Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Merkez Tanı Laboratuvarı İstem Formu-3
Tarih
Protokol No
Hayvan sahibi Adı-Soyadı
Klinik veya Kuruluş
Öntanı
MTL-7000
MTL-7100
MTL-7101
MTL-7102
Patolojik Test ve Muayene(*)
Hasta
Irkı
Cinsiyeti
Veteriner Hekim
(Kaşe ve İmza)
MTL-8000
Genetik Analizler (*)
MTL-8100
MTL-8101
Tipleme Analizleri
Kan grubu tiplemesi
MTL-8102
Polimorfik protein tiplemesi
MTL-7103
Biyopsi
Rutin incelemeler (HxE Boyama)
Dondurma kesiti (Kriyostat
inceleme)
Rutin+Dondurma kesiti
MTL-7200
Nekropsi
MTL-8200
Genetik Hastalık Belirleme Testleri
MTL-7201
At, merkep, sığır, manda (yabani
hayvan-büyük baş)
MTL-8201
DUMPS (Deficiency of uridine
MTL-7202
Koyun, keçi, buzağı, tay (yabani
hayvan-küçük baş)
MTL-8202
BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion
MTL-7203
Kuzu, oğlak
MTL-8203
CVM (Complex vertebral malformation)
MTL-7204
Köpek, kedi
MTL-8204
SCID (Severe combined immuno
monophosphate synthase)
Deficiency)
deficiency)
PSSM-I (Polisaccarite Storage
MTL-7205
Kanatlılar
MTL-8205
MTL-7206
Elden getirilen iç organlar
MTL-8206
DCCL (Diluted Coat Color Lethal)
MTL-7207
Balık
MTL-8300
DNA İzolasyonu
Myopathy -1)
MTL-7300
Nekropsi-Histopatolojik muayene
MTL-8301
Kıldan/telekten
MTL-7301
MTL-8302
Kandan
MTL-8303
Dokudan
MTL-7303
At, merkep, sığır, manda (yabani
hayvan-büyük baş)
Koyun, keçi, buzağı, tay (yabani
hayvan-küçük baş)
Kuzu, oğlak
MTL-8304
Semenden
MTL-7304
Köpek, kedi
MTL-8305
Swaptan
MTL-7305
Kanatlılar
MTL-7306
Elden getirilen iç organlar
MTL-8400
DNA bankasında örnek saklama
MTL-7307
Balık
MTL-8500
Tür tayini (Köpek, Kedi, Sığır, Koyun,
MTL-7302
Keçi, Domuz, Eşek, At, Kanatlı için)
MTL-8600
Birey ayrımı (DNA profili çıkartma;
At, Sığır, Koyun, Keçi ve Köpek için)
MTL-8700
Genetik analizler için rapor
düzenlenmesi
MTL-8800
Diğer
(*): MTL’nın her laboratuar birimi için kendine özgü numune kabul koşulları yerine getirilmeli ve ek form ya da
formlar doldurulmalıdır
Download

Merkez Tanı Laboratuvarı İstem Formu 3