KAMU HİZMET STANDARTLARI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİN
S.NO HİZMETİN ADI
TAMAMLANMA
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
SÜRESİ (EN GEÇ)
1- Lisans Diploması veya geçici bitirme belgesinin aslı veya fotokopisi aslı ve
fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı.
(Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK başkanlığından alınan denklik
belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
2- Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi,
1
POMEM MÜRACAATLARI
3- Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
4- KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
5-16/07/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlık Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
5 dakika ( Bir kişi)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve KıyafetineDair
Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık
fotoğraf,
6- Yarım kapak dosya
POMEM SINAV AŞAMASI
2
3
4
5
1-Ön Değerlendirme
1 iş günü (Bir kişi)
2-Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavı
POMEM SAĞLIK RAPORU AŞAMASI
POMEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Raporu aldırılır.
AŞAMASI
soruşturması yaptırılır.
Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması olumlu olan adaylar Emniyet Genel
POMEM OKULA BAŞLAMA AŞAMASI
4 iş günü (Bir kişi)
Sağlık Raporu işlemlerine başlayan adaylar ve eşleri hakkında güvenlik
Müdürlüğü Emirleri doğrultusunda Müracaat dosyaları tutanakla teslim edilerek
2 Ay
5 dakika (Bir Kişi)
okullara gönderilir
Başvuru esnasında yukarıda istenen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Eğitim Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri
: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim
: Ömer ÇAM
İsim
: Sadettin AKSOY
Unvan
: Şube Müdürü
Unvan
: 2.Sınıf Emniyet Müdürü
Adres
: Meram Ek Hizmet Binaları Toprak
Adres
: İl Emniyet Müdürlüğü KONYA
Tel : 0 332 321 11 43
Tel : 0 332 237 64 00
Faks : 321 11 43
Faks :
E-Posta
: [email protected]
E-Posta
:
Download

KAMU HİZMET STANDARTLARI - Konya Emniyet Müdürlüğü