ISSN: 2146-3166
Restorasyon | Konservasyon | Arkeoloji | Sanat Tarihi | Yıl: 2014 Sayı: 9
9
VAKIF RESTORASYON YILLIĞI
M
İH
Rİ
M
A
Ö HS
ZE U
L LT
SA A
YI N C
AM
İİ
Restorasyon | Konservasyon | Arkeoloji | Sanat Tarihi | Yıl: 2014 Sayı: 9
S U N U Ş
İstanbul’dan Batı’ya doğru devam eden yolun, surlardaki son noktasını oluşturan Edirnekapı’ya
gelenlerin karşılayıcısı; şehirden dışarı çıkanların yolcu edenidir Mihrimah Sultan Camii.
Bayrampaşa’dan bile kendini gösteren bu değerli yapıtımız bizim, 16. Yüzyılın, Mimar Sinan’ın,
Kanuni Sultan Süleyman’ın olduğu kadar tüm dünyanın da ortak mirasıdır. Unesco Dünya Mirası
Listesi’nde olsun olmasın, döneminin, ortamının, üslubunun, onu düşünen kafa yapılarının eseri
olan bu yapıların ikinci kez üretilemeyeceği düşünülerek bu tür yapıların korunması ilk sırada gelen
görevimizdir.
Yalnızca caminin korunmasını, restore edilmesini üstlenmiyoruz. Aynı zamanda burada yaptığımız
çalışmaları, ilmi metotlarla alınan önlemleri elinizdeki dergi aracılığıyla sizlere ulaştırmanın gönül
rahatlığını da yaşıyoruz. 20. Yüzyılda yapılan onarım çalışmalarının çok az bölümü kamuoyuyla
paylaşıldığından ne yazık ki yapılan çalışmalar hakkında çok az bilgiye sahibiz. Belki sunumun
zorluğundan, belki paylaşıma önem verilmemesinden kaynaklanan bir durumken, şimdi bütün bu
sorunları aşıyoruz.
Dünyanın ivmeli yükselişini yakalayabilmek, teknik ve teknolojileri yakından takip etmek amacıyla
çalışırken, bir yandan da bunların sunumlarını gerçekleştirmek gerekmektedir. Bundan dolayı Vakıf
Restorasyon Yıllığı, kendi alanındaki ivmeyi yakalamış bir dergi. Uluslararası düzeyde övgüler almanın
gururunu hep beraber yaşıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da bile içeriği ve kalitesiyle kendi
alanında böyle bir dergi çok az sayıda çıkmakta. Asıl amacımız bu konuda Avrupa’daki kalitemizi
sürdürmek ve alınan övgülere layık olmak. Dergimizin 9. sayısının hayırlı olması ve zevkle okunması
dileğiyle.
Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü
ÖNSÖZ
Oturuyorsan kalk; ayaktaysan yürü; yürüyorsan koş...
Yukarıdaki atasözü kendisini o kadar iyi anlatıyor ki, üzerine konuşmak, sözün büyüsünü azaltır diye
düşünüyorum. Geçen zaman hakkında konuşmaktansa, konuşulanlardan hareketle gelecek için
planlar kurmaya ve bunları bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz 2014 y
ılının Kasım ayı içinde çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptık: “Kültür Varlıklarında Koruma
Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları Sempozyumu.” İki ülkeden çeşitli katılımcıların
yer aldığı sempozyumda, uluslararası düzeyde kendimizi değerlendirmek bizim açımızdan önem
taşımaktaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız restorasyon çalışmalarının bir kısmını bu
sempozyumda anlatma fırsatı bulduk ve kamuoyuyla paylaştık. Tatmin edici bir sempozyuma imza
attığımızı düşünüyorum.
Diğer yandan, restorasyon çalışması biten yapılarımızı yeniden açtık. Yeni restorasyonlara başladık,
bazılarının işlerini azalttık. Bazı yapıların restorasyonlarında epey aşama kaydettik. Şimdi ise, Vakıf
Restorasyon Yıllığı dergisinin 9. Sayısı ile yeniden karşınıza çıkıyoruz. Bu yüklü ama güzel temponun
güler yüzlü sonucu olan dergimizdeki ana konumuz, Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan yapı, Kanuni
Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan için yaptırılmış. Bu yönüyle, babanın kızı için
yaptırdığı bir yapı olması münasebetiyle de ilgi çekici. Dergideki yazılar, yapının banisi Mihrimah
Sultan’ın biyografisinden, külliyenin yer aldığı arazinin geçmiş dönem yapılanmasına, restorasyon
müdahalelerinden, güçlendirmeye ve bezemeye kadar çok değerli makaleleri içermekte. Bu
makaleler, ileride sıkça başvurulan birer kaynak olacaklar. O yüzden, her sayıda olduğu gibi,
dergimizde makalesi yayınlanan tüm bilim adamı ve araştırmacılara, dergiyi hazırlamada emeği
geçenlere ve dergiye verdiği katkılardan dolayı da Bekiroğlu İnşaat’a teşekkürü bir borç bilirim.
İbrahim ÖZEKİNCİ
Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü
İ Ç İ N D E K İ L E R
6
Restorasyon| Konservasyon| Arkeoloji| Sanat Tarihi| Yıl: 2014 Sayı: 9
ISSN: 2146 – 3166
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü Yayınıdır.
Restorasyon-Konservasyon-Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı
Yıl: 2014 Sayı: 9
Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü Adına Sahibi
İbrahim ÖZEKİNCİ
Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü
6
Yazı İşleri Müdürü / Tashih
Murat SAV
24 √
24
34
İngilizce Tashih
Hatice MEMNUN
Yayın Kurulu
Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU
Hayri Fehmi YILMAZ
Dr. Esin Demirel İŞLİ
Dr. Olcay AYDEMİR
Murat SAV
Ömer DABANLI
Acar AVUNDUK
34
52
52
64
Editör
H. Murat CEYLAN
Danışma ve Hakem Kurulu
Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY / İ.T.Ü. Mimarlık Fak.
Prof. Dr. Şerife ATLIHAN / M.Ü. Tekstil Bölümü
Prof. Dr. Önder BİLGİ / İ.Ü. Emekli Öğr. Gör.
Prof. Dr. Oğuz CEYLAN / M.S.Ü. Mimarlık Fak.
Prof. Dr. Feridun ÇILI / İ.T.Ü. Mimarlık Fak.
Prof. Dr. Erol GÜRDAL / İ.T.Ü. Emekli Öğr. Gör.
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK / Y.T.Ü. Müh. Mim. Fak.
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM / M.Ü. Emekli Öğr. Gör.
Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ / İ.Ü. Arkeoloji / Prehistorya Bölümü
Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ / İ.Ü. Emekli Öğr. Gör.
Doç. Dr. Seden Acun ÖZGÜNLER / İ.T.Ü. Mimarlık Fak.
Doç. Dr. Ferudun ÖZGÜMÜŞ / İ.Ü. Güzel Sanatlar Fak.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU / İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL / Trakya Ü. Sanat Tarihi Böl.
64
72
72
80
80
Kapak ve Sayfa Tasarım
H. Murat CEYLAN
89
89
94
Basım
OKYANUS AJANS Matbaacılık Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Çelebi Çayırı Sk. No:11/2 Eyüp / İST.
Tel: (0212) 567 54 67
www.ajansokyanus.com
İletişim
Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İnönü Cad. No. 2 Kat 5 Taksim / İSTANBUL
Tlf: (0212) 251 88 10 / 7201-7203
www.vgm.gov.tr | http://istanbulavrupa.vgm.gov.tr
94 √
Vakıf Restorasyon Yıllığı hakemli bir dergidir.
Makalelerdeki yazılardan yazarları sorumludur.
Kaynak belirtilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.
Para ile satılmaz.
3000 Adet basılmıştır.
132
Bu sayının yayınlanmasındaki katkılarından dolayı
Bekiroğlu İnşaat Restorasyon San. ve Tic. A.Ş. ’ne
Teşekkür ederiz.
√
116
.
lar ..
ş
ı
l
ı
ç
A
136
Hakem heyeti tarafından incelenmiş makalelerdir.
116
132
136
Vakıfsever Bir Hanım Sultan: Mihrimah
A Charitable Lady Sultan: Mihrimah
Ebru Eynallı
Arşiv Belgelerine Göre Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Tamirleri ve Onarımları
Repair and Renovation of Edirnekapi Mihrimah Sultan Mosque With Reference to Archive Documents
Yrd. Doç. Dr. Fatih Köse
İstanbul Edirnekapı Mihrimah Camii Malzeme - Problem Karakterizasyonu ve
Çözüm Önerileri
Characterization of the Materials of the Edirnekapı Mihrimah Mosque and Proposed Remedies
Doç.Dr. Ahmet Güleç
Mihrimah Sultan Camii’ndeki Son Restorasyon Çalışmalarının Değerlendirmesi
Remarks on the Latest Restoration Works of the Mihrimah Sultan Mosque
Murat Sav, Kıvanç H. Kuşüzümü
Edirne Kapısı Mihr ü Mâh Sultan Câmii Yazılarına Dair
Concerning the essays of the Edirnekapı Mihr u Mâh Sultan Mosque
Hüseyin Kutlu
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde Yapılan Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları
Restoration and Reinforcement Works of the Edirnekapi Mihrimah Sultan Mosque
Dr. Haluk Sesigür, Prof. Dr. Feridun Çılı
Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi’ne Bağlı Yapıların Son Restorasyonlarına Ait Uygulamalar
The Latest Restoration Works of Buildings of the Minrimah Sultan Complex in Edirnekapı
Gamze Kuşseven
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii ve Kalemişi Tezyinatı
The Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapi and its Painting Decorations
İsmail Önel, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu
XIV. Bölgenin (Regio) Arkeotopografik Özellikleri Dahilinde Mihrimah Sultan
Külliyesi ve Devşirme Malzeme Kullanımı
The Mihrimah Sultan Complex and Reuse of the Materials Regarding the Archeotopographic Features of the Region XIV
Murat Sav
Şah Sultan Camii Restorasyon Uygulaması Öncesi Çalışmalar
Investigations and Researches Related to the Restoration of Şah Sultan Mosque
Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Hatice Memnun, Doç.Dr. Ahmet Güleç, Prof.Dr. Alper İlki
Çalıştay ve Sempozyumlar
Workshops and Symposia
Açılışlar
Openings
Download

Kapak, Sunuş, Önsöz, İçindekiler - İSTANBUL (1. Bölge)