FR-57
KALİTE HEDEFLERİ FORMU
Sakarya Ticaret
Borsası
2014 YILI KALİTE HEDEFLERİ
Güncelleme Sayısı:03
Güncelleme Tarihi:15.01.2014
2014 YILI KALİTE HEDEFLERİ
 2014 yılı eğitim programı kapsamında bulunan eğitimleri % 90 oranında gerçekleştirmek.
 2014 yılı içinde müşterilerimize yılda bir kez müşteri memnuniyet anketi yaparak, katılan
müşteri memnuniyet oranını , %80 oranında tutmak.
 2014 yılında 2012 yılı içinde en yüksek tescil ücreti ödeyen üyelerimize yönelik olarak
verilen hediye sayısını 40 ‘dan 45‘e çıkartmak.
 2014 yılı içinde Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Park Pazar Yerimizde canlı
Hayvan Müzayede sistemine geçilebilmesi için Hayvan Borsası ruhsatının alınması için
gerekli olan ( kanalizasyon ve fosseptik çukurları, karantina ahır sulukları vb kanunda
belirtilen tefrişatın %100 olarak tamamlanması ve ruhsatın alınması.
 Canlı Hayvan Park Pazar yerinde canlı hayvan satışlarını %100 oranında kayıt altına
almak.
 Teknolojik olarak ileri düzeyde olan ulusal veya uluslararası oda ve borsalara 2014 yılı
içinde en az 2 ziyaret yapmak.
 2014 yılı içinde yılda ulusal veya uluslararası en az iki fuara katılım sağlamak.
 2014 yılı içinde, borsamız kurumsal kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak borsa ile
ilgili açılacak hibe başlıklarına projeler yazarak desteklerinden maksimum düzeyde
faydalanmak.
 2014 yılı içinde borsamıza kayıtlı üyelerden üye aidatlarının % 65 oranında tahsilatını
gerçekleştirmektir.
 2014 yılı içinde borsa gelirlerinin kontrollü bir biçimde %10 arttırılmasını sağlamak.
 2014 Yılı içinde İş Güvenliği uygulamasını başlatarak eksikliklerin 2014 yılı sonuna
kadar giderilmesi
 Bilgi İşlem odasının revize edilerek gerekli olan makine teçhizatın tespit edilerek
eksikliklerin %70 oranında giderilmesi.
 2014 yılı içinde Borsa girişlerine 3 adet kamera kontrol sisteminin kurulması.
Yayın Tarihi: 20.10.2010
Revizyon No:01
Revizyon Tarihi :07.12.2011
Sayfa No: 1 / 2
FR-57
KALİTE HEDEFLERİ FORMU
Sakarya Ticaret
Borsası
 Sakarya Ticaret Borsası üye veri tabanının 2014 yılı sonuna kadar güncellenerek geri
dönen evrak sayısını % 95 oranında azaltmak.
 2014 yılı içinde üyelerimize yönelik en az iki eğitim vermek.
 2014 yılı içinde üyelerimize ve personelimize yönelik en az iki etkinlik düzenlemek (İftar
yemeği, bütçe yemeği, kahvaltı) düzenlemek.
 2014 yılı içinde an az bir kez basın bilgilendirme toplantısı düzenlemek.
 2014 yılı içinde en az 200 üye ziyareti gerçekleştirmek.
TESCİL BİRİM HEDEFLERİ
 2014 Yılında iki personel istihdam edilerek oryantasyon eğitimi verilmesini sağlamak.
 2014 Kotasyona tabi ürünlerin alım-satımını yapan borsamıza kayıt olmayan firmaları
tespit ederek resen kayıtlarını yapmak ve bu doğrultuda üye sayımızı %10 arttırmak.
 2013 yılında Yönetmelik gereğince düzenlenecek sertifikalı veya sertifikasız eğitimlere
Tescil servisi personelinden 1 veya 2 kişinin bu eğitimlere katılımlarının sağlanması.
 Tescil servisinde değişen ve gelişen teknoloji kullanım kapasitesini arttırarak, teknik
donanımın iyileştirilip demirbaş harcamalarını %5 oranında azaltmak.
 Tescil ve aidat gelirlerini 2013’de gerçekleşen hedeflerden %10 ileriye götürmek için
çalışmalar yapmak.
BASIN YAYIN BİRİM HEDEFLERİ
 2014 yılı içinde en az 3 dergi çıkarmak.
 2014 yılı içinde web sitesinde yayınlanan duyuru oranını 2013 ‘e oranla %5 arttırmak.
 2014 yılı içinde basında yer alma oranını %5 arttırmak.
 2014 yılı içinde yayınların üyelere %90 oranında ulaştırılmasını sağlamak.
MUHASEBE BİRİM HEDEFİ
 2014 Yılı Sakarya Ticaret Borsası Bütçesini %100 oranında gerçekleştirmek.
 2014 yılı içinde borsamıza kayıtlı üyelerden üye aidatlarının % 65 oranında tahsilatını
gerçekleştirmektir.
Genel Sekreter
Tarih/İmza
Yayın Tarihi: 20.10.2010
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih/İmza
Revizyon No:01
Revizyon Tarihi :07.12.2011
Sayfa No: 2 / 2
Download

kalite hedeflerimiz - Sakarya Ticaret Borsası