TASNİF DIŞI
TÜBİTAK BİLGEM
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ (YTE)
EPDK BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (EBİS) PROJESİ
Bildirim İşlemleri
Versiyon: v3.5
11 Kasım 2014
TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
Çukurambar Mah. 1478. Cadde No: 22
06100 Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 284 92 22 Faks:(0312) 286 52 22
http://yte.bilgem.tubitak.gov.tr
[email protected]
TASNİF DIŞI
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
İÇİNDEKİLER
Bölüm I
Yazılım Hakkında
3
Bölüm II
Lisans Yetkilisi Belirleme Süreci
3
Bölüm III Sözlük
3
Bölüm IV Sayfa Yardımları
4
1 Giriş İşlemleri
................................................................................................................................... 4
E-imza Giriş İşlemleri
.......................................................................................................................................................... 4
Sisteme Giriş......................................................................................................................................................... 5
e-Devlet Kapısı
......................................................................................................................................................... 8
2 Bildirim...................................................................................................................................
İşlemleri
9
Bildirim Sorgula
.......................................................................................................................................................... 10
Bildirim Durumları
.......................................................................................................................................................... 13
Talep Oluşturma
.......................................................................................................................................................... 14
Gönderilen Bildirimler
.......................................................................................................................................................... 16
Bildirim Gönder
.......................................................................................................................................................... 17
Tanımlar
.......................................................................................................................................................... 21
Bildirim Tanımları
......................................................................................................................................................... 21
3 Sorun...................................................................................................................................
ve Öneri
21
4 Hesabım
................................................................................................................................... 23
Bölüm V
26
Senaryolar
1 Nasıl Bildirim
...................................................................................................................................
Yapılır ?
26
2 Dönem
...................................................................................................................................
İçerisinde Tekrar Nasıl Bildirim Gönderilir?
27
3 Düzeltme
...................................................................................................................................
Talebi Nasıl Eklenir?
27
4 Geç Bildirim
...................................................................................................................................
Nasıl Yapılır?
27
5 Yetkili...................................................................................................................................
Olunan Lisanslar Nereden Görülür?
27
6 Nasıl Çıkış
...................................................................................................................................
Yapılır?
27
7 Sorun-Öneri
...................................................................................................................................
Nasıl Gönderilir?
28
8 Sorun-Öneri
...................................................................................................................................
Nasıl Takip Edilir?
28
28
Bölüm VI Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1 Sisteme
...................................................................................................................................
Girilmeyen Durumlarda Ne Yapılmalı? (SSS)
28
2 Alınabilecek
...................................................................................................................................
Hatalar (SSS)
28
3 Sisteme
...................................................................................................................................
Giriş İçin Yapılması Gerekenler (SSS)
31
4 Yaşanabilecek
...................................................................................................................................
Sorunlar (SSS)
31
5 Java Console
...................................................................................................................................
Nasıl Açılır (SSS)
36
TASNİF DIŞI
2
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
1
Yazılım Hakkında
EPDK Bilişim Sistemleri Geliştirme Projesi (EBİS), TÜBİTAK-BİLGEM/Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilmektedir. Yazılım ile ilgili bilgileri görmek için Yardım /
Hakkında işlemi seçilir.
Yardım - Hakkında
İlgili işlemin seçilmesinin ardından Hakkında Penceresi görüntülenir.
Hakkında Penceresi
2
Lisans Yetkilisi Belirleme Süreci
1. Bildirim sisteminin kullanılabilmesi için kullanıcıların en az bir lisansa yetkili olarak eklenmeleri
gerekmektedir.
2. Lisanslar için yetkili olan kişilerin EPDK ile iletişime geçip kendilerini ilgili lisanslara yetkili
olarak ekletmeleri gerekmektedir.
3. Lisanslara yetkili olarak eklenen kişiler yetkili oldukları lisanslar için sistem üzerinden bildirim
yapabilmektedirler.
3
Sözlük
E-imza Nedir?
Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu
belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza
sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak
imzalama işlemi yapılır.
Elektronik sertifika, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.tk.gov.tr
TASNİF DIŞI
3
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzayı çalıştırabilmek için öncelikle kart sürücü yazılımının
kurulması gerekmektedir. Bu yazılım elektronik sertifika ile beraber gönderilen CD veya diğer
medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanın alındığı firmanın internet sitesinden edinilebilir.
Bilgisayara kurulan program ile elektronik sertifika girişi gerçekleştirildiğinde sertifika kullanıma
hazırdır.
Bildirim Nedir?
Dönemsel ya da olaya bağlı olarak gönderilmesi talep edilen bilgileri içeren dosyaya bildirim
denir. Bildirimler sistem üzerinden, tanımlanmış tarih aralıklarında gönderilebilir.
Form Nedir?
Bir bildirim dosyasını meydana getiren her bir sayfaya form denir.
Talep Nedir?
Gönderilememiş bir bildirim için geç bildirim yapabilmek veya hatalı gönderilmiş bir bildirim için
süresinden sonra tekrar gönderim yapabilmek amacıyla bildirim süreci haricinde takibi gerekli
işlemlerin gerçekleştirildiği süreçtir.
Talepler kaynağına göre ikiye ayrılmaktadır:
EPDK'dan gelen düzeltme talepleri
Kullanıcılardan gelen talepler
Kullanıcıdan gelen talepler amaçlarına göre ikiye ayrılmaktadır:
Geç Bildirim Talebi
Düzeltme Talebi
EPDK'dan gelen düzeltme talepleri, veri hatası veya veri tutarsızlığı durumlarında yapılmaktadır.
İstenilen düzeltmenin verildiği süre içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kullanıcıdan gelen talepler EPDK tarafından onaylandıktan sonra yapılabilir. EPDK onayında
belirtilen süre içinde yapılmalıdır.
Talep Oluşturma
4
Sayfa Yardımları
4.1
Giriş İşlemleri
4.1.1
E-imza Giriş İşlemleri
TASNİF DIŞI
4
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
4.1.1.1
Sisteme Giriş
Sisteme giriş yapıldığında Java eklentisinin eski olduğuna dair uyarı alınabilir.
Java Uyarısı Ekranı
Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda
yer alan Bu seferlik çalıştır (
) düğmesi görülebilir. Giriş ekranına gidebilmek
için bu düğmeye tıklanır.
Güvenlik Uyarısı Penceresi
Giriş
işlemine
devam
edebilmek
için
Güvenlik
Uyarısı
Penceresi'nde
yer
alan
kutucuğu işaretlenir
TASNİF DIŞI
5
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
ve Run (
) düğmesine tıklanır.
Güvenlik Uyarısı Penceresi
Güvenlik Uyarısı Penceresi'nde yer alan Block (
) düğmesine tıklanır.
Şifre Giriş Ekranı
Şifre
Giriş
Ekranı'nda
yer
alan
Akıllı
kartları
okuman
için
basınız
(
) düğmesine tıklayarak bilgisayara takılı olan kartların
tanınması sağlanır.
TASNİF DIŞI
6
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Bilgi Mesajı Penceresi
Bilgisayarda takılı kart olmaması halinde takılı kart olmadığına dair bilgi mesajı alınmaktadır.
Kullanılacak kart takılır ve
ikonuna tıklanır.
Şifre Giriş Ekranı
Şifre Giriş Ekranı'nda tanınan kartlar hakkında detaylı bilgi öğrenilmek istenirse açılır listeden ilgili
kart seçilir ve
TASNİF DIŞI
ikonuna tıklanır.
7
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Sertifika Bilgileri Penceresi
Şifre Giriş Ekranı'nda giriş yapılacak kartın şifresi girilir ve Giriş (
) düğmesine tıklanır.
Parola art arda 3 kere hatalı girildiği taktirde kart kilitlenecektir. Kartın tekrar kullanıma
açılması için kartın temin edildiği f irma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
E-imza kartı ile işlem yapılırken kart çıkartılmamalıdır.
4.1.1.2
e-Devlet Kapısı
Bildirim sistemine e-devlet kapısı üzerinden de giriş yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr
adresine giriş yapıldıktan sonra üst menüde bulunan e-Hizmetler başlığına tıklanır.
e-Devlet Kapısı Ekranı
Açılan e-Hizmetler listesinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı altındaki EPDK
Bildirim Uygulaması işlemi seçilir.
EPDK Bildirim Uygulaması İşlemi Ekranı
EPDK Bildirim Uygulaması İşlemi Ekranı'nda yer alan EPDK Bildirim Uygulaması bağlantısına tıklanır.
TASNİF DIŞI
8
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Uygulamaya Git Ekranı
Uygulamaya Git Ekranı'nda yer alan Uygulamaya Git (
tıklanarak bildirim sistemine ulaşılır.
4.2
) düğmesine
Bildirim İşlemleri
EPDK'ya bildirim yapmak isteyen kullanıcılar için bildirim modülü kullanılmaktadır. Bildirim
sistemine https://bildirim.epdk.org.tr/ adresinden ulaşılabilir. Sisteme giriş yapıldığında yetkilisi
olunan lisans türüne göre EPDK taarfından yapılmış duyurular anasayfada listelenmektedir.
Duyurular Ekranı
Detay bilgisi görüntülenmek istenilen duyurunun Detay sütununda bulunan
TASNİF DIŞI
9
ikonuna tıklanır.
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Duyuru Penceresi
4.2.1
Bildirim Sorgula
Sistemde var olan bildirimler arasında sorgulama yapabilmek için Ana Sayfa'da yer alan
menülerden Bildirim / Bildirim Sorgula / Detaylı Sorgulama seçilir.
Bildirim - Bildirim Sorgula - Detaylı Sorgulama
İlgili işlemin seçilmesinin ardından Bildirim Sorgula Ekranı görülmektedir.
TASNİF DIŞI
10
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Bildirim Sorgula Ekranı
Bildirim Sorgula ekranında gönderilmiş olan bildirimlerin satır rengi yeşil olarak değişmektedir.
Bildirim Sorgula ekranında bulunan
ikonu ilgili bildirim için düzeltme talebi atıldığını ve bu
talebe karşılık herhangi bir bildirimin gönderilmediği anlamına gelmektedir.
Sorgulama Ekranı ilk açıldığında bütün bildirimler listelenmektedir. Kullanıcı istediği sorgulama
kriterlerini kullanarak Sorgula (
) düğmesine tıkladığında istediği bildirimlere
ulaşabilir. Sorgulama sonuçları sayfalar halinde listelenmektedir. Sorgulama Ekranı'nın alt kısmında
kayıt sayısı, sayfa sayısı ve bir sayfada kaç adet kayıt gösterileceği bilgileri bulunmaktadır.
Bildirim Sorgula Ekranı'nda pasif durumda olan sorgulama alanları bazı seçimlere göre aktif hale
gelmektedir. Örneğin Talep açılır listesinden Talep Var seçeneği seçildiğinde Talep Durumu alanı
aktif hale gelmektedir. Talep durumu Kabul Edildi olarak seçildiğinde ise Talebe Karşılık Düzeltme
alanı aktif hale gelmektedir. Bu alan kullanılarak Zamanında Düzeltilmiş, Zamanında
Düzeltilmemiş veya Hala Düzeltme Durumunda olan taleplere ulaşılabilir.
Sorgulama Ekranı Alt Kısım
TASNİF DIŞI
11
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Bildirimlere ait bildirim borcu şablonunu indirmek için ilgili bildirimin Eylemler sütununda
bulunan
ikonuna tıklamak gerekmektedir.
Bildirime ait detay bilgisine bakılacak ise Eylemler sütununda bulunan
ikonuna tıklanır.
Bildirim Detayı Penceresi
Bildirim Detayı Penceresi'nde Eylemler sütununda yer alan ikonlar bildirimi ekleyen kişiye göre
değişmektedir. Bildirimi ekleyen kullanıcılar bir üst resimdeki ikonları görmektedirler.
Bildirim Detayı Penceresi'nde yer alan;
ikonuna tıklandığında e-imza doğrula işlemi ile ilgili pencereye ulaşılır.
E-imza Geçerleme Penceresi
ikonuna tıklandığında sertifika bilgisi indirme işlemi gerçekleştirilir.
ikonuna tıklandığında seçilen bildirime ilişkin hataların olduğu pencereye ulaşılır.
TASNİF DIŞI
12
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Bildirim Hata Açıklamaları Penceresi
ikonuna tıklandığında seçilen bildirime ilişkin dosya kullanıcının bilgisayarına inmektedir.
ikonuna tıklandığında seçilen bildirime ilişkin imza dosyası kullanıcının bilgisayarına inmektedir
4.2.2
Bildirim Durumları
Bildirim Sorgula Sonuç Ekranı
Durum sütununda bildirim yapabilme durumunu belirten 3 ikon vardır.
ikon: Bildirimin yapılamayacağını belirtir. Bu durumda bildirim yapabilmek için talep kaydı
oluşturmanız gerekmektedir.
ikon: Bildirimin şu anda yapılamayacağını, "beklemede" durumunda bir talebi olduğunu
belirtir.
ikon: Bildirimin yapılabileceğini belirtir.
Bu 3 durum aşağıdaki koşullara göre belirlenir:
ikon
Bildirim dönemi sona ermiştir ve hiç talep yapılmamıştır.
Bildirim dönemi sona ermiştir, bildirim için talep yapılmıştır fakat rededilmiştir.
Bildirim dönemi sona ermiştir, bildirim için talep yapılmıştır, talep onaylanmıştır ancak talep süresi
TASNİF DIŞI
13
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
geçmiştir.
ikon
Bildirim dönemi henüz başlamamıştır.
Bildirim dönemi sona ermiştir, bildirim için talep yapılmıştır ancak henüz EPDK onayını
beklemektedir.
Bildirim dönemi sona ermiştir, bildirim için talep yapılmıştır EPDK onaylamıştır ancak henüz süresi
başlamamıştır.
ikon
Bildirim dönemi devam etmektedir.
Bildirim dönemi sona ermiştir ancak onaylanan ve süresi bitmemiş bir talep mevcuttur.
İkonların üzerine gelindiği takdirde detay bilgisi verilmektedir.
Bildirim ile ilgili satırın arka planının yeşil olması bu durumlardan bağımsız olup, bildirimin
gönderildiğini belirtmektedir.
Bildirim dönemi sona erdiğinde lisans yetkililerine bildirim döneminin sona erdiğine dair
bilgilendirme maili gitmektedir.
4.2.3
Talep Oluşturma
Bildirim işlemi ile ilgili EPDK'dan düzeltme talep edilecekse ilgili bildirimin Eylemler sütununda
bulunan
ikonuna tıklanır. Bir bildirimden düzeltme talep edilebilmesi için o bildirimin daha
önce gönderilmiş olması gerekmektedir.
Talep Oluştur Penceresi
Talep Oluştur Penceresi'nde düzeltmeye yönelik gerekçe bilgisi girilir ve Kaydet (
düğmesine tıklanır.
TASNİF DIŞI
14
)
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Talep Kaydetme Onayı Penceresi
Talep Kaydetme Onayı Penceresi'nde yer alan Kaydet düğmesine tıklayarak ilgili talebin EPDK'ya
iletilmesi sağlanır.
Geç gönderim bildirimi talep edilecekse ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan
ikonuna
tıklanır. Bir bildirim için geç bildirim talep edilebilmesi için o bildirimin daha önce gönderilmemiş
olması gerekmektedir.
Talep Oluştur Penceresi
Talep Oluştur Penceresi'nde geç bildirim talebine yönelik gerekçe bilgisi girilir ve Kaydet (
) düğmesine tıklanır.
TASNİF DIŞI
15
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Talep Kaydetme Onayı Penceresi
Geç bildirim talebinin yapılmasının ardından talep otomatik olarak kabul edildi durumuna
gelmektedir. Talebin kabul edilmesinin ardından bildirim gönderilebilir hale gelmektedir. İlgili
bildirimin gönderilebilmesi için Eylemler sütununda bulunan
ikonuna tıklanır.
Bildirimlere yönelik yapılan taleplerin geçmişine ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan
ikonuna tıklanır.
Talep Detay Penceresi
Talep Detay Penceresi'nde daha önce gönderilen talebin bilgisine ulaşılabilir veya yeni bir yorum
eklenebilir.
Talebin hangi durumlarda oluşturulabileceğini görmek için tıklayınız.
4.2.4
Gönderilen Bildirimler
Sistem üzerinden gönderilen bildirimlere Ana Sayfa'da yer alan menülerden Bildirim / Gönderilen
Bildirimler seçilerek ulaşılabilir.
Bildirim - Gönderilen Bildirimler
İlgili işlem seçildiğinde Gönderilen Bildirimler Ekranı görüntülenir.
TASNİF DIŞI
16
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Gönderilen Bildirimler Ekranı
Gönderilen Bildirimler Ekranı'nda daha önce gönderilen bildirimlere ait bildirim dosyası indirilmek
istenirse ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan
ikonuna tıklanır.
Bildirim işlemi tekrar yapılacaksa ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan
ikonuna
tıklanır.
Elektronik imza ile yapılan bilgirimler için e-imza doğrulama işlemi ve sertifika bilgisi indirme
işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. E-imza doğrulama işlemini gerçekleştirmek için ilgili
bildirimin Eylemler sütununda bulunan
bildirimin Eylemler sütununda bulunan
4.2.5
ikonuna, sertifika bilgisi indirme işlemi için ilgili
ikonuna tıklanmalıdır.
Bildirim Gönder
Lisans sahiplerinin, lisans tipi ve faaliyet alanlarına göre hangi bildirimleri göndermesi gerektiği
belirlidir. Sistem buna göre otomatik olarak bildirimleri belirli aralıklarla oluşturmaktadır. Bildirimi
iletmek için Ana Sayfa'da yer alan menülerden Bildirim/Bildirim Gönder seçilir.
Bildirim - Bildirim Gönder
İlgili işlemin seçilmesinin ardından Aktif Dönem İçerisinde Yükümlü Olunan (Halen
Gönderilmemiş) Bildirimler Ekranı görüntülenir.
TASNİF DIŞI
17
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Yükümlü Olunan (Halen Gönderilmemiş) Bildirimler Ekranı
Yükümlü Olunan (Halen Gönderilmemiş) Bildirimler Ekranı'ndan gönderilecek olan bildirim seçilir
ve İleri (
) düğmesine tıklanır.
Dosya Seç Adımı
Dosya Seç Adımı'nda gönderilecek bildirimle ilişkili dosya Sistem'e eklenir. Ekleme işlemi için
Seçiniz (
TASNİF DIŞI
) düğmesine tıklanır.
18
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Dosya Yükleme Penceresi
Sistem'e yüklenecek dosya .xlsx f ormatında olmalıdır.
Sistem'e yüklenecek excel dosyasında makro bulunmaması gerekmektedir.
Sistem'e yüklenecek excel dosyasının belirlenen f orm şablonunda olması gerekmektedir.
Şablonlar sistem üzerinden indirilebilmektedir.
Yüklenecek dosya seçilir ve Open (
) düğmesine tıklanır.
Yüklenen Dosya Tablosu
Bildirim işlemine yönelik yüklenen dosya değiştirilecek ise Seçiniz düğmesine tıklayarak yeni bir
dosya seçilebilir.
Bildirim işlemine yönelik sadece bir dosya yüklenebilir.
TASNİF DIŞI
19
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Dosya Seç Adımı'nda bulunan
kutucuğu işaretlenirse bildirime yönelik dosya
seçimine gerek bulunmamaktadır. Dosya Seç Adımı'ndaki işlem tamamlandıktan sonra İleri
düğmesine tıklanır.
Dosya İmzala Adımı
Dosya İmzala Adımı'nda sisteme giriş yapan kullanıcı e-imza kartına ait parola bilgisini girer ve
İmzala (
) düğmesine tıklar.
Dosya Alındı Bilgisi Adımı
Dosya Alındı Bilgisi Adımı'nda yapılan bildirim ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
TASNİF DIŞI
20
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
4.2.6
Tanımlar
4.2.6.1
Bildirim Tanımları
Sistem üzerinde var olan bildirim tanımlarına ulaşmak için Bildirim/Tanımlar/Bildirim Tanımları
seçilir.
Tanımlar - Bildirim Tanımları
İlgili işlemin seçilmesinin ardından Bildirim Tanımları Ekranı görülmektedir.
Bildirim Tanımları Ekranı
Bildirim Tanımları Ekranı'ndan detay bilgisine ulaşılmak istenilen bildirimin Eylemler sütununda
bulunan
ikonuna tıklanır.
Bildirim Tanımı Versiyonları Penceresi
Bildirim Tanımı Versiyonları Penceresi'nden hangi versiyonun şablonu indirilmek isteniyorsa, ilgili
versiyonun Şablon sütununda bulunan
4.3
ikonuna tıklanır.
Sorun ve Öneri
Sistem ile ilgili yaşanılan sorunlar, iyileştirme önerileri yapılacak işlemler ile ilgili sorular SorunÖneri menüsü üzerinden gönderilebilir.
Sorun-Öneri Menüsü
Sorun-Öneri işlemi seçildiğinde Sorun - Öneri Bildir Pencere'si görüntülenmektedir.
TASNİF DIŞI
21
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Sorun-Öneri Bildir Penceresi
Sorun-Öneri Bildir Penceresi'nde konu ve açıklama bilgisi girildikten sonra Gönder (
) düğmesine tıklanır.
Emin misiniz? Penceresi
Emin misiniz? Penceresi'nde yer alan Evet (
) düğmesine tıklanarak girilen Sorun-Öneri
kaydedilir.
Sisteme yeni bir sorun-öneri eklendiğinde ilgili sorun-önerinin durumu Yeni olmaktadır. Bu sorunönerinin EPDK tarafından işleme alınması halinde sorun-önerinin durumu İşlemde olarak
değişmektedir. Sorun-öneri ile ilgili gereken işlemler yapıldıktan sonra ise durumu Kapatıldı
olarak değişmektedir. Sorun-önerilerin durum takibi Ana Sayfadaki Hesabım menüsü üzerinden
yapılabilmektedir.
TASNİF DIŞI
22
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
4.4
Hesabım
Sisteme giriş yapan kullanıcı kişisel bilgilerine, yetkili olduğu lisanslara ve sorun-öneri taleplerinin
takibine Hesabım menüsü altından ulaşabilmektedir. Bu bilgilere ulaşmak için anasayfadan
Hesabım/Bilgilerim işlemi seçilir.
Hesabım-Bilgilerim
İlgili işlemin seçilmesinin ardından Kullanıcı Bilgilerim Ekranı görüntülenir.
Kullanıcı Bilgilerim Ekranı
Kullanıcı Bilgilerim Ekranı'nda Kişisel Bilgilerim, Yetkili Olduğum Lisanslar ve Sorun-Öneri
Taleplerim sekmeleri bulunmaktadır. Kişisel Bilgilerim sekmesinde sisteme giriş yapan
kullanıcının kişisel ve adres bilgileri yer almaktadır. İletişim bilgileri güncellenmek istenirse
Düzenle (
) düğmesine tıklanır.
Kullanıcı Bilgilerini Düzenle Penceresi
Kullanıcı Bilgilerini Düzenle Penceresi'nde istenilen değişiklikler yapılır ve Kaydet düğmesine
tıklanır.
TASNİF DIŞI
23
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Yetkili Olduğum Lisanslar Sekmesi'nde kullanıcının yetkili olarak atandığı lisanaların bilgisi
bulunmaktadır.
Yetkili Olduğum Lisanslar Sekmesi
Sistem üzerinden bildirilen sorun ve önerilerin takibi Sorun-Öneri Taleplerim Sekmesi'nden
yapılabilmektedir.
Sorun-Öneri Taleplerim Sekmesi
Sorun-Öneri Taleplerim Sekmesi'nde yer alan
bilgilerine ulaşılabilir.
TASNİF DIŞI
24
ikonuna tıklandığında ilgili önerinin detay
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Sorun / Öneri Detayı Penceresi
TASNİF DIŞI
25
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Sorun-Öneri Taleplerim Sekmesi'nde yer alan
bilgisine ulaşılabilir.
ikonuna tıklandığında ilgili öneriye ait yorum
Öneriye Yapılan Yorumlar Penceresi
5
Senaryolar
5.1
Nasıl Bildirim Yapılır ?
1. Gönderilecek bildirimin şablonu sistem üzerinden indirilir.
2. Şablonların değişme ihtimaline karşılık, her bildirim öncesi şablonun sistem üzerinden
indirilmesi ve bu şablon üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.
3. Süresi geçmemiş bildirimlerin dönem içerisinde gönderilmesi için Bildirim/Bildirim Gönder
TASNİF DIŞI
26
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
işlemi seçilir.
4. Aktif Dönem İçerisinde Yükümlü Olunan (Halen Gönderilmemiş) Bildirimler Ekranı'ndan ilgili
bildirim seçilir.
5. Bildirim seçildikten sonra İleri düğmesine tıklanarak bildirim göndermenin adımları tamamlanır.
5.2
Dönem İçerisinde Tekrar Nasıl Bildirim Gönderilir?
1. Süresi geçmemiş bildirimlerin dönem içerisinde tekrar gönderilmesi için Bildirim/Gönderilen
Bildirimler işlemi seçilir.
2. Dönem İçerisinde Gönderilen Bildirimler Ekranı'ndan tekrar yapılacak bildirime ulaşılır.
3. İlgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan Bildirimi Tekrar Gönder ikonuna tıklanır.
5.3
Düzeltme Talebi Nasıl Eklenir?
1. Bildirimlerle ilgili düzeltme talebi eklemek için Bildirim/Bildirim Sorgula/Detaylı Sorgulama
işlemi kullanılmaktadır.
2. Düzeltme talebinin eklenebilmesi için o bildirimin daha önce gönderilmiş olması
gerekmektedir.
3. Daha önce gönderilen bildirimin düzeltme talebi ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan
talep ekle ikonuna tıklanarak eklenir.
5.4
Geç Bildirim Nasıl Yapılır?
1. Süresi geçmiş bildirimlerle ilgili geç bildirim yapmak için Bildirim/Bildirim Sorgula/Detaylı
Sorgulama işlemi kullanılmaktadır.
2. Geç bildirimin yapılması için öncelikle geç bildirim talebi yapılması gerekmektedir.
3. Geç bildirim talebi eklendikten sonra talep otomatik olarak kabul edilmektedir.
4. Otomatik kabulün artından ilgili bildirimin Eylemler sütununda bulunan bildirimi tekrar gönder
ikonuna tıklanır.
5.5
Yetkili Olunan Lisanslar Nereden Görülür?
1. Bildirim sisteminin kullanılabilmesi için ilgili kişilerin en az bir lisans için yetkilendirilmeleri
gerekmektedir. Lisans yetkilendirme işleminin yapılmasının ardından lisansa ait bildirim
işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektedir. Herhangi bir lisans için yetkili olan kişinin yetkisi
EPDK tarafından verilmektedir. EPDK tarafından bir lisansa yetkili olarak eklendikten sonra
sistem üzerinden işlemler yapılabilir hale gelmektedir.
2. Yetkili olunan lisansların bilgisine ulaşmak için Ana Sayfa'da bulunan Hesabım/Bilgilerim işlemi
kullanılır.
3. İlgili işlem seçildikten sonra açılan Kullanıcı Bilgilerim Ekranı'ndan Yetkili Olduğum Lisanslar
Sekmesine ulaşılır.
5.6
Nasıl Çıkış Yapılır?
Sistem üzerinde işlemler yapıldıktan sonra çıkış yapılması bilgi güvenliği açısından önemlidir. İşlem
yapılmadığı zamanlarda sistemden çıkış yapmak faydalı olacaktır. Çıkış Hesabım/Çıkış işlemi ile
gerçekleştirilmektedir.
TASNİF DIŞI
27
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Hesabım-Çıkış
5.7
Sorun-Öneri Nasıl Gönderilir?
1. Ana sayfada yer alan Sorun-Öneri menüsü seçilir.
2. Açılan Sorun-Öneri Bildir Penceresi'nde konu ve içerik alanları doldurulur.
3. Sorun-Öneri Bildir Penceresi'nde bulunan Gönder düğmesine tıklanır.
5.8
Sorun-Öneri Nasıl Takip Edilir?
1. Ana sayfada yer alan Hesabım/Bilgilerim menüsü seçilir.
2. Açılan ekrandan Sorun-Öneri Taleplerim sekmesi seçilir.
3. Oluşturulan Sorun-Önerilerin durum bilgisine ulaşılır.
6
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
6.1
Sisteme Girilmeyen Durumlarda Ne Yapılmalı? (SSS)
Sisteme girilmeyen durumlarda [email protected] adresine mail atılması gerekmektedir.
Atılan mailde alınan hatanın ekran görüntüsünün bulunması hatanın daha hızlı çözülmesi için
faydalı olacaktır.
6.2
Alınabilecek Hatalar (SSS)
1.
Kullanıcı bilgisayarında Java Runtime Environment (JRE) 1.6 veya üzeri kurulu değildir veya 1.6
versiyonundan daha eski bir sürüm kuruludur.
Kullanıcının yapması gereken, http://www.java.com/tr/download/index.jsp adresinden ücretsiz
olarak Java kurulumu indirip bilgisayarına kurması gerekmektedir.
2.
Kullanıcı bilgisayarında uygun tarayıcı (browser) kurulu değildir.
Kullanıcının yapması gereken, sistemle uyumlu bir tarayıcının güncel sürümü aşağıdaki linklerden
birinden indirip bilgisayarına kurması gerekmektedir.
Uyumlu Tarayıcı
Tarayıcı indirme adresi
Google Chrome
www.google.com/chrome
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/tr-tr/internet-explorer/download-ie
Mozilla Firefox
http://www.mozilla.org/tr/firefox/fx/
Opera
http://www.opera.com/download/
TASNİF DIŞI
28
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
3.
Kart okuyucu sürücüsü ve akıllı kart sürücüsü (driver) kullanıcının bilgisayarında kurulu
değildir.
Bu durumda, sistem kart okuyucusunun içine takılmış olan akıllı kartı düzgün bir şekilde okuyamaz
ve kullanıcıya aşağıdaki hata mesajını görüntüler.
Bilgi Mesajı Penceresi
Kullanıcının yapması gereken, e-imza sağlayıcısından temin ettiği kart okuyucu sürücüsünü ve akıllı
kart sürücüsünü bilgisayarına kurması gerekmektedir. Eğer önceden temin etmemişse, e-imza
sağlayıcısından ilgili sürücüleri temin etmesi gerekmektedir.
Kart okuyucu sürücüsünü ve akıllı kart sürücüsünü temin ederken, eğer kullanıcının
bilgisayarında Windows 64-bit işletim sistemi kuruluysa, 64-bit uyumlu sürücü; Windows 32-bit
işletim sistemi kuruluysa da, 32-bit uyumlu sürücü temin edip kurması gerekmektedir. Eğer kullanıcı
bilgisayarında Windows haricinde bir işletim sistemi bulunuyorsa, e-imza sağlayıcısından işletim
sistemiyle uyumlu sürücüleri temin etmesi gerekmektedir.
4.
Kullanıcı bilgisayarında takılı olan kart okuyucusu bulunmamaktadır.
Bu durumda, sistem kullanıcıya aşağıdaki hata mesajını görüntüler.
Bilgi Mesajı Penceresi
Kullanıcının yapması gereken, e-imza sağlayıcısından temin ettiği kart okuyucusunu sisteme takıp,
sisteme giriş ekranındaki yenile (
5.
)butonuna basıp, ekranda ismi görünene kadar beklemeli.
Kullanıcı bilgisayarında takılı kart okuyucusu bulunmaktadır, fakat kart okuyucusu içine akıllı
kart yerleştirilmemiştir veya düzgün bir şekilde yerleştirilmemiştir.
Bu durumda, sistem kullanıcıya aşağıdaki hata mesajını görüntüler.
TASNİF DIŞI
29
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Bilgi Mesajı Penceresi
Kullanıcının yapması gereken, e-imza sağlayıcısından temin ettiği kart okuyucusuna akılı kartı
düzgün bir şekilde yerleştirip, sisteme giriş ekranındaki yenile (
görünene kadar beklemesi gerekmektedir.
6.
)butonuna basıp, ekranda ismi
Kullanıcı şifre alanına akıllı kart şifresini girmeden giriş butonuna basmıştır.
Bu durumda, sistem kullanıcıya aşağıdaki hata mesajını görüntüler.
Hata Mesajı Penceresi
Kullanıcının yapması gereken, şifre alanına geçerli akıllı kart şifresini (PIN) girip giriş butonuna
basması gerekmektedir.
7.
Kullanıcı şifre alanına yanlış akıllı kart şifresi girip giriş butonuna basmıştır.
Bu durumda, sistem kullanıcıya aşağıdaki hata mesajını görüntüler.
Hata Mesajı Penceresi
Kullanıcının yapması gereken, şifre alanına geçerli akıllı kart şifresini (PIN) girip giriş butonuna
basması gerekmektedir.
TASNİF DIŞI
30
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
6.3
Sisteme Giriş İçin Yapılması Gerekenler (SSS)
EPDK Bildirim Sistemi'ne giriş yapmadan önce e-imza ile ilgili yapılması gereken hususlar
bulunmaktadır;
Öncelikle kullanıcıların e-imza kartı olmalıdır,
E-imza kartları çeşitli sağlayıcılardan temin edilebilmektedir,
Elektronik
sertifika
sağlayıcıları
bilgisine
http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/
elektronik_imza/eshs.php adresinden ulaşılabilmektedir,
Elektronik imza kartı temin edildikten sonra EPDK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir,
EPDK elektronik imzası olan kullanıcıların bildirim sistemini kullanabilmesi için kayıt
işlemini gerçekleştirecektir.
6.4
Yaşanabilecek Sorunlar (SSS)
Elektronik imza sürecinde bazı teknik sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların giderilmesi için
aşağıdakilerin yapılması gerekebilir;
Virüs programı veya güvenlik duvarlarının kapatılması,
Java'nın en az 1.6 sürümünün kurulması,
Temin edilen elektronik imzaya ait kütüphanelerin yüklenmesi.
Tarayıcının geçmişinin temizlenmesi:
Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi için tarayıcı açık iken Ctrl+Shift+Delete tuşlarına basılır.
Tarama Verilerini Temizle Penceresi - Google Chrome
Tarama Verilerini Temizle Penceresi'nde istenilen seçenekler işaretlendikten sonra Tarama
verilerini temizle (
TASNİF DIŞI
) düğmesine tıklanır.
31
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Yakın Geçmişi Temizle Penceresi - Firefox
Yakın Geçmişi Temizle Penceresi'nde istenilen seçenekler seçildikten sonra Şimdi temizle (
) düğmesine tıklanır.
Tarayıcı Geçmişini Temizle Penceresi - Internet Explorer
Tarayıcı Geçmişini Temizle Penceresi'nde istenilen seçenekler işaretlendikten sonra Delete (
) düğmesine tıklanır.
Javanın Geçmişinin Temizlenmesi:
Java geçmişinin temizlenmesi için Java Yazılımı'nın kurulu olduğu klasör dizininden (Örn: C:
\Program Files (x86)\Java) Java Kontrol Paneli'ne ulaşılır.
TASNİF DIŞI
32
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Java Kontrol Paneli Penceresi
Java Kontrol Paneli Penceresi'nde bulunan Settings (
) düğmesine tıklanır.
Geçici Dosya Ayarları Penceresi
Geçici Dosya Ayarları Penceresi'nde bulunan Delete Files (
TASNİF DIŞI
33
) düğmesine tıklanır.
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Dosyaları Silme Onay Penceresi
Dosyaları Silme Onay Penceresi'nde yer alan OK (
işlemi tamamlanır.
) düğmesine tıklanarak geçmişi silme
Javanın Yazılımının Yüklü Olmaması:
Sistem'e giriş yapılmak istenildiğinde Java yazılımı yüklü değilse tarayıcılar hata vermektedir.
Internet Explorer Tarayıcısında Java Yazılımının Yüklü Olmaması Durumu
TASNİF DIŞI
34
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Firefox Tarayıcısında Java Yazılımının Yüklü Olmaması Durumu
Chrome Tarayıcısında Java Yazılımının Yüklü Olmaması Durumu
Java yazılımının yüklenmesi için Eklentiyi yükle (
TASNİF DIŞI
35
) düğmesine tıklanır.
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Java Yazılımı Yukleme Ekranı
Java Yazılımı Yükleme Ekranı'ndan Java yazılımı indirilip kurulabilir.
Sistem ile ilgili genel sorunlar [email protected] adresine iletilebilir.
6.5
Java Console Nasıl Açılır (SSS)
Sistem üzerinde alınan hataların daha kısa sürede çözülebilmesi için bazen Java Console'daki
mesajların gönderilmesi talep edilmektedir. Java Console'u aktif hale getirmek için;
1. Başlat/Denetim Masası seçeneği seçilir.
Denetim Masası Ekranı
2. Denetim Masası Ekranı'ndan Java (32-bit) seçeneği seçilir.
TASNİF DIŞI
36
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Java Kontrol Paneli Ekranı
3. Java Kontrol Paneli Ekranı'ndan Advanced sekmesine gelinir. Java console seçeği altından Show
Console seçeneği seçilir.
4. Ok (
) düğmesine tıklanır.
5. Sisteme giriş yapmak istendiğinde Java Console otomatik olarak açılır ve yapılan işleme karşılık
gelen mesajları içerir.
TASNİF DIŞI
37
EBİS PROJESİ KULLANICI KILAVUZU
TASNİF DIŞI
TÜBİTAK – BİLGEM – YTE
Java Console Penceresi
TASNİF DIŞI
38
Download

Bildirim Sistemi Kullanımına İlişkin Açıklama Belgesi