KONU
: Civil Peynir, Göğermiş Peynir, Kadayıf Dolması
Coğrafi İşaret Tescili Hakkında
^^
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
ANKARA
Ülkemizin en önemli geleneksel ürünlerinden olan “Civil Peynir ,Göğermiş Peynir ve Kadayıf
Dolması” Borsamız tarafından Türk Patent Enstitüsü (TPE), nezdinde tescillenerek kendine özgü
özelliklerinin korunması sağlanmıştır.
Türk Patent Enstitüsünün “555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamesinin” madde-3 ve madde-17 de belirtilen “Mahreç İşareti” özellikleri gereği, “Civil Peynir
,Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması” olarak tescil ettirmiş olduğumuz ürünlerin ,ilimiz Erzurum
dışında başka bir yerde imalatının yapılmaması gerekmektedir.
Erzurum’da imal edilen “Civil Peynir ,Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması” ürünlerinin diğer illerde
satılmasında sakınca bulunmamaktadır.
“555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulama
Şeklini Gösterir Yönetmeliğin” denetimle ilgili 14. Maddesine istinaden yapmakta olduğumuz
çalışmalar kapsamında ,TOBB ‘a bağlı diğer Oda ve Borsa üyelerinin ;
-
İmal ettikleri ürünlerde “Civil Peynir ,Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması” tescilli ismini
kullanmamaları yönünde bilgilendirilmelerini ve
“Civil Peynir ,Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması” isimleri ile imalat yaptığını beyan eden
üyeleri varsa , gerekli bilgilendirme ve denetim işlemi için iletişim bilgilerinin Borsamıza
bildirilmesinin sağlanmasını saygılarımla arz ederim.
Alipaşa Mah. M usalla Cad. No:19 25040 E R Z U R U M
^ K -Q N
TSE ISO EN
"v. 9 0 0 0 /
Telefon: 0442 242 02 40 - 41 - 42
İnternet: http://www.erzurumtb.org.tr
Fax: 0442 242 02 44
e-mail: [email protected]
IQNet
Download

Coğrafi İşaret Tescili