T.C.
TARSUS KAYM AKAM LIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 24485542/410.02/86217
06/01/2015
Konu: Sınav Ücretleri
TARSUS ÖZEL
,M.T.S.KURSU M ÜDÜRLÜĞÜNE
İlçemizde faaliyet gösteren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına kayıtlı olan ve
2015 yılında Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 2015 yılı
Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren (17-18 Ocak 2015 tarihinde yapılacak sınavlardan
başlamak üzere) 60 TL. Sınav ücreti alınmasının uygun görüldüğü ile ilgili Bakanlığımız
p z e l Öğretim Kurumlan Genel M üdürlüğünün 05/01/2015 tarihli ve 20047 sayılı yazıları
ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜRSOY
Müdür a.
Şube M üdürü
GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI
ASLI İLE AYNIDIR
^ ..„ .0 r£.Qrf!O1(U5
/
EK Y azı
(1 Adet)
DAĞITIM:
Tüm Özel M.T.S.Kursu Mdl.
Kaymakamlık Binası Hükümet Konağı
Elektronik Ağ: www.tarsus33meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ahmet ÖZTÜRK Mem.
Dursun HAYTA Şef
Tel: (0 324)613 52 53-122
Faks: (0 324) 613 94 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in d e n fe 2 3 -b 2 0 0 -3 f2 7 -b c 6 0 -b e a 3 kodu ile teyit edilebilir.
M ö / 0 1 / ¿Wlb
1&:J4
nersin
ıı
nıııı
tgıtım
n u .o x d
¿¿îjoiü
t t tn .1 i
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
05/01/2015
Sayı : 32501511/410.02/20047
Konu: Sınav Ücrcücri
................VALİLİĞİNE
(İl MilTı Eğitim Müdürlüğü)
İ lg i:
a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
b) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi.
Bilindiği üzere ilgi (a) Kanun’un 42 nci maddesinde; “ ... Teorik ve uygulamalı
sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve
işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
...” denilmektedir. îlgi (b) Yönerge’nİn 10 uncu maddesinde ise; “Sınavda görev alanların
ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl Ocak ayında Bakanlıkça belirlenen
miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav
tarihinden 6 iş güllü önce sınav ücretlerini millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir
bankada açılan hesaba yatırır. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim
müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için
herhangi bir ad altında ücret alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler doğrultusunda sürücü kurslarında kayıtlı olan ve 2015 yılında
direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 2015 yılı Ocak ayının
üçüncü haftasından itibaren (17-18 Ocak 2015 tarihinde yapılacak sınavlardan başlamak
üzere) 60 TL. sınav ücreti alınması uygun görülmüştür.
Konunun ilgililere duyurulmasını ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
MTIR Kfimpiısü 06500 E-Blok Bejsevleı'/ANK ARA
E lek tron ik Ağ: hLLp/V ûokgnıTnıcb.gov*tr
e-posta; ookgm @ nicb.gov. ir
A yrıntılı bilgi için: Jsğt. Uzm. Cevdet BULUT
T e l: (0 3 1 2 )4 1 3 3 4 32
Fak* : (0312) 2 1 2 2 4 6 1
Du evrak güvenli elektronik imza ile inuûlunmrçlır. http://cvraksorgu.mcb.gov.tr adresinden 2 5 f 8-1
d74-34fl-959b-7cl3 kodu ile teyit edilebilir.
Download

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI ^ . . „ . 0 r£.Qrf!O1(U5 /