NEŞ’E ERBERK ATAŞEHİR ANAOKULU
SAYI 6
MART 2014
Dost Işıklar Tiyatrosu Okulumuza Geliyor.
•
İtfaiye Gezisine Gidiyoruz.
11 Mart Salı günü saat 12:30'da Acıbadem Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı
Dr. Emel Bellibaş tarafından verilecek 'Çocuklarda Oyun ve Kitap' konulu
4. veli seminerimize davetlisiniz.
•
Müjdat Gezen Tiyatrosu’nun ‘Denizler Çöplük Müdür?’ Oyununu Seyrediyoruz.
•
25 Mart Yazar Görkem Yeltan İmza Günü
•
Geleneksek Bilim Şenliğimizde Şaşırtıcı Etkinlikler Bizi Bekliyor.
•
•
İYİ Kİ
DOĞDUNUZ!!!
M. Kaan Yıldız
S. Rüya Yazıcı
Mercan Ilgaz
Nil Su Akkan
Derin Üçok
Alya Kocakaya
Ecem Ayan
Öykü Beren Güllü
Miraylin Kıran
İrem Kalay
KONULAR
ANADİL ETKİNLİKLERİ
Yeryüzü
Su ve Canlılar
Bitkiler
Bilim ve Teknoloji Haftası
Orman Haftası
Dünya Su Günü
ŞARKILAR
Orman
Mantar
Benim Üç Balığım Var
TEKERLEMELER
Patlıcan
Dokuz
SANAT ETKİNLİKLERİ
Su altı yapılır
Artık materyallerden çiçek yapılır
Su damlası yapılır
Orman proje çalışması yapılır
Sulu boya çalışmaları yapılır
ZIT KAVRAMLAR
Alt – üst
Taze- bayat
Islak-kuru
Kalabalık-tenha
DRAMA&OYUN
Ağaca sarıl
Orman fırtınası
Mikado
Top zıplatma
MUTFAK ETKİNLİĞİ
Gökkuşağı Salatası
MATEMATİK
Kurallı ve serbest sınıflama çalışmaları yapılır.
Kenar-Köşe kavramı üzerinde durulur.
Şekil (kare, küp, daire, silindir) çalışmaları yapılır.
60-80 arası sayı çalışmaları yapılır.
1-100 arası 1’er, 5’er ve 10’ar
Ritmik sayma çalışmaları yapılır.
20’den geriye birer birer ritmik sayma çalışmaları yapılır.
1-10 arası önce gelen sonra gelecek olan sayı çalışmaları yapılır.
1-10 arası basit toplama işlemleri yapılır.
Örüntü, parça, bütün çalışmaları yapılır.
Şekil (kare, daire, dikdörtgen, üçgen, beşgen, altıgen) çalışmaları yapılır.
DENEYLER
Tohumlar filizleniyor
Çiçeğimiz nasıl renklendi?
PARTİ
Renkler Partisi
ÜLKE
Yunanistan
ORMAN
Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda
Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda
Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda
BENİM ÜÇ BALIĞIM VAR
Benim üç balığım var
Su dibinde yem arar
Sallanınca kuyruklar
Birden açılır sular
İki tanesi esmer
Suyun dibinde gezer
Sallanınca kuyruklar
Birden açılır sular
Bir tanesi kırmızı
Denizin güzel kızı
Sallanınca kuyruklar
Birden açılır sular
MANTARLAR
Gösterelim mantarlar nasıl
büyüyorlar
Tatlı tatlı uyuyorlar içinde
Yaz yağmuru yağınca
Sonra güneş açınca
İşte bakın ne kadar çok
mantar varmış ormanda
DOKUZ
Aman ne çıtı pıtı,
Çevir bak sanki altı.
Kafası bilgi dolu,
Sayıların doktoru.
Adı dokuzdur, dokuz
Kuyruğu topuz.
PATLICAN
Patlıcan oymadın mı?
Tadına doymadın mı?
Kız anneciğim
Sen çocuk olmadın mı?
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Koy elleri bellere
Vur elleri ellere
Annesi kurban olsun
Şıkırdayan ellere
Elma attım denize
Geliyor yüze yüze
ÇOCUĞUN YAŞAMINDA OYUNUN ÖNEMİ
Oyun, çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımakta ve çocuğun gelişimini yansıtmaktadır. Oyun, çocuğun bedense, ruhsal gelişimi ve eğitimi için beslenme ya da uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuğun gözüyle
bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi ve oyuncakları da en önemli araçlarıdır.
Çocuk denince akla gelen ilk şey oyundur. Çocuklar dünyayı oyun aracılığıyla tanırlar. Bazen oyun için
bazı malzemeler kullanırlar. Hem oyuncaklar hem de çevredeki objeler, kişiler, olaylar, yollar, çocuklar
için oyun aracı olabilir.
Oyun hem çocuğun ihtiyacını karşılayan hem de anne babanın çocuğu yakından tanımasını ve takip
etmesini sağlayan bir aktivitedir. Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok
yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir. Oyun oynarken çocuğun özgür olması, kendini rahat ifade edebilmesi ve yargılanmaması önemlidir. Okul öncesi
dönemde, evcilik, kukla gibi dramatizasyon oyunları, çocukların iç dünyalarını yansıtmaları için önemlidir.
Oyunun bir diğer faydası da, terapötik (tedavi edici) bir yanı olmasıdır. Kendisine yemek yeme konusunda ısrar edilen bir çocuk, oyuncak bebeğine zorla yemek yedirme oyunu oynayarak, iç dünyasındaki duyguları dışa vurma imkanı bulur.
Öncesinde 'tek başına' oynayan çocuklar, 2 yaş dolaylarında 'paralel oyun' evresine girerler. Bu
dönemde, çocuklar beraber oynuyormuş gibi görünse de, aslında ikisi de kendi oyunların kurarak yan
yana ama farklı oyunlar oynarlar. Bu evreyi, arkadaşlarıyla beraber oynadıkları 'işbirliği oyunu' izler.
Oyunlar Üç Başlık Altında Toplanabilir.
1) Alıştırma oyunları: Bu oyunlar çocukların gelişiminde duyusal motor dönem olarak isimlendirilen doğumdan yaklaşık iki yaşına kadar olan bölüme uyar. Bu dönemde bebekler yavaş yavaş hareket
etmeye başlamıştır ve zihinsel gelişimde ise çevreden beş duyusu ile aldığı uyaranları birleştirip, sınıflandırmaya çalışmaktadır. Bebek çıngırağının rengini ve sesini alır, sınıflandırır.
2) Simgesel oyunlar: Bu gelişim döneminde 2 yaş ile 7 yaş arasındaki dönemi içerir. Çocuk kendi
gerçeklerini hareketlerle yaşatmaktadır. Bunun en belirgin örneği; 'sanki varmış gibi' oyunlardır. Çocuğun bir köşede yarattığı evcilik oyunu, bir odun ya da plastik çubuk ile oluşturulan atı sürmesi vb.
örnekler bu gruptandır. Burada çocuk düşüncelerini yeterince gelişmemiş dili ile anlatamadığından,
bunları simgesel oyunla anlatmaktadır. Ayrıca bu anlatım yoluyla zihinsel simge ve uygulamalar yinelenerek özümsenmektedir. Evcilik oyunu ile duygu ve düşünceler aktarılmaktadır.
3) Kurallı oyunlar: Bu dönemde çocuk ilk olarak kendinden büyüklerin oyunlarını taklit etmeye
başlar. Bu oyunlar 7-8 yaşlarından sonra kurulmaya başlar ve çocuğu sosyalleşmeye yönlendirir. İlk iki
oyun yaş ilerledikçe azalmakta ve yerini kurallı oyunlara bırakmaktadır. Bu değişme çocuğun ilişkilerini
ve sosyalleşmesini yansıtmaktadır.
Yetişkinler konuşur. Çocuklar oynar.
Yetişkinler kelimeleri kullanır. Çocuklar oyuncakları kullanır.
OYUNCAĞIN ÖNEMİ
Oyuncaklar, gelişim basamakları boyunca, çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel, bedensel,
psikososyal gelişmelerine yardımcı olan hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleri şeklinde tanımlanabilir. Yetişkinler, çevrelerinde olup bitenleri nasıl konuşarak ve okuyarak
öğreniyorlarsa, çocuklar da dış dünyayı, oyuncaklarının yardımıyla tanımaya çalışırlar. Oyuncaklar, zekayı, duyuları uyaran, çocuğun hayal gücünü geliştiren, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini destekleyen, çocukluk döneminin en değerli araç gereçleridir.
Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeşitli boyutlar ve renklerdeki oyun malzemeleri, aynı zamanda, çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, boyut, şekil gibi kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Çocukların arkadaşlarıyla birlikte oynarken paylaşmayı, beklemeyi, işbirliği yapmayı da öğrenir. Buna ilaveten, çocuklar ellerine geçen oyuncakları bazen bozarak, parçalara ayırıp birleştirerek
hem meraklarını giderir hem de oyuncakların özelliklerini keşfederler. Burada önemli olan bir diğer
nokta da, çocuğun oyuncaklarının çok değil, yaşına uygun niteliklerde olmasıdır.
Yaşlara Göre Oyuncak Tercihleri
0-6 ay arası çocuklar
Yeni doğan bebek için en değerli oyuncak kendi bedenidir. Örneğin bebek ayağını ağzına getirmeye çalışarak kendi kendine eğlenir.
Çıkardığı birtakım seslerle birlikte hareket eder ve kendini oyalar.
Ses, şekil ve renge karşı hassastır. Duyularını uyaran her nesne, onda ilgi uyandırır.
İlk aylarda çocuğun beşiğinin üzerine asılabilen, yatağının kenarına tutturulabilen, sallanınca hareket eden ve ses çıkaran, hareketli, sesli ve canlı renkli oyuncaklar ilgi kaynağıdır.
7-12 ay arası çocuklar
Çocuk uzanabileceği, her eşyayı yakalamaya çalışır.
6-7. aylardan itibaren, çocuğun eline, avucuna sığabilen oyuncaklar tercih edilmelidir.
Çocuğun bir elinden diğerine rahatlıkla geçirebileceği renkli halkalar, ağzına götürdüğünde emebildiği kauçuk küpler, kurcalandığı zaman hemen bozulmayan plastik bebekler ve hayvancıklar,
bu dönemin sevilen oyuncaklarıdır.
Çocuk 10-12. aydan itibaren tutunarak da olsa, ayağa kalkabildiği andan itibaren, eline geçirdiği
her şeyi atmaktan zevk alır.
12-18 ay arası çocuklar
13. aydan itibaren yürümeye, bir yerden bir yere gitmeye başlayınca, çocuğun oyuncak tercihinde
bir yenilik görülür. ipinden çektiği zaman ses çıkaran, hareket eden, kendisi ile birlikte yer
değiştiren oyuncakları arar.
15-18 aylık çocuk, yürüme koordinasyonunun artması ile birlikte eşyaları, bir odadan diğerine taşımaktan zevk alır. Boyuna uygun olan her türlü eşyanın üzerine çıkar, tırmanabileceği her yere
tırmanmaya çalışır.
18-24 ay arası çocuklar
Doldurma-boşaltma, açma- kapama çocuğun en sık yaptığı işlerdendir. Kule yapmak, köprü yapmak,
oyuncağın parçalarını üst üste koymak veya onları yan yana dizmek, kutuları iç içe yerleştirmek, ilgi uyandıran etkinliklerdir.
2-3 yaş arası çocuklar
Anne ve babasını taklit etmeye başlayan çocuğun, mutfak eşyalarını oyun aracı olarak kullandığı
bunun yanı sıra tamir aletlerinden, bahçe materyallerinden (kova, kürek vb) zevk aldığı görülür.
3-4 yaş arası çocuklar
Çocuğun hareketlerinde kararlılık vardır. Tırmanmak, inip çıkmak, üç tekerlekli bisiklete binmek,
bu yaşlarda en çok sevilen faaliyetlerdir.
Yapı-inşa malzemeleri ilgi alanlarına girer. Küçükten büyüğe doğru giden küpler, tahta parçaları,
büyük bloklar gibi.
4-6 yaş arası çocuklar
Bu dönemde çocuk, masa başı faaliyetlerine ilgi duymaya başlar. Resim yapma, boyama, kesme vb.
Bu arada evcilik, bakkalcılık, doktorculuk, hırsız-polis oyunları, bu dönemin en yaygın oyunlar arasındadır.
Çocuklar grup oyunlarına ilgi duymaya başlarlar. Zihinsel çaba gerektiren materyaller bu dönemde
(resim ve sayı eşleme oyunları, domino, sayı kartları gibi) gözdedir.
Gelişim Alanlarına Göre Oyuncaklar
Büyük kas gelişimi için oyun araçları:
1. Üç tekerlekli bisiklet
2. Çeşitli boylardaki arabalar
3. Kayma, tırmanma, sallanma oyuncakları
Tahterevalli
Küçük kas gelişimi için oyun araçları:
1. Mum boya, renkli kalem, keçeli kalem, kağıt
2. Kağıt makası
3. Yırtma, yapıştırma etkinlikleri
Legolar, birleştirme oyuncakları, parçalı bulmacalar
Kurgu oyuncakları:
1. Küpler, bloklar
2. Tahta otomobiller ve kamyonlar
3. Kum havuzunda oynanabilecek oyuncaklar
4. Tahta hayvanlar
5. Bebekler
6. Eklemeli oyuncaklar
Birbirine geçmeli oyuncaklar
Yaratıcı düş gücünü geliştiren oyuncaklar:
1. Kukla sahnesi ve kuklalar
2. Bez bebekler
3. Kostümler
Doktor araçları, oyuncak telefonlar vb.
Yaratıcı sanat için malzemeler:
1. Çeşitli boya kalemleri
2. Baskı kalıpları
Artık kumaşlar, kağıtlar, ip vb.
Çocuğun algı ve kavramasını geliştirecek uyarıcı araçları:
1. Tahtadan veya mıknatıslı harf ve sayılar
2. Eklemeli bulmacalar, puzzlelar
3. Dominolar
4. Tamamlama, karşılaştırma oyunları
5. Ritm araçları vb.
OYUNCAK SEÇİMİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Çocuğa, evde kendisinin oynayabileceği, oyuncaklarını koyabileceği bir köşe hazırlanmalıdır.
Oyuncaklar, çocuğun rahatça alabileceği, oynamak istediğini seçebileceği ve geri koyabileceği şekilde
düzenlenmelidir.
Oyun alanı çocuğun rahat hareket edebileceği tehlike yaratmayan bir ortam olmasına dikkat edilmelidir.
Anne-baba, çocuğa pahalı oyuncaklar almak yerine, çocuğun kaslarını çalıştıracak, girişimciliğini ve hayal gücünü artıracak oyuncakları tercih etmelidir. Örneğin; sünger bebek, kağıt uçurtma gibi.
Anne-baba çocuğun oyun oynamasını cesaretlendirmeli, yeni oyunlar öğretmeli ve çocuğa oyun oynarken
eşlik etmelidir. Çocuğun anne-babası ile birlikte oyun oynaması, çocuğun oyununun daha uzun sürmesini ve zenginleşmesini sağlar.
Anne ve babanın sevgi dolu, sıcak yaklaşımıyla, sık sık birlikte oynanılan, ilgilenilen çocuklar daha iyi
gelişir ve beceriler kazanır.
BAZI ARAŞTIRMALAR DİYOR Kİ...
- Uyak bulmaya çalışılan oyunlar, kelimeleri oluşturan küçük sesleri duymaları için eğitir. Araştırmalar, okul
öncesi dönemde uyaklarla tanışmış çocukların okumayı öğrenmede daha az sorun yaşadığını savunmaktadır.
-Küçük çocuklar, etkinliklerin sırasını takip etmekte zorlanabilirler. Masal uydurma, yarım bırakılan hikayeyi tamamlama oyunları faydalı olur.
-Serebellumun (beyincik) beceri hareketlerinin, kesik kesik değil, ahenkli ve devamlı olmasını sağlar. Yeni
becerilerin öğrenilmesi ve düzenlenmesinde rol oynar. Örneğin; makasla kesim yapmak, iyi bir el göz koordinasyonu gerektirir ve çocuğunuzun altı yaş civarında, karmaşık şekiller kesebilmeyi becerene kadar birçok deneme yapması gerekir.
-Birçok bilim insanı, matematik ve müzik yetenekleri arasında bir bağ olduğuna inanmaktadır. Müzik, matematik ve boyutsal kavramlar beynin sağ yarısı tarafından kontrol edilir. Bu nedenle, çocuğunuzla müzik kulağını geliştiren oyunlar oynarken, matematik yeteneklerinin de gelişmesini sağlarsınız.
-Sosyal oyunlar, çocuğun gelişimi açısından nesnelerle oynanan oyunlardan daha faydalıdır.
-Araştırmalar, bir şeyi başaracağımıza inanmanın, genellikle başarmayı kolaylaştırdığını savunur. Çocuğunuzu görsel hafıza oyunlarında bol bol kutlayın ve gelişimini izleyin. Eşleştirme oyunu, küçük çocukların da
yetişkinler kadar iyi oynayabilecekleri bir oyun olduğundan, kendilerine güvenlerinin artmasına yardımcı
olun. Çocuklar bu gibi görevlerde yavaş yavaş gelişim gösterdikçe, başarılı olabileceklerine dair düşünceleri
de artacaktır.
-Eşleştirme oyunları, mantık yürütme becerilerini geliştirir.
Uzman Psikolog İrem ERMAN
KAYNAKLAR;
Oyun Terapisi-Psikolojik Testler Derneği
Zeka Geliştirici Oyunlar-Uz.Dr.Dorothy Einon
Çocuğu Tanımak ve Anlamak-Haluk Yavuzer
ROOMS, MUSICAL
INSTRUMENTS,
WHEATHER, SEASONS
GRAMMAR
Living room, kitchen, sitting room,
bedroom, bathroom, diningroom,
garden
Piano, drum, violin, guitar, trumpet,
bass, saxophone
Spring, summer, spring, winter
Sun-sunny
Cloud-cloudy
Rain-rainy
Snow-snowy
Wind-windy
Rainbow
Let’s eat
Let’s drink
Let’s cook
Let’s swim
Let’s go
Let’s dance
SINGULAR-PLURAL
I have two eyes…
You have one apple…
We have two teacher…
They have three pencils…
She has one book…
He has two cars…
It has one nose
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE
Big-bigger-biggest
Small-smaller-smallest
Slow-slower-slowest
Fast-faster-fastest
Tall-taller-tallest
Short-shorter-shortest
He is bigger than…
She is smaller than…
They are slower than…
You are faster than…
I am taller than …
We are shorter than…
I AM THE MUSIC MAN
I am the Music Man
And I come from down your way
And I can play
What can you play?
I can play the piano, piano, piano
I can play the piano,
Pia - piano.
I am the Music Man
And I come from down your way
And I can play
What can you play?
I can play the saxophone, saxophone, saxophone
I can play the saxophone,
Saxo, saxophone.
I am the Music Man
And I come from down your way
And I can play
What can you play?
I can play the big bass drum, big bass drum, big bass
drum
I can play the big bass drum,
Big bass, big bass drum.
I am the Music Man
And I come from down your way
And I can play
Pia - pia - piano.
piano, piano
Pia - pia - piano
Pia - piano.
Saxo - saxo - saxophone
saxophone, saxophone
Saxo - saxo - saxophone
Saxo - saxophone.
Big bass - big bass - big bass drum
Big bass drum, big bass drum
Big bass - big bass - big bass drum
Big bass - big bass drum.
THANK YOU!
Thank you , Thank you
Thank you , Thank you
In the summer, and the autumn
In the winter and the spring
Thank you ,Thank you
Thank you .
Take care ,Take care
Take care ,Take care
In the summer,and the autumn
In the winter and the spring
Take care ,Take care
Take care ,Take care
In the summer,and the autumn
In the winter and the spring
Goodbye,Goodbye
Goodbye,Goodbye.
BIGGER, PLEASE!
Is this OK?
No, bigger please!
Is this OK?
No, bigger please!
Is this OK?
No, bigger please!
Is this OK? That's great!
Is this OK?
No, smaller please!
Is this OK? That's great!
Is this OK?
No, slower please!
Is this OK?That's great!
Is this OK?
No, faster please!
Is this OK?That's great!
Is this OK?
No, cheaper please!
Is this OK?
Is this OK?That's great!
LET US SING TOGETHER
Let us sing together. Let us sing
together.
One and all a joyous song.
Let us sing again and again,
Let us sing again and again,
Let us sing again and again,
One and all a joyous song.
Let us sing together. Let us sing
together.
One and all a joyous song.
Let us sing again and again,
Let us sing again and again,
Let us sing again and again,
One and all a joyous song.
Koreografi çalışması
Çizgi çalışmaları (daireler, düz çizgi,
V çizgisi gibi)
Dans çalışması
Zıplamalar
Köşeden yürüyüş çalışması
Plie, tandu, kol pozisyonları ve esneme
hareketleri tekrarı
Çalma şekillerine göre müzik aletlerinin sınıflandırılması.
Sınıflandırılmış müzik aletleri ile uygulama.
"Ne Yapmalıyım" orff oyunu
Ayın müzisyeni "Vivaldi", eserleri ve hayatı hakkında bilgilendirme ve zihin haritası.
Işıklı araba oyunu (Kırmızı ışıkta dur, sarıda bekle, yeşilde koş)
Komutlarla hareket etmeye alışma
Boyun, omuzlar, bel ve kalçanın ısıtılması
Kelebek hareketi ve bacak açma
Yengeç yürüyüşü
Beşik sallanışı
Sünger blokların üzerinden atlama
Çamaşır makinesi oyunu
Download

Portakallar Mart Bülteni