Turkish Studies
International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic
ACADEMIC JOURNAL
TARİH SAYISI
Turkish Studies Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir.
Turkish Studies Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün
sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir.
Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz,
çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta
serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve
uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketi
tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların
sahipleri yazılarının tasarım, yayın ve indeks masraflarını Alko Dijital Baskı ve Grafik
Tasarım şirketine öderler.
Turkish Studies; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,
AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang
Journal System), ULAKBİM indeksleri tarafından taranmaktadır.
ISSN: 1308-2140
Volume 9/1 Winter 2014
TURKISH
STUDIES
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Sahibi / Owner
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Yayınevi / Publishing House
ALKO DİJİTAL BASKI MERKEZİ – GRAFİK TASARIM
Editor
Sibel ÜST
Editor Yardımcıları/Assistant Editors
Özgür AY-Ramazan BÖLÜK
Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN
Yayın Kurulu/Editorial Board
Fatma S. KUTLAR OĞUZ - Orhan K. TAVUKÇU
Ali AKAR-Dursun Ali TÖKEL
M. Vefā NALBANT-Caner KERİMOĞLU
Ülkü ELİUZ-Mitat DURMUŞ
Yavuz BAYRAM-İsrafil BABACAN
Mehmet Dursun ERDEM – Tuncay BÜLBÜL
Cemalettin KÖMÜRCÜ
Danışma Kurulu/Board of Advisory
Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN
Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ
Genel Koordinatör/General Coordinator
Yavuz BAYRAM
Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process
Süleyman Kaan YALÇIN
Murat ŞENGÜL - Veysel İbrahim KARACA
Kadri H. YILMAZ
Yabancı Dil Uzmanları
Muhammet Raşit MEMİŞ - Yusuf AYDIN
Baskı Sorumluları/Persons for Print Process
Özgür AY - Önder SEZER
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country
USA
Germany
Greece
Japan
Norway-Swedish
England
Albania
Central Asia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Azerbaijan
Uzbekstan
Halab-Aleppo (Syria)
Poland
Robert DANKOFF
Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA
Fatih KEMİK
Yuu KURIBAYASHI
Bernt BRENDEMOEN
Fikret TURAN
Xhemile ABDİU
Seadet SHİKHİYEVA
Gülnar KOKUBASOVA
Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE
Vusale MUSALİ
Cabbar İŞANKUL
Ahmet DEMİRTAŞ
Öztürk EMİROĞLU
Hakemler/Referees
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Marcel ERDAL
Han-woo CHOİ
Bernt BRENDEMOEN
Robert DANKOFF
Walter ANDREVS
Ahat ÜSTÜNER
Ahmet AKÇATAŞ
Ahmet BURAN
Ahmet GÜNŞEN
Ahmet TAŞĞIN
Alev SINAR UĞURLU
Ali AKAR
Ali Sinan BİLGİLİ
Ali YILDIRIM
Alimcan İNAYET
Asiye Mevhibe COŞAR
Atabey KILIÇ
Avni GÖZÜTOK
Cengiz ALYILMAZ
Erdoğan BOZ
Fazıl GÖKÇEK
Fikret TURAN
Filiz KILIÇ
Funda TOPRAK
Gürer GÜLSEVİN
H. Dilek BATİSLAM
H. İbrahim DELİCE
Halûk Harun DUMAN
Hasan AKAY
Hatice AYNUR
Hatice ŞAHİN
Turkish Studies
Frankfurt University
Eurasia University
Oslo University
Univercity Of Chicago
Washington University
Fırat Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Karadeniz Teknik Ü.
Erciyes Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Ü.
Ege Üniversitesi
Mancester Üniversity
Nevşehir Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Ü.
Ege Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
Prof. Dr. İlhan GENÇ
Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL
Prof. Dr. Menderes COŞKUN
Prof. Dr. Metin AKKUŞ
Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ
Prof. Dr. Mukim SAĞIR
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU
Prof. Dr. Osman YILDIZ
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM
Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ
Prof. Dr. Songül TAŞ
Prof. Dr. Şener DEMİREL
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR
Prof. Dr. Zeki KARAKAYA
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Ass. Prof. Yuu KURIBAYASHI
Gazi Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Ü.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Ü.
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Ü.
Atatürk Üniversitesi
Karadeniz Teknik Ü.
Kırıkkale Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Girne Amerikan Ü.
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Süleyman Demirel Ü.
Gazi Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dumlupınar Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacette Üniversitesi
GaziÜniversitesi
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Abdullah İLGAZİ
Abdülhalim AYDIN
Adem BAŞIBÜYÜK
Ahmet ŞİMŞEK
Ahmet YİĞİT
Alaattin KARACA
Alparslan CEYLAN
Bahir SELÇUK
Bayram Ali KAYA
Bekir ÇINAR
Bülent BAYRAM
Bünyamin KOCAOĞLU
Cafer ÇİFTÇİ
Caner KERİMOĞLU
Celal DEMİR
Ercan ALKAYA
Erdal ŞAHİN
Erdoğan ERBAY
Erhan AYDIN
Fatma AÇIK
Fatma Sabiha KUTLAR
Gül TUNÇEL
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.
Ankara Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Goethe University
Ege Üniversitesi
Okayama University
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Güray KIRPIK
Hatice ŞİRİN USER
Hikmet KORAŞ
Hüseyin GÜFTA
İbrahim Halil TUĞLUK
İsmail TAŞ
Mehmet BEŞİRLİ
Mehmet ÇOG
Mehmet Dursun ERDEM
Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Mehmet KIRBIYIK
Mehmet Naci ÖNAL
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Mehmet TEMİZKAN
Mehmet Vefa NALBANT
Mehmet ZAMAN
Metin ARIKAN
Mevlüt GÜLTEKİN
Muammer Mete TAŞLIOVA
Muharrem DAŞDEMİR
Muharrem DAYANÇ
Musa ÇİFÇİ
Mustafa ALKAN
Mustafa ÖZSARI
Mümtaz SARIÇİÇEK
Nergis BİRAY
Nesrin T. KARACA
Osman GÜNDÜZ
Salim ÇONOĞLU
Sami KILIÇ
Şaban DOĞAN
Şahin KÖKTÜRK
Tarık ÖZCAN
Tuncay BÜLBÜL
Turgut TOK
Turhan ÇETİN
Ülkü ELİUZ
Ülkü GÜRSOY
Yaşar ŞENLER
Yavuz BAYRAM
Yunus BALCI
Yusuf ÇETİNDAĞ
Mustafa ARSLAN
Mustafa GENCER
Nadir İLHAN
Osman KÖSE
Serkan ŞEN
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Abdullah KÖK
Abdullah ŞAHİN
Adem İŞCAN
Adem ÖGER
Ahmet DEMİRTAŞ
Ahmet GÜNDÜZ
Ahmet Turan SİNAN
Ali Emre ÖZYILDIRIM
Gazi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Çankırı Karatekin Ü.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Ü.
Uşak Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Ü.
Ondokuz Mayıs Ü.
Fırat Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Ü.
Gazi Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Ü.
Pamukkale Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Ü.
Fırat Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Ü.
Ondokuz Mayıs Ü.
Niğde Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Ü.
Nevşehir Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Ali YILDIZ
Alpaslan OKUR
Alpay Doğan YILDIZ
Alptekin YAVAŞ
Aydın KIRMAN
Ayfer YILMAZ
Bayram ÇETİNKAYA
Cafer GARİPER
Cahit BAŞDAŞ
Cüneyt AKIN
Dursun Ali TÖKEL
Ebru Burcu YILMAZ
Ekrem AYAN
Ertuğrul AYDIN
Esen DURMUŞ
Fatih AYDIN
Fatih USLUER
Faysal Okan ATASOY
Filiz ÇOLAK
Funda KARA
Galip GÜNER
Gökhan ARI
Halil ERDEMİR
Halit KARATAY
Hasan BAKTIR
Hilmi DEMİRKAYA
Huriye ALTUNER
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Hüseyin Kahraman MUTLU
İbrahim KOPAR
İlyas YAZAR
İsmet ŞANLI
Kadir GÜLER
Kürşat ÖNCÜL
M. Fatih KANTER
Mehmet EKİZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Mesut TEKŞAN
Mitat DURMUŞ
Murat KACIROĞLU
Murat ÖZŞAHİN
Musa Şamil YÜKSEL
Mustafa ARSLAN
Mustafa ERTÜRK
Mustafa ÜSTÜNOVA
Mutlu DEVECİ
Muvaffak DURANLI
Mücahit COŞKUN
Nafi YALÇIN
Nedim BAKIRCI
Nesime CEYHAN
Nurullah ULUTAŞ
Oğuzhan DURMUŞ
Ömer Faruk SÖNMEZ
Önder SEZER
Özgür AY
İstanbul Arel Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.
Ordu Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Süleyman Demirel Ü.
Muğla Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Ü.
İnönü Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Doğu Akdeniz Ü.
Fırat Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
TOBB Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Ü.
Erciyes Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Ü.
Niğde Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Ü.
Dumlupınar Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Ç. Onsekiz Mart Ü
Kafkas Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Özlem NEMUTLU
Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Rıdvan CANIM
Salim ÇONOĞLU
Sedat MADEN
Selim Hilmi ÖZKAN
Selma BAŞ
Sema ÇETİN BAYCANLAR
Sema ÖZHER KOÇ
Serdar Uğurlu
Seval ŞAHİN GÜMÜŞ
Seyit Battal UĞURLU
Sezai COŞKUN
Sibel ÜST
Soner AKPINAR
Süleyman Kaan YALÇIN
Süleyman SOLMAZ
Şevkiye KAZAN
Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN
Tacettin ŞİMŞEK
Tuba Işınsu İSEN-DURMUŞ
Tuğça Poyraz TACOĞLU
Türkan GÖZÜTOK
Yasemin MUMCU AY
Yunus AYATA
Zehra GÖRE
Zeki ÇEVİK
Dr. İlyas KARABIYIK
Dr. Murat ŞENGÜL
Dr. Nezir TEMUR
Celal Bayar Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Osmaniye Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Mimar Sinan -GS Ü.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Ü.
Eskişehir Osmangazi Ü.
Fırat Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Ü.
Ondokuz Mayıs Ü.
Atatürk Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Tek. Ü.
Hacettepe Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Adnan Menderes Ü.
Cumhuriyet Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
BU SAYININ HAKEMLERİ
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
İbrahim TELLİOĞLU
Mehmet DEMİRYÜREK
Mehmet Dursun ERDEM
Sami KILIÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Ahmet YİĞİT
Ali MEYDAN
Ali Murat AKTEMUR
Davut KILIÇ
Gül TUNÇEL
H. Ahmet ARSLANTÜRK
H. Sibel ÜNALAN
Güray KIRPIK
Hüseyin MUSMAL
İlhan EKİNCİ
İlyas GÖKHAN
İsmail ARSLAN
Mehmet KÖÇER
Mehmet ÇOG
Murat YILDIZ
Mustafa ALKAN
Süleyman ÖZBEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Abdulmecit MUTAF
Ahmet Serdar AYTAÇ
Ahmet YURTSEVEN
Aydın BEDEN
Emre ÖZŞAHİN
Eyup ŞİMŞEK
Faruk DOĞAN
Fevzi RENÇBER
Filiz ÇOLAK
Halide ASLAN
Halil ÇETİN
Hüseyin KAYHAN
Mehmet EKİZ
Mehmet Sait DİLEK
Muhammet GÖRÜR
Muhammet Ali KÖROĞLU
Nevzat TOPAL
Nurullah KARTA
Oktay KIZILKAYA
Özlem BAŞARIR
Savaş SERTEL
Sibel ÜST
Sultan Murat TOPÇU
Şakir TURAN
Tarık Tolga GÜMÜŞ
Türkan POLATCI
Uğur KURTARAN
Zeki ÇEVİK
Dr. Bülent DURGUN
Dr. Ali ÖZKAN
Balıkesir Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ulş. Okl. K.lığı
İzmir Üniversitesi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Editörden…
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
KIRIM-SİVASTOPOL ÜSSÜ VE KARADENİZ RUS FİLOSUNUN
PAYLAŞIM SORUNU
THE BASE OF CRIMEAN-SEBASTOPOL AND THE SHARE ISSUE BLACK
SEA RUSSIAN FLEET
Halil AKMAN
1-20
TARİH ÖĞRETİMİNDE HATIRATLARIN KULLANIMININ TARİHSEL
EMPATİ BECERİSİNE ETKİSİ
THE EFFECT ON HISTORICAL EMPATHY SKILL USING OF MEMOIRS IN
HISTORY TEACHING
Ali ALTIKULAÇ
A.Kürşat GÖKKAYA
21-35
UKKİḬA ŞEHRİ VE KATİPLER
UKKIḬA CITY AND SCRIBES
Nursel ASLANTÜRK
37-42
BİR OSMANLI MÜDERRİSİNİN İCÂZETNÂMESİ VE TARİHÎ KAYNAK
DEĞERİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
SOME ACCOUNTS ABOUT AN IDJÂZET-NÂME BELONGING TO AN
OTTOMAN SCHOLAR AND ITS HISTORICAL RESOURCE VALUE
Talip AYAR
43-62
‘POZİTİF ÖZGÜRLÜK’ÜN ZORUNLU PATERNALİZMİ
THE NECESSARY PATERNALISM OF ‘POSITIVE FREEDOM’
Hüseyin BAL
63-75
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR EYÂLETİ KENTLERİ'NİN SOSYAL VE
EKONOMİK DURUMU: ASPİNZA ÖRNEĞİ
THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF CHILDIR PROVINCES AT THE
END OF THE XVI CENTURY: ASPINDZA CASE
Shota BEKADZE
77-95
İLK OSMANLI FRANSIZ İLİŞKİLERİ, HAÇLILAR İLE MÜCADELELER VE
CEM SULTAN OLAYI
THE FIRST OTTOMAN-FRENCH RELATIONS, STRUGGLES WITH THE
CRUSADERS AND CEM SULTAN EVENT
İsmail CERAN
97-117
KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN AÇILMASI VE DİCLE KÖY ENSTİTÜSÜ
OPENING OF VILLAGE INSTITUTES AND DICLE VILLAGE INSTITUTE
Ercan ÇAĞLAYAN
119-132
ANADOLU’DA KAPIYA KATRAN SÜRME VAK’ALARI: KONYA ŞER’İYE
SİCİLLERİ IŞIĞINDA HUKUKÎ, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL BOYUTLARI
(1645-1750)
INCIDENTS OF SMEARING TAR ON DOORS IN ANATOLIA: JURIDICAL,
CULTURAL AND SOCIAL ASPECTS IN THE LIGHT OF KONYA RELIGIOUS
COURTS RECORDS (1645-1750)
Cemal ÇETİN
133-156
SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SELANİK-MANASTIR,
SELANİK-İSTANBUL DEMİRYOLLARI GÜZERGÂHLARINDA İŞLETİLEN
MADENLER
MINES WOKED OUT ALONG THE RAILWAY OF SALONICA-BITOLA AND
SALONICO-ISTANBUL AND GIVEN MINE CONCESSIONS IN THE PERIOD
OF SULTAN ABDULHAMIT II
İbrahim YILMAZ ÇELİK
Sevim ERDEM
157-184
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE MUŞ VE ÇEVRESİ
MUSH AND ITS AROUNDS IN THE PERIOD OF SELJUKS
Mithat ESER
185-207
İLKÖĞRETİM DERGİSİNİN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE
ÖNEMİ (1939-1966)
THE PLACE AND IMPORTANCE OF ELEMENTARY EDUCATION JOURNAL
IN TURKISH EDUCATION HISTORY (1939-1966)
Mustafa GÜÇLÜ
209-219
PEACEFUL EFFORTS OF OTTOMAN STATE AMONG THE EAST AND
SOUTHEAST ANATOLIAN NOMADIC TRIBES
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN GÖÇEBE AŞIRETLERI ARASINDA
OSMANLI DEVLETI'NIN BARIŞ ÇABALARI
Yakup KARATAŞ
221-234
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES KAYNAKLARI
THE SOURCES OF STRESS FOR CANDIDATE TEACHERS OF
GEOGRAPHY
Mehmet Fatih KAYA
Mehmet DEĞERLİYURT
M. Yasir AYDOĞMUŞ
Recep AKSU
Ercan TÜRKMEN
235-257
RUS GENERAL MAYEWSKİ’NİN RAPORUNA GÖRE VAN-BİTLİS
VİLAYETLERİNDE ERMENİLERİN SOSYAL-DİNİ YAPISI VE ERMENİ
MESELESİNİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF ARMENIAN MATTER AND SOCIAL-RELIGIOUS
STRUCTURE OF ARMENIANS IN THE PROVINCES OF VAN-BITLIS BASED
ON THE REPORT BY RUSSIAN GENERAL MAYEWSKI
Davut KILIÇ
259-269
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
SULTAN II. MUSTAFA SALTANATINDA EDİRNE SARAYI: 1696-1698
HAREM TAMİRÂTLARI
THE EDİRNE PALACE IN THE REIGN OF SULTAN MUSTAFA II:
MAINTENANCE WORKS IN THE IMPERIAL HAREM, 1696-1698
Murat KOCAASLAN
H. Ahmet ARSLANTÜRK
271-312
DÂVET ADAMLIĞINDAN DEVLET ADAMLIĞINA: SÂBİT DÂMOLLA
FORM BEING AN INVITER TO BE A STATESMAN: SAÂBİT DÂMOLLA
Nur Ahmet KURBAN
313-325
POPULATION DISTRIBUTION BY GEOMORPHOLOGICAL UNITS IN
YALOVA
YALOVA'DA NÜFUSUN JEOMORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE DAĞILIŞI
Sümeyra KURT
Himmet HAYBAT
327-336
TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA
YANSIMALARI
REFLECTIONS OF TURKISH ALP TRADITION TO MEDIEVAL ANATOLIAN
DEPICTED ART
Savaş MARAŞLI
337-355
ŞERİYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA BURSA EVLERİ VE
KULLANILAN EŞYALAR
ACCORDING TO ŞERİYYE REGISTERS, BURSA’S HOMES AND USED
THINGS IN 18TH CENTURY
Rafet METİN
357-366
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
BEYŞEHİR’DE MOĞOL EMİRİ İSMAİL AĞA DÖNEMİNE AİT
FARSÇA-ARAPÇA SANDUKALAR
PERSIAN-ARABIC SARCOPHAGUS’ FROM MONGOLIAN EMIR
ISMAIL AGA PERIOD IN BEYSEHIR
İbrahim KUNT
Hüseyin MUŞMAL
Mustafa ÇETİNASLAN
367-386
HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİNDE BÜYÜK TAARRUZ
THE GREAT ATTACK ON HAKİMİYET-İ MİLLİYE NEWSPAPER
Mustafa MÜJDECİ
387-408
TEREKE KAYITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KADILARIN MİRASTAN
MAL KAÇIRMA YÖNTEMLERİ
THE RELIABILITY OF PROBATE RECORDS AND HERITAGE OF MUSLIM
JUDGES SMUGGLING METHODS
Gülser OĞUZ
409-426
TOKAT SANCAĞINDA ERMENİ OLAYLARI (1890-1900)
ARMENIAN EVENTS IN THE SANJAK OF TOKAT (1890-1900)
Abdullah ÖZDAĞ
427-438
ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE DOĞU ANADOLU’DA SEÇİMLERE BİR
ÖRNEK AĞRI (KARAKÖSE) SEÇİMLERİ (1946-1960)
IN THE MULTIPARTY ERA AN EXAMPLE TO THE EASTERN ELECTIONS
AĞRI (KARAKÖSE) ELECTIONS
(1946-1960)
Mehmet PINAR
439-460
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
KIBRIS’IN GELECEĞİ KONUSUNDA MENDERES-BOYD GÖRÜŞMELERİ
THE MENDERES-BOYD MEETING ON CYPRUS’ FUTURITY
Serdar SAKİN
461-483
ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ TAŞNAKSÜTYUN’UN 1918-1920 YILLARINDA
GÜNEY KAFKASYA VE YUKARI KARABAĞ’DA YAPTIĞI KATLİAMLAR
MASSACRES OF DASCHNAKZOUTIOUN TERRORIST ORGANIZATION IN
SOUTH CAUCASIA AND NAGORNO-KARABAKH IN THE YEARS OF 19181920
Sevinç SEYİDOVA
485-494
BALIKESİR BURHANİYE’DE AĞACIK KÖYÜ CAMİ VE TASVİRLERİ
BALIKESIR IN BURHANYE AĞACIK VILLAGE MOSQUE AND DEPICTIONS
Halil SÖZLÜ
495-508
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE HANLAR BÖLGESİ’NİN MİMARİ VE İKTİSADİ
DÖNÜŞÜMÜ
THE ARCHITECTURAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE
DISTRICT OF INNS FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE PRESENT
Özcan ŞABUDAK
509-520
TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ EĞİTİM İLİŞKİLERİ (ATATÜRK DÖNEMİ)
TURKEY- THE BALKAN COUNTRIES EDUCATIONAL RELATIONS
(ATATÜRK ERA)
Mustafa ŞAHİN
521-536
GİRESUN MÜZESİ’NDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİNE AİT BİR
GRUP TILSIM MÜHÜR
A GROUP SEAL TALISMAN OF THE OTTOMAN PERIOD FOUND IN
GİRESUN MUSEUM
Şerife TALİ
537-554
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
BM ÇÖZÜM PLÂNLARINA GÖRE KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN
FEDERASYONUN EKONOMİK YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
THE ECONOMIC STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF THE
FEDERATION DESIRED TO BE ESTABLISHED IN CYPRUS ACCORDING
TO THE SETTLEMENT PLANS OF THE UN
Soyalp TAMÇELİK
555-586
CAUCASIAN UNION PARTY AND ITS FOUNDATION IN THE EARLY
20TH CENTURY IN AZERBAIJAN
20. YÜZYIL BAŞINDA AZERBAYCAN'DA KAFKAS İTTİHAD FIRKASI VE
KURULUŞU
Coşkun TOPAL
587-594
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE MÜREBBİYELİK
MÜESSESESİ
GOVERNESS INSTITUTION DURING THE LATE OTTOMAN EMPIRE
Cafer ULU
595-610
TAŞNAKSÜTYUN ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN 1914-1920 YILLARI
ARASI DOĞU ANADOLU VE KAFKASYA’DA YAPTIĞI KATLİAMLAR
MASSACRES OF DASCHNAKZOUTIOUN TERRORIST ORGANIZATION IN
THE EAST ANATOLIA AND CAUCASIA IN THE YEARS OF 1914-1920
Ramazan USLU
611-622
SIFFÎN SAVAŞI VE TARİHİN GİZLEDİĞİ BİR GERÇEK; ALİ MUÂVİYE
MÜTAREKESİ
SIFFÎN WAR AND A TRUTH HIDDEN BY HISTORY; CALIPH HZ. ALIMU'AWIYAH TRUCE
Hasan YAŞAROĞLU
623-635
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
XVI. YÜZYILDA KONYA KAZASINDA SU DEĞİRMENLERİ VE
BEZİRHANELER
THE WATER MILLS AND BEZIRHANES IN KONYA KAZA IN XVI.
CENTURY
Doğan YÖRÜK
637-655
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/1 Winter 2014
Download

Editörden - Turkish Studies