HSBC Satın Alma Yöneticileri EndeksiTM Basın Açıklaması
Yayın Yasağının Geçerli Olduğu Tarih: 10:00 (ANKARA), 1 Temmuz 2014
HSBC Türkiye PMI™ İmalat Sanayi Raporu
Haziran ayında Türk imalat sanayisinde ticaret koşulları kötüleşti
Özet:
Yorum:
HSBC’nin gerçekleştirdiği son PMITM anketinden elde edilen
verilere göre Türkiye imalat sektörü, ikinci çeyreğin sonlarında
daraldı. Fabrika çıkışları, yeni siparişler, ihracat, bir ikmiş işler
ve satın alma faaliyetleri ay boyunca geriledi. Sektörde
istihdam artmaya devam etse de, Mayıs ayında ölçülen 22 ayın
en düşük hızından sapmadı. Girdi fiyatları enflasyonu liranın
zayıflamasıyla bağlantılı olarak keskin seviyelerde kalmaya
devam etse de, Ocak ayı zirvesinden sıyrılıp üst üste beşinci
ayda da yavaşlayarak, Mayıs 2013’ten bu yana ölçülen en
zayıf seviyesine geriledi.
HSBC Türkiye Ekonomisti Melis Metiner, son PMI araştırma
bulguları hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
başlığı, imalat sanayisinin kaydettiği performansı sergilemek
amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans
göstergesidir. Mayıs ayında 50,1 olarak ölçülen PMI, Haziran
ayında 48,8’e gerileyerek Türkiye mal üretim sektöründe genel
olarak ticaret ikliminin kötüleştiğine işaret etti. Bu, Temmuz
2013’ten bu yana ilk olumsuz ve Ağustos 2011’den bu yana en
düşük ölçüm oldu. Üç aylık dönem esasına göre, ikinci
çeyrekte ortalama PMI, 2009 y ılının 2. çeyreğinden bu yana en
düşük seviye olan 50,0 olarak ölçüldü.
2012 ortasından bu yana ilk kez üst üste düşüş yaşanarak,
yeni siparişler birbirini takip eden ikinci ayda da düştü. Dahası,
daralma hızı iv me kazanarak Mart 2012’den bu yana ölçülen
en yüksek hızında gerçekleşti. Firmalar genel olarak azalan
talep akışını durgunlaşan piyasa koşullarına ve özellikle Orta
Doğu’da hüküm süren jeopolitik belirsizliklere bağladılar. Yeni
ihracat siparişleri Temmuz 2013’ten bu yana ilk kez geriledi.
Azalan yeni iş seviyesi, Haziran ayında biriken işlerin daha
keskin bir şekilde eritilmesine yol açtı. Türk mal üreticilerinde
bekleyen işler Mart ayından bu yana aralıksız olarak
daralmaya devam etti. Kapasite baskısı olmadığından, firmalar
girdi stoklarını azaltmak çabasıyla Temmuz 2013’ten bu yana
ilk kez satın alma faaliyetlerini azalttılar. Bunun sonucunda,
üretim öncesi envanterleri Aralık 2012’den bu yana ölçülen en
büyük hızla azaltıldı.
Son anket bulgularından elde edilen en olumlu sonuç, Haziran
ayında imalat sektöründe iş imkânlarının artmaya devam
etmesi oldu. Sektörde istihdam Haziran 2009’dan bu yana her
ay artmış olsa da, son dönemde iş yaratma hızı Mayıs ayında
ölçülen 22 ayın en düşük hızıyla paralel seyretti.
Türk mal üreticileri, liranın zayıflamasıyla bağlantılı olarak,
Haziran ayı girdi fiy atlarında keskin bir artış olduğunu rapor
ettiler. Buna rağmen, girdi maliyeti enflasyonu hızı Ocak
verilerine nazaran gerileyerek, Mayıs 2013’ten bu yana ölçülen
en zayıf hızında seyretti. Aynı şekilde, girdi fiyatları enflasyonu
da uzun vadeli anket ortalamasından daha yavaş bir şekilde
seyretti. Bu sırada, Temmuz 2013’ten bu yana ikinci en zayıf
hızda olsa da, Türk imalatç ılar tarafından üretilen mal fiyatları
birbirini takip eden yirmi ikinci ayda da artmaya devam etti.
“Haziran ayı satın alma yöneticileri endeksi imalat sanayindeki
toparlanma trendinin tersine döndüğüne işaret ediyor. Haziran
ayında alınan toplam siparişler ve ihracat için alınan siparişler
düşerken, 47.8 değerini alan toplam üretim hacmi endeksi ise,
2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyesine geriledi.
Haziran ayı verileri, aynı Mayıs ayı verileri gibi, imalat
sanayinde büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Bekleyen
siparişler son dört aydır düşmekte, bu atıl kapasitenin
artacağının bir işareti. Girdi alımların Haziran ayında düşmesi
ise şirketlerin kısa vadede talep koşullarında bir düzelme
beklemediklerin gösteriyor. Kısacası, birinci çeyrekteki güçlü
sanayi üretim performansının ikinci ve üçüncü çeyrekte ivme
kaybetmesi olası görünüyor.”
Önemli noktalar:

Fabrika çıkışları Temmuz 2012’den bu yana ilk kez düştü

Yeni sipariş sayısı üst üste ikinci ayda da hızlanarak
azaldı

Girdi fiyatları enflasyonu 13 ayın en düşük seviyesinde
seyretti
Tarihsel bakış:
HSBC Türkiye İmalat Sanayi PMI'si ile SIS İmalat Sanayi üretimi
karşılaştırması
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Endüstriyel üretim (Endeks, Arındırılmamış, 2010=100) %yıl/%yıl
70
24
20
65
16
PMI
60
12
55
8
4
50
0
45
-4
40
-8
-12
35
25
2005
-16
Turkstat
30
-20
-24
2006
2007
2008
2009
Kaynaklar: HSBC, Markit, Turkstat
2010
2011
2012
2013
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
HSBC
Melis Metiner, Economist
Aslı Arbel, Corporate Communications
Turkey
Telephone +90-212-376-4365
Telephone +90-212-376-4618
Email [email protected]
Email [email protected]
Markit
Trevor Balchin, Senior Economist
Joanna Vickers , Corporate Communications
Telephone +44-1491-461-065
Email [email protected]
Telephone +44-207-260-2234
Email [email protected]
Veri ve Sunum Yöntemiyle ilgili Notlar:
Satın Alma Yönetici Endeksi imalat firmalarındaki yöneticilere aylık olarak gönderilen 400 endüstriyel şirketin anketlere
verdikleri cevaplardan derlenen veriler üzerinden hazırlanmaktadır. Türk GYH’sına olan endüstriyel katkısı baz alınarak
ve coğrafi konumlara göre tabakalandırılmış olan panelin Türk imalat alt sektörlerinin gruplandırılmasında Standart
Sanayi Sınıflaması (SIC - Standard Industrial Classification) kullanılmıştır. Anket cevapları ay ortasında toplanan
verilere göre bir önceki ay ile karşılaştırıldığında görülen değişimleri yansıtmaktadır. Raporda tüm göstergeler için her
bir cevabı verenlerin yüzdesinin yanında. “arttı/daha iyi” cevabını verenlerle “azaldı/daha kötü cevabını verenler
arasındaki net fark sunulmaktadır.
Ya yılma endeksleri öncü bir gösterge niteliği taşımaktadır ve değişimin yönünü gösteren basit bir ölçüdür. Endeksin
50 değerinin üzerinde olması bu değişkende artış olduğunu. 50 değerinin altında olması düşüş olduğunu
göstermektedir.
Satın Alma Yöneticisi (PMI™) bu raporda sunulan beş ayrı endeksin ağırlıklandırması yoluyla hesaplanan bileşik bir
endekstir. Bu hesapta kullanılan ağırlıklar imtiyazlı Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün İngiltere ekonomisiyle ilgili
yaptığı araştırmasından türetilmiştir. Bu ağırlıklar şöyledir:
Yeni Siparişler -0.3; Üretim-0.25; İstihdam -0.2;
Tedarikçilerin Teslim Süresi -0.15; Girdi Stoku – 0.1. Bu hesaplarda Tedarik Süresi Endeksi diğer endekslerle aynı
yönde hareket edecek biçimde ters çevrilmiştir.
Markit ilk ya yım tarihinden sonra anket temel verilerinde her hangi bir değişiklik yapmamaktadır ama mevsimlik
etkilerden arındırılmış bilgiler zaman içinde revize edilebildiğinden, mevsimlik etkilerden arındırılmış veri dizilimi bundan
etkilenebilir. Belli başlı (mevsimlik etkilerden arındırılmamış) rakamlar ile bağlantılı ana veriler, başta yayımlanan
mevsimlik etkilerden arındırılmış dizilimler ve sonradan revize edilen bilgiler Markit abonelerinin kullanımına açıktır.
Müracaat adresi: [email protected]
HSBC:
HSBC, dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından biridir. Dünya genelinde köklü ve hızla
gelişmekte olan piyasalarda 6.600 civarında ofise sahip olan kuruluşumuz, gelişimin olduğu yerde olmayı, müşterileri
için fırsatlar yaratmayı ve hem şirketlerin hem de ekonominin gelişip zenginleşmesini amaçlayarak, bireylere hayallerini
gerçekleştirmek ve tutkularının peşinden gitmek konusunda yardımcı olmaktadır.
Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan dört ticari ku ruluşumuzda 55 milyon dolaylarında müşterimize verdiğimiz
hizmetler: Perakende Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Ticari Bankacılık, Küresel Bankacılık ve Piyasalar ve Küresel
Bireysel Bankacılık. Uluslararası ağımız, altı bölge ve 80 coğrafyayı kapsamaktadır: Avrupa, Hong Kong, Asya-Pasifik
bölgesinin geriye kalan kısmı, Orta Doğu ve Kuze y Afrika, Ku ze y Amerika ve Latin Amerika. Amacımız, dünyanın önde
gelen uluslararası bankası unvanına sahip olmaktır.
Hisseleri Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda b orsalarında işlem gören HSBC HoldingsPlc’nin 130
ülkeden yaklaşık 216.000 yatırımcısı bulunmaktadır.
Markit hakkında:
Markit, dünya çapında farklı alanlara hitap eden bir lider finansal bilgi hizmetleri şirketidir. Şirketimizin sağladığı ürünl er
şeffaflığı geliştirmek, riski azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Müşterilerimiz arasında
bankalar, hedge fonlar, varlık yöneticileri, merkez bankaları, düzenleyiciler, mali denetçiler, fon yöneticileri ve sigorta
şirketleri bulunmaktadır. 2003 yılında kurulan ve 11 ülkede hizmet veren şirketimizde 3000 personel bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin: www.markit.com
PMI hakkında:
TM
TM
Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI’lar ) anketleri artık Avrupa Bölgesi gibi kilit noktalar dâhil olmak üzere, 32
ülkeden izlenebilecek. Bu anketler, güncel, doğru ve genellikle benzersiz aylık ekonomik eğilim göstergeleri sunabilme
kapasitesi sayesinde, merkez bankaları yanında, mali piyasalar ve ticari karar vericiler tarafından dünyada en çok takip
edilen iş anketi unvanına sahiptir. Daha fazla bilgi için: www.markit.com/economics.
HSBC Türkiye PMITM İmalat Sanayi Raporu fikri mülkiyet hakları Markit Econom ics Limited şirketine aittir veya bir lisans
anlaşm ası çerçevesinde kullanılm aktadır. Önceden Markit’in izni alınm aksızın, kopyalam a, dağıtma veya yayınlam a dahil
ancak bunlarla sınırlı olmam ak üzere, buradaki verilerin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması yasaktır. Buradaki içerik
veya bilgiler (“veriler”), verilerdeki hatalar, yanlışlıklar, ihmaller veya gecikmeler nedeniyle veya bunlarla ilgili olarak, veya
buna dayanarak gerçekleştirilen eylem ler nedeniyle Markit’in herhangi bir yüküm lülüğü veya sorum luluğu bulunmam aktadır.
Markit, verilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir özel, arızi veya dolaylı kayıptan hiçbir şekilde sorum lu tutulam az.
Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Lim ited şirketinin ticar i m arkalarıdır veya bir lisans anlaşması
çerçevesinde kullanılmaktadır. HSBC yukarıda sözü edilen markaları lisanslı kullanm aktadır. Markit, Markit Group Lim ited
şirketinin kayıtlı ticari m arkasıdır.
Download

HSBC Turkey Manufacturing PMI press release - Jun