gayretleri
önemlidir. Ancak yardımlaşma ve dayanışma asgarî limitlerde
ifa edilen zekât ve fitrenin dışında infakı da kapsamaktadır.
Şurası unutulmamalıdır ki onuruyla, izzetiyle yoksulluğunu
belli etmeden yaşayan nice insanlar vardır. Bu insanları bulmak ve onların onurunu zedelemeden geleceklerinin inşası
için çaba göstermek gerekmektedir.
Son olarak Ramazan Bayramı ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Bayramlar aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağanlardır. Bayramlar iman
kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramlar, inancı, ibadeti,
tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturarak bizi istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir. Evlerin canlı
bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmak gerekir. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmak gerekir. Dünyanın
muhtelif yerlerinde zorda ve darda olan bütün kardeşlerimize dua etmek gerekir. Bu duygular içinde hem Ramazan’ın hem de bayramın topyekûn insanlık âlemi için
hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyor ve işlerinizde başarılar diliyoruz.
SöYleŞİ Nurİ köSelİ
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
11
ÇOcUK SAYFASI
ÇOcUK SAYFASI
FaTiMa i˙lE Ali˙’ni˙n
RaMaZaN sOhBeTi˙
Selamünaleyküm Ali! oruç ayı Ramazan yaklaştı.
o nedenle çok mutluyum! Geçen yıl hemen her hafta
sonu oruç tuttum. çocuk olduğum için mecbur değildim ama o özel duyguyu ben de yaşamak istedim. Sen
o duyguyu tanıyor musun?
Aleykümselam Fatima! evet, ben de ramazan ayı
geldiği için ve ailemizle, dostlarımızla iftar sofrasında
buluşacağımız için çok mutluyum. Bütün gün oruç
tutup, yani hiçbir şey yemeden içmeden bekleyip,
akşam güneş battıktan, sabah gün ağarana kadar
yiyip içebiliyoruz. Annem hep çok lezzetli yemekler
hazırlıyor!
Büyükannem ramazan ayının çok özel olduğunu, çünkü kur’an’ı kerim’in bin 400
yıl önce Kadir Gecesi’nde, peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirildiğini söyledi.
Bu tarih, Hicri takvimin dokuzuncu ayına denk geliyor, yani ramazan ayına. Ben
o gece oruca başlama anını çok seviyorum, çünkü Allah yapılan her ibadeti ve
duayı kabul ediyor. Sen bu sefer ne dileyeceksin Fatima?
yeni bir bisiklet! Ayrıca: kadir Gecesi’nin ramazan ayının son on gecesinden hangisine denk geldiğini yalnızca Allah bilir. Tek sayılı gecelerden biri olmalı, büyük ihtimalle de 27. gecesi. o zaman camiye gidiyoruz
ve dualar ediyoruz. Allah bize çok şey verdi ve bizi çok seviyor!
Bu doğru! ramazan Bayramı’nda kesinlikle bisikletine kavuşacaksın. Ben de
kaykayıma. Ayrıca bayram sabahı bayram namazı kılıyoruz. o gün tüm Müslümanlar camide toplanıyor, İmamın vaazını dinliyor, birlikte namaz kılıyor,
birbirlerinin bayramını kutluyor ve tatlılar ikram ediyorlar. Tatlıların arasında
en çok baklava yemesini seviyorum! Annem-babam bana, aile büyüğünün
her bir birey için en geç bayram namazından önce, az bir miktar parayı, yani
fitreyi, bayramda yemek yiyebilmesi ve sevinmesi için bir ihtiyaç sahiplerine
bağış edilmesi gerektiğini söyledi.
evet, bu harika birşey! dünyadaki yoksul insanlar aç kalmamalılar. oruç sayesinde bizler gibi durumu iyi olmayan insanları daha iyi anlayabiliyoruz, çünkü açlığın ve susuzluğun nasıl
bir duygu olduğunu daha iyi kavrıyoruz.
Biz iftarımızı hep hurma ve suyla açıyoruz. Hurma sütle çok
daha lezzetli oluyor. Salatayı ben yapıyorum, bu benim
uzmanlık alanım. Sık sık büyükannemi, büyükbabamı,
teyzelerimi ve amcalarımı yemeğe davet ediyoruz. Ayrıca
sahur yapmayı da çok seviyorum. Hafta sonları eğer oruç
tutacaksam, annem beni güneş doğmadan kısa bir süre
önce uyandırıyor ve birlikte sahur yapıp, ardından birlikte
sabah namazını kılıyoruz.
Ben bu yıl ramazan’ın en azından yarısını oruçlu geçirmek istiyorum. Ailem ve kardeşlerimle birlikte teravih namazına gitmeyi seviyorum. Babamla her gün birkaç sayfa kur’an okuyorum. Sen
kur’an okuyabiliyor musun?
evet, öğrendim. Bizim camideki imam çok güzel okuyor, beni çok
duygulandırıyor. Sekiz veya yirmi rekatlık Teravih namazı evde de
kılınabilir ama camide cemaatle kılmak daha güzel oluyor.
Haklısın Fatima! yoksul insanları da düşünmek zorundayız. eğer yemeğimizi yoksullarla paylaşırsak onlar da bizim gibi mutlu olurlar, çünkü
yemeğimizi paylaşmak bizi daha mutlu ediyor. Ne düşünüyorsun? Bu
ramazan ayında harçlığımızı biriktirip bağışta bulunalım mı?
Güzel bir fikir Ali! yoksulları unutmamak için her yıl kız
kardeşim leyla ile birlikte bir bağış kumbarası yapıyoruz.
Her gün ona biraz para atıyoruz ve ramazan ayının sonuna doğru tamamen doluyor. Sonra o parayı bağışlıyoruz. Böylece yoksul çocuklar bayramda şekerlemeler ve
bayram hediyeleri alabiliyorlar.
Harika! Ben de yapacağım!
Gel, hemen başlayalım!
YAZAn NecİBe özdoğAN
12
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
13
HABeRleR
HABeRleR
etkinlik esnasında yapılan açık
artırma, elde edilen bağışın yüksek
olmasında büyük bir rol oynadı
Berlin (sol tarafta) ve Frankfurt am Main’daki (sağ tarafta) etkinliğe katılanlar
Suriyeli mağdurların yararına
19 bin euro’nun üzerinde
bağış toplandı
On şehir, bir dünya
Köln Katedrali’nin önünde, Avru-
Stuttgart İslam Birliği ve Stuttgart
İslam Merkezi’nin “Stuttgart supports
Syria“ sloganı altında, Islamic Relief’in
Suriyeli mülteciler için yaptığı acil yardım çalışmalarına destek olmak maksadı ile düzenledikleri hayır organizasyonu 12 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
Geceye katılan 250 duyarlı insandan 19 bin 50 Euro tutarında bağış top-
landı. Organizasyondan elde edilen
gelir ve diğer bağışlara Suriyelilerin yararına yapılan açık artırımlardan kalan
para da eklendi.
Münih Şube Müdürü Amin Hasanein, bir sunumla Suriye’deki acil yardımlarımız hakkında katılımcıları
bilgilendirdi. Tıp öğrencisi Mujahid
Kahf Suriyeli mülteci kamplarına yaptığı ziyaretleri, Suriye ve Türkiye’deki
yaralıları anlattı. Programda, gazeteci
Nabil Chbib de bir konuşma yaptı.
Gecede hat sanatı eserler açık artırıma çıkarılırken, yapılan çekilişte
küçük bir kız çocuğu Labbaik Travel’den 900 Euro değerinde bir umre
seyahati kazandı. Çocuk korosu, ilahiler ve şiirlerle programa ayrı bir renk
kattı.
pa’yı mavi, Afrika’yı kırmızı gösteren,
üstte ve aşağıda büyük harflerle
“Gemeinsam für Afrika“ yazısının yer
aldığı büyük bir oyun platformu yere
serilmişti. Afrika’ya karşı duyarlılık kazandırmak, Avrupa ve Afrika arasındaki adaletsiz paylaşıma dikkatleri
çekmek için aynı çatı altında birleşen
yardım organizasyonları birliği bu yıl,
iki yılda bir yaptığı sokak faaliyetlerine
“Kirletmeye Son“ isimli okul kampanyasını da ekledi. Farklı şehirlerden öğrenciler bir paylaşma oyunu projesi
kapsamında kamuoyunun dikkatini
çekmek için birleştiler. Gemeinsam für
Afrika’nın üyesi olarak Islamic Relief
de 23 Mayıs’ta Köln, Berlin, Frankfurt
ve Münih’te hazır bulundu.
Islamic Relief’ten Nuri Köseli proje
hakkında, “Paylaşım oyununun sonuç
olarak sunduğu şeyi pratiğe dökmek gerekiyor, yani Almanya’da sahip olduklarımızı paylaşmak. Sokak faaliyetleri
iyi bir başlangıç olabilir“ diye konuştu.
Eğitim boyutu da olan oyun, öğrencileri çok eğlendirdi. Leverkusen’den
Jennifer, “Dünyayı farklı bir perspektiften izlemek güzeldi“ diyerek duygularını dile getirdi.
Bosna-Hersek’te sel felaketi
Suriyeli yetimlerin yararına
500 spor başörtüsü
Islamic Relief’in Fundraising koordinatörü Erdin Kadunić, 5 Mayıs 2014’te
çok özel bir nedenle Hollanda’ya gitti:
Capsters firması tarafından bağışlanan
spor başörtülerini teslim almak için.
Firmanın yöneticisi Cindy van den Bremen, “Sosyal duyarlılık, hedeflerimizden biri. Sporun, Müslüman kadınları
ve kızları güçlendireceğine inanıyor ve
onları spor başörtülerimizle bu alanda
desteklemek istiyoruz“ dedi.
Taşıması rahat, şık ve ergonomik
Capsters-başörtüleri, Islamic Relief’in
yer aldığı değişik organizasyonlarda
14
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
bağış karşılığında veya açık artırımlarla
beğeniye sunulacak.
Erdin Kadunić, “Suriye için 500
Capsters: Sportif Müslüman hanımların
bağışta bulunacaklarını umuyoruz“
diyor. Capsters ulusal ve uluslararası
medyanın ilgisini üzerinde topladı.
Antrenörler, spor öğretmenleri hem
tesettür kurallarına uygun hem de
güvenli bir çözüm arıyorlardı. FIFA
tarafından onaylanan Capsters başörtüleri dünya genelinde pazarlanıyor.
cindy van den Bremen, Islamic
Relief görevlisi erdin Kadunić’e
eşarpları teslim etti
Geçtiğimiz mayıs ayında Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın bazı bölgeleri sel felaketine maruz kaldı. 120 yılın en
yoğun sağanak yağışları neticesinde
Bosna’nın %40’ı seller altında kalırken
birçok ev, sokak ve köy; gerçekleşen
2 binden fazla heyelan sonrası tamamıyla toprak altında kaldı. En az 44
kişi yaşamını yitirdi. Bu arada sel sularının geri çekildiği yerlerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Selin etkisiyle
ortaya çıkan mayınlar ve toprak kaymaları bölge sakinleri için tehlike arz etmeye devam ediyor.
Islamic Relief yardım faaliyetlerinde
bulunmak için sel felaketinin gerçekleş-
tiği ilk günden beri bölgede çalışma
yapmaktadır. Böylece, diğer gerekli
malzemelerin yanında gıda ve hijyen
ürünleri, içme suyu, reflektör, lamba,
lastik çizme, yağmurluk, uzatma kabloları, acil durum takımları, bebek ürünleri, havlu, iş eldivenleri, iş aletleri,
tahıl ürünleri ve giysiler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Mayıs ayı sonuna kadar
41 binden fazla yardıma muhtaç kişiye
Islamic Relief yardım ulaştırmış oldu.
Almanya’da Islamic Relief bu konuda
Bosnalı dernekler ve cemaatlerle de beraber çalıştı.
Islamic Relief sel mağdurlarına
yardım malzemeleri dağıtıyor
HAyır yolu 62 | TeMMuz 2014
15
www.islamicrelief.de/tr
Fitre miktarı
7€
Yemeğini paylaş,
mutluluğunu ikiye katla!
Sen de fitreni bağışla!
Islamic Relief’e fitrelerinizi Ramazan ayından önce de ödeyebilirsiniz.
Fitreniz, dini usullere uygun bir şekilde Ramazan ayında muhtaçlar için kullanılıyor.
Bağış Hattı: 0221 200 499-0
Birlikte daha iyi bir gelecek için ıslamic relief deutschland e. V.
Bağış Hesabı: Sparkasse kölnBonn · ıBAN: de94370501980012202099 · Bıc: colSde33
Neusser Straße 342 · 50733 köln
Download

Birlikte daha iyi bir gelecek için