TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
TEKERLEMELER
Armut
Armudu kestim,
Tavana astım.
Şıp dedi düştü,
Kargalar uçtu.
Annem yoğurt getirdi,
Kedi burnunu batırdı.
Bu kediyi ne yapmalı?
Minareden atmalı.
Minarede bir kuş var,
Kanadında gümüş var.
Eniştemin cebinde,
Türlü türlü yemiş var.
İki Gemi
İki gemi geliyor
Biri A, biri B.
Ortasında Kemal Paşa
Gel gidelim Beşiktaş’a.
Beşiktaş’ta kim var?
Sırma saçlı kız var.
Ali Bey’e verelim.
Ali Bey hasta,
Çorbası tasta,
Et yer, su içmez,
Hastalığı hiç geçmez...
Telefon Oyunun başı
Zır Zırr Zırrrr !
Bu ses ne sesi ?
Bizim telefonun sesi.
Hayır, hayır!
Dayımın kol düğmesi.
Çıt pıt.
Nereden geldiysen,
Oradan çık
PARMAK OYUNLARI
Manav Amca
- Tak tak tak. (Kapı vurulma hareketi yapılır.)
- Kim o? (Soru sorma hareketi yapılır.)
- Ben manav amca.
- Ne getirdin bana?
- Neler getirmedim ki... (İki el açılarak hareket ettirilir.)
- Ispanak, kereviz, enginar
- Havuç, kayısı, portakal.
- Aaaaaaaa! Karpuzum da var.
- Daha neler var neler…
- Küpe için kirazlar, (İki elle kulak memeleri tutulur)
- Çok da güzel elmalar,
- Çok güzel, çok güzel, ben bunlardan hep yerim. (Eller çırpılır)
Tren
• Çuf…çuf…çuf…
(İki el üst üste konarak, öne ve
arkaya hareket ettirilir.)
• Tren geçiyor
(Parmaklar dirseğe konur ve aşağıya
doğru indirilir.)
• Yokuştan aşağı iniyor.
• Çuhh..çuhh…çuh
• Tren geriye dönüyor, yukarıya çıkıyor. (Parmaklar dirseğe doğru süratle çıkarılır.)
Şeker Adam
Şeker adam, şeker adam,
- Burnu uzun lö lö lö.
(Elle burun tutulur.)
- Kaşları keman gıy gıy.
(Elle keman çalınır gibi yapılır.)
- Karnı davul güm güm.
(Eller karına vurulur.)
- Saçları flüt, düt düt düt. (Ellerle saçlar tutulur; dudak, flüt çalınır gibi büzülür.)
- Yanakları elma, oh ne tatlı!
(İki yanak okşanır.)
- Şeker adam, şeker adam,
- Şip şap şop şip şap şop. (Eller çırpılır.)
BİLMECELER
Benim bir ağacım var, her gün yaprak döker. (Takvim)
Ben giderim o gider, kolumda tik tak eder. (Saat)
Ne ağzı var, ne dili. Konuşur insan gibi. (Mektup)
İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. (Kitap)
Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar. (Radyo)
Biz onu görürüz, o bizi görmez.
O konuşur biz dinleriz; biz konuşuruz o dinlemez. (Televizyon)
Dumanı tüter, isterse gider; balık değildir, denizde yüzer.
(Gemi)
Sıra sıra odalar, birbirini kovalar.
(Tren)
Dağdan gelir takır takır, ayakları gümüş bakır.
(At
arabası)
Üç kardeşim var. Biri karada gezer, biri havada uçar, biri denizde yüzer.
(Tank, uçak, gemi)
ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GÖRE OKUL OLGUNLUĞU
Okula başlama, çocuk psikolojisi açısından gelişimsel alanlarda belli bir olgunluğa
ulaşmayı gerektirir. Okul olgunluğu, motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil alanlarında
gelişmenin yaşıtlarının düzeyinde olması demektir. Okul olgunluğuna erişen çocuk
psikolojisinde, okula başladığında kendinden beklenenleri yerine getirebileceği için, okul
ve öğrenmeye karşı olumlu duygular geliştirecektir. Tam tersi olan, okul olgunluğunu
tamamlamamış çocuklarda ise okul bazen tam bir kâbus halini alabilmektedir.
Motor Gelişim:
Bedensel hareket ve koordinasyon sağlanabiliyor olmalıdır. Vücuduna, hareketlerine
hâkim olabilmesi, kalemi iyi kullanabilecek ince kas koordinasyonunun da buna ilaveten
gelişmiş olması gereklidir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Temel özgüven becerisini kazanmış olması beklenir. Ebeveynlerle kurulan ilk ilişkiler, daha
sonra kuracağı ilişkileri de etkiler. Güvenli ilişki kurma, güvenli ayrılığı kabullenme,
sorumluluk alabilme, yaşıtları ile sağlıklı ilişki kurabilme, oyun kurabilme veya kurulmuş
olan oyuna katılabilme, oyunun kurallarına uyma ve sürdürebilme, kendi başına hareket
edebilme becerilerine sahip olmalıdır. Öz bakım becerilerini yerine getirebiliyor olmalıdır.
Zihinsel Gelişim:
Önce şekil algısı gelişir çocukta. Sembol algısı, ( harf ve sayılarla ilişki) daha sonra
gerçekleşir. Çocuğun zekâ seviyesi ve öğrenme ortamında olumlu tepki verebilmesi, okul
yaşamındaki uyumu üzerinde etkilidir. Görsel ve işitsel algılama, hafızada tutma, nedensonuç ilişkisi kurabilme, yeterli kavrama becerisine sahip olma, parça-bütün ilişkisi
kurabilme, sıralama becerilerine sahip olması beklenir.
Dil Gelişimi:
Okuma yazmadan önce, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmiş olması önemlidir.
Kendini ifade edebilmeli, düşüncelerini sözcüklere dökebilmelidir. Yeterli bir kelime
hazinesine sahip olması, olayları sırasıyla anlatabilmesi, bir konuşmayı aktarabiliyor
olması beklenir.
Çocuğun psikolojik olarak okula hazır oluşu, ilerideki başarısını etkileyecektir. Çocuk
okula başladığında, hiç tanımadığı bir ortam, tanımadığı kişiler ve uymak zorunda
olduğu kurallarla karşılaşır. Bu durum bir uyum süreci gerektirir. Okul olgunluğu
kazanmış olan çocukta bu uyum süreci kısa sürede tamamlanır. Ancak henüz okul
olgunluğu kazanmamış çocuk için bu süreç oldukça sancılıdır. Bu nedenle çocuğun
yaşını doldurmuş olması, hatta bazen okuyup yazabiliyor olması her zaman okula hazır
olduğu anlamına gelmez. Diğer gelişim alanlarının da zihinsel gelişim ile aynı düzeye
ulaşması gereklidir. Gelişim alanlarından birisi çok ilerideyken diğerleri geride
kalmışsa, okul yaşantısı içinde gerideki alanların ilerideki alanı da geriye çektiği
görülebilmektedir.
Anaokulu yaşantısı içinde okul olgunluğu konusunda tereddütler var ise, anaokulu
öğretmeninden gruba uyma konusunda, öğrenme alanlarında güçlük yaşandığına dair
çeşitli uyarılar alınıyor ise, özellikle çocuk yılsonu doğumlu ise, bir uzmana başvurarak
çocuğun okul olgunluğu açısından değerlendirilmesini sağlamakta yarar olacaktır.
Değerlendirme sonunda zayıf görülen alanlar desteklenebilir ve çocuk okula daha
güçlenmiş olarak başlayabilir. Böylece okul başladıktan sonra yaşanacak olası birçok
sorun önceden çözümlenmiş olacaktır
İNGİLİZCE
4 YAŞ
- fruıts( orange, apple, banana, cherrıeS)
5 YAŞ
– food(bıscuıts, cheese, juıce, nuts,
sandwıches, tomatoes
6 YAŞ
–anımals ( cow, sheep, duck, hen, horse)
MÜZİK
• Kuş şarkısı
• Gitarı tanıma ve boyama çalışması
• Kuş şarkısı (tekrar)
• Flütü tanıma ve boyama
BEDEN EĞİTİMİ
• Oyunlarla engelleri aşıyorum,
zıplamalar.
SATRANÇ
• Merdiven matı anlatılacak.
• Uygulamalı merdiven matı anlatılacak.
• Merkez, genişletilmiş merkeZ.
• Serbest oyun. Oyunlarda öğrendiklerini kullanır.
MENTAL ARİTMATİK
• İki basamaklı sayıları tanıma.
• İki basamaklı sayıları çıkarma
GÖRSEL SANATLAR
• Natürmort resim(Ayın Ressamını Tanıyoruz.)
• 3 Boyutlu çalışmalar
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
DEĞERLER EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
• Adil davranmak
• Başkalarının hakkını riayet etmek
ADAB-I MUAŞERET
• Konuşma-oturma adabı
GEZİ- GÖZLEM
• Piknik
• Huzurevi
KAVRAMLAR
4YAŞ
RENKLER: yeşil, turuncu, mor
GEOMETRİK ŞEKİLLER: daire,üçgen,kare
MİKTAR: Az-Çok
SAYI SAYMA:1-10Arası ritmik sayma
DUYU: Tatlı- Tuzlu, Acı- Ekşi
ZIT KAVRAMLAR: uzun-kısa, büyük- küçük, üzgün-mutlu
ZAMAN: Önce-sonra
YÖN-MEKANDA KONUM: alçak-yüksek
5 YAŞ
Renk: Siyah
Geometrik şekiller: Kare-daire-üçgen-dikdörtgen-küp-silindir
Boyut: Büyük-küçük
Miktar: Az-çok
Yön mekân: Önde-arkada
Sayılar: 1’den 10’a kadar nesnelerle artırma – eksiltme yapma\ İlk-OrtaSon
Duyu: Sıcak-ılık-soğuk\ sesli-sessiz
Duygu: Mutlu-üzgün
Zıt kavramlar: kirli-temiz\ Karanlık-aydınlık\ Ters-düz\ Eski-yeni\
Başlangıç-bitiş
Zaman: Önce-sonra
Renkler: Öğrenilen renklerin tekrarı
Geometrik şekiller: Öğrenilen şekillerin tekrarı
Boyut: İnce-kalın / uzun-kısa
Miktar: Boş-dolu
Yön mekân: Başta – Ortada – Sonda
Sayılar: 1-20 arası sayılar
Duygu: Mutlu-üzgün
Zaman: Gelecek
6 YAŞ
Renk: Siyah
Geometrik şekiller: Kare-daire-üçgen-dikdörtgen-küp-silindir
Boyut: Büyük-küçük
Miktar: Az-çok
Yön mekân: Önde-arkada
Sayılar: 1’den 10’a kadar nesnelerle artırma – eksiltme yapma\ İlk-Orta-Son
Duyu: Sıcak-ılık-soğuk\ sesli-sessiz
Duygu: Mutlu-üzgün
Zıt kavramlar: kirli-temiz\ Karanlık-aydınlık\ Ters-düz\ Eski-yeni\ Başlangıç-bitiş
Zaman: Önce-sonra
Renkler: Öğrenilen renklerin tekrarı
Geometrik şekiller: Öğrenilen şekillerin tekrarı
Boyut: İnce-kalın / uzun-kısa
Miktar: Boş-dolu
Yön mekân: Başta – Ortada – Sonda
Sayılar: 1-20 arası sayılar
Duygu: Mutlu-üzgün
Zaman: Gelecek
FIKRA KÖŞEMİZ
CÜPPE
Hoca sokağa çıkar çıkmaz komşular, “hocam akşam evden çok
gürültü geliyordu” dediler. Hoca, “Evet cübbem
merdivenlerden düştü onun gürültüsü” der. “Aman hoca. Cübbe
düşünce gürültü olur mu?” dediklerinde, Hoca: “Uzatmayın,
içinde ben de vardım.” Der.
SİNYAL
Temel arabası ile Taksim meydanın da dönüp duruyordu.
Aynı Trafik polisinin önünden beşinci defa geçerken
polis de merak etti ve temeli durdurup sordu.
Bir yer mi arıyorsunuz? Niye meydanı dönüp
duruyorsunuz?
Temel:
Sol sinyal takıldı da
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Trafik ve İlk Yardım Haftası
Anneler Günü
Engelliler Haftası
Müzeler Haftası
Çevre Koruma Haftası
Babalar Günü
günü
Mayıs ayının ilk haftası
Mayıs ayının 2. Pazar günü
10 – 16 Mayıs
18 – 24 Mayıs
Haziran ayının ikinci haftası
Haziran ayının üçüncü Pazar
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
5YAŞ
YALÇIN KEREM BALABAN:19.05.2009
FURKAN BAŞARAN:27.05.2009
ZEYNEP SUDE PINAR:12.05.2009
AYAZ TEMEL:26.06.2009
KORAY EFE AK:07.05.2009
DEMİR ERDOĞAN:09.05.2009
ELİF BİRCAN:06.06.2009
Download

İki Gemi