SİZDEN
GELECEĞİNİZİ ÇALDILAR
BİZ GERİ VERECEĞİZ
CHP-2014.ORG
Sevgili Vatandaşlarım,
İnançlar, değerler, kişisel tercihler üzerinden yaratılmak
istenen ayrıştırma politikalarının sonuna geldik.
Son 11 yıldır Türkiye’yi bir büyük kutuplaşmanın içine
hapsetmeye çalışan zihniyet artık ülkeyi yönetemez halde.
Devlet, devlet olmaktan çıkarıldı.
Güçler ayrılığı prensibi tahrip edildi. Sistem, kurumlar
içinde birbiriyle kavgalı yöneticiler nedeniyle kilitlendi.
Hukuk devletine ve demokrasiye olan inanç yok edildi.
İktidar, gücü elinde tutanların haksız kazanç
makinesine dönüştürüldü. Millet, kişisel ikbal
hırslarıyla kutuplara ayrıldı.
Modern tarihimiz boyunca ne zaman ulusal
birliğe ihtiyaç olsa, adres hep CHP olmuştur.
Bu kez de, Türkiye’nin birliğinin adresinin
CHP olduğunu gören milyonlar, geçmiş siyasi eğilimleri
ne olursa olsun, Cumhuriyet Halk
Partisi etrafında toplanıyor.
Çünkü CHP son yıllarda attığı adımlarla,
Cumhuriyet değerlerine sarsılmaz bağlılığından
ve sosyal demokrasinin temel ilkelerinden
hiçbir taviz vermeden, özünü koruyarak
kendini yeniledi, geliştirdi. Cumhuriyeti kuran
parti olduğu kadar, halkın partisi olduğunu da
gösterdi. Kapılarını Türkiye’nin bütün renklerine,
bütün kesimlerine, bütün sessizlerine ve
kimsesizlerine açtı.
Bugün, Türkiye yeniden düzen ve huzur
zur istiyor. Türkiye
toplumsal barış istiyor; özgürlük istiyor.
yor. Türkiye fırsat
eşitliği ve adalet istiyor.
Türkiye çoğulculuğu temel bir demokrasi
krasi
değeri ve kültürel zenginlik kaynağı olarak
yaşamak istiyor.
2014 yerel seçimleriyle birlikte, siyasette
ette aklın
ve ahlakın yeniden hakim olacağı bir döneme
adım atacağız.
Bu yeni dönemde, milletimizi bir kez daha
birleştireceğiz. Halkımızın tüm kesimlerinin
lerinin
“varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde”
mde” yaşayacağı
bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.
Hükümetin baskı ve otoriterleşme gayretlerine
retlerine
karşı demokrasiyi güçlendireceğiz, özgürlükleri
gürlükleri
geliştireceğiz. Ekonomik refahtan herkesin
kesin pay alacağı
nitelikli bir büyümeyi gerçekleştireceğiz.
ğiizz..
ğ
Hepinizi, ülkemizin tarihini yeniden
yazmaya davet ediyorum.
Gelin, Türkiye’ye hak ettiği demokrasiyi
iyi birlikte
armağan edelim. Gelin, Türkiye’yi özgürleştirelim,
gürleştirelim,
kalkındıralım, ileriye götürelim.
Sevgi ve saygılarımla
Kemal Kılıçdaroğlu
ıçdaroğlu
ÜLKEMİZ ZOR
GÜNLERDEN
GEÇİYOR
Başta büyük kentler olmak üzere daha fazla
kazanç hırsıyla halkın malı yağmalanıyor;
yandaşlar arasında paylaştırılıyor!
Yeşil alanlar betonlaştırılıyor; yandaşa verilen
kat yükseklikleriyle soluk alacağımız alanlar
daraltılıyor; trafik çilesi karabasan gibi
sürüyor!
11 yıldır
AKP yönetiminde olan
yerel yönetimlerde de
kriz var!
Güzel yurdumuzun her kenti, ilçesi, beldesi
AKP’li belediyeler eliyle her geçen gün biraz
daha çirkinleştiriliyor; tarihsel varlıklarımız,
yeraltı ve üstü tüm zenginliklerimiz talan
ediliyor!
Atatürk Orman Çiftliği’nin son hali
Kentler, ilçeler, beldeler, semtler, sokaklar;
parklar, bahçeler; güzel yurdun taşı toprağı talan ediliyor!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası talan edildi.
AKP birer birer nefes
aldığımız alanları
yağmalıyor ve yok ediyor.
Başbakanın dayatmacı anlayışıyla yerel
yönetimlerin yapısı bozulmuştur!
AKP’nin sözde yerel yönetim reformu ile
30 ilde il özel idareleri kapatılmakta, her iki
belediyeden biri ve yine her iki köyden biri
dayatmacı anlayışla halka sorulmadan ortadan
kaldırılmaktadır.
Doğamız, çevremiz ve tüm yaşam alanlarımız
günü kurtarma, yandaşa kolay ve çok
kazandırma hırsıyla yok ediliyor!
Amaç tek başlı bir
yapı kurmak.
Yılda üç kez ürün veren
bağlar bahçeler, tarlalar
plansız kentleşme ve
yapılaşma uğruna
kurutuldu!
Kentsel dönüşüm denilen uygulamalar,
halkımızın barınma hakkını korumuyor, barınma
gereksinimini karşılamıyor!
Tersine yoksul halkı eğitimden ve kültürel
ortamlardan uzaklaştırıyor; halkın
gecekondusundan yandaşlara büyük kazanç
sağlayan yeni bir yağma düzeni kuruluyor!
Halkımız, üretmekten çok tüketmeye zorlanıyor!
Bunun anlamı, halkın daha çok borç altına
girmesidir!
Bunun anlamı, doğmamış bebeğin bile borçlu
olmasıdır!
30 MART 2014’te,
TÜRKİYE’NİN KADERİNİ
DEĞİŞTİRECEĞİZ!
Şimdi önümüzde tüm bu kötü gidişe dur demek için bir fırsat
dönemi var.
Kentini değil kendini, halkın çocuklarının değil kendi
çocuklarının çıkarını gözeten bu dayatmacı, ötekileştirici ve
haksız kazancı körükleyen iktidara hep birlikte son vereceğiz!
Yerel yönetimler, yurttaşın evine dek uzanan mutlu,
sağlıklı, gönenç içindeki yaşamın en yakın tanığı ve
yapıcılarıdır!
Hep el ele olacağız; kimsenin aç yatmadığı,
eğitimsiz-sağlıksız olmadığı, bolluk içindeki, üreten
Türkiye’yi ayağa kaldıracağız!
11 yıldır iktidarda olan AKP, hâlâ geçmişle kavga
içindedir!
Yediden yetmişe varlık içinde, birlik içinde, özgür
biçimde yaşayacağız!
11 yıllık bir geçmişi varken beceriksizliğini,
cumhuriyetin ilk yıllarına uzanarak, cumhuriyetin
kurucularını karalayarak örtbas etmektedir!
Türkiye’nin Birleştirici Gücü olan Cumhuriyet
Halk Partisi için halkla birlikteliğin ilk adresi yerel
yönetimlerdir!
Buna karşın yılmayacağız!
Yerel yönetimler, semtimiz, sokağımız ve evimizle
eşdeğerdedir!
Öyleyse anımsatalım:
Ülkemizde halktan yana, halkın yararına tüm atılımlar,
ilk kez sosyal demokrat belediyeler tarafından
yaşama geçirildi!
İlk metro projelerini sosyal demokrat belediyeler yaptı!
Kentsel dönüşüm gibi kentleri yenileme projelerini de ilk kez sosyal demokrat belediyeler yaptı!
Toplu taşımada ilk tercihli yollar, yine sosyal demokrat belediyecilik anlayışının ürünü olarak uygulamaya
konmuştur!
Yoksullara yardım, ilk kez sosyal demokrat belediyeler tarafından, yoksulu incitmeden yaşama
geçirilmiştir. Bu kapsamda çocuklara süt, ihtiyacı olanlara gıda, giysi, eğitim yardımları yapılmıştır!
30 MART 2014’te
seçilecek CHP’li yerel
yönetimler, maddi-manevi
tüm birikimini halka
aktaracaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel
demokrasiyi güçlendirmek ve ülkemiz
yerel yönetimlerini etkin ve verimli
bir çalışma düzenine kavuşturarak
halkımızın yerel ve ortak ihtiyaçlarının
zamanında ve eksiksiz yerine
getirilmesini sağlamak üzere, 30 ilke
ve önceliğe sahip bir yerel yönetim
anlayışını ortaya koymaktadır.
30
İLKE VE ÖNCELİK
HALKÇI
YEREL YÖNETİM
MODELİNİN
30 İLKE VE ÖNCELİĞİ;
1
BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ
Halkın yararına olan uygulamaların her aşamasında halkın
katılımcı ve etkin olması sağlanacaktır! Kenti kentlilerle; ilçeleri,
köyleri, mahalleleri içinde yaşayanlarla birlikte yönetmek
ilkemizden ödün verilmeyecektir!
2
VATANDAŞIMIZA TEMİZ BİR ŞEHİR VE
TEMİZ SU SUNACAĞIZ
Halkın ulusal, toplumsal ve kamusal yararı, yerel yönetim
uygulamalarının temel amacı olacaktır!
3
SAYDAM BELEDİYECİLİĞİ GETİRECEĞİZ
Yerel yönetimde saydamlık vazgeçilmez ilkemizdir! İsteyen
her yurttaş, yerel yönetim çalışmalarını izleyebilecek; böylelikle
sürekli kamuoyu denetimi sağlanarak halka hesap verme yolu
açılacaktır!
4
BELKEMİĞİMİZ DÜRÜST ÇALIŞMA
OLACAK
Halkın onurunu ve çıkarını temel alan dürüst çalışma,
halkçı yerel yönetim anlayışımızın belkemiğini
oluşturacaktır!
5
PROJE KAYNAK EŞLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Halkçı yerel yönetim anlayışıyla yatırımcı bütçe uygulamaları
geliştirilecek ve kent yaşamında kaliteyi yükseltmek için
proje-kaynak eşliği sağlanacaktır!
6
SAĞLIKLI YAŞAM HAKKINI
KORUYACAĞIZ
Sağlıklı yaşam hakkının korunup geliştirilebilmesi için doğru
beslenme, yaşam boyu spor ve koruyucu sağlık hizmetlerinin
sunumu için etkin çalışmalar yürütülecektir!
7
MUTLULUĞU SAĞLAYACAĞIZ
Tüm çocukların ve yaşlıların gereksinimleri
giderilerek hak ettikleri yaşama biçimine
kavuşması için olanaklar oluşturulacaktır!
8
ÖZEL İSTEKLERİ KARŞILAYACAĞIZ
Çocuk, genç, yaşlı ve kadınların her yerde ve kentlerde
özel istekleri sürekli izlenecek, gereksinimler sağlıklı
projelerle giderilecektir!
9
AİLENİN MUTLULUĞU ÖNCELİĞİMİZ
OLACAK
Özellikle kadına yönelik suçların yok edilmesi için önlemler
alınacak; bireyin ve aile mutluluğunun sağlanması için
teşvik edici politikalar özel projelerle desteklenecektir!
10
ENGELLİ DOSTU OLACAĞIZ
Engelli dostu mimari uygulamalarla engelli
yurttaşlarımızın her yerde ve kentlerde yaşama
etkin katılımı için özel projeler yapılacaktır!
11
DOĞAYI VE ÇEVREYİ
KORUYACAĞIZ
Doğayı, çevreyi, tarihsel varlıkları koruyan,
çevreyle uyumlu bir yerel yönetim ve kent
yaşamı kurulacaktır!
12
KENT BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖZETECEĞİZ
Tüm yerleşim bölgeleri, özellikle kentler, plan
bütünlüğü içinde koruma/kullanma dengesi gözetilerek
geliştirilecektir!
13
DOĞRU PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ
Kentin temel sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar
ivedilikle ortaya konulacak, ivedilikle kısa-orta-uzun vadeli
hedefler belirlenerek projeler geliştirilecek; projelerin hızı ve
tamamlanma süreci çok sıkı denetlenecektir!
14
HER KENT DÜNYA KENTİ OLACAK
Kentin evrensel düzeyde bir dünya kenti
olmasına yönelik uygulamalar, nitelikli bir kadro
çalışmasıyla yaşama geçirilecektir!
15
E-BELEDİYESİZ BELEDİYE KALMAYACAK
Kentlinin teknoloji ve bilişimle buluşmasını sağlayacak
altyapı ve hizmetler, sürekli gelişime açık biçimde
tutulacak; her yerleşim bölgesinde e-belediyesiz
belediye kalmayacak.
16
ADİL VE EŞİT OLACAĞIZ
Kentlerdeki eşitsizlik ve adaletsizlikler sürekli
izlenecek, uygun müdahalelerle bu durum önce
azaltılıp sonra yok edilecektir!
17
TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI
SAĞLAYACAĞIZ
Kent içi dinamikler teşvik edilerek kent yaşamına bir yerel
demokrasi ve toplumsal dayanışma ikliminin egemen
olması sağlanacaktır!
18
YOKSULLUĞU YOK EDECEĞİZ
Yoksulların temel insan haklarından yararlanması için gerekli
önlemler alınacak; yoksulluk siyasal araç yapılmadan yardım
programları uygulanacaktır! Temel hedef, yoksulluğun
yönetilmesi değil yoksulluğun yok edilmesi olacaktır!
19
YENİ İŞ ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ
Çalışanı kollayan, yeni iş alanları yaratan, üretimi
ve girişimciliği destekleyen; işsizliğin ağır yükünü
hafifleten; sonra yok eden bir yerel yönetim anlayışı
uygulanacaktır!
20
TAŞERONA SON VERECEĞİZ
Yerel yönetimlerde taşeron uygulamalara son verilecek;
çalışanların insan onuruna yakışır yaşam düzeyine kavuşması için
temel hakları ve sosyal güvenlikleri sağlanacak; bu doğrultuda
yasal değişikliklerin yapılması ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi
ana ilkelerimiz olacaktır!
21
ÜCRETSİZ HİZMETLER SAĞLAYACAĞIZ
Kent halkının barınma, ısınma, gıda, eğitim, sağlık, temiz ve
kullanılabilir suya erişim istekleri etkin, ucuz, gerekli durumlarda
ücretsiz karşılanacaktır! Kent halkıyla ilişki yurttaşlık ve
hemşehrilik üzerinden yürütülecek; halka müşteri gözü ile yaklaşan
uygulamalar hızla sonlandırılacaktır!
22
ESNAFIMIZI KORUYACAĞIZ
Kent içinde esnaf ve tüketici yararlarını uygun
biçimde karşılayan ticaret ortamları oluşturulacak,
çarşı ve cadde alışverişi desteklenecektir!
23
KENTSEL YENİLEMEYİ HALKIN İSTEĞİYLE
YAPACAĞIZ
Kentsel yenileme gereksiniminde, halkın isteği ve yararı
gözetilecek; yerinde dönüşümle komşuluk ilişkileri korunacak;
halkın kent kaynaklarından yararlanması esas olacaktır!
24
ULAŞIM SORUNUNU BİTİRECEĞİZ
Raylı ve toplu ulaşımı destekleyen bir ulaşım
politikası yaşama geçirilecek, güvenli, hızlı ve
ucuz bir ulaşım için ivedilikle kaynak üretilecektir!
25
DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER
ALACAĞIZ
Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı
önlemler güçlendirilecektir!
26
SUÇ VE KAZAYI ÖNLEYECEĞİZ
Kent suçlarını ve kazalarını önlemeye dönük
her türlü önlem duyarlılıkla uygulamaya
geçirilecektir!
27
TURİZMİ GELİŞTİRECEĞİZ
Tüm yerleşim bölgeleri ve kentlerin geleneksel mimarisi
korunacak, çağdaş örneklerle geliştirilecek, tarihsel ve
doğal zenginliklerimizin başarılı sunumu yapılarak ülkenin
turizm gücü en verimli şekilde değerlendirilecektir!
28
KÜLTÜR VE SANATI TEKRAR
HALKIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ
Kentler sanat ve kültürle yeniden buluşturulacak, sanatın
ve sanatçının desteklenmesi, zengin kültürümüzün
geliştirilmesi çalışmalarına özel bir önem verilecektir!
29
DOĞAL PEYZAJLAR YAPACAĞIZ
Kent peyzajında kullanılacak bitki ve ağaçların, en yakın
kırsal alanda üretilmesine başlanacak, böylelikle hem
üretici desteklenecek; hem de her bölgenin doğasına
uygun bitki ve ağaç seçimi yapılacaktır!
30
HAYVAN HAKLARINI KORUYUP,
GELİŞTİRECEĞİZ
Yaşamın doğal öğesi olan hayvanların kentlerde ve her
bölgede korunması; hayvan haklarının sağlanması için
gerekli koşullar oluşturulacak ve ivedilikle uygulanacaktır!
Yerel yönetimler yaşamımızda önemli bir yer tutar. Sosyal demokrat
belediyeler ise bu “yer”i sizinle paylaşır.
Oyunuzu toplumun gücünü toplum için kullanan sosyal belediyelere
verin, geleceğinizi güvenle geri alın.
Sevgili Vatandaşım,
Sizinle paylaştığımız 30 ilke ve önceliğimiz ışığında
yan tarafta bulunan yerel yönetim taahhütnamemizi
okuyup gönül rahatlığıyla adaylarımıza imzalatabilirsiniz.
Sevgi ve saygılarımla
Kemal Kılıçdaroğlu
Download

Aşağıdaki kitapçığı göremiyorsanız lütfen buraya tıklayınız