JavaScript krok za krokem
Počet stran: 336
Autor: Steve Suehring
Počet kapitol: 19
Počet částí: 4
Rok vydání: 2008
Český vydavatel: Computer Press
JavaScript krok za krokem je kniha popisující „základy“
používaní JavaScriptu ve webovém prohlížeči. Základy to
nejsou, je to větší část JavaScriptu. JavaScript je
asynchronní jazyk, díky asynchronnosti většina úloh
probíhá na pozadí a nevytěžuje UI. Díky JavaScriptu je
možné přidat na webovou stránku script a tím ji udělat
atraktivnější. JavaScript je označení pro ECMAScript a
ECMAScript má stanovené přesné standardy. Bohužel
tyto standarty nejsou ve všech prohlížečích (převážně IE)
stejné, a proto musíte občas v JavaScriptu občas psát
zbytečně moc kódů.
Kniha je řazena do čtyř částí a má 19 kapitol a přílohu. Na
konci každé kapitoly jsou závěrečné úkoly, které by měly
ověřit zapamatované znalosti z dané kapitoly. I když
někdy nemají odpověď nebo v odpovědi je „chyták“. V příloze je potom k těmto úkolům
řešení.
První část knihy je věnována úplným základům JavaScriptu, jaké přípony mají soubory
JavaScriptu, v jakém editoru je možné JavaScript programovat, atd.
Druhou část knihy začínají cykly, práce s funkcemi, objekty a objektovými modely (prohlížeče
a dokumentu).
Třetí část, podle mě ta nejzajímavější, je věnována práci s UI (uživatelským rozhraním). Naučil
jsem se používat JavaScript ke kontrole formulářů a dozvěděl jsem se, jak jednoduše je
JavaScript zmanipulovatelný, jak jej používat k práci s obrázky a jak využívat události obrázků,
prohlížeče a dokumentu. Naučil jsem se také jednu z moc nevyužitelných věci a to
zpracovávání výjimek, protože JavaScript se moc o výjimky nezajímá, spíš dělá „jako že nic“.
Čtvrtá a poslední kapitola byla věnována AJAXu, AJAX (Asynchronymous JavaScript and XML)
je jazyk, který pracuje s daty (nejlépe s XML) a daty vyobrazovaný JSON zápisem.
Kniha se mi velice líbila, jelikož JavaScript je jednou z nejdůležitějších součástí webu a nyní i
vývoje Metro Style aplikací.
Download

JavaScript krok za krokem