DR 3400
VIDEO / DVD KAYIT CİHAZI
HIZLI KURULUM KILAVUZU
HOMETECH DR-3400
160GB HARD DİSKLİ VIDEO / DVD KAYIT CİHAZI
Cihaz Ön Kurulumu
Anten veya Kablo Tv kablosunu cihaza takınız.
Cihazın anten çıkış kablosunu televizyona takınız.
Cihazın elektrik kablosunu prize takınız.
Cihaz kumandasının pillerini takınız.
Kutu içeriği:
HOMETECH DR-3400 Kayıt Cihazı , Uzaktan kumanda,
Kumanda pilleri, Anten Kablosu .
Kompozit / Tos Kablo Bağlantısı
( Sarı - Görüntü / Kırmızı,Beyaz - Ses ) kablosunu cihazın
arka panelindeki çıkışlar ile televizyonun girişine takınız.
Dijital Ses Bağlantısı
Optik veya Coaxiel Ses kablosunu cihazın arka
panelindeki (optik/Coaxiel) çıkışları kullanarak
amplifikatöre bağlayınız.
Skart Kablo Bağlantısı
Televizyondan görüntü almak için Skart kablosunu
cihazın arka panelindeki çıkış ile televizyonun girişine
takınız.
Görüntü kaydı yapmak için Skart kablosunu cihazın arka
panelindeki giriş ile harici video kaynağı çıkışına takınız.
Video kamera Bağlantısı
Kamera kaydı için kamera kablosunu cihazın ön paneline
takınız.
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda Tuşları
1. Cihaz Açma/Kapama , Hazırda Bekletme.
2. DVD Çekmecesi Açma/ Kapama.
3. Kanal Numara / index numara tuşları .
4. Kanal ilerleme tuşları.
5. Kayıt Listesi ilerleme tuşları.
6. Arama.
7. Temizleme.
8. Geri Dönme.
9. Hard Disk / DVD konumu seçme.
10. Menü/ Kanal İlerleme yön tuşları.
11. Seçme/Onaylama tuşu.
12. Setup, Cihaz Ayarlama Menüsü.
13. TV / DVD Seçme.
14. Hızlı TV seyretme tuşu.
15. Kayıt için Görüntü Kaynağı seçme tuşu.
16. Fonksiyon Menüsü.
17. Oynatma / Bekletme.
18. Kayıt Başlatma.
19. Durdurma.
20. Bölüm Atlatma.
21. İleri/Geri Sarma.
22. Bölüm Oluşturma.
23. Kayıt Kalitesi Seçme.
24. Zaman Ayarlı Kayıt.
25. Düzenleme.
26. Oynatma Tekrarlama.
27. A - B Aralık belirleme.
28. Yaklaştırma.
29. Oynatma Modu.
30. Ses Seçenekleri.
31. Açı.
32. Alt yazı.
33. Ekranda Detay Bilgilerini Görüntüleme.
34. Başlık.
CİHAZ KURULUMU
Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra cihazı kumanda
şemasındaki 1. seçenek STANDBY tuşu ile açınız.
Televizyonunuzda uygun av kanalını seçiniz.
Kumandanızdan 15 numaralı setup tuşuna basınız.
aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.
KAYIT AYARLARI MENÜSÜ
Auto Chapter Marker,
time shift ve kayıt sırasında belirtilen zaman aralıklarında
kayda işaret koyar. Kaydı seyrederken kumanda tablosundaki
20 numaralı bölüm atlama tuşlarıyla burada belirtilen
sürelerde ileri/geri atlama yapabilirisiniz.
Seçeneklerden istediğiniz zaman aralığını ayarlayınız.
Record Quality,
Yapılacak kaydın kalitesini belirler.
HQ en üst kalite , sırasıyla SP,LP,BP, SVP en düşük kalite.
Seçeneklerden istediğiniz görüntü kalitesini seçiniz.
4.7GB DVD kaydı, HQ 1 , SP 2, LP 3, EP 4, SLP 6 Saat.
160GB HDD kaydı, HQ 37, SP 74, LP 101, EP 141, SLP 211 Saat.
APS,
Otomatik kanal arama ve hafızaya alma seçeneği,
Kanalları ayarlamak için bu seçeneği çalıştırınız.
Bu işlem 15~20 dakika sürecektir.
Modify Channel,
Kanal düzenlemek için bu seçeneğe giriniz.
Program number,
kanala sıra numarası verebilirsiniz.
Name, kanala isim verebilirsiniz.
Standard, Türkiye için Pal B/G seçilmelidir.
Search Type, arama tipini gösterir.
Band, Bant standardını gösterir.
Channel, Programın yayınlandığı kanal numarasını gösterir.
Fine Tuning, Gerekiyorsa kanala ince ayar yapmak içindir.
Delete, Kanalı siler.
Program Table,
Hafızaya alınmış televizyon kanallarının istenilen sıraya
sokulmasını ayarlar.
Sıralama yapmak için seçeneği aktif hale getiriniz.
Kumanda tablosunda belirtilen 10 numaralı yön tuşlarını
kullanarak sıralamak istediğiniz kanalın üzerine geliniz.
Sağ ok tuşuna basıp yukarı/aşağı yön tuşları ile kanalı
istediğiniz sıranın hizasına getiriniz. Sol ok tuşuna basarak
sıralayınız. Aynı işlemi diğer kanalları sıralamak için yapınız.
(8) return tuşu ile ayarları sonlandırınız. ! Değişikliklerin
kaydedilebilmesi için açılan sorgu penceresinde
onaylama yapınız.
Timer Setting Menu,
Zaman Ayarlı TV Programı Kaydetme.
ileri bir zamanda otomatik TV program kaydı yapmak için bu
menüden ayar yapabilirsiniz.
Önce kayıt yapmak istediğiniz programı belirleyin.
Source, Kayıt yapılacak kanalı gösterir. Buradan kaydetmek
istediğiniz kanalın numarasını girebilirsiniz.
Record To, Hard Disk'e mi? DVD'ye mi kaydedileceği seçiniz.
DVD'ye kayıt seçilebilmesi için DVD çekmecesine boş DVD+R
medyası yerleştirilmiş olması gerekmektedir.
Zaman ayarlı kayıt için cihazı kapalı konuma getirmelisiniz.
Quality, Yapılacak kaydın kalitesini belirler, Kayıt Kalitesi
yükseldikçe HDD veya DVD üzerinde daha fazla alan kaplar.
Mode, Kaydın, (Tek, Günlük, Haftalık V.D) aralıklarda
yapılmasını ayarlar.
Start - End , Kaydın başlama ve bitiş zamanının gösterir.
Title, Kayda isim verebilirsiniz.
Country Selection, Ülke seçimi
Cihazı Türkiye'de kullanıyorsanız, Türkiye seçeneğini seciniz.
GÖRÜNTÜ AYARLARI MENÜSÜ
TV Type, Televizyonu kullandığı sistem seçeneğini ayarlar.
TV Display, Televizyonun ekran tipini ayarlar.
SES AYARLARI MENÜSÜ
Downmix,
Stereo / Surround Seçenekleri
SPDIF Output,
SPDIF çıkış , LPCM / Raw Seçenekleri.
LPCM Output,
LPCM Çıkış, 48K / 96K Seçenekleri.
DYNAMIC Range,
Dinamik ses aralığı seçenekleri.
LİSAN AYARLARI MENÜSÜ
OSD Language,
Ekran görüntüleme lisanı, (Türkçe yok), İngilizce seçilebilir.
Audio Language,
DVD izleme lisanı, Türkçe seçilebilir. İzlenilen DVD'de Türkçe
konuşma seçeneği varsa otomatik devreye girer.
Subtitle Language,
DVD altyazısı lisanı, Türkçe seçilebilir. İzlenilen DVD'de Türkçe
altyazı seçeneği varsa otomatik devreye girer.
Disc menu Language,
DVD menü lisanı, Türkçe seçilebilir. İzlenilen DVD'de Türkçe
menü seçeneği varsa otomatik devreye girer.
TARİH / SAAT AYARLARI MENÜSÜ
Date - Time Setting,
Tarih ve zaman ayarlarının elle mi veya otomatik mi
yapılacağını belirler.
Program,
Date-Time seçeneği otomatik seçildiğinde hangi program
üzerinden ayar yapacağını belirler.
Date ( dd / mm / yyyy), gün , ay , yıl sıralaması ile tarih girilir.
Time ( hh / mm ), Saat, dakika sıralaması ile tarih girilir.
ÖZELLİKLER AYAR MENÜSÜ
Edit Disc,
Disk düzenlemesi özelliğinin açık/kapalı olması seçimi.
Parental Level,
Ebeveyn kontrol seviyesi ayarlama.
Şifreleme.
Factory Defaults,
Cihazın tüm ayarlamalarının silinip fabrika çıkış ayarlarına
döndürülmesi.
! Dikkat bu işlem geri alınamaz.
Power Saving,
Cihazın Güç tasarruf özelliklerinin ayarı.
AV-2,
AV -2 çıkışının niteliklerinin ayarlanması.
DivX(R) VOD
DVD 'deki Divx Dosyaların izlenime açılması/kapatılması.
HARD DİSK AYARLARI MENÜSÜ
Time Shift Buffer Mode,
TV kanalları cihaz üzerinden seçilmiş herhangi bir kanal ile
seyredilirken zaman atlatma özelliği ( Time Shift) ile
seyredilen program durdurulabilir, başa alınabilir ve ileri
sarılabilir. Kumanda tablosundaki 17, 19 ve 21 numaralı tuş
takımları kullanılabilir.
Time shift buffer mode Preserve ayarındayken cihaz
üzerinden seyredilen kanal değiştirildiğinde başa sarma işlemi
önceki kanalın değiştirme anına kadarki program kayıtlarını
saklar ve başa sarıp seyretmek söz konusu olur.
Time shift buffer mode Refresh ayarındayken cihaz üzerinden
seyredilen kanal değiştirildiğinde önceki kanal bilgileri
hafızada tutulmaz silinir. Yeni kanala geçiş anından itibaren
kayıt tutulur.
Hard Disk info,
Bu seçenek show ayarındayken ileri geri sarma işlemlerinde
kayıtla ilgili detaylar ekranda görüntülenir.
Erase Hard Disk,
Hard disk üzerindeki kayıtları geri dönüşü olmayacak şekilde
siler.
FONKSİYON MENÜSÜ
Kumanda tablosundaki 16 numaralı Function tuşu ile devreye
girer. DVD , TV/ Video, Setup, Zaman ayarlı kayıt, Hard disk
ayarları menüsüne hızlı erişim sağlar.
Kumanda üzerinden de hızlı erişim mümkündür.
12. Setup, Cihaz Ayarlama Menüsünü görüntüler.
13 TV/DVD tuşu DVD menüsünü görüntüler.
14. Watch TV Hızlı TV seyretme tuşu, TV yayınını görüntüler.
23. Rec Mode Kayıt Kalitesi Seçme.
24. Timer, Zaman Ayarlı Kayıt menüsünü görüntüler.
18 Record/DUB TV kayıt işlemini başlatır.
VIDEO KAYIT İŞLEMİ
Harici Video Kaynağından kayıt için
Kumanda tablosundaki 15 numaralı SOURCE tuşunu
kullanarak kayıt yapılacak kaynağı seciniz. Kaynağın cihaza
kablo ile doğru olarak bağlandığından ve kaynak cihazın açık
olduğundan emin olunuz.
Dahili TV alıcısından kayıt için
Anten kablosunun takılı, ilgili kanalın seçili olduğundan emin
olunuz.
Kayıt cihazı üzerinde gereken Kayıt kalitesi, HDD'ye mi,
DVD'ye mi kayıt yapılacağına dair ayarların yapıldığından
emin olunuz. ! DVD Kaydı için cihaza boş DVD+R takılı
olmalıdır.
Kaynaktan gelen görüntünün Tv/Monitör Ekranında
görüntülendiğinden emin olunuz. Kumanda tablosundaki 18
numaralı Record/DUB Tuşuna basarak kaydı başlatınız. Kayıt
bittiğinde 19 numaralı Stop tuşu ile kaydı bitiriniz.
! DVD'ye yapılan kayıtlarda Finalizing (Sonlandırma) işlemi
yapılmalıdır. Yapılmaması durumunda DVD diğer cihazlarda
çalışmayacaktır. ( Bakınız. DVD Ayarları Menüsü )
DVD AYARLARI MENÜSÜ
Kumanda tablosundaki 9 numaralı HDD/DVD tuşuna
basıldığında DVD içindeki kayıtlar sıra numaralarıyla
görüntülenir . DVD ayarları menüsüne geçmek için
HDD/DVD tuşuna bastıktan sonra Yukarıdaki menü görüntülenene kadar kumandanın Yukarı ok tuşuna birçok kez basınız.
Sağ ok tuşuna basarak menü seçeneklerine erişebilirsiniz.
Rename Disc, DVD diskinin adını yeniden belirler.
Record a new Title, DVD'ye yeni bir başlık belirler.
DVD SONLANDIRMA - Finalize Disc
Daha önce sonlandırılmamış ve Hometech Kayıt cihazı
tarafından üzerine kayıt yapılmış DVD+R medyasının
sonlandırma işlemini yapar.
Bir önceki sayfadaki menüde Finalize disc seçeneği ile disk
sonlandırma işlemini gerçekleştiriniz.
Sonlandırma işlemi yapılmayan DVD diğer DVD okuyucu
cihazlarda çalışmayacaktır. Sonlandırma işlemi yapılan DVD'ye
tekrar kayıt yapmak mümkün değildir. DVD'ye kayıt işlemleri
tamamen bittikten sonra sonlandırma yapınız.
VIDEO KAYITLARINI DÜZENLEME
Kumanda tablosundaki 9 numaralı HDD/DVD tuşu ile kayıt
listesini görüntüleyiniz. Hard Disk üzerine yapılmış görüntü
kayıtlarını düzenleyebilirsiniz. Bölme, Kırpma, Yeniden
Adlandırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Hard Disk üzerindeki görüntü kayıtlarını düzenleme
menüsüne erişmek için düzenleme yapacağınız kaydın satırı
üzerindeyken sağ ok tuşuna basınız.
Play, Görüntü K
kaydını oynatır
Delete, Görüntü kaydını siler.
Split, Görüntü kaydını işaretlediğiniz noktadan, iki ayrı
parçaya böler.
Segment, Görüntü kaydında işaretlenen noktaların
gösterilmesini engeller.
! Segment kullanımında yapılan ayarlamalar orijinal dosya
üzerinde değişiklik yapmaktadır. Segment özelliğini deneme
kayıtları yapıp bu kayıtlar üzerinde kullanmayı öğrenmeniz
tavsiye edilmektedir. Yanlış kullanımı veri kayıplarına neden
olabilir. Segment kullanımında yeterince pratik yaptıktan
sonra orijinal kayıtlar üzerinde değişiklik yapınız.
Change Index pic, DVD sıralamasında bölüm başlarında
görünen video'ya ait resmin belirlenmesini sağlar.
Rename, Görüntü kayıt dosyasını yeniden adlandırır.
Lock, Görüntü Kaydını Kilitler.
Protect, Görüntü kaydını, kazara silinmeye karşı korur.
VIDEO KAYITLARINI DVD'YE YAZDIRMA
Hard Disk üzerinde kayıtlı görüntü dosyalarını gerekli
düzenlemeleri yaptıktan sonra artık DVD+R medyasına
yazdırabilirsiniz.
Cihaza Bos DVD+R taktığınızdan emin olunuz. Bu Cihaz DVD+R
medyaları üzerine kayıt yapmaktadır
Kumanda tablosundaki 9 numaralı HDD/DVD tuşu ile kayıt
listesini görüntüleyiniz.
DVD'ye kaydetmek istediğiniz klipleri yukarı/aşağı ok tuşları
ile belirleyip, Kumanda tablosundaki 5 numaralı PLAYLIST+
Tuşu ile işaretleyiniz. İşaretlenen kliplerin No. sütunu üzerinde
sembol belirecektir. PLAYLIST- ile işaretleme kaldırılabilir.
İşaretleme işlemi bittiğinde kumanda tablosundaki 18
numaralı Record/DUB Tuşuna basarak kaydı başlatınız.
Kayıt işlemi sırasında başka işlem yapmayınız, cihazı
kapatmayınız. İşaretli kliplerin kaydı bittiğinde No. sütunu
üzerindeki semboller silinecektir. En son sembol silindiğinde
kayıt işlemi bitmiştir.
DVD Menüsündeki Finalize disc seçeneği ile disk
sonlandırma işlemini gerçekleştiriniz.
Sonlandırma işlemi yapılmayan DVD diğer DVD okuyucu
cihazlarda çalışmayacaktır. ( Bakınız. DVD Ayarları Menüsü)
Download

HOMETECH DR 3400 PDF Türkçe Kullanma Kılavuzu