Mahkeme Harç ve Giderleri Ödeme İşlemler Süreci
Masrafın yatırılması için mahkeme ara kararı
çıkması
İlgili avukatın masraf kaydını görevli memura Havale Etmesi
Ait olduğu dava dosyasının bulunarak masraf ve harç giderinin
yapılması
Yetkili Makam Tarafından İmzalanması
Masraf evraklanın onaylarak tasniflendirilmesi
Masraf kayıtlarının yapılarak avukata verilmesi
Dosyanın takibinin avukatça yapılması
Download

Mahkeme Harç ve Giderleri Ödeme İşlemler Süreci