Prof Dr Tülin Alkan (Fizyoloji Anabilim Dalı/Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Bursa, 1966 doğumludur. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
Tıp Doktoru ünvanını almış, 1997’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan “Neonatal hipoksik-iskemik
beyin hasarı üzerine NMDA reseptör antagonistleri ile hipoterminin nöron
koruyucu etkilerinin araştırılması” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır.
Society for Neuroscience, International Brain Research Organization,
Federation of European Neuroscience Societies (FENS), Türk Fizyolojik
Bilimler Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir. 2010 yılında Profesör
ünvanını almış olup Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 28 makalesi
bulunmaktadır. Araştırmaları nörovasküler/yenidoğan beyin hasarında nöroprotektif tedavi
stratejileri üzerine yoğunlaşmıştır.
Cansev M, Minbay Z, Goren B, Yaylagul EO, Cetinkaya M, Koksal N, Alkan T. Neuroprotective
effects of uridine in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy.
Neurosci Lett. (2013) 542:65-70
Ozyener F, Çetinkaya M, Alkan T, Gören B, Kafa IM, Kurt MA, Koksal N. Neuroprotective effects of
melatonin administered alone or in combination with topiramate in neonatal hypoxic-ischemic rat
model. Restor Neurol Neurosci. (2012) 30 (5):435-44
Cetinkaya M, Alkan T, Ozyener F, Kafa IM, Kurt MA, Koksal N. Possible neuroprotective effects of
magnesium sulfate and melatonin as both pre- and post-treatment in a neonatal hypoxic-ischemic
rat model. Neonatology (2011) 9 (4):302-10
Turkkan A, Alkan T, Goren B, Kocaeli H, Akar E, Korfali E. Citicoline and postconditioning provides
neuroprotection in a rat model of ischemic spinal cord injury. Acta Neurochir (2010) 152 6:1033-42
Abas F, Alkan T, Goren B, Taskapilioglu O, Sarandol E, Tolunay S. Neuroprotective effects of
postconditioning on lipid peroxidation and apoptosis after focal cerebral ischemia/reperfusion injury
in rats. T Neurosurg. (2010) 20(1):1-8
Sahin S, Alkan T, Temel SG, Tureyen K, Tolunay S, Korfali E. Effects of citicoline used alone and in
combination with mild hypothermia on apoptosis induced by focal cerebral ischemia in rats. J Clin
Neurosci. (2010) 17 (2):227-31
Alkan T. Neuroproctective effects of ischemic tolerance (preconditioning) and postconditioning. T
Neurosurg. (2009) 19 (4):406-12
Taskapilioglu MO, Alkan T, Goren B, Tureyen K, Sahin S, Taskapilioglu O, Korfali E. Neuronal
protective effects of focal ischemic pre- and/or postconditioning on the model of transient focal
cerebral ischemia in rats. J Clin Neurosci. (2009) 16 (5):693-7
Alkan T, Gören B, Vatansever E, Sarandöl E. Effects of hypoxic preconditioning in antioxidant
enzyme activities in hypoxic- ischemic brain damage in immature rats. T Neurosurgery (2008) 18
(2):165-71
Tureyen K, Ozturk H, Alkan T, Kahveci N, Korfalı E. Single or Multiple Small Subarachnoid
Hemorrhage by Puncturing the Small Branch of Rat Basilar Artery Causes Chronic Cerebral
Vasospasm. Neurosurg. (2005) 56:382-390
Alkan T, Bekar A, Korfalı E.
Hypothermia in neuronal protection. Neurosurgery Quarterly (2001) 11 (2):96-112
Kahveci F, Kahveci N, Alkan T, Gören B, Korfalı E, Özlük K. Propofol versus isoflurane anesthesia
under hypothermic conditions: effects on intracranial pressure and local cerebral blood flow after
diffuse traumatic brain injury in the rat. Surgical Neurology (2001) 56:1-10
Download

Prof Dr Tülin Alkan