Téma
Druhá světová válka
Vytvořila
Mgr. Šárka Valhová
Dne
Šablona odzkoušena dne 1.4.2013
Ročník
5.
Vzdělávací oblast
Člověk a Země – vlastivědná část
Anotace
Prezentace slouží jako doplněk k výkladu o druhé světové válce –
příčiny vypuknutí války, válčící státy, situace v průběhu války.
Použití
Žáci získávají informace, prohlíží si obrázky a mohou diskutovat na
dané téma. V závěru učivo zopakují pomocí odpovědí na otázky.
Doporučení
2. SVĚTOVÁ VÁLKA

stala se celosvětovým, největším a nejvíc zničujícím
válečným konfliktem v dějinách lidstva

vypukla 1. září 1939 napadením Polska německou armádou

Polsko bojům nemohlo odolat a bylo do měsíce obsazeno

3. září 1939 vyhlásila Německu válku Velká Británie Francie
Obr č.2
Obr č. 1
VÁLČÍCÍ STÁTY
Diktátorské velmoci - Německo
- Itálie
- Japonsko
PROTI ---------------------------------------------------------------------Francii
Velké Británii
Sovětskému svazu
USA
TAJNÁ SMLOUVA O NEÚTOČENÍ
Předpokládalo se, že německé útoky budou
směřovány na východ, ale Sovětský svaz uzavřel s
Německem tajnou smlouvu o neútočení.
Proto se německá armáda vydala na západ.
Postupně napadla a obsadila Dánsko, Norsko,
Nizozemí, Belgii, Lucembursko a Francii.
NAPADENÍ SOVĚTSKÉHO SVAZU
Po dobytí celé Evropy se Hitlerova vojska obrátila na
východ a v roce 1941 zaútočila na Sovětský svaz.
Německá vojska velmi rychle a zdárně postupovala
do nitra země a dosáhla až k Leningradu, Moskvě a
břehům řeky Volhy.
V roce 1942 nastal na východní frontě velký zvrat.
Německá vojska byla Rudou armádou poražena a
dala se na ústup.
Obr č. 3
VYHLÁŠENÍ VÁLKY AMERICE
V roce 1941 vyhlásilo Německo válku také
Spojeným státům americkým.
Západní spojenci Amerika a Velká Británie se po
důkladné přípravě vylodily na západním pobřeží
Francie v Normandii a postupovali ve vítězných
bojích směrem k východu.
Obr č. 4
ÚSTUP NĚMECKÉ ARMÁDY
Rudá armáda donutila německá vojska k ústupu.
Boje probíhaly dva roky. Rudá armáda se
probojovala až do Berlína.
2. května 1945 se Berlín vzdal Sovětské
armádě.
8. května 1945 Německo kapitulovalo.
OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
Kdo a kdy rozpoutal druhou světovou válku?
Které státy proti sobě bojovaly?
Kde a komu se podařilo odvrátit německá
vojska?
Kdy a s jakým výsledkem válka skončila?
ZDROJ
Obr č. 1 – volně stažitelné dílo, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polish_infantry_in_attack_1939.jpg
Obr č.2 – licence Creative Commons, autor Repro John Erling Blad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:German_forces_climbing_a_very_step_road_just_south_of_Bagn.jpg
Obr č. 3 – licence Creative Commons, autor Bundesarchiv, Bild 101l-209-0090/Zoll/CC-BY-SA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-209-0090-28,_RusslandNord,_Infanterie_und_Panzer_35t.jpg
Obr č. 4 – volně stažitelné dílo, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Approaching_Omaha.jpg
MIKULENKOVÁ. L., Lidé a čas, Učebnice pro 4. a 5. ročník, Prodos, Olomouc, 2008, ISBN 978-80-7230-225-3
Download

Člověk a Země šablona V/2 Vlastivěda pro 5. ročník Téma: 2