1 Temmuz 2014
Netsis Entegre
1 Temmuz 2014
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
Netsis Entegre Netsis II
Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok
Yönetimi, Finans Yönetimi, Dövizli İşlemler,
Seri Lot, Form Bazlı Alan Güvenliği, Serbest
Rapor Üreteci, SMS, Kredi Kartı, Stokbar
Netsis Entegre Netsis III
Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok
Yönetimi,Genel Muhasebe , Finans Yönetimi,
Dövizli İşlemler, Seri Lot, Form Bazlı Alan
Güvenliği, Serbest Rapor Üreteci, SMS, Kredi
Kartı, Stokbar, Demirbaş Yönetimi
Netsis Entegre İşletme Defteri
1 Kullanıcı
5 Kullanıcı
10 Kullanıcı
İlave
Kullanıcı
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.050 TL
4.050 TL
5.350 TL
525 TL
960 TL
12
2.950 TL
6.550 TL
8.450 TL
770 TL
1600 TL
20
340 TL
700 TL
900 TL
125 TL
240 TL
3
Açıklamalar:
1.
2.
Netsis Entegre ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 10 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
Netsis Entegre ürünleri Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition veritabanı ile
kullanılabilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve
10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Microsoft®
SQL Server® 2012 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili NETSİS İş Ortakları'na danışınız.
Opsiyonlar
Netsis Entegre Personel (5 Kullanıcı)
Netsis Entegre Muhasebeci Paketi (10 Kullanıcı)
Netsis Entegre Enflasyon Muhasebesi
Netsis Entegre Üretim
Netsis Entegre Müstahsil Makbuzu
Netsis Entegre Ithalat/Ihracat Modül
Netsis Entegre Banka Entegrasyonu ( MT940)1
Kullanıcı
Bağımsız Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.000
1.000
800
1.200
10
15
1.100
970
1.200
800
15
10
450
930
400
800
5
10
2.000
320
4
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.250
1.050
1.250
1.250
1.250
1.250
1.280
240
320
320
320
320
16
3
4
4
4
4
Açıklamalar:
1.
Banka Entergrasyonu yapılan bankalar için, Netsis Satış ekipleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Perakende Çözümleri
Netsis Entegre Web NetPos
Netsis Entegre Web Netpos Ek kullanıcı
Netsis Standard Yazar Kasa ve POS Aktarım (Windows)
Kasa EsPos Kasa (Windows)
Kasa IBMPos Kasa (Windows)
Kasa NCR(Tera) Kasa (Windows)
Netsis Entegre
1 Temmuz 2014
E-devlet Uygulamaları
E-Fatura GIB Dosya Aktarım
E-Fatura Özel Entegratör Online Entegrasyon
Netsis E -Defter (Tek Sirket)
Netsis E -Defter Firma Arttırımı
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.450
4.950
2.100
800
840
1.200
960
120
7
10
8
1
Açıklamalar:
1.
e-Defter baz fiyatı olarak belirtilen ücret; e-Defter modülünü ve 1 firmayı içermektedir.
2.
Firma sayısı; kullanıcının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) nezdinde açtırdığı her bir firmayı temsil
etmektedir. e-Defter uygulaması için firma sayısı artırımı; kullanıcının GİB'e beyanda bulunduğu ve farklı
vergi numaralarına sahip firmaları bazında değerlendirilmektedir.
3.
e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir. Yenileme oranları da kullanıcının Versiyon paketine sahibi
olup olmamasına ve kullandığı ana paket ürüne göre değişiklik göstermektedir ve bu oran hesaplanırken
kullanıcının ilgili üründeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter modülü
ile firma artırımları baz alınmaktadır.
4.
Firma Sayısı Artırımı almak isteyen bir e-Defter kullanıcısı satın alımlarını dönem içerisinde dilediği
zaman gerçekleştirebilmektedir. Yenileme döneminin beklenmesine gerek yoktur.
Entegrasyon Uygulamaları
Netsis Entegre Netopenx
Netsis Entegre Netopenx Kullanıcı
Karar Destek Sistemleri ( Navigator Smart For Netsis)
Navigator Smart For Netsis ( Ana Paket)
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Arttrımı
Saas (Kullandıkça Öde) Grubu
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
3.450
150
Proje Bazlı
--
Proje Bazlı
--
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.150
750
1.200
1.900
900
----
6
----
Aylık Kiralama
İlave
Kullanıcı
45
55
80
25
315
Netlite
Netsis Web Entegre – Netsis II (10 kullanıcıya kadar)
Netsis Web Entegre – Netsis III (10 kullanıcıya kadar)
Netsis WebCRM (10 kullanıcıya kadar)
Netsis WebCRM (20 + kullanıcı)
Netsis Entegre
1 Temmuz 2014
-15
18
25
20
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Netsis tarafından tavsiye
edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama
danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün
kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
Eğitim hizmetini yalnızca yetkili Netsis İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız
kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair Netsis, kesinlikle hiçbir güvence
vermez.
6.
7.
8.
“Lisanslama Yöntemi” açıklamaları:
i.
Kullanıcı: Programı aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı
ii.
Modül: Modüllerin yükleneceği sunucu sayısı
iii.
Kasa: Mağazacılık uygulamasında kullanılacak kasa sayısı
Netsis Entegre ürünleri Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition veritabanı ile
kullanılabilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve
10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Microsoft®
SQL Server® 2012 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili NETSİS İş Ortakları'na danışınız.
Netsis Entegre Personel Paketi 5 üzerinde kullanıcı ile satın alınmak isteniyorsa lütfen Netsis Yazılım’a
başvurunuz.
9.
01.01.2014 tarihinden önce Entegre kategorisi ürünlerimizden satınalma yapmış olan
müşterilerimize ek kullanıcı alımlarında %15 iskonto uygulanır.
10. 01.01.2014 tarihinden önce Entegre kategorisi ürünlerimizden satınalma yapmış olan
müşterilerimize ek modül alımlarında %15 iskonto uygulanır
11. 01.01.2010 tarihinden sonra kurulan şirketlerin ilk satınalmalarında %15 yeni kuruluş iskontosu
uygulanır.
12. Başka ürünlerden muadil Netsis ürünlerine ilk geçişte %15 geçiş iskontosu uygulanır.
13. Eski DOS versiyonlarından ve eski DOS Netlite ürünlerinden geçişlerde %50 iskonto uygulanır.
.
Netsis Entegre
1 Temmuz 2014
Download

1 Temmuz 2014 - Netsis Yazılım