AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi TEMMUZ ayı Meclis Toplantısı
07.07.2014 tarihinde başlayıp 11.07.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/91
Zabıta Müdürlüğü Belediye emir ve yasakları uygulama Yönetmeliği ile ilgili
Hukuk Komisyonunun 2014/22 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
02
2014/92
Avcılar Kent Konseyi’nin karar organları ve çalışma gruplarının
oluşturularak aktif hale getirilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/23
sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
03
2014/93
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin
revize edilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014/14 sayılı
müşterek raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
04
2014/94
Cihangir Mah. 13 pafta 20508 parsel sayılı gayrimenkule ait “Kamuya
tahsislidir haczedilemez” şerhinin kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/9 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
05
2014/95
Belediyemize ait 46 pafta 22062 parsel sayılı yerin satışı ile ilgili İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/12 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
06
2014/96
Belediyemize ait 46 pafta 21897 parsel sayılı yerin satışı ile ilgili İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/13 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
07
2014/97
Belediyemize ait 28 pafta 22589 parsel sayılı yerin satışı ile ilgili İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/11 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
08
2014/98
M.K.Paşa Mah. 46 pafta 21897 parsel sayılı gayrimenkule ait “Kamuya
tahsislidir haczedilemez” şerhinin kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/10 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
09
2014/99
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin
ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla
Belediye Başkanına, Belediye bütçesinden borç verme yetkisi verilmesi ile
ilgili Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarının 2014/1 sayılı müşterek raporu
mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
10
2014/100
2014 yılı katı atıkların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakli ile kent temizliği
hizmet alım işi’nin sâri yıllı ihale edilmesi ile ilgili Hukuk ve Plan ve Bütçe
Komisyonlarının 2014/2 sayılı müşterek raporu mevcudun oy çokluğu ile
kabul edildi.
11
2014/101
Avcılar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun Portekiz’de yapılacak olan
Festivale katılımı ile ilgili Dış İlişkiler ve Spor ve Plan ve Bütçe
Komisyonlarının 2014/1 sayılı müşterek raporu mevcudun oy çokluğu ile
kabul edildi.
12
2014/102
Spor İşleri Müdürlüğü’nün ek ücret tarifesi ile ilgili Dış İlişkiler ve Spor,
Hukuk ve Plan ve Bütçe Hukuk Komisyonlarının 2014/1 sayılı raporu
mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:08.07.2014
Sayı: 2014/22
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ
ayı Meclis Toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Zabıta
Müdürlüğü Belediye emir ve yasakları uygulama Yönetmeliği İle ilgili Zabıta Müdürlüğünün
620806 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Zabıta Müdürlüğü Belediye emir ve yasakları uygulama
Yönetmeliği İle ilgili Zabıta Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Başkanlık teklifi olan “Zabıta Müdürlüğü
Belediye emir ve yasakları uygulama Yönetmeliği” Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:09.07.2014
Sayı: 2014/23
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ
ayı Meclis Toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
Avcılar Kent Konseyi’nin karar organları ve çalışma gruplarının oluşturularak aktif hale
getirilmesi İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 613372 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Avcılar Kent Konseyi’nin karar organları ve çalışma
gruplarının oluşturularak aktif hale getirilmesi İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Avcılar Kent Konseyi’nin karar organları ve
çalışma gruplarının oluşturularak aktif hale getirilmesi hususu Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 10.07.2014
SAYI:2014/14
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı Meclis
toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 19.06.2014 tarih ve
618338 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma
Yönetmeliğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma
Yönetmeliğinin revize edilmesi konusu Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 08.07.2014
SAYI:2014/9
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı
Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen
23.06.2014 tarih ve 613475 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Cihangir Mah. 13 Pafta 20508 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali
Hizmetler Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 23.06.2014 tarih ve 613475 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Cihangir Mahallesi 13 Pafta 20508 Parsel sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması
Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 09.07.2014
SAYI:2014/12
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı Meclis
toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 23.06.2014 tarih ve
582087 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemize ait 46 pafta 22062 parsel sayılı yerin satışı ile
ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 23.06.2014 tarih ve 582087 sayılı Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünün parsel satışı ile ilgili; ilgili gayrimenkulün 26.02.2013 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Avcılar uygulama imar planında konut sahasında kaldıkları 8533 ve 22062 nolu parsellerin
tevhit edilmeden uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden dolayı satılacak olan parselinde münferit
olarak imar uygulaması olamayacağından dolayı parselin satışı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Belediyemize ait 46 pafta 22062
parsel sayılı yerin satışı 17.06.2014 tarihli Belediye kıymet takdir komisyon kararında belirtilen
metrekare birim bedeli olan 4.000 TL üzerinden uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 10.07.2014
SAYI:2014/13
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı Meclis
toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 26.06.2014 tarih ve
610717 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemize ait 46 pafta 21897 parsel sayılı yerin satışı ile
ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 26.06.2014 tarih ve 610717 sayılı Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünün parsel satışı ile ilgili; ilgili gayrimenkulün 26.02.2013 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Avcılar 2. etap uygulama imar planında konut sahasında kaldıkları 7692 ve 21897 nolu
parsellerin tevhit edilmeden uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden dolayı satılacak olan parselinde
münferit olarak imar uygulaması olamayacağından dolayı parselin satışı Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Belediyemize ait 46 pafta 21897
parsel sayılı yerin satışı konusu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.(17.06.2014 tarihli Belediye
kıymet takdir komisyon kararında belirtilen metrekare birim bedeli 4.500 TL.)
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 09.07.2014
SAYI:2014/11
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı Meclis
toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 26.06.2014 tarih ve
593261 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemize ait 28 pafta 22589 parsel sayılı yerin satışı ile
ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 26.06.2014 tarih ve 593261 sayılı Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünün parsel satışı ile ilgili; ilgili gayrimenkulün 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Avcılar uygulama imar planında konut sahasında kaldıkları 15196 ve 22589 nolu parsellerin
tevhit edilmeden uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden dolayı satılacak olan parselinde münferit
olarak imar uygulaması olamayacağından dolayı parselin satışı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Belediyemize ait 28 pafta 22589
parsel sayılı yerin satışı konusu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.(17.06.2014 tarihli Belediye
kıymet takdir komisyon kararında belirtilen metrekare birim bedeli 4.000 TL.)
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 08.07.2014
SAYI:2014/10
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Temmuz ayı
Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen
02.07.2014 tarih ve 620855 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 21897 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali
Hizmetler Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 02.07.2014 tarih ve 620855 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 21897 Parsel
Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması
Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
HUKUK VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 08.07.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ
ayı Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılamak ve faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla Belediye Başkanına, Belediye
bütçesinden borç verme yetkisi verilmesi İle ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 615487
sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla Belediye
Başkanına, Belediye bütçesinden borç verme yetkisi verilmesi İle ilgili İşletme ve İştirakler
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla Belediye
Başkanına, Belediye bütçesinden borç verme yetkisi verilmesi Komisyonlarımızca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Başkan
Nedim SUKUŞU
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
HUKUK VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 08.07.2014
Sayı: 2014/2
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ
ayı Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 2014
yılı katı atıkların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakli ile kent temizliği hizmet alım işi’nin
sâri yıllı ihale edilmesi İle ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 620434 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 2014 yılı katı atıkların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakli
ile kent temizliği hizmet alım işi’nin sâri yıllı ihale edilmesi İle ilgili Temizlik İşleri
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2014 yılı katı atıkların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakli ile
kent temizliği hizmet alım işi’nin sâri yıllı ihale edilmesi konusu Belediye Kanununun 67.
maddesine istinaden Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Başkan
Nedim SUKUŞU
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 09.07.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ
ayı Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen
Avcılar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun Portekiz’de yapılacak olan Festivale katılımı
İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 621062 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Avcılar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun Portekiz’de
yapılacak olan Festivale katılımı İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Avcılar Belediyesi halk oyunları
topluluğumuzun 26.07.2014–10.08.2014 tarihleri arasında Portekiz ülkesinin Carvalhais de
Lavos ve Figueira da Foz kentlerinde gerçekleştirilecek olan Centro Recreativo Cultural
Carvalhense Festivaline davet edilmiştir. Topluluğumuzun Belediye Başkanlığımızı temsilen
katılabilmesi için Gri hizmet Pasaportuna ihtiyaç duyulmaktadır. Kadrosuz dans
topluluğumuza Gri Pasaportlarının çıkarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Avcılar Belediyesi Halk Oyunları
Topluluğunun Portekiz’de yapılacak olan Festivale katılımı Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU
Fahrettin USLU
Gülten YARBASAN
Başkan
Başkan Yardımcısı
Ali Rıza AYDIN
Üye
Üye
Mehmet GENÇ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Nedim SUKUŞU
Başkan
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
İsmet ÇELİK
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR, HUKUK VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 10.07.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi TEMMUZ ayı
Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen Spor İşleri
Müdürlüğü’nün ek ücret tarifesi İle ilgili Spor İşleri Müdürlüğünün 621772 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Spor İşleri Müdürlüğü’nün ek ücret tarifesi İle ilgili Spor İşleri
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz Spor İşleri Müdürlüğünün
talebi doğrultusunda Firuzköy Spor Tesislerinin tahsisiyle alakalı ek ücret tarifesi görüşmüş ve
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ancak Avcılarda bulunan Amatör Spor Kulüplerine
uygulanacak olan ücretin, Kulüplerin ekonomik durumları göz önüne alınarak tekrar gözden
geçirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.(Avcılar’lı STK ve Amatör kulüp ve okullar 50 TL.
Uluslar arası talepler 500–1000 TL. arası olması uygundur)
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; yerel (Avcılar’lı) amatör spor kulüpleri,
Dernek, STK ve okullar için birim saat ücreti 50 TL., Uluslararası Spor kulüpleri ve özel
organizasyonların ise 500 TL.-1000 TL. (birim saati) maddelerinde teklif edilen tarife çizelgesine
eklenmesi ve bu suretle oluşacak yeni tarife çizelgesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Spor İşleri Müdürlüğü’nün ek ücret tarifesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU
Fahrettin USLU
Gülten YARBASAN
Başkan
Başkan Yardımcısı
Ali Rıza AYDIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mehmet GENÇ
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Nedim SUKUŞU
Başkan
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Download

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5