SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ
KAPSAMINDA YAZILIM MÜHENDİSİ (2 KİŞİ) DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI
Başvuru Kodu: YMİ
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin
etmiştir.
Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam
edilmek üzere Yazılım Mühendisi (2 kişi) alınacaktır.
İstihdam edilecek Danışmanlardan; istatistiki verilerin bilişsel olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi ile toplanan verilerin ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha
iyi yönetilebilir bir elektronik ortamda görülmesini sağlamak üzere veri tabanı altyapısı
geliştirmek, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak ayrıca İstatistik Analiz ve
Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde talep edilen ve halen sürdürülmekte olan web
tabanlı uygulamalar ile web servis projelerini yürütmek, geliştirmek ve ortaya çıkan
problemlerin çözümüne destek sağlamak amaçlanmaktadır.
Adayda Aranan Özellikler:
Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;
1- Üniversitelerin örgün eğitim veren 4 yıllık; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Sistem
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak,
2- İyi derecede İngilizce konuşma, okuma ve yazma biliyor olmak,
3- C, C++, C# programlama diline hakim, Asp.NET kullanarak web tabanlı uygulamalara
hakim olmak,
4- SQL, JAVA, JavaScript, JQuery, JSON, XML, AJAX gibi web teknolojilerine hakim ve
bu teknolojileri kullanarak kullanıcı arayüzü geliştirebilen,
5- ADHOC Network hakkında bilgi sahibi olmak,
6- Object-Oriented (Nesne Yönelimli) tasarım, geliştirme kavramları ve programlama
bilgisine sahip olmak,
7- WCF biliyor olmak,
8- Real-Time Systems Design (RTS) biliyor olmak,
9- İlişkisel veri tabanı mimarisine hakim, iyi derecede SQL bilgisine sahip, karmaşık veri
yapıları içeren iş modellerinde veri tabanı mimarisi tasarımları hakkında bilgi sahibi
olmak,
10- PL/SQL veya T-SQL veri tabanı programlama dilinde bilgi sahibi olmak,
11- Tercihen MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) biliyor olmak,
12- Seyahate engel durumu bulunmamak,
13- İyi iletişim becerisine sahip olmak,
14- Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
15- Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
16- Özdenetim yapabilme, kendi kendini yönlendirme becerisine sahip olmak,
17- Ekip çalışmasına yatkın olmak.
ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 23.05.2014 TARİHİ SAAT
18.00’E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ
ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN
BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
E-POSTA: [email protected]
YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.
Download

2 kişi - Sağlık Bakanlığı