BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 2014 MÜRACAATLARI UYGUNGÖRÜLMEYENLER
UNVANI
ADET DRC BİRİMİ
ARANAN ŞARTLAR
BAŞVURANLAR
BİTİRDİĞİ OKUL
Şube Müdürü
1
1 Yapı İşleri Teknik DB 3/2 Sğlk Tknkr 15 yıl 7 ay Yasemin YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Şube Müdürü
1
4 . Yapı İşleri Teknik DB 5/1 Tekniker 8 yıl 5 ay
3/3 Sğlk Tknkr13 yıl 7 ay
4/2 Tknsyn 10Yıl 2 ay
6/2 Tknsyn 7 Yıl 8 Ay
Gazi Üniversitesi Yapı Öğretmenliği
Yüksek Lisans BEÜ işletme ABD Sağlık Kurumları İşt.Prog
Gazi Üniversitesi Tesisat Öğretmenliği
Gazi Üni. Teknik Eğitim Fak.Mak.Eğitimi Tes. Öğretmeni
Şube Müdürü
1
1 Strateji Gel.Daire Bşk. 1/4 Şef 24 Yıl 7 ay
Bekir HIDIR
2/3 Lbrnt 16 Yıl 8 ay
Emin KÜTÜKCÜ
3/2 Şef 14 Yıl
İlknur ŞAHİNOĞLU
3/2 Şef 13 Yıl 7 ay
Yalçın ÇELİK
2/2 Sğlk Tknkr 15 Yıl 7 ay Yunis YILDIRIM
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Sğlk Kur. İşt. Prog.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu üniversitesi İşletme
Baş Hemşire
1
1 S.Uy.ve Arş Merkezi 5/2 Hemşire 7 Yıl
Şükran DOĞAN
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik YO Hemşirelik
Şef
1
3 Devlet Konservatuarı 7/1 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
İPTAL İPTAL İPTAL
6/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 6 ay
5/2 B.Syr.İş. 17 Yıl 2 ay
Ali Can ÇAPKIN
ARZU AYDIN
Bayram GÜNERİ
Gencay BİLGİLİ
MUSA EĞRİBOZ
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ön Lisans
Kocaeli Üni. Kocaeli MYO Elektronik Haberleşme
Lise Dengi
Şef
1
3 Sağlık Kültür Dai.Bş
10/2 B.Syr.İş. 5 Yıl 5 ay
Hatun KAYA
Meslek Lisesi
Şef
1
3 Kdz.Ereğli MYO
8/2 B.Syr.İş. 4 Yıl 1 ay
7/1 B.Syr.İş. 9 Yıl 4 ay
Seyfettin YUMURTACI
Turgay KARADERE
Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme
BEÜ El San. Böl.Mimari dekoratif Sanatlar ÖnLisans
Şef
1
5 İletişim Fakültesi
8/1 B.Syr.İş. 2 Yıl 10 ay İlker KÜÇÜKKAHRAMAN
Bilgisayar İşl.
1
7 İdari Mali İşl.Dai.Bşk. 7/1 Hizmetli. 17 Yıl 8 ay Erdoğan KARAMAN
Bilal TOPAL
Cihangir KOCA
İbrahim Halil RÜZGARESEN
İsa ÇELİK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme
Ortaokul Mezunu
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 2014 MÜRACAATLARI UYGUNGÖRÜLMEYENLER
Bilgisayar İşl.
1
5 Sağlık Kültür Dai.Bş
11/3 Hizmetli 3Yıl Özgel
10/2Memur 3Yıl Özgelir
10/2 Memur 3Yıl Özgelir
9/2 Hizmetli 3Yıl Özgel
10/3 Hizmetli 3Yıl Özgel
Arzu KARACAÖREN
Koray KURNALI
Muhammet ALTAY
Vahit KÖROĞLU
Yusuf BAŞKIR
Bilgisayar İşl.
3
5 S.Uy.ve Arş Merkezi 10/2 Hizm 3 Yıl Dönerser Çetin KANAT
10/2 Hizm 3 Yıl Dönerser Emin Olga KILIÇARSLAN
Lise Dengi
Lise Dengi
Lise Dengi
Lise Dengi
Lise Dengi
Lise Dengi
Lise Dengi
28
Download

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Müracaatları Uygun