TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
I. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
GÜNLER
SAAT
09:00
09:45
1. SINIF
Türk Dili
Tarihi II A
T. Dinar
296
09:55
10:40
Türk Dili
Tarihi II A
T. Dinar
296
2. SINIF
3. SINIF
Halk B. Arş
Göde 295
SALI
4. SINIF
1. SINIF
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
2. SINIF
3. SINIF
Halk B. Arş
Göde 295
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
10:50 Atatürk İlke
11:35 ve İnk. Tar. II
Amfi 4
Tarihi Türk
Lehçeleri IV
T. Dinar
295
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
Türk Tiyatro
Tarihi II
C. Gariper
295
11:45 Atatürk İlke
12:30 ve İnk. Tar. II
Amfi 4
Tarihi Türk
Lehçeleri IV
T. Dinar
295
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
Türk Tiyatro
Tarihi II
C. Gariper
295
ÇARŞAMBA
4. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
Batı Edebiyat Eski Türk
II
Edebiyatı IV
VAHİT TANE M. Coşkun
296
295
4. SINIF
Tarihi Türk
Lehçeleri VI
O. Yıldız
403
1. SINIF
Türk Dili
Tarihi II B
T. Dinar
296
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
Batı Edebiyat Eski Türk
II
Edebiyatı IV
VAHİT TANE M. Coşkun
296
295
Tarihi Türk
Lehçeleri VI
O. Yıldız
403
Türk Dili
Tarihi II B
T. Dinar
296
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
Tarihi Türk
Lehçeleri II
O. Yıldız
296
Cumhuriyet
Edebiyatı II
C. Gariper
403
Yabancı Dil II Yeni Türk
MV:
Edebiyatı IV
DURMUŞ
Himmet UÇ
113
296
Türk Halk Ed.
Met..
ÖZÇELİK
295
Eski Türk
Edebiyatı
Giriş II
M: COŞKUN
113
Eski Türk
Edebiyatı II
S. Turan
296
Yaşayan Türk Cumhuriyet
Lehçe ve
Edebiyatı II
ŞIIIeleri II
C. Gariper
O.YILDIZ
403
295
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
Eski Türk
Edebiyatı VI
COŞKUN
295
Yaşayan Türk
Lehçe ve
ŞIIIeleri II
O.YILDIZ
295
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
Eski Türk
Edebiyatı VI
COŞKUN
295
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
Türk Halk
Bilimi II
H. A. Göde
295
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
14:20
15:05
Türk Halk
Edebiyatı
Giriş II
H.A. Göde
113
Türkiye
Yeni Türk
Türkçesi IV Edebiyatı VI
KARTALCIK
295
296
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
Eski Türk
Edebiyatı
Giriş II
M: COŞKUN
113
Eski Türk
Edebiyatı II
S. Turan
296
15:15
Türkçe
Türkiye
ET: Ed. Ar Y.
16:00 Kompozisyon Türkçesi IV
Turan 241
II
KARTALCIK An.ve Rum
H.A. Göde
296
Ağ II 403
113
T. Dinar
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
Türkçenin
Eski Türk
sor.
Edebiyatı
KARTALCIK
Giriş II
403
M: COŞKUN
113
Eski Türk
Edebiyatı II
S. Turan
296
Türkçenin
sor.
KARTALCIK
403
YTE Ar. Yö. E.T. Ed. Nes
Vahit TANE K. ORAK 403
295
Te. Ve Te.
Teo 241
C. Gariper
YTE Ar. Yö. E.T. Ed. Nes
Vahit TANE K. ORAK 403
295
Te. Ve Te.
Teo 241
C. Gariper
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
Popüler
Edebiyat
Bitirme Ödevi
II
403
Dil Bilimi II
KARTALCIK
403
Tarihi Türk
Lehçeleri II
O. Yıldız
296
Yeni Türk
Edebiyatı VI
295
ET: Ed. Ar Y.
Turan 241
An.ve Rum
Ağ II 403
T. Dinar
CUMA
4. SINIF
Dil Bilimi II
KARTALCIK
403
Türk Halk Ed.
Met..
ÖZÇELİK
295
Türkiye
Türkçesi IV
KARTALCIK
296
16:10
Türkçe
16:55 Kompozisyon
II
H.A. Göde
113
3.SINIF
Yabancı Dil II Yeni Türk
MV:
Edebiyatı IV
DURMUŞ
Himmet UÇ
113
296
Türk Halk
Edebiyatı
Giriş II
H.A. Göde
113
Eski Türk
Edebiyatı IV
M. Coşkun
295
2. SINIF
Cumhuriyet
Edebiyatı II
C. Gariper
403
13:25
14:10
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
PERŞEMBE
1. SINIF
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
Türk Halk
Bilimi II
H. A. Göde
295
VAHİT TANE
295
Popüler
Edebiyat
VAHİT TANE
295
Bitirme Ödevi
II
403
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
GÜNLER
SAAT
17.00
17.45
2. SINIF
Eski Türk
Edebiyatı II
S.Turan
296
Tarihi Türk
Lehçeleri IV
T. Dinar
295
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
Eski Türk
Edebiyatı II
S.Turan
296
Türkçe
Türkiye
ET: Ed. Ar Y.
Kompozisyon Türkçesi IV
Turan 241
II
KARTALCIK An.ve Rum
H.A. Göde
296
Ağ II 403
113
T. Dinar
YTE Ar. Yö.
Vahit TANE
295
Türkçe
Türkiye
ET: Ed. Ar Y.
Kompozisyon Türkçesi IV
Turan 241
II
KARTALCIK An.ve Rum
H.A. Göde
296
Ağ II 403
113
T. Dinar
YTE Ar. Yö.
Vahit TANE
295
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
Eski Türk
Edebiyatı II
S.Turan
296
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
Tarihi Türk
Lehçeleri II
O. Yıldız
296
20.30
21.15
Atatürk İlke
ve İnk. Tar. II
Amfi 4
Halk B. Arş
Göde 295
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
Tarihi Türk
Lehçeleri II
O. Yıldız
296
21.20
22.05
Atatürk İlke
ve İnk. Tar. II
Amfi 4
Halk B. Arş
Göde 295
Osmanlı
Türkçesi II
S. Turan
113
18.45
19.30
19.35
20.20
22.15
23.00
23.05
23.50
2. SINIF
Yeni Türk
Edebiyatı IV
Himmet UÇ
296
3. SINIF
Tarihi Türk
Lehçeleri IV
T. Dinar
295
Türk Halk
Edebiyatı
Giriş II
H.A. Göde
113
Yeni Türk
Edebiyatı IV
Himmet UÇ
296
SALI
1. SINIF
Türkiye
Türkçesi II
O. Yıldız
113
17.50
18.35
1. SINIF
Türk Halk
Edebiyatı
Giriş II
H.A. Göde
113
Türkiye
Türkçesi IV
KARTALCIK
296
4. SINIF
ÇARŞAMBA
3. SINIF
4. SINIF
1. SINIF
Yeni Türk Türk Halk Ed. Eski Türk
Edebiyatı VI
Met..
Edebiyatı
Himmet UÇ
ÖZÇELİK
Giriş II
295
403
M: COŞKUN
Türkçenin
113
sor.
KARTALCIK
241
Yeni Türk Türk Halk Ed. Eski Türk
Edebiyatı VI
Met..
Edebiyatı
Himmet UÇ
ÖZÇELİK
Giriş II
295
403
M: COŞKUN
Türkçenin
113
sor.
KARTALCIK
241
Te. Ve Te.
Eski Türk
Teo 241
Edebiyatı
C. Gariper
Giriş II
E.T. Ed. Nes M: COŞKUN
K. ORAK 403
113
E.T. Ed. Nes
K. ORAK 403
Te. Ve Te.
Teo 241
C. Gariper
PERŞEMBE
CUMA
2. SINIF
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
3. SINIF
Türk Tiyatro
Tarihi II
C. Gariper
295
4. SINIF
Tarihi Türk
Lehçeleri VI
O. Yıldız
403
1. SINIF
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
2. SINIF
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
3.SINIF
Eski Türk
Edebiyatı IV
M. Coşkun
295
4. SINIF
Türk Halk
Bilimi II
H. A. Göde
403
1. SINIF
Türk Dili
Tarihi II A
T. Dinar
296
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
Türk Tiyatro
Tarihi II
C. Gariper
295
Tarihi Türk
Lehçeleri VI
O. Yıldız
403
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
Eski Türk
Edebiyatı IV
M. Coşkun
295
Türk Halk
Bilimi II
H. A. Göde
403
Türk Dili
Tarihi II A
T. Dinar
296
Yaşayan Türk Cumhuriyet
Lehçe ve
Edebiyatı II
ŞIIIeleri II
C. Gariper
O.YILDIZ
403
295
Yeni Türk
Edebiyatı II
Himmet UÇ
113
Türk Halk
Edebiyatı II
M. Özçelik
296
Eski Türk
Edebiyatı IV
M. Coşkun
295
Dil Bilimi II
KARTALCIK
403
Türk Dili
Tarihi II B
T. Dinar
296
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
Dil Bilimi II
KARTALCIK
403
Türk Dili
Tarihi II B
T. Dinar
296
Yabancı Dil II
MV:
DURMUŞ
113
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
Eski Türk
Edebiyatı VI
COŞKUN
403
Bitirme
Ödevi II
403
Yabancı Dil II
MV:
DURMUŞ
113
Türk Halk
Edebiyatı IV
M. Özçelik
295
Eski Türk
Edebiyatı VI
COŞKUN
403
Bitirme
Ödevi II
403
Osmanlı
Türkçesi IV
K. ORAK
296
Batı Edebiyat Yaşayan Türk Cumhuriyet
II
Lehçe ve
Edebiyatı II
VAHİT TANE ŞIIIeleri II
C. Gariper
296
O.YILDIZ
403
295
Batı Edebiyat
II
VAHİT TANE
296
Cumhuriyet
Edebiyatı II
C. Gariper
403
2. SINIF
3. SINIF
Popüler
Edebiyat
4. SINIF
VAHİT TANE
295
Popüler
Edebiyat
VAHİT TANE
295
Download

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Programı