2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI KARTAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ
NİSAN AYI KİTAPÇIĞI
DEĞERİMİZ :
KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK
Hazırlayan : KARTAL İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER
EĞİTİMİ YÜRÜTME KOMİSYONU
SU, ATEŞ ve AHLAK
Su, ateş ve ahlâk dostluk kurmuşlar. Bir gün ormanda dolaşmaya çıkmışlar.
Fakat bir müddet sonra
içlerine bir korkudur düşmüş. Orman çok büyük ve çok karmaşıkmış. Her türlü
ihtimale karşı birbirlerini
kaybederlerse, nasıl bulacaklarını düşünmeye başlamışlar.
Ateş ve ahlâk suya sormuş:
-“Kaybolursan seni nasıl bulacağız?”
Su cevaplamış:
“Nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım.” demiş.
Sıra ateşe gelmiş.
Su:
-“Seni yitirirsek ne yapalım?” diye sormuş.
Ateş:
-“Duman gördüğünüz yerde ben varım.” cevabını vermiş.
Sıra ahlâka gelince cevabı şu olmuş:
-“Beni asla kaybetmeyin; eğer kaybederseniz, bir daha asla bulamazsınız!”
1
YAŞAYARAK ÖĞRENME
Bir çocuk kınanırsa her zaman
O da yapamaz başkalarını ayıplamadan.
Ve düşmanlık görürse durmadan
Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan.
Onunla edilirse alay
Utancı öğrenir en kolay.
Ve utançla yaşarsa eğer
Suçlamayı kendisine iş eder.
Hoşgörü esirgenmezse ondan
Sabrı da öğrenir bir yandan.
Ve verilirse ona cesaret
Nedir, öğrenir kendine güvenmek.
Övgüyle, ödüle layık görülürse çocuk
Hep almayı değil, vermeyi de öğrenir çabuk.
Ve güven duyulmuşsa kendisine
O da kulak verecektir dostluğun sesine
Bir çocuk başkalarından görürse beğeni
Bilir kendisinin de sevmesi gerektiğini.
Ve ilgi ,dostluk görürse eğer
Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer.
Dünya ile arkadaşlık kurmakta
Kalmaz korkusu...
DOROTHY LAW NOLTE’ den dilimize uyarlayanlar
Bahar Akıngüç-M.Turan Tekdoğan
2
KARTAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ YÜRÜTME KOMİSYONU
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adı Soyadı
Neslihan ASLAN
Tuğba ŞAHİN
Elvan İRİMAĞZI
Gaye Elmas KARA
Fatih ÖZKAYA
Sinan ALTINAY
İnal ÇELİKÇİ
Özgül EROL
Taner GÜRLEVİK
Okulu
Öğrt. Selma Akay Ortaokulu
Öğrt. Selma Akay Ortaokulu
Esentepe Anaokulu
Kutlu Aktaş İlkokulu
Fatma Aliye Mes. Ve Tek. AL
Soğanlık İmam Hatip Ortaokulu
Cevizli İmam Hatip Lisesi
S. Gökçen Mes. Ve Tek. AL
Yakacık Doğa İlkokulu
TÜM OKULLARIN DİKKATİNE 20.10.2014
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Değerler Eğitimi Çalışmaları
Komisyonu’nun faaliyetleri çerçevesinde öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.
Öncelikle belirtmek gerekir ki her öğretmen ve öğrencimizin kendisini toplumu bir arada tutan ortak kadim insani değerleri
benimseyen, bu değerleri yaşayan ve yaşatan, bu değerlerin yaygınlaşması için çaba gösteren bir ‘Değerler Elçisi’ olarak görmesi
gerekir. Bu anlayışla yapılacak çalışmalardan herkesin yararlanacağı gerçeği dikkate alınmalıdır.
Öğretmenlerimiz, bundan sonra Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmaları müdürlüğümüze bağlı yayın yapan www.istmem.com
sitesinden de takip edebilirler. Bu siteden zaman zaman öğretmenlerimize yönelik bazı çalışmalar paylaşılacaktır.
Ayrıca
öğretmenlerimiz
değerler
eğitimi
ile
ilgili
çalışmalarını,
paylaşımlarını,
öneri
ve
görüşlerini
de
[email protected] e posta adresi komisyonumuza bildirebilirler.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1-Okullarımızda yok ise Değerler Eğitimi Kulübü’nün kurulması, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi, Değerler
Eğitimi Yıllık Planlarının 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 18. Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve
2010/53 Sayılı (İlk Ders Konulu) Genelgeye göre yapmaları gerekmektedir.
2- Her ayın ikinci haftasında yapılan çalışmaların bir nüshasının okul yönetimine verilmesi.
3-Okul idaresinin de Değerler Eğitimi Kulübünden sorumlu öğretmenlerin Değerler Eğitimine yönelik yaptıkları çalışmaları
okulun web sitesinde Değerler Eğitimi Modülü açılarak görselleri ile birlikte siteye ekletmeleri gerekmektedir.
4-Öğretmenlerimiz İstmem Değerler Eğitimi Çalışma Komisyonunca hazırlanan ve her ay işlemeleri gereken ekteki Aylık
Değerler Eğitimi Konular Listesinden yararlanabilirler. Öğretmenlerimiz ilgili öğretmenlerle ve okul idaresi ile istişare ederek; okul
türü ve ihtiyaçları da dikkate alarak aylık konular listesinde bazı değişlikler yapabilir.
Tüm bu çalışmalarda öğrencilerin hem gönüllü hem de aktif olarak görev almaları sağlanmalı.
Değerler Eğitimi Çalışmalarında (DEÇ ) görev alan öğretmenlerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Bölümü’nden Değerler Eğitimi alanında sunum yapacak uzman talebinde de bulunabilirler.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SGB Değerler Eğitimi Çalışmaları Komisyonu
3
…………………………………………………………. ORTAOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADI
UYGULAMA AYI
ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI
OKUL GENELİNDEKİ ETKİNLİKLERDEN SORUMLU ZÜMRE
ALT KONULAR
Nisan
Tüm Sınıflar
YAPILACAK ETKİNLİKLER
YARARLANILACAK KİŞİ VE
KAYNAKLAR
*Kompozisyon, şiir, resim, slogan
yarışmalarının düzenlenmesi
*İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Duvar gazetesi, dergi, broşür
hazırlanması
*Okul Yönetimleri
*İyiliğe yönelmek,
*Yaşlılara iyilik yapmak,
*Muhtaçlara iyilik yapmak,
*Öğretmenler
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Okul Personeli
*Örnek etkinliklerin yapılması
*Gönüllü Veliler
*Aile etkinliklerinin yapılması
*Okul Aile Birlikleri
*Sözlü tartışma türlerinin
yapılması (münazara, panel vb.)
*Sivil Toplum Kuruluşları
*Kardeşlik,
*İyiliğin gücü,
*Belediyeler
*Ailelere yönelik broşür, bülten
hazırlanması
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
*İnternet
4
İyilik yapmak kalbe iyi geliyor
British Colombia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, hayır işlerinde bulunmanın,
gençlerin kalbine ve beden sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı.
Araştırmaya imza atanlardan Hannah Schreier, fedakarlık ve empati yapmanın kalp ve beden
sağlığı için olumlu etkilere sahip olduğunu belirtti.
Araştırma, aynı zamanda, stres, depresyon, huzur gibi psikososyal faktörlerin kardiyovasküler
hastalıkları tetiklediği ve ABD'deki ölüm oranlarında, bu etmenlerin ciddi rol oynadığını ortaya
koydu.
Araştırma Vancouver'da 106 lise öğrencisi üzerinde yapıldı.
Kan basınçları, vücut kitle endeksi ve kalp ritimleri ölçülen öğrencilerden 53'ü, haftada 1 saat,
kendi yaşadıkları bölgedeki ilkokul öğrencilerine belli konularda karşılık beklemeden yardım etti.
Diğer 53 öğrenci ise gönüllü herhangi bir programda yer almadı.
10 hafta sonucunda yapılan incelemelerde, ilk gruptaki 53 öğrencinin, kalp ritimlerinin daha
düzenli, kolesterol ve vücut yağ seviyesinin daha düşük olduğu gözlendi.
Araştırma Kanada'da, Amerikan Medical Association Dergisi'nde (JAMA) yayımlandı.
(Kaynak : AA)
5
 İnsanlar her gece yatmadan önce, “Bu gün ne kötülük yaptım, neler söyledim, neler
düşündüm, neler anladım ve ne iyilik yaptım” diye kendi kendine sormalıdır. (Cornelia
Parker)
 İnsanların kıymeti, yaptığı iyilikle ölçülür. (Hz. Ali (r.a))
 İyiliğin ilmine sahip olmayana, bütün diğer ilimler zarar verir. (Montaigne)
 Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. (Hz. Muhammed
s.a.v.)
 İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin. (B.Pascal)
 İyilik yapmadığım günler, hayatımın kaybedilmiş günleridir. (Titus)
 İyiliği; hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız. (Konfüçyus)
 Birisine karşılık veremeyeceği bir iyilik yapmadıysan, mükemmel bir gün nedir
bilmiyorsun demektir. (Ruth Smeltzer)
 En güzel sermaye, iyilik etmektir. (Maintenon)
 Çıkar gözetmeyen iyilik, en yüksek ve en güzel faizi getirir. (Goethe)
 Mutluluk ve başarı, iyiliklerin ürünüdür. Kötü insan, hiçbir zaman mutlu olamaz.
(Juvenalis)
 İnsan iyi kimselere iyilik edince, bundan duyduğu ferahlıkla karşılık görmüş
olur.(Plautus)
 İyilik yapma lüksünü de öğrenmelisin. (O. Goldsmith)
 Kim ettiği iyilikle çalım satarsa, onu geri almış demektir. (Lessing)
6
ÖRNEK RESİMLER
7
ÖRNEK HİKAYELER
YAPILAN İYİLİK KONUŞULMAMALIDIR
Vaktiyle bulunduğu küçük yerde geçim sıkıntısı çeken dürüst ve temiz yaratılışlı genç bir adam, bir gün
memleketine çok uzakta bulunan bir şehir merkezine giderek iş bulup çalışmaya, kendine yeni bir hayat düzeni
kurmaya karar verdi Bu niyetle vakit kaybetmeden hazırlanıp yola koyuldu Genç adam bu yolculuğu sırasında
yorum ve açıklaması kendisi için imkânsız olan bir olayla karşılaştı. Bazı kimseler bir tarlaya buğday ekiyorlar,
ekilen buğdaylar hemen yetişip olgunlaşıyor, onlar da hiç vakit kaybetmeden hasat ediyorlar, sonra bunları
ateşe verip yakıyorlardı .
Adam kafası Karışmış birhalde uzun yolculuğun nasıl geçtiğini anlamadan şehrin kapısına geldi Burada
bir ihtiyar kendisini durdurup nereden geldiğini, niçin geldiğini yolculuğun nasıl geçtiğini sordu Adam herşeyi
anlattı ve yolda karşılaştığı alışılmamış hadiseyi de serüvenine eklemeyi unutmadı Bunun üzerine ihtiyar bu
genç adama rastladığı olayla ilgili bir açıklama yaptı:
"Senin yolda ilk rastladığın buğday ekip hemen hasat eden ve sonra ateşe verip yakan insanlar, iyilik edip de
onu sağda solda konuşarak değerini sıfıra indiren insanları simgeler .”
İYİLİK YAPAN İYİLİK BULUR
Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar
satıyordu. O gün hiçbir şey satamamıştı, karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler
istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine: Affedersiniz,
bir bardak su rica edebilir miyim? diyebildi yalnızca. Genç bayan çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman
bir bardak süt getirdi ona. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra Çok teşekkür ederim, borcum
ne kadar? diye sordu genç bayana.
Genç bayan: Borcunuz yok diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti.: Annem, gösterdiğimiz
şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklememizi öğretti bize. dedi. Çocuk: O halde çok
teşekkürler, yürekten teşekkür ederim size. dedi.
Howart Kelly evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da
güçlü hissediyordu.
Yıllar sonra genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz
kalınca hastalığıyla ilgili araştırmalar (bilgi yelpazesi.net) yapılması için onu büyük bir kente gönderdiler. Dr.
kelly kosültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı.
Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun
yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu.
Dr. Kelly denetlemesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın
içine koyup hasta bayanın odasına gönderdi. Kadın elleri titreyerek aldı zarfı eline. Açmaya korkuyordu.
Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını
biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kağıtta şunlar yazılıydı:
Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir.
8
VELİYE MEKTUP
Sevgili Velimiz Merhaba,
Anne baba olacağı müjdesini almak, bir insan için en güzel haberdir. Bu haberin ardından başlarız hayaller
kurmaya… Ona kıyafetler alırız, yatağını yapar, heyecanla onu beklemeye koyuluruz.
Sonra çocuk dünyaya gelir. Onun fiziksel ihtiyaçlarını gidermek için büyük emek veririz. Günlük yoğurtlar
hazırlar, vitamin dolu meyveleri rendeleriz. Kurulan hayaller farklılaşmaya başlar. Artık sağlıklı
bir
çocuğa sahip olmanın yanında; “Yavrum iyi insan olsun” hayalleri de kurmaya başlarız. Onlar için pek çok
fedakârlık yaparız, sırf iyi insan olsunlar diye…
Ama ne demektir iyi insan olmak?
İyi insanlar neler yapar?
“İyi insan” kavramının içini hep birlikte doldurmak amacıyla yavrularınızı bize emanet ettiniz.
Allah’ın size verdiği o muhteşem emanetleri bizimle paylaştınız. Onlar için kurduğunuz ve kurduğumuz
hayallerin gerçekleşmesi adına ortak adımlar atmamız
gerekiyor.
Bu adımlardan biri de 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren sistemli bir şekilde
yürüteceğimiz
“Değerler Eğitimi” çalışmaları. Değerler Eğitimi, insanın insanca yaşamı için şart olan değer ve
davranışların öğrencilerimize kazandırılması amacı ile yürüttüğümüz
bir programdır. Ancak bizler eminiz
ki,
sizin desteğiniz olmadan bunu başarmamız imkânsız.
Bu yüzden, okulumuzda Değerler Eğitimi çalışmaları adına neler yaptığımızı ve sizlerden neler beklediğimizi
paylaşmak istiyoruz.
Bizler, yaptığımız çalışmalar sonunda; millî, manevî, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri
öğrencilerimize
kazandırmayı ve bunları davranışa geçirmelerini hedefliyoruz. Böylelikle toplumsal çözülmenin de önüne
geçilebileceğini düşünüyoruz.
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken sorular şunlardır;
•
İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
•
Her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
•
Bu kadar şiddeti televizyonlarda seyrederken barışçıl olabilecekler mi?
•
Aşırı koruma ve müdahaleci davranırken özgüvenleri gelişecek mi?
•
Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele
etmeden
mutlu
olabilecekler mi?
•
Onlar için her şeyin en iyisi düşünülürken çocuklarımız ailesine, vatanına ve milletine yararlı bireyler
olabilecekler mi?
Biz değer etkinliklerine başlarken sizlere mektuplar göndererek, yapacaklarımız hakkında sizleri bilgilendirip,
sizden beklentilerimizi sizlerle
paylaşacağız.
Çocuklarınıza güzel bir gelecek oluşturmak adına bizimle bu yola çıktığınız ve işbirliğiniz için şimdiden
çok teşekkür ederiz.
(Kaynak: Burdur Mem)
9
VELİ AYLIK BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ…………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi ve devamlılığın
sağlanması için sizin de aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağın sohbet ortamı öğrencimizin olumlu davranış değişikliğine katkı sağlayacaktır.
Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ…………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi ve devamlılığın
sağlanması için sizin de aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağın sohbet ortamı öğrencimizin olumlu davranış değişikliğine katkı sağlayacaktır.
Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ…………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi ve devamlılığın
sağlanması için sizin de aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağın sohbet ortamı öğrencimizin olumlu davranış değişikliğine katkı sağlayacaktır.
Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
10
Download

Değerler Eğitimi Nisan Ayı Kitapçığı - Ortaokul