Mühendislikte Veri
Tabanları Dersi
Uygulamaları (ArcGIS-SQL)
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,
Geomatik Mühendisliği Bölümü
2014 – 2015 Güz Yarıyılı – Uygulama 2
ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal Veritabanı Sorgulamaları
Kullanılan Veriler
Vektör Veriler
cities_usa.shp (point)
major_rivers.shp (line)
state_usa.shp (polygon)
Raster Veriler
landcover.tif
Demografik Veri
population.xls
Verileri ArcGIS yazılımına katman olarak ekleme
ArcGIS yazılımında verilerin katmanlar halinde eklenmesi için üst menüde bulunan (+) işareti
kullanılır. Daha sonra açılan menüde çalışacağımız klasörü ArcGIS yazılımına tanımlanır. Daha
sonra katman olarak ekleyeceğimiz dosyalar seçilerek yazılıma eklenir.
Yazılıma eklenen katmanlar yazılımın arayüzünde görüntülenir. Sol tarafta bulunan menüden
istenilen katmanlar açılıp kapatılabilir.
Uyarı!!!
Görüntü ekrandan kaybolduğunda katmana sağ tıklayarak “Zoom to Layer” seçeneğinden görüntü
ekrana ortalanabilmektedir.
Öznitelik Tablosunun Görüntülenmesi
İlgili katmana sağ tıklanarak “Open Attribute Table” seçeneği tıklanarak öznitelik tablosu
görüntülenir. İlk örnek olarak state_usa katmanının öznitelik tablosunu görüntüleyiniz. Aşağıdaki
tablo görüntülenecektir.
1
Öznitelik Tablolarındaki Veri Türlerinin İncelenmesi
Öznitelik tablosunda her biri öznitelik farklı özelliklerde ve yapılarda saklanabilir (text, integer vs).
Bu özellikler öznitelik oluşturulurken seçilerek belirlenir. Sonrasında ise ilgili katmana sağ
tıklanarak “Properties” penceresinden “Fields” sekmesi açılarak görüntülenebilir.
Obje Özelliklerinin Görüntülenmesi
Herhangi bir poligon, çizgi yada nokta hakkında bilgi edinmek istenildiğinde üst menüde bulunan
(i) sembolü ile poligonlar üzerine tıklandığından poligonlar ile ilgili bilgiler
görüntülenebilmektedir.
2
Öznitelik Tablosuna Yeni Veri Sütünu Ekleme
Bu aşamada state_usa veri katmanı için her poligonun çevresinin hesaplanması için “Perimeter”
adında yeni bir veri katmanı eklenecektir. Bu amaçla state_usa katmanına ait öznitelik tablosu
açıldıktan sonra. Add Field seçeneği tıklanarak “Perimeter” adında long integer tipinde bir sütun
eklenir.
Daha sonra öznitelik tablosunda oluşturulan “Perimeter” sütünuna sağ tıklanarak “Calculate
Geometry” aracı yardımıyla “Perimeter” seçilerek “Kilometre” birimi seçilerek poligonların çevresi
hesaplanabilir.
Excel Dosyası Yardımıyla Yeni Verilerin
Eklenmesi (Join)
Bu örnek kapsamında Amerika’ya ait nüfüs verisi
ile Amerika’daki eyaletlere ait sınır verileri
birleştirilecektir . Bu amaçla mevcut katmanların
yanına population.xls dosyasıda veri katmanı olarak
eklenir. Daha sonra state_usa verisine sağ tıklanarak
“Join and Relates” bölümünden “Join” seçeneği
seçilir. Daha sonra aşağıdaki ayarlar ile state_usa
sınır verisi ile excel dosyasında bulunan nüfus
verileri birleştirilir.
3
Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra tablomuz ile vektör veri dosyamızın öznitelikleri birleştirilmiş
olacaktır.
Sorgular
Öznitelikler ile sorgulama (Select by Attributes)
Sorgu 1 : Cities_usa dosyasından ortalama yüksekliği 600’den büyük olan şehirlerin bulunması
Sorgulamalar için hangi katmanda sorgulama
yapılacaksa o katmanın öznitelik tablosu açılır.
Sonrasında “Select by attributes” seçeneği seçilerek
sorgulama menüsü açılır.
Sorgulama penceresinde “ELEVATION” sütününa çift tıklanıp eklendikten sonra > sembolü ve
değer girilerek sorgulama oluşturulur. Sonrasında ArcGIS yazılımının görsel olarak sorguyu
sağlayan poligonları gösterdiği gözlenebilir.
Sorgu 2 : Major_rivers verisinden uzunluğu 2000 mil’den küçük olan ve Mississipi’ye ait olmayan
akarsuların bulunması
4
Sorgu 3 : State_usa verisinden ilk harfi “A” olan ve 2010 nüfüsu 2000000’dan fazla olan
eyaletlerin bulunması
Sorgu 4 : California dışındaki alanı 50000 km2’den büyük olan eyaletleri bulunuz.
Sorgu 5 : 2010 nüfusu 5000000 ile 1000000 arasında olan eyaletleri bulunuz.
Sorgu 6 : 2010 Nüfusu 10000000’dan fazla olan veya alanı 50000 km2’den küçük olan eyaletlerini
bulunuz.
Sorgu 7 : 2000 ile 2010 yılları arasında nüfusu azalan eyaleti sorgulayınız.
Sorgu 8 : landcover verisinden “Water” alanların seçilmesi
Sorgu 9 : landcover verisinden alanı 2000 pikselden fazla olan arazi örtüsü türlerini belirleyiniz.
5
Konum sorgulamaları (Select by Location)
Konum sorgulamaları yapmak için ‘Selection’ menüsünden ‘Select by Location’ seçilir.
Sorgu 1: Teksas eyaletinde bulunan Şehirleri bulmak için. state_usa verisi üzerinden Texas
eyaletini seçiyoruz. Sonrasında Select by Location sorgusu ile açılan pencere;
Target layer olarak ‘cities_usa’ veri seti, Source layer olarakta ‘state_usa’ veri setini seçiyoruz.
Sorguyu çalıştırdığımızda Texas ile kesişen şehirler seçilmiş olacaktır.
Sorgu 2: İkinci olarak ‘Mississippi’ nehrinin kesiştiği eyaletleri bulmak için. Yine ‘Select By
Location’ aracılığıyla, ‘major_rivers’ veri setinden ‘Mississippi’ nehri seçildikten sonra, Hedef
katman olarak ‘states_usa’ ve kaynak katman olarak da ‘major_rivers’ seçilerek sorgu çalıştırılır.
Sorgu sonucu aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.
6
Download

Lab-2 PDF dosyası - İstanbul Teknik Üniversitesi