I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
1
A
2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler,
(I) Bu son sergimdeki resimler hava, kuşlar ve
doğa ağırlıklı...(II) Daha önceki sergilerimde de yibir romanın insana sunduğu nice olanaklar
ne doğa vardı; ama kuşları anlatmamıştım. (III)
vardır. Hiç gitmediğimiz yerlere onların sayesinde
Kuşlar, insana özgürlük, hafiflik, sonsuza gidiş,
gideriz. Hiç duymadığımız kavramları onlarla
uzak diyarlara taşınma duygusu aşılıyor. (IV)
duyarız. Kitaplar, kendimizi en yalnız hissettiğiYeni çalışmalarımı Anadolu'ya yönelik yapmayı
miz zamanlarda bize kucak açar. Üstelik onları
düşünüyorum. (V) Anadolu'nun saflığı, içtenliği,
bir okumayla atacağınızı sanıyorsanız, yanılıbirikimi, karşılık beklemeden cömertliği büyük
yorsunuz. Onları, ..........
şehirlerimizde ne yazık ki yok. (VI) Onun için
Bu paragrafı en iyi tamamlayan cümle, aşaAnadolu'nun bize verdiklerinin kendimce bir
ğıdakilerden hangisidir?
karşılığı olsun diye Anadolu özverisini resmetmeyi
planlıyorum.
A ) ...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla
kıyamazsınız.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde
bir "tasarı"dan söz edilmektedir?
B ) ...bir kez okuyunca zaten anlamışsınızdır demektir.
A ) II. ve III.
C ) ...atmak kadar yanlış bir şey yoktur; atacağınıza bir
B ) I. ve II.
kuruma bağışlamak en iyisidir.
C ) IV. ve VI.
D ) ...kaç kez okursanız okuyun onlardan her okuyuşta
D ) III. ve IV.
farklı bir tat alır, farklı bir anlam çıkarırsınız.
E ) V. ve VI.
E ) ...klasik yapan özgün olmalarıdır
3
Güneşten çatlayan toprak, yağmuru nasıl hasretle
beklerse, günlerdir yağmurdan ve selden çok
çeken İstanbul da güneşli günleri öyle bekliyor.
Bu cümlede, özlem çeken iki şey, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Toprak ve İstanbul
İstanbul ve güneş
C ) Güneş ve yağmur
D ) Yağmur ve toprak
E ) Güneş ve toprak
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
1
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
4
Yetenek olmadan güzel sözler, hayaller ve söylemler üretmek çok zordur; fakat kabiliyetimiz
olduğu halde bunu nasıl kullanacağımızı
öğrenemezsek, kapasitemizin tamamını
kullanamayız. Her iyi ve hızlı koşan insandan
nasıl iyi atlet olmazsa, Türkçe konuşan ve yazan
her kişiden de iyi bir şair olmayacağı
muhakkaktır. Atletler, nasıl nefeslerini ve
enerjilerini iyi kullanmayı teknikleriyle
öğreniyorlarsa, şairlerin de özellikle kullandıkları
dilin inceliklerini iyi bilmeleri, milli kültürü
tanımaları, geçmişteki şiir örneklerini iyi tahlil
etmeleri ve araştırmaya dayalı bir yapı içinde
öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri gereklidir.
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
bir şairde bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
5
A
Toplumsal değerleri iyi bilme
Yetenekli olma
Dile hâkim olma
Araştırmacı olma
Toplumun nabzını tutma
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki
cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?
B)
Bayburt'a gidiyoruz, Şair Zihnî'nin memleketine...
Yergiye ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine...
On sekiz senelik ilk gurbetten sonra "Mevla'm
izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı
cihanda âdeme vatan gibi" diye yurdunu seven
adamdı o. Kıymetli biriydi; fakat hem dürüst hem
de sözünü sakınmaz biri olduğu için memleket
memleket dolaşmak zorunda kalmıştı.
Bu parçada yazar, düşünceyi geliştirmek için
aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur?
A)
Alıntı yapma
Tanımlama
C ) Benzetme
D ) Sayısal verilerden yararlanma
E ) Karşılaştırma
B)
7
Tarih, bir bilim olarak sürekli geçmişten bahseder; ama siz tarihi masal dinler gibi dinlemekten
vazgeçerseniz ondan, geleceğin ipuçlarını yakalayabilirsiniz.
A)
6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A)
Takdir belgesi alabilmek için gece gündüz
demeden çalışıyordu.
B)
İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşımamalısınız.
C)
Ne dün ne de bugün bize gelebildi arkadaşım.
Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık
edinmişti.
D)
E)
Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye
çalışıyoruz.
Her insanın geçmişten çıkaracağı dersler vardır.
Kendi tarihinden yararlanmayan milletler, tarihten
silinmeye mahkûmdur.
C)
Tarih bir milletin kimliğini oluşturan en önemli
unsurdur.
D)
Geçmişten yararlanmayı bilirsek geleceğe de yön
verebiliriz.
E)
Evrenselliğe ulaşmanın yolu, ulusal değerlerden
geçer.
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
2
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
8
A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı, bir şeyi
anımsatma" anlamı vardır?
11
Kalanlı bir bölme işleminde bölen 31, bölüm 13
tür. Bu işlemde, bölünen sayı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
Beni aramayı nasıl unutursun!
B ) Mutlu olmayı kim istemez ki bu hayatta?
C ) Ne yazık ki eğitim seviyemiz her yıl kötüye
gidiyor.
A)
B)
C)
D)
D)
Yarın bu kitabın iadesi için son gün, unutma.
E ) Herkes yerine otursun!
9
E)
434
412
438
402
444
12
Düşünce dünyasında değişiklik yapamayanlar,
zamana karşı koyamaz.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)
A)
B)
C)
Yetkili memur, şikâyet dilekçesine şöyle bir göz
atıp dilekçeyi incelemeden masaya bıraktı.
B)
Sanatçıların, ürün vermekte karşılaştığı güçlükler,
onu yıpratan gerçeklerdir.
D)
C)
E)
Arkadaşının oyunlarına katılmamak için gösterdiği
çaba boşa gitmişti.
D)
O, sadece yaşadığı çağın duyarlılığına seslenen bir
yazar olduğundan unutulup gitmişti.
E ) Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı, sık sık
hatırlar ve çevresindekilere de anlatırdı.
13
40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç
çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları
toplamı annelerinin yaşına eşit olur?
A)
13
10
C ) 14
D ) 12
E ) 15
B)
10
Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili
yazım yanlışı yapılmıştır?
A)
Yurt dışı seyahatlerinde THY'yi tercih ediyor.
Çocuklar 23 Nisan'da TBMM'ye gittiler.
C ) Birçok öğrenci YÖK'ün kararlarını bekliyor.
D ) İETT'nin otobüs filosu yenileniyor.
E ) Yükseköğrenimini KKTC'nde yapmış.
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
3
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
14
A
Dört tanesi 25 ten büyük birbirinden farklı iki
basamaklı 7 doğal sayının toplamı 170 tir. Buna
göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
16
39
46
42
52
56
We know that dogs are a human's best friend.
They love us we love them. __________________ .
Many scientists think they came from wolves
15,000 years ago. Although wolves are wild and
dogs are tame, they are still a lot alike. Both wag
their tails when happy and put their tails between
their legs when scared.
A)
Working dogs guide blind and wheel chair-bound
people
B)
However, we're not so sure where they came from
So they're good at finding things using their keen
senses
C)
15
Folk dance is a term referring to any kind of
dance which has been developed within a
traditional community, rather than being created
by a choreographer or teacher. Steps and patterns
are passed on from one generation to another,
gradually undergoing a process of change. Many
folk dances have their origins in ritual and express
the character the community who dance them.
17
According to text, folk dance
A)
B)
C)
D)
E)
remained the same since it was created
is the creation of modern choreographers
originated in conventional societies
has repetitive steps and patterns
depends on geographical conditions
D)
Some were trained to do more than keep us
company
E)
Handlers teach the dog how to find specific things
By the time it __________ mid-summer, I
__________ at this firm for about ten years.
A)
B)
C)
D)
E)
18
When you finish making the dough for the bread,
put it in the oven and ____________ for about 90
minutes.
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
would be / had worked
has been / will be working
was / could have worked
will be / will have worked
is / will have worked
KHK B.İ.M.
roast
fry
grill
bake
chop
4
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
19
A
Aşağıdaki işlemlerden hangisi Microsoft Word
2007'de bir paragraftaki herhangi bir kelimeye
uygulandığı zaman o paragrafın tümü seçilir?
22
Aşağıdakilerden hangisi bir e-mail adresidir?
A)
[email protected]
www.hotmail.com
C ) [email protected]
D ) http:[email protected]
E ) ftp://ftp.mebnet.net
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Farenin sol tuşuyla hızla 3 kez tıklama
CTRL tuşu basılı tutularak tıklama
Shift tuşu basılı tutularak tıklama
Farenin iki tuşuyla birden tıklama
Farenin sol tuşunu iki saniye basılı tutma
23
20
Aşağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı hızını
belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir?
A)
A)
C)
B)
C)
D)
E)
B)
1 Mbps
2 Mb
512 Kb
4b
4 GB
D)
E)
24
21
Geçtiğimiz günlerde Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?
Microsoft PowerPoint 2007'de sunuyu en
başından başlatmak için aşağıdaki tuşlardan
hangisine basılır?
Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme
Başkanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?
A)
Mehmet Türker
Şafak Öneri
C ) Ahmet Kakan
D ) Nevvar Nolan
E ) Gülden Çiftçioğlu
B)
A)
F5
F4
C ) F2
D ) F1
E ) F10
B)
25
2014 Avrupa Kültür Başkentleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
Ali Nasuh Mahruki
Atilla Özdemir
Fırat Alakuş
Fatih Yarımbaş
Saydun Gökşin
KHK B.İ.M.
Guimaraes - Maribor
Plzen - Mons
Aarhus - Valletta
Umea - Riga
Marseille - Kosice
5
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
A
26
29 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere,
Mayıs, 2011 tarihinde imzaya açılarak ilk imzayı
Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı, içeriği özetle
Kıbrıs'ta üs bulundurma hakkını almıştır?
şiddet mağduru kadına, mülteci statüsüyle
A ) Garanti antlaşması
sığınma hakkı olan ve 1 Ağustos, 2014 tarihinde 10
Avrupa ülkesinde yürürlüğe giren sözleşmenin adı
B ) Zürih antlaşması
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
C ) Londra antlaşması
verilmiştir?
D ) Askeri İttifak antlaşması
A ) Şiddet Gören Kadın Hakları Sözleşmesi
E ) Ankara antlaşması
B ) Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi
C ) Avrupalı Kadınların Korunması Sözleşmesi
D ) Avrupa Kadın Hakları Sözleşmesi
30 13 Şubat 1975'de Kıbrıslı Türklerin çok partili,
E ) Kadınların Avrupa Ülkelerine Sığınma Hakkı
demokratik, parlamenter sisteme geçme ve eşitlik
temellerine dayalı federal bir yönetime gerek
Sözleşmesi
duyması nedeni ile meydana getirilen siyasi
oluşumun adı nedir?
27
6 Haziran - 5 Temmuz, 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 17'nci TÜRKSOY Ressamlar
Buluşması 14 ülkeden 16 ressamın katılımı ile
gerçekleşmiştir.
A)
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi
Genel Komite
C ) Kıbrıs Türk Federe Devleti
D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
E ) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi
B)
Ülkemizi Kemal Behçet Caymaz'ın temsil ettiği söz
konusu organizasyon aşağıdaki ülkelerden
hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özbekistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Türkiye
Azerbaycan
Türkmenistan
31
20 Temmuz 1974 Barış Harekatı yapıldığı
tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda
CHP-MSP koalisyon hükümeti bulunmaktaydı.
Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulan
hükümetin diğer ortağı olan MSP'nin lideri hangi
siyaset adamıydı?
A)
28
Türkiye, İngiltere'nin Kıbrıs'ı tek taraflı ilhak
etme kararını hangi antlaşma ile resmen kabul
etti?
A)
Londra Barış Antlaşması
Mondros Ateşkes Antlaşması
C ) Sevr Barış Antlaşması
D ) Lozan Barış Antlaşması
E ) Mudanya Ateşkes Antlaşması
Adnan Menderes
Necmettin Erbakan
C ) Alpaslan Türkeş
D ) Süleyman Demirel
E ) Celal Bayar
B)
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
6
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
32
A
Ziya Tepe, Girne Dağları'nın hangi bölümünün en
yüksek noktasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
35
Kayalar Dağları
Lapta Dağları
Beşparmak Dağları
Girne Dağları
Kantara Dağları
Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmene,
yazılı savunma yapabilmesi için verilecek süre kaç
iş gününden az olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
33
KKTC' nde deprem gözlemleri hangi kurum
tarafından yapılmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
34
36
Meteoroloji Dairesi
Enformasyon Dairesi
Şehir Planlama Dairesi
Harita Dairesi
Jeoloji Dairesi
A)
B)
C)
D)
E)
Koruçam
Çamlıköy
Esentepe
Çınarlı
İncirli
Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenlik görevinin
sona erme hallerinden biri değildir?
A)
Kamu Hizmeti Komisyonu'nca görevden sürekli
olarak uzaklaştırılmaları halinde
B)
Emekliye ayrılmaları halinde
Kendi istekleri ile Öğretmenlikten çekilmeleri
halinde
C)
Kıbrıs'ta en bilinen karstik aşındırma şekilleri
mağaralardır. Ülkemizde turizme de açılan İncirli
Mağarası hangi köyümüzdedir?
37
D)
Adaylık süresi sonunda başarısız görülen adayların
görevlerine son verilmesi halinde
E)
Haklarında cezai kovuşturma başlatılması halinde
Öğretmenler Yasası'na göre, aşağıdakilerden
hangisi öğretmenlerin ödev ve sorumluluklarından
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
7
3
5
10
15
KHK B.İ.M.
Uygulamayı isteme
Görev yerine gelme
Emirlere uyma
Mal bildiriminde bulunma
Bağlılık
7
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
38
Öğretmenlerin sicil dosyalarında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
39
A
41
Sicil raporları değerlendirme sonuçları
Aldıkları disiplin cezaları
Denetleme ve Değerlendirme Raporları
Aldıkları ödüller
Eğitim ve öğrenim durumu
Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye
sahip iki sendikanın her birinin yetkili
organlarınca atanacak kaç yöneticisine görevleri
süresince ödenekli izin verilir?
A)
10
3
C) 5
D) 1
E ) 15
B)
Öğretmenler Yasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi öğretmenlik görevine ilk kez
atanacaklarda aranan genel niteliklerde
bulunmayan bir ifadedir?
42
Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdaki durumların
hangisinde, geçici görevlendirme yapma yetkisini
kullanamaz?
A)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
C ) Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak
D ) On sekiz yaşını bitirmiş olmak
E ) Lisans diplomasına sahip olmak
B)
40
A)
Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların
uzun süreli hastalık, burs, doğum, kurs nedeniyle
yasal izinli bulundukları dönemlerde
B)
Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddeleri gereğince
ödeneksiz izin verilen öğretmenlerin izinli
oldukları dönemler için
C)
Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddelerine uygun
olarak, zaruret halinde, onbeş güne kadar olan
mazaret izin hakkını kullanan öğretmenlerin
mazaret izinli oldukları dönemlerde
D)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında
diğer ülkelere öğretmen olarak gönderilen
öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ndeki görevleri başına dönünceye
değin geçen dönemlerde
E)
Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle
boşalma olması halinde ve Kamu Hizmeti
Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin
geçecek süre için
Öğretmenler Yasasına göre aşağıdakilerden
hangisi kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma
cezası gerektiren eylem ve davranışlardan biridir?
A)
Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp
eylemsel davranışlara yöneltmek.
B)
Bir yılda izinsiz veya özürsüz olarak toplam on
gün kesintisiz göreve gelmemek.
C)
Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik
göstermek.
D ) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde
kullanmak.
E)
Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması
dışında görevini gereksiz biçimde terk etmek.
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
8
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
43
A
Başmuavinlik görevini yürütenlere maaşlarına ek
olarak ne kadar bir ödenek verilir?
46
A)
Çekmekte olduğu maaşın %5'i kadar
B ) Çekmekte olduğu maaşın %6'sı kadar
C ) Çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde
bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar
D)
Çekmekte olduğu maaşın % 7'si kadar
E ) Çekmekte olduğu yıllık maaşın 1/36'sı kadar
44
Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmenlere disiplin
cezasını soruşturma belgelerini aldığı tarihten
başlayarak kaç iş günü içerisinde verir?
A)
B)
C)
D)
E)
5
3
15
30
60
47
45
Yüksek Mahkeme aşağıdakilerden hangisinin
görevlerini yapmaz?
Bakanlar Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Bakanlar Kurulu'nu kurma görevi alan
milletvekili, bu görevini en geç onbeş gün içinde
tamamlamak veya görevi geri vermekle
yükümlüdür.
B)
KKTC Bakanlar Kurulu Başbakan ve Bakanlardan
oluşur.
C)
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma
görevini güven oyu alabilecek bir grup başkanına
veya milletvekiline verir.
D)
Bakanlar Kurulu'na Cumhuriyet Meclisi dışından
girmiş olan bakanların yasama dokunulmazlığı
yoktur.
E)
Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'nca
atanıncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu
görevine devam eder.
"Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini
sağlamakla ödevlidir."
Yukarıdaki ifade Anayasamızda belirtilen
haklardan hangisinin açıklamasıdır?
A)
Yargıtay
Danıştay
C ) Anayasa Mahkemesi
D ) Yüce Divan
E ) Yüksek İdare Mahkemesi
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
A)
Özel olarak korunma hakkı
Sağlık hakkı
C ) Sosyal güvenlik hakkı
D ) Hayat ve vücut bütünlüğü hakkı
E ) Kişi dokunulmazlığı
B)
KHK B.İ.M.
9
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
48
A
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinde
doğrudan doğruya iptal davası açamaz?
50
I. Şans başarısı daha düşüktür
II. Kapsam geçerliği daha yüksektir
A)
Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Siyasal
partiler
B)
III. Üst düzey davranışları ölçmekte daha
başarılıdır
C)
IV. Puanlama yönünden daha kullanışlıdır
Sendikalar
Başbakan
D ) Cumhurbaşkanı
E ) Dokuz Milletvekili
V. Test hazırlama yönünden daha kullanışlıdır
Yukarıdaki bilgilerden hangileri çoktan seçmeli
testlerin doğru/yanlış testlerine göre
üstünlüklerini vermektedir?
49
A)
I, III
I, II
C ) II, III
D ) I, II, III
E ) II, III, V
B)
Bir okulda başarı testi uygulayan öğretmen test
sonunda öğrenci puanlarını sıraya dizmiş ve en
yüksek puanı alan 100 kişi ile en düşük puanı alan
100 kişinin testin 5 maddesine verdiği cevapları
karşılaştırmıştır. Yukarıdaki grafik yüksek ve
düşük puan alan öğrenciler arasından kaç kişinin
maddelere doğru cevap verdiğini göstermektedir.
Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
Testte düzeltilmeden kullanılabilecek sadece iki
madde vardır
B)
3. Madde testtin en zor maddesidir
Madde varyansı en düşük madde 3. maddedir
D ) Madde standart sapması en yüksek olan 1.
maddedir
C)
E)
4. madde testten çıkartılmalıdır.
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
10
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
51
A
I. Matematik sınavında öğrencilerin doğru
sorularını belirleme
II. Bir bölgede kişi başına düşen milli geliri
hesaplama
III. Bir tutum ölçeğiyle öğrencilerin derse karşı
tutumlarını belirleme
53
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmet
alanlarından birisi değildir?
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki
ifadeler temsil ettikleri ölçme türleri ile doğru
eşleştirilmiştir?
52
A)
(I)Doğrudan ölçme (II)Dolaylı ölçme (III)
Türetilmiş ölçme
B)
(I)Dolaylı ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III)
Doğrudan ölçme
C)
(I)Türetilmiş ölçme (II)Dolaylı ölçme (III)
Doğrudan ölçme
D)
(I)Doğrudan ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III)
Dolaylı ölçme
E)
(I)Dolaylı ölçme (II)Doğrudan ölçme (III)
Türetilmiş ölçme
A)
Öğretim hizmetleri
Konsültasyon hizmetleri
C ) Öğrenciyi tanıma hizmetleri
D ) Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri
E ) Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
B)
54
Rogers
Freud
C ) Adler
D ) Maslow
E ) Fromm
B)
55
B)
C)
D)
E)
İnsanın doğasının iyi olduğuna ve gücüne inanan
danışandan hız alan psikolojik danışma
yaklaşımının öncüsü kimdir?
A)
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin öz saygısını
yükseltmek isteyen öğretmenin yapmaması
gereken bir davranıştır?
A)
Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri kapsamında bulunan hizmet
alanlarıyla öğrencilere farklı hizmetler sunulur.
İçten olmalı
Öğrencilerine isimleri ile hitap etmeli
Öğrencilerle kişisel ilişkiye girmekten kaçınmalı
Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmalı
Öğrencilerine empatik yaklaşmalı
Bilişsel kurama göre öğrenme aşağıdaki
süreçlerden hangisi ile başlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
Açık tekrar
Kodlama
Dikkat
Algı
Örtük tekrar
11
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
56
A
59
Programlanmış öğrenme yaklaşımına göre
aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin etkili bir
şekilde gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi
gereken koşullardan biri değildir?
A)
B)
"Öğrenilmiş çaresizlik" kavramı hangi kuramla
ilişkilidir?
A)
B)
Her öğrenciye öğrenme hızına göre olanak
sağlanması
C)
D)
Öğrenciye öğrendiklerinin yanlışlığı hakkında
anında geribildirim verilmesi
E)
Gestalt Kuramı
Bilgiyi işleme
Edimsel Koşullama
Bilişsel Kuram
Klasik Koşullama
C)
Öğrenciye öğrendiklerinin doğruluğu hakkında
anında geribildirim verilmesi
D ) Öğrenilecek bilginin küçük adımlarla öğrenciye
sunulması
E)
60
Öğrencilere eğitim başlamadan önce tüm
hedeflerin tanıtılması
"Yaşamdaki iyi ve kötü olaylar ile erdeme
ulaşarak başetmede, yaşamla barışmada başarı ya
da başarısızlık" şeklindeki gelişim görevleri
Erikson'a göre hangi dönemin özellikleridir?
A)
Yakınlığa karşı yalnızlık
Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
C ) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
D ) Girişkenliğe karşı suçluluk
E ) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
B)
57
Aşağıdakilerden hangisi Bandura'ya göre
öğrenmeyi etkileyen ve modelden elde edilen
dolaylı yaşantılardan değildir?
A)
Dolaylı ceza
Dolaylı pekiştirme
C ) Dolaylı duygu
D ) Dolaylı güdülenme
E ) Dolaylı geribildirim
B)
61
Freud'a göre, doğuştan getirilen ve ruhsal enerji
kaynağı olan ruhsal aygıt yapısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
58
Bilgi işleme modeline göre aşağıdakilerden
hangisi bilgi işlem sürecinde yer almaz?
C)
D)
E)
Süperego
İd
Bilinç
Bilinçaltı
Ego
A)
Girdiler
Çıktılar
C ) Ortam
D ) İşlemler
E ) Geribildirim
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
12
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
62
A
Duyusal motor dönemde olan bir bebeğin annesi
odadan çıktığında onun yok olduğunu sanarak
ağlaması Piget'nin bilişsel gelişim kuramına göre
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)
Şema oluşumundaki yetersizlikle
Nesnenin sürekliliğinin gelişmemesiyle
C ) Kişinin sürekliliğinin gelişmemesiyle
D ) Korunum kavramının kazanılmamasıyla
E ) Ertelenmiş taklitin ortaya çıkmasıyla
B)
64
Bir program geliştirme uzmanı herhangi bir
öğretim programı dokümanını ilk aşamada; hedef,
içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğelerini
program geliştirmenin ilkeleri açısından, ikinci
aşamada ise bu öğelerin birbiriyle ilişkisi
açısından incelemiştir. Son aşamada ise ulaştığı
bulguları raporlaştırmıştır.
Buna göre uzmanın hangi program değerlendirme
yaklaşımını kullandığı söylenebilir?
A)
B)
63
C)
Tasarı değerlendirmesi
Çıktı değerlendirmesi
Erişi değerlendirmesi
İşlem ve çıktı değerlendirmesi
Ürün ve yan ürün değerlendirmesi
Tarih öğretmeni Oğuz Bey, dersinin hedeflerini
D)
sütunlara, konularını ise satırlara yazarak iki
E)
boyutlu bir çizelge elde etmiş; hedeflerle konuların
kesişim noktalarındaki hücrelere de yapacağı
sınavda kaç soru sorabileceğini yazmıştır.
Böylelikle hazırlayacağı sınavın kapsam
65 Program geliştirme sürecinde, hedefler
geçerliliğini sağlayabileceğini düşünmüştür. Bu
belirlendikten sonra sınıflanır. Daha sonra
çalışma sonunda, sınavında hem hangi konularda
hedefler, davranışsal ifadelere dönüştürülür. Bu
hem de hangi hedef düzeylerinde kaç soru yer
işlemin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
alabileceğini belirlemiştir. Bunun yanında eğitim
durumlarında da hangi konulara ağırlık
A ) Öğretmenler arasında anlam birliği oluşturma
verilebileceğini görmüştür.
B ) Öğrenciden beklenenleri tanımlama
Buna göre Oğuz Bey, aşağıdakilerden hangisini
C ) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir kılma
hazırlamıştır?
D ) Eğitim durumlarında öğretimin akışına ışık tutma
E ) Konu alanının ihtiyaçlarını belirleme
A ) İşlem - zaman çizelgesi
B ) Belirtke çizelgesi
C ) Ünite analiz çizelgesi
66 Doğrusal, dallara ayrılan ve karma şeklinde
D ) Öğrenme eksiklikleri çizelgesi
türleri olan öğretim tekniği hangisidir?
E ) Yıllık plan çizelgesi
A ) Rol oynama
B ) Programlı öğretim
C ) Bireyselleştirilmiş öğretim
D ) Bilgisayar destekli öğretim
E ) Drama
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
13
I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Yarışma Sınavı
A
67
Başlıca temsilci Skinner olan, bir bilginin küçük
bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek
öğrenmenin sağlandığını belirten öğrenmeöğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
68
A
70
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme
aşamalarından değildir?
A)
B)
Mikro öğretim
Programlı öğretim
Uzaktan öğretim
Aktif öğrenme
Okulda öğrenme
C)
D)
E)
Veri toplama, toplanan verileri düzenleme
Denenceleri test edip kabul ya da red etme
Problemi tanımlama ve sınırlama
Verileri çözümleme ve yorumlama
Herkes ve her durum için geçerli bir çözüm
üretme
TEST BİTTİ
Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş
öğretimin yararları arasında değildir?
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
A)
Çalışmalar sürekli kontrol edilmelidir.
B ) Öğrenci kendi başına çalışarak konuyu öğrenir.
C ) Öğrenci ihtiyaçlarına ve hızına göre düzenleme
yapılır.
D)
Çok detaylı planlamaya ihtiyaç duyulmaz.
E ) Öğrencilere ayrı ayrı rehberlik için zaman gerekir.
69
Sistematik olarak doğal ya da toplumsal olguları
inceleme; verileri kaydedip bir yargıya varma
süreci olarak betimlenen teknik hangisidir?
A)
Dramatizasyon
Gözlem
C ) Deney
D ) Demonstrasyon
E ) Gezi
B)
Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SÖZEL ANALİZ)
Tarih : 13.09.2014
Saat : 11:30:00
KHK B.İ.M.
14
Download

A A - Kamu Hizmeti Komisyonu