МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
Студијски програм - интегрисане академске студије медицине
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Весна М Селаковић-Мићуновић
Име, средње слово, презиме
редовни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради Војномедицинска академија у Београду, од 1989.године
са пуним радним временом и од када
Медицинска биохемија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Војномедицинска академија у
Медицинска биохемија
Београду
Докторат
2001.
Војномедицинска академија у
Неуронауке
Београду
Специјализација
1994.
Медицински факултет у Београду
Клиничка биохемија
Магистратура
1992.
Медицински факултет у Београду
Неуронауке
Диплома
1987.
Медицински факултет у Београду
Медицина
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
Интегрисане академске студије
1.
Медицинска биохемија
медицине
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Весна Селаковић. Адхезивни молекули, С-100 протеин и исхемијска болест мозга. Београд:
1.
Задужбина Андрејевић, (Београд: Тодра), 2002. ИСБН: 86-7244-288-1
Selaković V, Raičević R, Radenović L. The increase of neuron-specific enolase in cerebrospinal fluid and
2.
plasma as a marker of neuronal damage in patients with acute brain infarction. J Clin Neurosci 2005;
12(5): 542-547.
Selaković V, Jovanović M, Mihajlović R, Radenović L. Dynamics of cytochrom c oxidase activity in
3.
ischemic stroke. Acta Neurol Scand 2005; 111 (5): 329-32.
Radenović L, Selaković V. Differential effects of NMDA and AMPA/kainate receptor antagonists on
4.
nitric oxide production in rat brain following intrahippocampal injection. Brain Res Bull 2005; 67: 133-41.
Radenović L, Selaković V, Bajić A, Andjus P. Use of confocal microscopy in the study of ischemia5.
induced hippocampal neuronal damage. Arch Biol Sci 2008; 60(4):561-5.
Selaković V, Raičević R, Radenović L. Temporal patterns of soluble adhesion molecules in cerebrospinal
6.
fluid and plasma in patients with the acute brain infarction. Disease Markers 2009; 26(2): 65-74.
Selaković V, Korenić A, Radenović L. Spatial and temporal patterns of oxidative stress in the brain of
7.
gerbils submitted to different duration of global cerebral ischemia. Int J Dev Neurosci 2011; 29: 645-654.
Dekanski D, Selaković V, Piperski V, Radulović Ž, Korenić A, Radenović L. Protective effect of olive leaf
8.
extract on hippocampal injury induced by transient global cerebral ischemia and reperfusion in Mongolian
gerbils. Phytomedicine 2011; 18: 1137-1143.
Radenović L, Selaković V. Neuroprotection in experimental cerebral ischemia. In: Aleric J. Schäfer and
Johann Müller, editors. Neuroscience research progress. Brain damage: causes, management and
9.
prognosis. Chapter 8. New York: Nova Science Publishers, Inc.; 2012. pp 165-180. ISBN: 978-1-62081407-9.
Selaković V, Rauš Balind S, Radenović L, Prolić Z, Janać B. Age-dependent effects of ELF-MF on
10.
oxidative stress in the brain of Mongolian gerbils. Cell Biochem Biophys 2013 Јan 6; PMID: 23292355.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
140
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
24
Тренутно учешће на пројектима
2
Руководилац НИ пројекта у МФВМА
и сарадник на ИИИ пројекту
Министарства за науку Републике
Србије
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Download

ВС Весна Селаковић Мићуновић