Deutsche Bank Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování
Podmínky vedení běžného účtu Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů prostřednictvím MT940 v rámci skupiny DB 1) Denní elektronické přijímání výpisů od třetí strany (banky), prostřednictvím MT940 Denní elektronické zasílání výpisů třetí straně (bance), prostřednictvím MT940 Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne, prostřednictvím MT942 Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne třetí straně, prostřednictvím MT 942 Výpisy z běžných účtů zasílané faxem (na vyžádání) / osobní vyzvednutí výpisů z běžných účtů na pokladně Automatické vyrovnávání zůstatků (zero balancing)
Cena
za účet, měsíčně
CZK
bez poplatku
1 000,00
za účet, měsíčně
750,00
za účet, měsíčně
500,00
za účet, měsíčně
1 250,00
za účet, měsíčně
2 000,00
za výpis
500,00
za účet, měsíčně
750,00
1)
Součástí je limitované elektronické zasílání výpisů z běžných účtů v průběhu dne prostřednictvím MT 942 (zasíláno dvakrát denně). Úrokové sazby 2) Úročení zůstatků na běžných účtech Termínované vklady Debetní úrokové sazby na základě schváleného kontokorentního úvěrového rámce
Čerpání neschváleného kontokorentního úvěrového rámce na běžném účtu
% p.a.
bezúročně
dle dohody
dle dohody
Prime Rate DB AG,
Praha + 5,0% 3) 2)
S výhradou změn sazeb na finančních trzích. Úročení je kalkulováno na bázi „počet kalend. dnů / 360“ a je účtováno čtvrtletně. 3)
Prime Rate DB AG, Praha je O/N sazba stanovovaná DB AG Praha v závislosti na podmínkách na trhu. 2. Platební styk Cena 4)
Služba Příchozí tuzemské Elektronicky Přijatá platba expresní Přijatá platba, včetně přijaté platby na základě vyslaného příkazu k inkasu
Cena 4) 1 000,00
15,00
Příchozí zahraniční Elektronická Přijatá platba expresní (včetně PriEur) Přijatá vnitropodniková platba (Intercompany)
Přijatá platba Cena 4) 1,8‰ min. 800,00
max. 15 000,00 1,8‰ min. 800,00
max. 15 000,00 1,5‰ min. 400,00
max. 10 000,00 Přichozí SEPA Elektronická Přijatá SEPA platba Přijatá platba na základě vyslané žádosti SEPA inkaso – B2B/Core
Přijaté SEPA vrácené inkaso Cena 4) 750,00
750,00
750,00
Strana 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank Odchozí tuzemské Elektronická Odchozí platba expresní
Odchozí platba včetně platby na základě přijatého příkazu k inkasu
Papírová Odchozí platba expresní
Odchozí platba Cena 4) 1 000,00
15,00
Cena 4) 5 000,00
500,00
Odchozí zahraniční platby Elektronická Odchozí platba expresní, trvalý příkaz expresní, platba PriEUR
5)
Odchozí vnitropodniková platba, vnitropodnikový trvalý příkaz
Odchozí platba, trvalý příkaz Platba přes db‐FX4Cash
Papírová Odchozí platba expresní
Odchozí platba Cena 4) 1,8‰ min. 800,00
max. 15 000,00 1,8‰ min. 800,00
max. 15 000,00 1,5‰ min. 400,00
max. 10 000,00 400,00
Cena 4) 5‰ min. 5 000,00
max. 30 000,00 3‰ min. 1 000,00
max. 20 000,00 Odchozí SEPA Elektronická Odchozí SEPA platba expresní Odchozí SEPA platba Odchozí platba na základě přijaté žádosti SEPA inkaso
Odchozí platba ‐ vrácení SEPA inkasa Papírová Odchozí SEPA platba Cena 4) 3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Cena 4) 5 000,00
Ostatní služby Potvrzení na vyžádání Potvrzení pro účely auditu (podléhá DPH)
Bankovní informace a jakýkoliv jiný druh potvrzení vydané na základě žádosti klienta (podléhá DPH) Kopie výpisu z běžného účtu, kurzovního lístku (faxem, emailem, poštou)
Platební služby Příplatek za papírový příkaz k inkasu Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby dosud neprovedené Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby provedené (+ poplatky korespondenční banky) Oprava elektronicky zadaného příkazu SEPA ‐ Registrace příjemce Inkas 6) SEPA – Zrušení, investigace transakce SEPA ‐ automatická oprava transakce Konverze FX Odchozí trvalý příkaz Zřízení trvalého příkazu
Potvrzení o provedení platebního příkazu
Guaranteed OUR (EUR) 7)
Guaranteed OUR (USD) 7)
Guaranteed OUR (Ostatní měny) 7) Nastavení povolení inkasa na základě žádosti klienta
Cena 4) 2 000,00
1 500,00
+ ext. výlohy 500,00
Cena 4) 500,00
500,00
1 500,00
500,00
300,00
500,00
500,00
0,25‰ min. 300,00 15,00
bez poplatku
500,00
25,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
bez poplatku
Strana 2 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank Hotovostní operace Vklad hotovosti v CZK v roztříděných bankovkách a mincích
Vklad hotovosti v CZK v neroztříděných bankovkách a mincích (za transakci do CZK 500.000) 8) Vklad hotovosti v CZK v neroztříděných bankovkách a mincích (za transakci nad CZK 500.000) 8) Vklad, výběr hotovosti na pokladně v cizí měně 9)
Cena 4) bez poplatku
0,30% 0,25% min. 1 500,00
max. 10 000,00 1,5% min. 300,00
max. 10 000,00 Výběr hotovosti na pokladně v CZK (za transakci do CZK 500.000)
0,30% Výběr hotovosti na pokladně v CZK (za transakci nad CZK 500.000) 9)
0,25% min. 1 500,00
max. 10 000,00 Zrušení objednávky hotovosti v CZK 3 000,00
Zrušení objednávky hotovosti v cizí měně
3000,00
+ 1,0% z částky Směnárenské služby jsou poskytovány neklientům DB AG, Praha do výše max. EUR 5.000,00. Šeky v domácí a zahraniční měně
Cena 4) Inkaso šeku 0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2 000,00
min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2 000,00 0,15% min. 200,00 za šek na částku Vystavení bankovního šeku do CZK 2 000,00
min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2 000,00 4) Cena za položku/transakci v CZK pokud neuvedeno jinak. Prioritní platby PriEur lze zasílat pouze do bank, které jsou členy programu (vyhledání BIC účastníka můžete 5)
provést na www.abe‐eba.eu). Platby do dalších bank budou provedeny jako expresní. Prioritni platba musí být zaslána z EUR účtu v EUR do zemí EU/EEA a dalšími náležitostmi jsou IBAN, SWIFT BIC a kód pro poplatky SHA. 6) Dle pravidel uvedených na webu Česke Národní Banky http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/pravidla_rip.html 7)
V případě zvolení instrukce pro poplatky OUR (všechny poplatky hradí příkazce), je také účtován fixní poplatek “Guaranteed OUR” představující výlohy korespondenčních bank. 8)
V případě, že se zpracovává vklad hotovosti v CZK přijatý od neklienta DB AG, Praha anebo neklient DB AG, Praha vkládá hotovost v cizí měně na účet klienta DB AG, Praha bude poplatek vybrán od neklienta DB AG, Praha v okamžiku přijetí vkladu hotovosti. 9)
Výběr hotovosti na pokladně přesahující CZK 500.000,‐ nebo protihodnotu v jiné měně musí být DB AG, Praha oznámen dva bankovní pracovní dny předem, a to do 11:00 hod. Strana 3 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank 3. Časové limity provedení platebních příkazů, valutární data Domácí platební příkazy Elektronické Elektronické expresní Papírové Papírové expresní Časový limit
Účetní datum na účtu klienta Debetní valutární datum na účtu klienta Kreditní valutární datum v bance příjemce D do 18:00
D do 12:30
D do 14:00 10)
D do 12:00
D
D
D
D
D
D
D
D
D+1
D
D+1
D
Časový limit
Účetní datum na účtu klienta Kreditní valutární datum na účtu klienta Domácí příkazy k inkasu Elektronické Zahraniční platby (s nebo bez konverze) D do 18:00
Den připsání prostředků na účet DB AG, Praha v clearingu ČNB Den připsání prostředků na účet DB AG, Praha v clearingu ČNB Časový limit
Účetní datum na účtu klienta Debetní valutární datum na účtu klienta Kreditní valutární datum v bance příjemce Elektronické SEPA 11) D do 17:00
D
D
D+1
Elektronické SEPA expresní D do 10:30 D D D Elektronické SEPA Inkaso D do 17:00
D
D
D+1
Elektronické v EUR D do 14:00
D
D
D+1
Elektronické v jiné měně D do 14:00
D
D
D+2
Elektronické expresní (CZK)
D do 10:00
D
D
D
Elektronické expresní (EUR, D do 14:00
D
D
D
USD, CAD) Prioritní platba v EUR – D do 12:00
D
D
D 12)
PriEuro Elektronické expresní v jiné D‐1 do 14:00 13)
D
D
D
měně (např. CHF) Papírové D‐1 do 14:00
D
D
D+2
Papírové expresní D‐1 do 14:00
D
D
D
(D) představuje bankovní pracovní den. Časové limity jsou uvedeny ve středoevropském času (SEČ). Časové limity pro elektronické platby jsou pro kompletně a správně vyplněné příkazy doručené do DB AG, Praha elektronickou cestou, které nevyžadují žádnou opravu ze strany DB AG, Praha. Příkazy vyžadující opravu a příkazy, které budou doručeny po časovém limitu, budou zpracovány následující bankovní pracovní den. Zpracování příchozích plateb D+0. 10)
12:00 v pátek a v den předcházející svátek. 11)
SEPA transakce v rámci skupiny DB jsou procesovány, resp. připsány na účet příjemce D+0. 12)
Platba je zprocesována na účet banky příjemce do čtyř hodin od autorizace platebního příkazu na straně plátce. 13)
Platbu je třeba autorizovat alespoň o jeden (1) den dříve, než má být částka odepsána z účtu odesílatele.
Strana 4 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank 4. Elektronické bankovnictví Služba Popis db‐direct internet a) jednorázový poplatek b) pravidelné poplatky Zavedení uživatele do systému
Zavedení ověřovatele do systému
Zavedení transakčního modulu –
přístup k zadávání domácích plateb v zemích se zastoupením DB Dodatečné proškolení na žádost klienta Údržba uživatele (CSA) 14)
Údržba ověřovatele (CSA)
Údržba uživatele
Údržba ověřovatele
Údržba a provoz transakčního modulu včetně:  trasování platebních souborů  konverze souborů do národního formátu  technická podpora  údržba a aktualizace Infoservis ‐ rozesílání informací o zůstatcích, transakcích a výpisech z účtu prostřednictvím zabezpečených emailů Čtečka čipových karet
Čipová karta Poplatek za změnu smluvní dokumentace c) bezpečnostní prvky d) specifické poplatky Jednotka účtování za uživatele
za ověřovatele
za zemi
za hodinu (cestovní výlohy jsou účtovány zvlášť) za měsíc a registrovaného uživatele za měsíc a registrovaného ověřovatele za měsíc a registrovaného uživatele za měsíc a registrovaného ověřovatele za měsíc a zemi
za měsíc
za kus
za kus
za vyhotovení
Cena
CZK
1 500,00
1 500,00
15 000,00
1 500,00
350,00
350,00
500,00
500,00
5 000,00
500,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
14)
(CSA) Customer Self Administration ‐ klient si sám řídí správu uživatelů. db‐direct MultiCash a) jednorázový poplatek Jednorázové poplatky od jednorázově
za instalaci a školení poskytovatele bankovní aplikace (Management Data Praha) b) pravidelné poplatky Údržba za měsíc a instalaci c) bezpečnostní prvky Čtečka čipových karet
za kus
Čipová karta za kus
d) specifické poplatky Poplatek za změnu smluvní za vyhotovení
dokumentace CZK
dle faktury poskytovatele 2 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
Strana 5 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank 5. Trade Finance Služba Cena
Cena 4)
Dokumentární akreditivy Předběžné avízo 1 000,00
Avízo o otevření akreditivu
0,1% z hodnoty akreditivu, min. 2 000,00
Potvrzení akreditivu stanovuje se individuálně
Otevření akreditivu 15) 1,2% p.a. z hodnoty akreditivu, min. 12.000,00 Změna podmínek akreditivu 1 500,00
Zrušení / vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání
1 500,00
Přijetí a zpracování dokumentů 0,3% z hodnoty akreditivu,
min. 4 000,00 Předběžná kontrola dokumentů 0,3% z hodnoty akreditivu,
min. 4 000,00 Sledování splatnosti nepotvrzených akreditivů DB AG, Praha
0,4% p.a., min. 2 000,00
Riziková odměna za odloženou splatnost potvrzených akreditivů
stanovuje se individuálně
Převod akreditivu 0,2%, min. 3 000,00
Postoupení výnosu 0,15%, min. 2 000,00
Cena 4)
Dokumentární inkasa Inkaso dokumentů proti akceptu, platbě 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2 000,00
Vydání dokumentů bez zaplacení 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2 000,00
Uvolnění zboží adresovaného DB AG, Praha
0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2 000,00
Změna instrukcí, storno dokumentárního inkasa
1 000,00
Cena 4)
Bankovní záruky, Stand‐by akreditivy Vydání bankovní záruky / Stand‐by akreditivu
1 500,00
Avízo o vystavení 0,1% z hodnoty bankovní záruky / stand‐by akreditivu, min. 2 000,00 Vystavení bankovní záruky / Stand‐by akreditivu
3,0% p.a. z hodnoty bankovní záruky / stand‐by akreditivu, min. 3 000,00 čtvrtletně Potvrzení, vystavení na základě protizáruky stanovuje se individuálně
Změna instrukcí 1 500,00
Snížení proti předložení dokumentů 0,3 % z hodnoty snížení bankovní záruky / stand‐
by akreditivu, min. 4 000,00 Čerpání bankovní záruky 0,15 % z hodnoty čerpání bankovní záruky /stand‐by akreditivu, min. 1 000,00 Kontrola dokumentů ‐ v rámci čerpání bankovní záruky
hodnoty čerpání bankovní záruky / stand‐by akreditivu min. 5 000,00 Ukončení bankovní záruky před datem platnosti
2 000,00
Cena 4)
Ostatní produkty a provize Poštovné 500,00
15)
DB AG, Praha si vyhrazuje právo účtovat vyšší provizi na základě úvěrového nebo teritoriálního rizika. Strana 6 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 Deutsche Bank 6. Obecné podmínky Tento Sazebník poskytuje informace o nejdůležitějších sazbách a platebních podmínkách DB AG, Praha pro právnické osoby. Služby zde neuvedené budou zpoplatňovány na základě zvláštního ujednání mezi klientem a DB AG, Praha. Externí náklady, které jsou DB AG, Praha naúčtovány, jsou standardně přeúčtovány klientovi, včetně poštovních poplatků. Veškeré dokumenty v rámci výše uvedených produktů Trade and Risk Services jsou standardně zasílány kurýrní službou na náklady klienta. Poplatky za transakce jsou standardně účtovány odděleně. Banky třetích stran mohou odchozí či příchozí platby zatížit různými poplatky. Z tohoto důvodu tento Sazebník nezahrnuje poplatky bank třetích stran, korespondenčních bank, poskytovatelů služeb (jako SWIFT; poštovní služby) a případně poplatky dalších stran, jimiž mohou být zatíženy odchozí a příchozí platby. Vedení účtu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka v jejich platném znění. DB AG, Praha je připravena vést účty pro právnické osoby pouze na základě elektronického bankovnictví, papírové příkazy k převodu budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a pouze jako náhradní a dočasné řešení. Za transakce, které vyžadují zvláštní služby, si DB AG, Praha dále vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatky. Úroky a poplatky budou zaúčtovány v měně příslušné transakce/účtu, pokud není dohodnuto jinak. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Některé služby uvedené v sazebníku podléhají DPH. Tento Sazebník může být kdykoliv změněn či zrušen při zohlednění obecně závazných právních předpisů a Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka. Tento sazebník je platný a účinný ode dne 1. července 2012. Dnem účinnosti tohoto sazebníku zaniká platnost a účinnost dosavadního sazebníku ze dne 1. září 2011. Použité zkratky: DB AG, Praha ‐ Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka DB‐– Deutsche Bank Strana 7 Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 
Download

Sazebník - Deutsche Bank